New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

56 artikelen in Geschiedenis overig - 2012

  • Toon resultaten als:
  • Lijst
  • 2
  • 3
  • 4
Financiële rapportage en analyse MBA

Nederlands | Loose leafed | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De MBA-opleiding, zoals geëxamineerd door de Associatie per 1 januari 2013, bestaat uit de volgende onderdelen: Bedrijfseconomie,... Meer

Financiele rapportage en analyse uitwerkingenboek

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De MBA-opleiding, zoals geëxamineerd door de Associatie per 1 januari 2013, bestaat uit de volgende onderdelen: Bedrijfseconomie,... Meer

Zoeken en schrijven
handleiding bij het maken van een historisch werkstuk

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Overzichtelijk en hanteerbaar hulpmiddel voor studenten geschi... Meer

De Koude Oorlog
een nieuwe geschiedenis (1917-1991)

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek brengt een overzicht van feiten, achtergronden en verbanden eigen aan de Koude Oorlog. De Koude Oorlog wordt daarbij... Meer

zijn leven beschreven door Eusebius van Caesarea

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Op 28 oktober 312 versloeg keizer Constantijn zijn tegenstander Maxentius bij de Milvische brug over de Tiber, net buiten de muren... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De beide vernieuwde delen van de Atlas bij de wereldgeschiedenis nu handzaam bij elkaar in één cassette, voor de speciale prijs... Meer

over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, 1848-1914

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het Koninkrijk der Nederlanden gaat door voor een bij uitstek burgerlijke natie. Verrassend genoeg blijkt uit dit boek dat... Meer

triomf en tragiek van een legercommandant

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Generaal Spoor was tot zijn plotselinge dood in 1949 bevelhebber van de Nederlandse troepen in Nederlands-Indië. Voor de een was... Meer

de strijd van de witte adelaar

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De geschiedenis van Polen neemt een belangrijke plaats in binnen die van Europa. Duitse Ostsiedlers en Teutonenridders, de... Meer

het onbeloofde land

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek vertelt het verhaal van het uitgestrekte en doorgaans weinig gekende land tussen de Kaspische Zee en het westen van... Meer

geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Spreek over de woningbouwcorporaties en bijna iedereen denkt aan schandalen, buitensporige inkomens van directeuren en gespeculeer... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Geen enkele 'vertelling' kan je in direct contact met het verleden brengen. Niet één mens, en dus ook niet één historicus, is in... Meer

geschiedenis van een instituut

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Twintig eeuwen heeft hij het aangezicht van de wereld medebepaald. Vereerd of verguisd, soms onmachtig, af en toe (bijna)... Meer

Gevangen Nederlandse Predikanten 1940-1947 En De Cultuur Van Herinnering

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten vele predikanten vast in kampen en gevangenissen. Wat was het Duitse beleid ten aanzien van... Meer

seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen tot heden rapport commissie-samson 8 oktober 2012

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Ieder jaar worden honderden kinderen uit huis geplaatst. De rechter oordeelt dat ze beter kunnen opgroeien in een residentiële... Meer

continuïteit en verandering

Nederlands | Paperback | 2012

1700 jaar geleden, op 28 oktober 312, behaalde Constantijn bij de Milvische brug van Rome een beslissende overwinning op... Meer

Een Geschiedenis In Dribbelpas

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Brazilië stoot door als een economisch zwaargewicht, wil politiek meespelen in een nieuwe wereldorde, durft de milieuzorg aan en... Meer

Frederik Gijsbert Baron van Dedem 1743 1820

Nederlands | Paperback | 2012

Met Onze man in Constantinopel wordt een boeiend beeld geschetst van de omstandigheden waaronder de uit Wijhe afkomstige baron... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Geen tijdvak roept zulke tegenstrijdige beelden op als de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het waren de jaren van Joop den Uyl,... Meer

wat in het wild groeit en bloeit op Aruba, Bonaire en Curacao

Nederlands | Hardcover | 2012

Arnoldo’s Zakflora is hèt standaardwerk over de flora van Aruba, Bonaire en Curaçao. In de Zakflora staan alle 566 plantensoorten... Meer

de canon van ons Koninklijk Huis

Nederlands | Ebook | 2012

In Geschiedenis van Oranje komen alle markante telgen van het geslacht Oranje-Nassau en hun partners aan de orde, geplaatst in de... Meer

19,99

Ebook, direct te lezen

In winkelwagentje

Zet op verlanglijstje

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Populisme is ‘in’, zowel in Nederland als elders in Europa, Noord-Amerika (Tea Party), Zuid-Amerika (de Argentijnse president Hugo... Meer

een historische inleiding

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

VOLLEDIG HERZIENE UITGAVE Beschikbaar vanaf oktober 2012! Onontbeerlijk handboek over de historiciteit van de filosofie Dit... Meer

recht en rechtsbeoefening in de jaren 1930-1959

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Tijdens de tweede Wereldoorlog boog de hoge raad volgens velen diep voor de duitsers; aldus verloren de raadsheren het aureool van... Meer

widukinds knieval voor Karel de Grote

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het boek bevat een korte geschiedenis van de Saksen en een gedeeltelijke vertaling van de `Annales Regni Francorum` (Frankische... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In deze bundel staat de Moderne Devotie als Nederlands-Duitse beweging van vernieuwde innigheid centraal staat. De artikelen zijn... Meer

wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Amsterdamse Wisselbank gold in de zeventiende en achttiende eeuw als sieraad, melkkoe en mysterie van de stad. Het zou de... Meer

Adelijke identiteit en representatie

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Adel en heraldiek zijn vanaf de verschijning van de eerste wapens nauw met elkaar verbonden. De heraldische vormentaal werd al... Meer

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Indianen, de WIC en invasies: Voor een ieder die iets wil weten van de geschiedenis van Curaçao is dit boek een prima startpunt.... Meer

de Italo-Belgische connectie in en rond het wielerpeloton

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Sport laat genoeg sporen na om historisch relevant te zijn. Zo ook en zeker het wielrennen. In tegenstelling tot andere moderne... Meer

het verhaal van een verborgen Joods kind

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Esther Naschelski is drie wanneer haar ouders in 1942 naar Auschwitz worden gedeporteerd. Ze zullen nooit meer terugkeren. Esther... Meer

vijf eeuwen vangst van zangvogels en kwartels in Holland

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit boek wordt voor het eerst de geschiedenis van de zangvogel- en kwartelvangst in Holland beschreven. Daarbij ligt het accent... Meer

Argumentatie En Speelruimte In De Nederlandse Asielprocedure, 1945-1994

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Met enige regelmaat leidt het voornemen om asielzoekers terug te sturen naar hun herkomstland tot commotie in pers en politiek.... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Buitenlandse toeristen die in de zeventiende eeuw Holland bezochten, meldden vol verbazing dat zelfs tamelijk eenvoudige burgers... Meer

geschiedenis van de Nederlandsche handel-maatschappij, 1824-1964

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De belangrijkste en oudste voorganger van ABN AMRO was de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), die een cruciale rol heeft... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In het laatmiddeleeuwse Leiden konden de inwoners die werden getroffen door ziekte of ongeval een beroep doen op verschillende... Meer

de eerste jaren van de hollandsche ijzeren spoorweg-maatschappij

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het is dit jaar precies 175 jaar geleden dat de eerste Nederlandse spoorwegonderneming, de Hollandsche IJzeren... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De wijze waarop een overheid aan haar geld moet komen en de problemen die daarbij ontstaan, is een zaak van alle tijden. In deze... Meer

brancheorganisaties, kartels, fusies en overnames

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Concurrentie is de drijvende kracht achter de moderne markteconomie. Van oudsher verweren ondernemers zich op allerlei manieren... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit in 1980 uitgegeven boek door het Bauhütten Verlag te Hamburg, beschrijft Helmut Neuberger in twee banden de geschiedenis... Meer

middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In 1018 versloeg graaf Dirk III bij Vlaardingen het veel grotere leger van de Duitse keizer Hendrik II en legde daarmee de... Meer

korte geschiedenis van Estland

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Over het boek: Estland is sinds 2004 lid van de Europese Unie en heeft sinds 2011 met de euro dezelfde munt als Nederland en... Meer

jaarboek parlementaire geschiedenis 2012

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Verenigde Staten van Europa. Het idee bestaat al eeuwen; generaties hebben ervoor en ertegen gestreden, maar het blijft... Meer

overzicht van de monumentenwet en de monumentenzorg voor ambtenaren, architecten en eigenaren

Nederlands | Paperback | 2012

Meer

tijdschrift voor classici

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Nu de late oudheid (vierde-zesde eeuw) volop in de belangstelling staat, is er ook meer aandacht voor Rome in deze periode, onder... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Dat Duitsland als handelsnatie een bijzondere band met Iran heeft werd nog eens bevestigd in 1979, toen tijdens de revolutie onder... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Hoewel de Utrechtse Paulusabdij na Egmond de oudste benedictijner stichting is in de noordelijke Nederlanden, resteert er slechts... Meer

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Al voor de aanvang van de twintigste eeuw traden enkele bevlogen ondernemers op de voorgrond, die met sociale maatregelen voor hun... Meer

Pagina: