New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

24 artikelen in Religie & Esoterie - Nederlandse Hervormde Kerk

  • Toon resultaten als:
  • Lijst
  • 2
  • 3
  • 4
De Hervormde Kerkorde
een praktische toelichting : onder verwerking van de uitspraken van de Generale Commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen

Nederlands | Hardcover | 2001

Voor velen is de kerkorde een doolhof, waarin ze moeilijk hun weg kunnenvinden. De auteur wil hen behulpzaam zijn en geeft in dit... Meer

Vrees en vreugde
ervaringen van een beginnend predikant Benschop 1968-1973

Nederlands | Hardcover | 2012

[i]Verslag van een beginnend predikant [/i][u][i]Dominee Verboom[/i][/u] was van 1968 tot 1973 predikant van de Hervormde gemeente... Meer

verhalen en afbeeldingen van oude hervormde dorpspastorieen en hun bewoners

Nederlands | Paperback | 2004

Kerkelijke ambtswoningen vormen vaak unieke plekken met een rijkje historie. In het boek Over oude pastorieën en pastores maken we... Meer

beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland

Nederlands | Paperback | 1999

Als 'herders en leraars' hebben dominees in Nederland altijd een belangrijke stem gehad. Na het einde van de Republiek leek daar,... Meer

teksten uit kerkenraadsprotocollen, brieven en andere documenten 1713-1927

Nederlands | Hardcover | 2003

Een boek als dit kan niet geschreven worden zonder de hulp van vele anderen: mensen die ervan houden eindeloos in archieven te... Meer

Nederlands | Hardcover | 2005

De vier in dit boek beschreven predikanten waren zowel binnen als buiten 'hun' Hervormde Kerk geliefde voorgangers. Allen brachten... Meer

vijftig jaar hervormd leven met de Kerkorde van 1951

Nederlands | Paperback | 2001

In deze belangwekkende uitgave blikken tal van prominente bestuurders en theologen uit de Nederlandse Hervormde Kerk kritisch... Meer

het leven van J.A. Wormser sr. en zijn gezin in Amsterdam

Nederlands | Other Formats | 2000

wanneer de gemeente samenkomt

Nederlands | Other Formats | 2003

In ERE WIE ERE TOEKOMT worden alle onderdelen van de eredienst, zoals die in hervormd-gereformeerde diensten aan de orde komen,... Meer

Nederlands | Hardcover

Het gebruik van zegels dateert van lang geleden. Koningen en rechters bezegelden stukken, pausen en bisschoppen zegelden vanaf de... Meer

geschiedenis, theologische ontwikkelingen en de verhouding tot haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw

Nederlands | Paperback | 2000

Dr. A. J. Rasker beschrijft in dit bekende standaardwerk de geschiedenis van de nieuwe protestantse kerk, vanuit de hervormde... Meer

de geschiedenis van de rijkstraktementen in de Nederlandse Hervormde Kerk

Nederlands | Hardcover | 2004

In 1994 promoveerde dr. W.H. den Ouden op de studie Kerk onder patriottenbewind; kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek... Meer

een praktische toelichting

Nederlands | Hardcover | 1991

Voor velen is de kerkorde een doolhof, waarin ze moeilijk hun weg kunnenvinden. De auteur wil hen behulpzaam zijn en geeft in dit... Meer

honderd jaar landelijk kerkenwerk

Nederlands | Paperback | 1999

de juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder bij kerkfusie

Nederlands | Hardcover | 2003