New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

Filosofie - Tot € 300

59 artikelen

Werken en voordrachten e1 - De kernpunten van het sociale vraagstuk

Nederlands | Hardcover | 2004

In de sociale chaos in Duitsland tijdens en na de eerste wereldoorlog werd Steiner tot verrassing van velen maatschappelijk... Meer

KARMA EN REINCARNATIE

Nederlands | Paperback

Niet eerder in de westerse geestesgeschiedenis hebben zoveel, mensen in het idee van herhaalde levens op aarde geloofd. Zelfs... Meer

Werken en voordrachten Kernpunten van de antroposofie/Mens- en wereldbeeld - Kerngedachten van de antroposofie
wat Michael wil

Nederlands | Hardcover | 2012

'De kerngedachten zijn door Steiner bedoeld als leidmotieven die een verdiepte studie en verwerking van de voordrachtsteksten... Meer

Praktische ontwikkeling van het denken

Nederlands | Paperback | 2006

Praktische ontwikkeling van het denkenDeze voordracht is een ideaal hulpmiddel bij het zetten van een eerste stap op weg naar... Meer

Nederlands | Paperback | 2006

Deze vier voordrachten - ook wel bekend onder de naam 'Meditativ erarbeitete Menschenkunde' - vormen een fundament voor opvoeding... Meer

Nederlands | Hardcover | 1993

'Door de gang van Christus Jezus door het geheimenis van Golgotha is ons heil teweeggebracht. Enkelen weten dat uit eigen... Meer

de weg van het denken naar de realiteit

Nederlands | Hardcover | 2010

Methodisch-Didactische Aanwijzingen

Nederlands | Paperback | 1987

Dit boek bevat de tweede van de drie cursussen die Rudolf Steiner hield bij de start van de eerste Vrije School. Tezamen vormen de... Meer

een handreiking

Nederlands | Paperback | 2011

De ingewikkelde structuur van het menselijk organisme wordt doorgelicht aan de hand van een drievoudige geleding in... Meer

kernpunten van de antroposofie : karma en reincarnaties

Nederlands | Hardcover | 2004

'Karma en reïncarnatie - zo kan men Steiners zienswijze samenvatten - zijn uit natuurwetenschappelijk oogpunt en uit christelijk... Meer

Nederlands | Hardcover | 2009

De hier verzamelde opstellen en voordrachten geven een beeld van Steiners ideeën over esthetica en kunst; zij prikkelen de lezer... Meer

Nederlands | Paperback | 2001

Leven, Dood, Onsterfelijkheid Een Voordracht

Nederlands | Paperback | 1990

Over het leven na de dood en het contact met de gestorvenen. Meer

Nederlands | Hardcover | 2011

'Een dogmatische aanpak is Steiner te enen male vreemd. De bedoeling van de karmische onthullingen die hij doet is niet dat we nu... Meer

Teksten En Meditaties

Nederlands | Hardcover | 1993

Een van de dringensdste vragen van het bestaan is van oudsher de vraag naar de zin van het wezen van de dood. Terwijl mensen deze... Meer

innerlijk leven met de jaarfeesten

Nederlands | Hardcover | 2008

Wees stil mijn hartInnerlijk leven met de jaarfeesten. Deze uitgave komt tegemoet aan de behoefte, de stemming van de... Meer

Nederlands | Hardcover | 1992

'Niet de strijd om het bestaan kiest Steiner als grondslag voor de inrichting van het sociale organisme, maar de mens die zich op... Meer

Nederlands | Hardcover

In de sociale chaos in Duitsland tijdens en na de eerste wereldoorlog werd Steiner tot verrassing van velen maatschappelijk... Meer

Nederlands | Hardcover | 2000

Met vooruitziende blik nam Steiner waar dat er geen gezond sociaal leven zou kunnen ontstaan, zolang de realiteit van karma en... Meer

Reïncarnatie, karma en de werking van Christus

Nederlands | Paperback | 1997

Sluit de bijbel reïncarnatie uit? Is New Age per se onchristelijk? De vaak veronderstelde kloof tussen reïncarnatie en christendom... Meer

over de wederkomst van Christus en de komst van de antichrist

Nederlands | Other Formats | 1999

In een boeiende studie plaatst Hans Peter van Manen de gedachten over de wederkomst van Christus en de komst van de antichrist in... Meer

Nederlands | Paperback | 2008

Het bestieren van een huishouden geldt vandaag de dag als een weinig aantrekkelijke taak. De karweitjes die in een huishouden... Meer

Op weg naar een nieuwe incarnatie

Nederlands | Paperback | 2003

Het is voor de meeste mensen in deze tijd onmogelijk om uit eigen waarneming steekhoudende mededelingen te doen over het leven na... Meer

Rudolf Steiner over het leven na dit leven

Nederlands | Paperback | 2000

In dit boek brengt Arie Boogert vele facetten in kaart van Rudolf Steiners inzichten in het leven dat volgt op de dood en... Meer

drie voordrachten gehouden in Noorkoping van 28 t/m 30 meo 1912 en een voordracht gehouden in Dornach op 18 december 1920

Nederlands | Hardcover | 2012

het leven na de dood

Nederlands | Hardcover | 1997

'Welke plaats neemt deze reeks voordrachten in het werk van Rudolf Steiner in? Op het eerste gezicht kan het lijken dat de reeks... Meer

Nederlands | Paperback | 2000

'Archiati brengt een frisse kijk op reïncarnatie en karma, die de lezer nieuwe perspectieven biedt.' (James Redfield) Reïncarnatie... Meer

apocalyptische tekenen bij de overgang naar het derde millennium

Nederlands | Paperback | 1998

Met krachtige streken schildert Pietro Archiati de innerlijke en uiterlijke situatie van de mensheid aan het einde van de eeuw.... Meer

Nederlands | Hardcover | 1999

De delen Karmaonderzoek 1 t/m 5 vormen een reeks in een reeks. Ze bevatten de ruim zestig voordrachten die Rudolf Steiner aan het... Meer

Nederlands | Paperback | 1990

Ouder wordende mensen, en wie met hen te maken heeft, worden op het spoor gezet om de ouderdom te beleven en te zien binnen de... Meer

Nederlands | Hardcover | 1996

'Tegen het decor van de wereldgeschiedenis worden bepaalde thema's belicht: de ontwikkeling van het geheugen; het opbloeien van de... Meer

zes voordrachten, gehouden in Leipzig van 28 december 1913 tot 2 januari 1914

Nederlands | Paperback | 1985

Christus en de mysterie van de graalRudolf Steiner plaatst het thema van de graal in een groot mensheidsperspectief. Hij... Meer

drie voordrachten, gehouden in Berlijn in 1904, 1905 en1906

Nederlands | Paperback | 2012

Het kerstfeest, dat in onze tijd vaak dreigt te vervlakken, krijgt door de antroposofische wereldbeschouwing weer een grote... Meer

hallucinaties - visioenen (openbaringen van het onbewuste)

Nederlands | Paperback | 2001

Christus en de engelen als onze begeleiders

Nederlands | Paperback | 2008

Vooral in de eerste levensjaren van een mens werkt een ongeëvenaarde wijsheid en doelgerichtheid. Ook daarna kunnen er momenten... Meer

de val van het intellekt en de overwinning van de geest

Nederlands | Hardcover | 2012

Nederlands | Hardcover | 2001

'Geen enkele authentieke overlevering uit voorbije grote culturen is oninteressant voor ons, want we hebben de kennis daarvan... Meer

Nederlands | Paperback | 1991

Na het behandelen van kenmerken als hardheid, kristallisatievorm en kleur, gaat Max Stibbe in op de werking die edelstenen kunnen... Meer

Nederlands | Paperback | 1993

een voordracht gehouden in Berlijn op 7 december 1911

Nederlands | Paperback | 1992

Wat is geluk?In deze lezing behandelt Rudolf Steiner een thema dat voor iedereen altijd weer actueel is: de betekenis van wat je... Meer

de Europese cultuur als ontwikkelingsveld tussen Oost en West

Nederlands | Paperback

Tegen het einde van deze eeuw glijdt de wereld steeds verder af in een 'onderwereld'. Omdat zijn Ik wordt ontkend, komt de mens... Meer

Pagina: