New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

Regionalia - Geschiedenis

312 artikelen

Kloosterpad 1453
een bedevaart in het oosten van Friesland

Nederlands | Paperback | 2010

Deze herziene en geactualiseerde gids in kleur voor het Kloosterpad van Drachten en Smalle Ee naar Klaarkamp en Dokkum leidt... Meer

De Provinciale Boot
honderdvijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland

Nederlands | Hardcover | 2003

Hondervijfenzefentig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland, door Willem J.J. Boot. Dit is het complete standaardwerk over... Meer

De Geschiedenis Van Twente
van prehistorie tot heden

Nederlands | Hardcover | 2001

Dit boek wil een overzichtelijke geschiedenis van Twente geven. Geschiednis is voortgang en verandering en dit bemerken wij maar... Meer

kroniek van een sprookje

Nederlands | Hardcover | 2004

Op de schouders van Anton Pieck heeft Doornroosje haar hoofd neergevlijd. Ze zijn in de jaren vijftig van de twintigste eeuw op... Meer

Fries | Hardcover | 2008

Wie it al net in mystearje dat der minsken wiene dy't perfoarst meters djip ûnder de seespegel libje woene? Hjir wie de sâlte azem... Meer

van het hertogdom tot heden

Nederlands | Hardcover | 2008

Eeuwenlang was het hertogdom Brabant, gelegen in het hart van de Nederlanden, het eerste in de rang van de zeventien gewesten.... Meer

jubileumuitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke IJsvereniging Thialf

Nederlands | Hardcover | 2005

Feestelijk uitgedoste, oranjekleurige, luidruchtig zingende en dansende toeschouwers. Dat is Thialf, en dat is Heerenveen. In... Meer

Nederlands | Hardcover | 1995

De roem van Nederland als molenland berust vooral op de stoere werkers in de polder en de hoge stellingmolens in steden en dorpen.... Meer

het dorp, Renbaankwartier, Belgisch Park, Duindorp en de haven, 1860-1950

Nederlands | Hardcover | 2000

binnenzee, polder, lustoord, stadsdeel

Nederlands | Paperback | 1998

Oude steden breidden zich meestal uit door land direct buiten de stadswal te annexeren en te bebouwen. Daarom ligt het voor de... Meer

De Geschiedenis Van Dapperbuurt, Oosterparkbuurt, Weesperzijdestrook, Transvaalbuurt

Nederlands | Paperback | 2000

Ruim geïllustreerde historische uitgave over Amsterdam-Oost. Laatste druk 2006. Meer

de Zuiderzee en de visserij

Nederlands | Paperback

In dit boek wordt de haven van Laaksum van alle kanten bekeken en krijgt zij haar verdiende historische contekst van de... Meer

Nederlands | Other Formats

Van de nog ongeveer 1200 Nederlandse molens staan er 228 in Zuid-Holland, dat daarmee de grootste ‘molenprovincie’ van ons land... Meer

Nederlands | Hardcover | 1991

Onder de titel "Amsterdam in vroeger tijd" werden een aantal prentbriefkaarten uitgegeven die gemaakt waren naar de eerder... Meer

Nederlands | Hardcover | 1998

Zó zag Nederland-Rivierenland er uit in de jaren '30. De eerste druk van dit markante Verkade-album, geschreven door Jac.P.... Meer

Een Rondgang Door De Wijk En De Tijd

Nederlands | Hardcover | 2004

Langs de weg van Zwolle naar de IJssel, de Veerallee, werden vlak na 1900 enkele nieuwe straten geprojecteerd. Vervolgens ontstond... Meer

de geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990

Nederlands | Hardcover

In deze stadsgeschiedenis gaat de aandacht hoofdzakelijk uit naar het wedervaren het 's-Hertogenbosch; dit alles speelde zich... Meer

Archeologie, Natuur, Historie

Nederlands | Hardcover | 2011

Na het succesvolle Duinen en mensen: Kennemerland verscheen onder redactie van Rolf Roos: Duinen en mensen: Noordkop en... Meer

kastelen, havezaten, landgoederen

Nederlands | Paperback | 1999

In dit deel (1) van de serie Overijssel voor ontdekkers is het de beurt aan kastelen, havezaten en landgoederen. Niet alleen... Meer

Nederlands | Paperback | 2000

Rondom de oude Lauwerszee vertelt ons van de belangrijkste gebeurtenissen die in de loop van de geschiedenis in dit gebied hebben... Meer

levensloop van een rivier

Nederlands | Hardcover

Het Gein - Levensloop van een rivier gaat over het verleden van het Gein, over de natuur en het landschap, maar vooral ook over de... Meer

Nederlands | Hardcover | 1994

Het lijkt paradoxaal om dit boekje over Amsterdam-Noord te beginnen met een foto van het profiel van de stad Amsterdam. Toch is... Meer

25 Jaar Graffiti-Historie Op Het Waterlooplein/Mr. Visserplein

Nederlands | Hardcover | 2004

Amsterdam Graffiti: The Battle of Waterloo is een uniek tijdsdocument. Het boek vertelt het verhaal over de opkomst en neergang... Meer

Nederlands | Hardcover | 2001

Door de grote belangstelling die er in Nederland bestaat ten aanzien van het maritieme gebeuren, rees het idee om een... Meer

Nederlands | Hardcover | 2009

Voor toeristen zijn ze een gewild onderwerp voor een vakantiekiekje. Wie kent de Walcherse of Zuid-Bevelandse vrouwen niet, met... Meer

toerisme in de vorige eeuw, op de Veluwe en in het rijk van Nijmegen

Nederlands | Hardcover | 2012

Dit boek is een heerlijke reis terug in de tijd. Het vertelt over hoe men begin vorige eeuw al op vakantie ging, op de Veluwe en... Meer

Nederlands | Hardcover | 2000

Met de Jordaan en de Pijp vormen de Oostelijke Eilanden een van de meest karakteristieke stadgedeelten van Amsterdam. Meer

1960>2010

Nederlands | Hardcover | 2012

Met meer dan vijftien miljoen bezoekers kijkt de Euromast nog steeds op het sterk veranderde Rotterdam neer. In dit boek komen... Meer

Nederlands | Paperback | 1998

De Achterhoek en de Liemers zou men het voorportaal van Nederland kunnen noemen. Want 'toen de kikkers nog lustig kwaakten in de... Meer

bijdragen over de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Haarlem

Nederlands | Hardcover | 1999

Ontwikkeling tot 1700

Nederlands | Paperback

Hoe ontwikkelde Assen zich van een verlaten oord in de dertiende eeuw tot een plaats met o.m. een klooster, later ingericht als... Meer

Nederlands | Paperback | 1993

Van het kasteel Rechteren werd voor het eerst gewag gemaakt in 1320, toen Roderik van Voorst en zijn broer Herman van Voorst hun... Meer

Pagina: