New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

1.039 artikelen in Nederlandse boeken - Verklaringen

  • Toon resultaten als:
  • Lijst
  • 2
  • 3
  • 4
De vrijgevige God
recht naar het hart van het christelijk geloof

Nederlands | Paperback | 2013

Dit boek is bedoeld om de essentie van de christelijke boodschap, het evangelie te laten zien.' Zo begint Kellers nieuwe boek De... Meer

De bergrede
grondwet van het koninkrijk der hemelen

Nederlands | Paperback | 2015

In zijn voorwoord bij De Bergrede schrijft Henk Binnendijk: 'Ik geloof met mijn hele hart dat God de Bijbel heeft gegeven aan... Meer

Het Leven
Praktische Lessen Uit Het Boek Ot En Nt

Nederlands | Hardcover | 2007

De studiebijbel bevat - behalve de tekst van Het Boek - veel aanvullende informatie.Zo treft u verklarende aantekeningen, een... Meer

Meneer En Mevrouw Job
Job in gesprek met zijn vrouw, zijn vrienden en God

Nederlands | Paperback | 1991

Meer

praktisch geloven

Nederlands | Hardcover | 2011

Wat betekent de Bijbel voor mij, vandaag? Het nieuwe Leven vertaalt de eeuwenoude boodschap van de Bijbel in toepassingen voor de... Meer

Nederlands | Paperback | 2003

Met deel zes van Het verhaal gaat... voltooit Nico ter Linden zijn magnum opus: de hervertelling van de bijbelse verhalen,... Meer

tekst en toelichting

Nederlands | Paperback | 2010

Het Evangelie van Thomas bevat 114 uitspraken van Jezus. Deels bekende, deels tot voor kort onbekende. Het evangelie werd... Meer

Romeinen Deel 1

Nederlands | Paperback | 2011

"Eén van de minder toegankelijke Bijbelboeken is de Romeinenbrief. We zijn nu anderhalf jaar met een 'Romeinen kring' bezig en... Meer

hoofdstuk 1 - 15

Nederlands | Paperback | 2008

In Engeland verschijnt al een aantal jaren een zeer toegankelijke uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de bekende... Meer

een joodse uitleg van de evangelien

Nederlands | Paperback | 1993

Meer

Profiel Van Een Evangeliedienaar

Nederlands | Hardcover | 2009

In deze commentaar worden inzichten uit het Paulusonderzoek van de laatste jaren vruchtbaar gemaakt voor de exegese van deze... Meer

Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, Filemon

Nederlands | Paperback | 2011

In Engeland verschijnt al een aantal jaren een Bijbelgetrouwe uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de Anglicaanse... Meer

Nederlands | Paperback | 2011

In Engeland verschijnt al een aantal jaren een Bijbelgetrouwe uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de Anglicaanse... Meer

Christenen Tussen Stad En Synagoge

Nederlands | Hardcover | 2013

Paulus' brief aan de Romeinen is vaak gelezen als een algemene samenvatting van de christelijke leer. Sinds de Grote Reformatie... Meer

Nederlands | Paperback | 1999

De Bijbel is een bibliotheek op zichzelf en bevat een bonte verzameling boeken, 66 in totaal, ontstaan in een periode van duizend... Meer

Het Leven Van Koning Jezus

Nederlands | Paperback | 2013

Tim Keller behandelt in dit nieuwe boek in zijn eigen, aansprekende stijl het verhaal van het leven van Jezus Christus. Hij laat... Meer

Voortgezet Basisonderwijs

Nederlands | Hardcover | 2011

De twee brieven aan de Tessalonicenzen zijn de oudste apostolische brieven die ons in de Bijbel bewaard gebleven zijn. Ze staan op... Meer

bijbelse beelden en hun geheim

Nederlands | Paperback | 2012

Verhalen over een God die zijn eigen schepping vernietigt door een watervloed en daar vervolgens spijt van heeft. Of over een man,... Meer

Nederlands | Hardcover | 1995

Spanning, avontuur, liefde en menselijke emoties, de Bijbel heeft alles in huis om een bestseller te zijn. En dat is de Bijbel dan... Meer

De Bijbel in 140 tekens

Nederlands | Paperback | 2013

Vanuit zijn woonplaats in Zuidoost-Azië twittert Marten Visser iedere dag een Bijbeltekst met korte uitleg; inspiratie in 140... Meer

bijbellezen met kinderen inleiding en Romeinen deel 1

Nederlands | Hardcover | 2008

[i][b]Samen Bijbellezen met kinderen in het gezin[/b][/i]De serie 'Brieven voor jou' wil ouders en opvoeders handvatten bieden om... Meer

Nederlands | Paperback | 2011

De Bijbel is een bibliotheek op zichzelf en bevat een bonte verzameling boeken, 66 in totaal, ontstaan in een periode van duizend... Meer

een historisch en theologisch overzicht

Nederlands | Hardcover | 2011

Het bestuderen van het Nieuwe Testament is een verrassende en overweldigende ervaring. 'In ontmoeting met het Nieuwe Testament' is... Meer

oude overleveringen vertellen het geheim van het Esther-verhaal

Nederlands | Hardcover | 2010

Aan de hand van het bijbelboek Ester laat de auteur de grondstructuur van de Bijbel zien, een grondstructuur die zich ook uitdrukt... Meer

een praktische bijbelverklaring

Nederlands | Paperback | 2002

TEKST EN TOELICHTING is een bijbelverklaring, bedoeld voor allen die een begrijpelijk en met zorg geformuleerd antwoord willen op... Meer

over vertaling en betekenis van het Onze Vader

Nederlands | Paperback | 2012

Het Onze Vader is de belangrijkste liturgische tekst van de kerk. Maar wat is een goede vertaling? Zuurmond vergelijkt vele oude... Meer

Nederlands | Paperback | 2001

In dit studieboekje geeft Tonneke Bijker een aantal practische bijbelstudies over belangrijke personen uit het Oude en Nieuwe... Meer

Nederlands | Paperback | 2013

De Bijbel is niet uit de hemel gedropt. Het boek is een verzameling van verschillende soorten teksten, geschreven door heel... Meer

Uitzicht Op Het Rijk Van God

Nederlands | Paperback | 2010

Wie Openbaring leest kan ontmoedigd raken door de moeilijk te begrijpen beelden en gebeurtenissen die Johannes schildert. Toch is... Meer

Romeinen Deel 2

Nederlands | Paperback | 2011

In Engeland verschijnt al een aantal jaren een zeer toegankelijke uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de bekende... Meer

het antwoord van Psalm 23

Nederlands | Paperback | 2004

Een zeer bemoedigend boek voor degenen die altijd weer te veel 'bagage' willen meenemen. Tassen, koffers vol met allerlei lasten,... Meer

Leren leven met het ongerijmde maakt gelukkig

Nederlands | Hardcover | 2014

De moderne mens lijdt, meer dan hij zich bewust is, aan een obsessie om alles kloppend te krijgen. Natuurlijk, elk probleem... Meer

leven met God

Nederlands | Paperback | 2008

Dit boek (inclusief aanbiddings-cd) is voor vrouwen die niet bang zijn om na te denken over God en over zichzelf, voor vrouwen die... Meer

praktische lessen uit het boek Ruth

Nederlands | Paperback | 2010

Liefde, levensleiding, lijden, huwelijk, man- of vrouw-zijn, asielzoeken, verdriet en vreugde. Al deze thema's komen tot leven in... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Het is carnaval in Venetië, maar Teresa Lupo is met een ander doel in de stad: haar tante Sofia is verdwenen. Er lijken geen... Meer

de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht

Nederlands | Hardcover | 2015

In 1982 nam uitgeverij Boekencentrum het initiatief om te komen tot de uitgave van een nieuwe, beknopte verklaring van de Heilige... Meer

Nederlands | Paperback | 2001

De bijbel bevat een bonte verzameling boeken ontstaan in een periode van duizend jaar (van 900 voor Chr. tot 130 na Chr.). Nico... Meer

achtergronden - methoden - hulpmiddelen

Nederlands | Paperback | 2004

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het Nieuwe Testament is een oud boek, ontstaan in een wereld die grondig verschilt van de onze. Kennis van die wereld is... Meer

Nederlands | Paperback | 2006

Wat betekenen de teksten van het Oude Testament voor mensen in de 21e eeuw die in het spoor van de Bijbel willen gaan? Dit is het... Meer

Nederlands | Other Formats | 2000

De brieven aan Thessalonika zijn doorademd door een sterk verlangen naar de spoedige wederkomst des Heeren. De Maranatha-roep mag... Meer

Nederlands | Paperback | 2010

Wie afgaat op de media en de politiek, zal algauw denken dat de Koran een haatzaaiend schotschrift is. Geregeld horen we dat het... Meer

Een Verhaal Achter De Bijbelverhalen

Nederlands | Paperback | 2005

De bijbel is een van de meest verkochte, maar misschien ook minst begrepen boeken. Het begint er al mee dat we als we het boek... Meer

het Marcusevangelie in 80 dagen

Nederlands | Paperback | 2012

Vanuit zijn eigen verlangen zich te verdiepen in wie Jezus werkelijk is, neemt Jos Douma ons mee op ontdekkingstocht door het... Meer

bijbelstudie over openbaring

Nederlands | Paperback | 2001

De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes is een bemoedigend bijbelboek. Johannes steekt de verdrukte kerk een hart onder de... Meer

de oorspronkelijke betekenis van het Thomas-evangelie

Nederlands | Paperback | 2009

Meer

Pagina: