New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

50 artikelen in Geschiedenis overig - 2012

Gekozen filters:
  • Toon resultaten als:
  • Lijst
  • 2
  • 3
  • 4
Financiële rapportage en analyse MBA

Nederlands | Loose leafed | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De MBA-opleiding, zoals geëxamineerd door de Associatie per 1 januari 2013, bestaat uit de volgende onderdelen: Bedrijfseconomie,... Meer

Financiele rapportage en analyse uitwerkingenboek

Nederlands | Paperback | 2012

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De MBA-opleiding, zoals geëxamineerd door de Associatie per 1 januari 2013, bestaat uit de volgende onderdelen: Bedrijfseconomie,... Meer

Geschiedenis van Nederland
van de opstand tot heden

Nederlands | Paperback | 2012

klantbeoordeling: 3.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De belangstelling voor het eigen verleden is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Toch zijn in de stroom aan publicaties over... Meer

Populisten in de polder

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Populisme is 'in', zowel in Nederland als elders in Europa, Noord-Amerika (Tea Party), Zuid-Amerika (de Argentijnse president Hugo... Meer

De Noord-Nederlandse kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Buitenlandse toeristen die in de zeventiende eeuw Holland bezochten, meldden vol verbazing dat zelfs tamelijk eenvoudige burgers... Meer

Nederland en de jaren zeventig

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Geen tijdvak roept zulke tegenstrijdige beelden op als de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het waren de jaren van Joop den Uyl,... Meer

Het bewoonbare land
geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Spreek over de woningbouwcorporaties en bijna iedereen denkt aan schandalen, buitensporige inkomens van directeuren en gespeculeer... Meer

Een geschiedenis van Centraal-Azie
het onbeloofde land

Nederlands | Paperback | 2012

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek vertelt het verhaal van het uitgestrekte en doorgaans weinig gekende land tussen de Kaspische Zee en het westen van... Meer

Wat is mondelinge geschiedenis?

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Geen enkele 'vertelling' kan je in direct contact met het verleden brengen. Niet één mens, en dus ook niet één historicus, is in... Meer

Biografie en religie
de religieuze factor in de biografie

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Minder kerk, meer geloof – op die manier is de verhouding tussen religie, samenleving en individu in het huidige Nederland al eens... Meer

Keizer Constantijn
zijn leven beschreven door Eusebius van Caesarea

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Op 28 oktober 312 versloeg keizer Constantijn zijn tegenstander Maxentius bij de Milvische brug over de Tiber, net buiten de muren... Meer

Onder aristocraten + CD-rom
over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, 1848-1914

Nederlands | Hardcover | 2012

klantbeoordeling: 5.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het Koninkrijk der Nederlanden gaat door voor een bij uitstek burgerlijke natie. Verrassend genoeg blijkt uit dit boek dat... Meer

Adel en heraldiek in de Nederlanden
Adelijke identiteit en representatie

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Adel en heraldiek zijn vanaf de verschijning van de eerste wapens nauw met elkaar verbonden. De heraldische vormentaal werd al... Meer

Hoe God verscheen in Saksenland
widukinds knieval voor Karel de Grote

Nederlands | Paperback | 2012

klantbeoordeling: 5.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het boek bevat een korte geschiedenis van de Saksen en een gedeeltelijke vertaling van de `Annales Regni Francorum` (Frankische... Meer

Geschiedenis van Oranje
de canon van ons Koninklijk Huis

Nederlands | Ebook | 2012

klantbeoordeling: 1.0 van de 5 sterren

Een boeiende reis door de tijd aan de hand van meer dan 50 historische royalty-portretten. Van de ouders van Willem van Oranje tot... Meer

19,99

Ebook, direct te downloaden

In winkelwagentje

Zet op verlanglijstje
Constantijn de Grote
continuïteit en verandering

Nederlands | Paperback | 2012

1700 jaar geleden, op 28 oktober 312, behaalde Constantijn bij de Milvische brug van Rome een beslissende overwinning op... Meer

Overheidsfinanciën tijdens de Republiek en het Koninkrijk, 1600-1850

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De wijze waarop een overheid aan haar geld moet komen en de problemen die daarbij ontstaan, is een zaak van alle tijden. In deze... Meer

Trend en toeval
inleiding tot de kwantitatieve methoden voor historici

Nederlands | Paperback | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Basishandboek historische statistiekKwantitatieve methoden zijn fundamenteel voor het historisch denken en dus een onmisbaar... Meer

De paus en de wereld
geschiedenis van een instituut

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Twintig eeuwen heeft hij het aangezicht van de wereld medebepaald. Vereerd of verguisd, soms onmachtig, af en toe (bijna)... Meer

Indianen, De Wic En Invasies

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Indianen, de WIC en invasies: Voor een ieder die iets wil weten van de geschiedenis van Curaçao is dit boek een prima startpunt.... Meer

Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In het laatmiddeleeuwse Leiden konden de inwoners die werden getroffen door ziekte of ongeval een beroep doen op verschillende... Meer

Ondernemen op het spoor
de eerste jaren van de hollandsche ijzeren spoorweg-maatschappij

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het is dit jaar precies 175 jaar geleden dat de eerste Nederlandse spoorwegonderneming, de Hollandsche IJzeren... Meer

Wijsbegeerte  / 2012
een historische inleiding

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

VOLLEDIG HERZIENE UITGAVEBeschikbaar vanaf oktober 2012! Onontbeerlijk handboek over de historiciteit van de filosofie Dit... Meer

Geld in Amsterdam
wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725

Nederlands | Paperback | 2012

klantbeoordeling: 2.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Amsterdamse Wisselbank gold in de zeventiende en achttiende eeuw als sieraad, melkkoe en mysterie van de stad. Het zou de... Meer

Brazilie
Een Geschiedenis In Dribbelpas

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Brazilie stoot door als een economisch zwaargewicht, wil politiek meespelen in een nieuwe wereldorde, durft de milieuzorg aan en... Meer

Voor handel en maatschappij
geschiedenis van de Nederlandsche handel-maatschappij, 1824-1964

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De belangrijkste en oudste voorganger van ABN AMRO was de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), die een cruciale rol heeft... Meer

Van IJstijd tot Skype
korte geschiedenis van Estland

Nederlands | Paperback | 2012

klantbeoordeling: 5.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Over het boek: Meer

Arnoldo's zakflora
wat in het wild groeit en bloeit op Aruba, Bonaire en Curacao

Nederlands | Hardcover | 2012

Arnoldo’s Zakflora is hèt standaardwerk over de flora van Aruba, Bonaire en Curaçao. In de Zakflora staan alle 566 plantensoorten... Meer

Lieve allemaal
op zoek naar mijn ouders in hun Indische jaren

Nederlands | Paperback | 2012

Tijdens het leeg maken van haar ouderlijk huis in 2001, trof de auteur van dit boek een grote verzameling brieven aan, die haar... Meer

De hoge raad en de tweede wereldoorlog
recht en rechtsbeoefening in de jaren 1930-1959

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Tijdens de tweede Wereldoorlog boog de hoge raad volgens velen diep voor de duitsers; aldus verloren de raadsheren het aureool van... Meer

Onze man in Constantinopel
Frederik Gijsbert Baron van Dedem 1743 1820

Nederlands | Paperback | 2012

Met Onze man in Constantinopel wordt een boeiend beeld geschetst van de omstandigheden waaronder de uit Wijhe afkomstige baron... Meer

Ad Flaridingun -  Vlaardingen in de elfde eeuw
middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In 1018 versloeg graaf Dirk III bij Vlaardingen het veel grotere leger van de Duitse keizer Hendrik II en legde daarmee de... Meer

Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de moderne devotie

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In deze bundel staat de Moderne Devotie als Nederlands-Duitse beweging van vernieuwde innigheid centraal staat. De artikelen zijn... Meer

Tussen concurrentie en concentratie
brancheorganisaties, kartels, fusies en overnames

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Concurrentie is de drijvende kracht achter de moderne markteconomie. Van oudsher verweren ondernemers zich op allerlei manieren... Meer

De Verenigde Staten van Europa
jaarboek parlementaire geschiedenis 2012

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Verenigde Staten van Europa. Het idee bestaat al eeuwen; generaties hebben ervoor en ertegen gestreden, maar het blijft... Meer

De Stagnerende Verzorgingsstaat

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De houdbaarheid van de verzorgingsstaat in crisistijd.Is de verzorgingsstaat, paradepaard van onze na-oorlogse politiek, inderdaad... Meer

De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht

Nederlands | Paperback | 2012

Hoewel de Utrechtse Paulusabdij na Egmond de oudste benedictijner stichting is in de noordelijke Nederlanden, resteert er slechts... Meer

Omringd door zorg toch niet veilig + cd deelonderzoeken en bijlagen
seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen tot heden rapport commissie-samson 8 oktober 2012

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Ieder jaar worden honderden kinderen uit huis geplaatst. De rechter oordeelt dat ze beter kunnen opgroeien in een residentiële... Meer

Geruisloos Inwilligen
Argumentatie En Speelruimte In De Nederlandse Asielprocedure, 1945-1994

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Met enige regelmaat leidt het voornemen om asielzoekers terug te sturen naar hun herkomstland tot commotie in pers en politiek.... Meer

Vrijheid! Leidens Ontzet
dubbelnummer Holland historisch tijdschrift 44 (2012) 1-2

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Een groot deel van dit dubbelnummer van Holland is gewijd aan de totstandkoming van de tentoonstelling Vrijheid! Leidens Ontzet... Meer

Vrijmetselarij en het nationaalsocialisme / Deel 2

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit in 1980 uitgegeven boek door het Bauhütten Verlag te Hamburg, beschrijft Helmut Neuberger in twee banden de geschiedenis... Meer

Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis  / 14-2011

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit Jaarboek worden diverse interessante thema's uit de middeleeuwse geschiedenis van de Nederlanden behandeld. Nicolas Mazeure... Meer

Vrijmetselarij en het Nationaalsocialisme / Deel 1

Nederlands | Paperback | 2012

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit in 1980 uitgegeven boek door het Bauhütten Verlag te Hamburg, beschrijft Helmut Neuberger in twee banden de geschiedenis... Meer

Het menselijk kapitaal

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Al voor de aanvang van de twintigste eeuw traden enkele bevlogen ondernemers op de voorgrond, die met sociale maatregelen voor hun... Meer

Patronen ontrafelen
studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Mediëvistisch detectivewerk, zo laat het oeuvre van de Utrechtse musicologe Ike de Loos (1955-2010) zich het beste karakteriseren.... Meer

Een verborgen revolutie
de computerisering van de Rijksuniversiteit Groningen

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Computers zijn doorgedrongen tot in de haarvaten van onze samenleving en dus ook in de universiteiten. Achter de façade van de... Meer

Lampas / Rome in de late oudheid
tijdschrift voor classici

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Nu de late oudheid (vierde-zesde eeuw) volop in de belangstelling staat, is er ook meer aandacht voor Rome in deze periode, onder... Meer

Duitse Iranpolitiek 1871-2005

Nederlands | Paperback | 2012

Dat Duitsland als handelsnatie een bijzondere band met Iran heeft werd nog eens bevestigd in 1979, toen tijdens de revolutie onder... Meer

Pagina: