New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

1.530 artikelen in Geschiedenis overig - Tweedehands

  • Toon resultaten als:
  • Lijst
  • 2
  • 3
  • 4
Geschiedenis van Nederland
het verhaal van prehistorie tot heden

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In de eenentwintigste eeuw is de belangstelling voor ons nationale verleden nog steeds groeiend. Deze Geschiedenis van Nederland... Meer

In het huis van de islam
geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek

Nederlands | Paperback | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek.De publieke en wetenschappelijke belangstelling voor de islam is... Meer

Geschiedenis van Nederland
van de opstand tot heden

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De belangstelling voor het eigen verleden is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Toch zijn in de stroom aan publicaties over... Meer

Spiegelpaleis Europa
Europese Cultuur Als Mythe En Beeldvorming

Nederlands | Paperback | 2011

Europa. Voor de een slaat de naam op een staatkundig samenwerkings- en eenwordingsproject, voor de ander op 'Brusselse' instanties... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Nederland in de twintigste eeuw is het eerste complete overzichtswerk van deze periode. Beginpunt is de late negentiende eeuw met... Meer

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het geschiedenisverhaal van het sociaal werk in Nederland begint bij de vroege christenen die in kloosters aan de wieg stonden van... Meer

de firma w.a. scholten (1841-1892) : de eerste Nederlandse industriele multinational

Nederlands | Hardcover | 2004

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

"Groninger Historische Reeks, 27Vanaf de oprichting van de eerste aardappelmeelfabriek te Foxhol in 1841 tot ver in de twintigste... Meer

Nederlands | Paperback | 2001

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De oude wereld van het Middellandse-Zeegebied is in veel opzichten de bakermat van zowel de Europese als de islamitische... Meer

transport bij de krijgsmacht 1900-2006

Nederlands | Paperback | 2006

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In deze uitgave staat ruim een eeuw militair transport in de Nederlandse krijgsmacht centraal. Per krijgsmachtdeel komen... Meer

Nederlands | Paperback | 2003

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit rijk geïllustreerde boek behandelt de geschiedenis van Europa en Noord-Amerika vanaf de Renaissance tot 1870. De auteurs... Meer

een politieke geschiedenis van Nederland 1780-2012

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Land van kleine gebaren geldt al vele jaren als het beste en meest bruikbare overzicht van de nieuwste Nederlandse geschiedenis.... Meer

teksten toelichtingen

Nederlands | Paperback | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het boek behandelt de filosofie van de Antieken, Middeleeuwen, Renaissance, zeventiende en achttiende eeuw, de negentiende eeuw en... Meer

teksten toelichtingen

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit overzicht van de Oosterse filosofie komen achtereenvolgens de Indische, Tibetaanse, Chinese, Japanse en islamitische... Meer

Nederlands | Other Formats | 2000

In dit overzicht van de algemene geschiedenis der Middeleeuwen komt alles aan de orde wat in het tertiaire onderwijs behandeld... Meer

strategie en bedrijfsvoering van de facilitaire organisatie

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het traditionele domein van facility management is het beheren van huisvesting, services en middelen. De auteurs tonen aan dat... Meer

Nederlands | Loose leafed | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De MBA-opleiding, zoals geëxamineerd door de Associatie per 1 januari 2013, bestaat uit de volgende onderdelen: Bedrijfseconomie,... Meer

een alomvattende visie

Nederlands | Paperback | 2005

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit boek - een vertaling van het eerder bij Amsterdam University Press verschenen The Structure of Big History - doet Fred... Meer

handboek voor de vakdocent

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Een leraar geschiedenis heeft niet alleen gedegen historische kennis nodig, maar ook allerlei vaardigheden die niets met de... Meer

gepantserde vuist van de koninklijke landmacht

Nederlands | Paperback | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Vanaf eind 1969 beschikte de Landmacht over de Leopard 1-tank: het antwoord op het numerieke overwicht van het Warschaupact. De... Meer

Een Historisch-Geografische Benadering

Nederlands | Paperback

Tientallen eeuwen leven en werken mensen in het Nederlandse landschap. In de loop van de tijd is het natuurlandschap omgevormd tot... Meer

de Hanze, een praktisch netwerk

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Hanze heeft een magische klank, een klank van samenwerking, wederzijds vertrouwen, van individuele steden die zich ontplooiden... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De MBA-opleiding, zoals geëxamineerd door de Associatie per 1 januari 2013, bestaat uit de volgende onderdelen: Bedrijfseconomie,... Meer

een biografie

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het Anne Frank Huis is een symbool van moed en levenslust, maar ook van rassenhaat en uiterste onmenselijkheid. De geschiedenis... Meer

van prehistorie tot Franse revolutie

Nederlands | Paperback | 2009

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

SESAMAtlas bij de wereldgeschiedenisDeel 1: Van prehistorie tot Franse RevolutieDeze nieuwe editie van de Atlas bij de... Meer

overheid & cultuur in Nederland

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Cultuur, koningen en democraten is in korte tijd een standaardwerk geworden voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie... Meer

van Franse revolutie tot heden

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze nieuwe editie van de Atlas bij de wereldgeschiedenis, deel 2 is volledig herzien en inhoudelijk bijgwerkt tot 2005. De... Meer

heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden

Nederlands | Paperback | 2005

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Omstreeks 126O schreef de dominicaan Jacobus de Voragine de als Leganda aurea beroemd geworden legendenverzameling. Jacobus... Meer

vier eeuwen joodse geschiedenis in Suriname en Curaçao

Nederlands | Hardcover | 2015

Joden in de Cariben. Vier eeuwen joodse geschiedenis in Suriname en Curaçao vertelt het verhaal van de joodse gemeenschappen die... Meer

van 1875 tot heden

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In Geschiedenis van Scheveningen - van 1875 tot heden wordt de ontwikkeling van dorp naar stadsdeel beschreven. De periode... Meer

Nederlands | Hardcover

Arnhem, dat in de negentiende eeuw bekend stond als een woonstad voor welgestelden, werd in de twintigste eeuw een moderne... Meer

Drie eeuwen strijd tegen overstromingen

Nederlands | Hardcover

De loop van de Nederlandse rivieren is grotendeels gevormd door de Nederlanders zelf. Driehonderd jaar geleden waren de rivieren... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Hildegard van Bingen (1098-1179), in 2012 heilig verklaard en uitgeroepen tot kerklerares, leidde als benedictines aanvankelijk... Meer

een nieuwe geschiedenis (1917-1991)

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek brengt een overzicht van feiten, achtergronden en verbanden eigen aan de Koude Oorlog. De Koude Oorlog wordt daarbij... Meer

de Nederlandse deelname aan unifil 1979-1985

Nederlands | Hardcover | 2004

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In 2004 is het 25 jaar geleden dat de Nederlandse regering een bataljon ter beschikking stelde aan de vredesmacht unifil in... Meer

Nederlands | Paperback | 1996

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Meer

Nederlands | Other Formats | 2004

[i][b]Verhalen uit het verledenVuur voor vandaagVerwachting voor de toekomst...[/b][/i]De wereld moet nog zien wat God kan doen... Meer

bevoorrading en transport bij de koninklijke landmacht

Nederlands | Hardcover | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De logistieke verzorging was en is een onmisbare schakel in het optreden van iedere militaire eenheid. In dienst van de troep... Meer

de vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw

Nederlands | Paperback | 1998

In Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden staat de vraag naar de mate van drukpersvrijheid in de zeventiende-eeuwse Republiek... Meer

Nederlands | Paperback | 2008

Dit overzicht van de algemene, contemporaine geschiedenis laat zien hoe aan het einde van de vorige eeuw op alle terreinen van het... Meer

Liberalisme, Economische Wetenscap En Het Vraagstuk Der Armoede In Nederland, 1800-1875

Nederlands | Paperback | 1993

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Meer

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

'Oorlog is niets anders dan onenigheid of een conflict, dat ontstaan is omdat enkele dingen het ongenoegen van de menselijke wil... Meer

onstaan en opkomst van de nationaal-socialistsiche beweging 1931-1935

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De NSB is het oersymbool van rechts-extremisme in Nederland. In dit boek wordt de ontstaansgeschiedenis van de NSB voor het eerst... Meer

Nederlandse oorlogsvliegers in de britse luchtstrijdkrachten 1940-1945

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen ruim 650 Nederlanders deel aan de luchtstrijd boven Europa. Bijna 250 van hen kwamen daarbij... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De beide vernieuwde delen van de Atlas bij de wereldgeschiedenis nu handzaam bij elkaar in één cassette, voor de speciale prijs... Meer

vroeger en nu

Nederlands | Paperback | 2007

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Zelden heeft de wereldpolitiek zo in het teken gestaan van het terrorisme en de strijd daartegen. Hoe heeft dit verschijnsel zich... Meer

De Hollandse Waterlinie

Nederlands | Paperback

In het rampjaar 1672 brachten geïmproviseerde inundaties en schansen de opmars van de Franse overmacht tot stand. Dit succes werd... Meer

een biografie

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Marga Klompé (1912-1986) was de bekendste politica van haar tijd. Namens de Katholieke Volkspartij zat ze elf jaar in  de... Meer

Abraham Kuypers Amerikaans Tournee

Nederlands | Paperback | 2009

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In 1898 reisde Abraham Kuyper naar de Verenigde Staten om een eredoctoraat van Princeton University in ontvangst te nemen en een... Meer

Pagina: