New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

1.538 artikelen in Geschiedenis overig - Tweedehands

  • Toon resultaten als:
  • Lijst
  • 2
  • 3
  • 4
Geschiedenis van Nederland
het verhaal van prehistorie tot heden

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In de eenentwintigste eeuw is de belangstelling voor ons nationale verleden nog steeds groeiend. Deze Geschiedenis van Nederland... Meer

In het huis van de islam
geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek

Nederlands | Paperback | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek.De publieke en wetenschappelijke belangstelling voor de islam is... Meer

Geschiedenis van Nederland
van de opstand tot heden

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De belangstelling voor het eigen verleden is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Toch zijn in de stroom aan publicaties over... Meer

Spiegelpaleis Europa
Europese Cultuur Als Mythe En Beeldvorming

Nederlands | Paperback | 2011

Europa. Voor de een slaat de naam op een staatkundig samenwerkings- en eenwordingsproject, voor de ander op 'Brusselse' instanties... Meer

Nederlands | Paperback | 2001

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De oude wereld van het Middellandse-Zeegebied is in veel opzichten de bakermat van zowel de Europese als de islamitische... Meer

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het geschiedenisverhaal van het sociaal werk in Nederland begint bij de vroege christenen die in kloosters aan de wieg stonden van... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Nederland in de twintigste eeuw is het eerste complete overzichtswerk van deze periode. Beginpunt is de late negentiende eeuw met... Meer

de firma w.a. scholten (1841-1892) : de eerste Nederlandse industriele multinational

Nederlands | Hardcover | 2004

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

"Groninger Historische Reeks, 27Vanaf de oprichting van de eerste aardappelmeelfabriek te Foxhol in 1841 tot ver in de twintigste... Meer

Nederlands | Other Formats | 2000

In dit overzicht van de algemene geschiedenis der Middeleeuwen komt alles aan de orde wat in het tertiaire onderwijs behandeld... Meer

een politieke geschiedenis van Nederland 1780-2012

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Land van kleine gebaren geldt al vele jaren als het beste en meest bruikbare overzicht van de nieuwste Nederlandse geschiedenis.... Meer

teksten toelichtingen

Nederlands | Paperback | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het boek behandelt de filosofie van de Antieken, Middeleeuwen, Renaissance, zeventiende en achttiende eeuw, de negentiende eeuw en... Meer

Nederlands | Paperback | 2003

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit rijk geïllustreerde boek behandelt de geschiedenis van Europa en Noord-Amerika vanaf de Renaissance tot 1870. De auteurs... Meer

Nederlands | Loose leafed | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De MBA-opleiding, zoals geëxamineerd door de Associatie per 1 januari 2013, bestaat uit de volgende onderdelen: Bedrijfseconomie,... Meer

gepantserde vuist van de koninklijke landmacht

Nederlands | Paperback | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Vanaf eind 1969 beschikte de Landmacht over de Leopard 1-tank: het antwoord op het numerieke overwicht van het Warschaupact. De... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De MBA-opleiding, zoals geëxamineerd door de Associatie per 1 januari 2013, bestaat uit de volgende onderdelen: Bedrijfseconomie,... Meer

een biografie

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het Anne Frank Huis is een symbool van moed en levenslust, maar ook van rassenhaat en uiterste onmenselijkheid. De geschiedenis... Meer

Een Historisch-Geografische Benadering

Nederlands | Paperback

Tientallen eeuwen leven en werken mensen in het Nederlandse landschap. In de loop van de tijd is het natuurlandschap omgevormd tot... Meer

Nederlands | Paperback | 1996

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Meer

een alomvattende visie

Nederlands | Paperback | 2005

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit boek - een vertaling van het eerder bij Amsterdam University Press verschenen The Structure of Big History - doet Fred... Meer

de Hanze, een praktisch netwerk

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Hanze heeft een magische klank, een klank van samenwerking, wederzijds vertrouwen, van individuele steden die zich ontplooiden... Meer

Drie eeuwen strijd tegen overstromingen

Nederlands | Hardcover

De loop van de Nederlandse rivieren is grotendeels gevormd door de Nederlanders zelf. Driehonderd jaar geleden waren de rivieren... Meer

strategie en bedrijfsvoering van de facilitaire organisatie

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het traditionele domein van facility management is het beheren van huisvesting, services en middelen. De auteurs tonen aan dat... Meer

teksten toelichtingen

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit overzicht van de Oosterse filosofie komen achtereenvolgens de Indische, Tibetaanse, Chinese, Japanse en islamitische... Meer

transport bij de krijgsmacht 1900-2006

Nederlands | Paperback | 2006

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In deze uitgave staat ruim een eeuw militair transport in de Nederlandse krijgsmacht centraal. Per krijgsmachtdeel komen... Meer

overheid & cultuur in Nederland

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Cultuur, koningen en democraten is in korte tijd een standaardwerk geworden voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie... Meer

Geneeskunde, Chirurgie En Farmacie In De Late Middeleeuwen

Nederlands | Paperback | 2005

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Meer

Abraham Kuypers Amerikaans Tournee

Nederlands | Paperback | 2009

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In 1898 reisde Abraham Kuyper naar de Verenigde Staten om een eredoctoraat van Princeton University in ontvangst te nemen en een... Meer

Geschiedenis Van De Europese Integratie

Nederlands | Paperback | 2005

De 4e herziene en uitgebreide druk van deze klassieker over de geschiedenis van de Europese integratie. Deze editie is... Meer

een nieuwe geschiedenis (1917-1991)

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek brengt een overzicht van feiten, achtergronden en verbanden eigen aan de Koude Oorlog. De Koude Oorlog wordt daarbij... Meer

vier eeuwen joodse geschiedenis in Suriname en Curaçao

Nederlands | Hardcover | 2015

Joden in de Cariben. Vier eeuwen joodse geschiedenis in Suriname en Curaçao vertelt het verhaal van de joodse gemeenschappen die... Meer

De Hollandse Waterlinie

Nederlands | Paperback

In het rampjaar 1672 brachten geïmproviseerde inundaties en schansen de opmars van de Franse overmacht tot stand. Dit succes werd... Meer

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

'Oorlog is niets anders dan onenigheid of een conflict, dat ontstaan is omdat enkele dingen het ongenoegen van de menselijke wil... Meer

globalisering, arbeid en interculturele ontmoetingen tussen Aziatische en Europese zeelieden in dienst van de VOC, 1600-1800

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

'Maij fudede!' Met deze Portugese vloek sprak de Bengaalse zeeman Anthonij Corea zich uit tegen de Duitse koksmaat Paul Swaan. De... Meer

de vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw

Nederlands | Paperback | 1998

In Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden staat de vraag naar de mate van drukpersvrijheid in de zeventiende-eeuwse Republiek... Meer

Themanummer De Zeventiende Eeuw 27 (2011) 2

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Sociale mobiliteit hangt in de vroegmoderne tijd nog sterk samen met afkomst, maar tegelijkertijd lijkt het individu een steeds... Meer

onstaan en opkomst van de nationaal-socialistsiche beweging 1931-1935

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De NSB is het oersymbool van rechts-extremisme in Nederland. In dit boek wordt de ontstaansgeschiedenis van de NSB voor het eerst... Meer

Nederlandse oorlogsvliegers in de britse luchtstrijdkrachten 1940-1945

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen ruim 650 Nederlanders deel aan de luchtstrijd boven Europa. Bijna 250 van hen kwamen daarbij... Meer

van prehistorie tot Franse revolutie

Nederlands | Paperback | 2009

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

SESAMAtlas bij de wereldgeschiedenisDeel 1: Van prehistorie tot Franse RevolutieDeze nieuwe editie van de Atlas bij de... Meer

Geschiedenis van de stenen monumenten

Nederlands | Paperback

De godin Nehalennia is bekend sinds 5 januari 1647, toen op het strand bij Domburg stenen monumenten werden gevonden met Latijnse... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De beide vernieuwde delen van de Atlas bij de wereldgeschiedenis nu handzaam bij elkaar in één cassette, voor de speciale prijs... Meer

Nederlands | Paperback | 2001

Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken. In elk hoofdstuk vormt de politieke geschiedenis het vertrekpunt. Vervolgens komen sociaal... Meer

achter de schermen van de rechtspraak

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Nederlandse rechtspraak maakt moeilijke tijden door. Prof mr. Rinus Otte, strafrechter en hoogleraar, beschrijft in 'De nieuwe... Meer

grondlegger van het moderne Turkije

Nederlands | Other Formats | 2000

Meer

Middeleeuwse pikanterieen in woord en beeld

Nederlands | Hardcover | 2014

Haar brede, zijden hoofdband zat iets te hoog op haar voorhoofd; haar ogen waren zeker wulps; haar tot dunne boogjes geplukte... Meer

De geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe

Nederlands | Hardcover

Non-fiction Meer

Jongeren En Moraal In De Nederlanden Tijdens De Late Middeleeuwen En De Vroegmoderne Tijd

Nederlands | Paperback | 2004

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Meer

het jezuïeteninternaat te Katwijk aan de Rijn, Den Haag en Zeist (1831-1960) en katholiek Nederland

Nederlands | Paperback | 2009

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Anderhalve eeuw lang, vanaf het herstel van de godsdienstvrijheid in ons land, hebben de jezuïeten een groot aandeel gehad in de... Meer

handleiding bij het maken van een historisch werkstuk

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Overzichtelijk en hanteerbaar hulpmiddel voor studenten geschi... Meer

Pagina: