New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

918 artikelen in Filosofie

  • Toon resultaten als:
  • Lijst
  • 2
  • 3
  • 4
Plantaardig
vegetatieve filosofie

Nederlands | Hardcover | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Planten blijken intelligenter te zijn dan u denkt! Ze manipuleren, bedriegen, belonen, streven en werken samen. In dit boek zet... Meer

Ethiek de basis
morele competenties voor professionals

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Morele standpunten, oordelen en argumenten horen we iedere dag; in de samenleving en op het werk. Het innemen van een moreel... Meer

Mindset
een mentale gids om optimaal te presteren

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het boek Mindset biedt een nieuwe manier van denken. Het geeft inzicht in hoe ongeduld, spanning en frustratie omgezet kunnen... Meer

Bedrijfsethiek
filosofische perspectieven

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Duurzaamheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, leiderschap: het zijn belangrijke kwesties voor bedrijven en organisaties.... Meer

filosofie van de stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties

Nederlands | Paperback | 2007

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit originele en baanbrekende werk in de filosofie en de sociale theorie van de kennis worden de kaarten van de werkelijkheid... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Een maatschappelijk werker opereert op het snijvlak van individu en maatschappij. Hij is primair gericht op het belang van het... Meer

de thematiek van het verlangen belicht vanuit de filosofie en de psychopathologie

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Nietzsche noemt de mens "het nog niet vastgestelde dier" en als nog niet vastgestelde dieren hebben wij het vaak moeilijk met... Meer

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

'Normen en waarden' spelen een belangrijke, vaak vanzelfsprekende rol in het dagelijks handelen. Pas bij morele problemen worden... Meer

een religie voor atheïsten

Nederlands | Paperback | 2015

Als je niet in God gelooft en al helemaal niets moet hebben van al die zweverige esoterie, wat voor ruimte heb je als redelijk... Meer

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Foucaults debuut in de wereld van filosofie en sociale wetenschappen stelt ons een simpele vraag: is degene die wij 'gek' of... Meer

Nederlands | Hardcover | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De menselijke conditie is het hoofdwerk van Hannah Arendt. Zij geeft in dit boek een originele analyse van de vita activa van de... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De woorden en de dingen veranderde ons denken over taal en werkelijkheid, over de rol van de mens in cultuur en geschiedenis op... Meer

of de samenstelling, vorm en macht van een kerkelijke en wereldlijke staat

Nederlands | Hardcover | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Ambitieus, origineel en controversieel: Hobbes' meesterwerk, Leviathan (1651) was en is een van de kernteksten van ons denken over... Meer

de geboorte van de gevangenis

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Michel Foucault (1926-1984) heeft het buitengewone talent om zelfs in de meest onschuldige sociale omgeving de werking van de... Meer

ethica nicomachea

Nederlands | Hardcover | 1999

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Ethica Nicomachea is een van de meest toegankelijke teksten van Aristoteles. Het is ook een belangrijk werk, want het is de... Meer

de invloed van darwin op ons wereldbeeld

Nederlands | Paperback | 2006

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Typerend voor wetenschappelijke doorbraken is dat ze talloze nieuwe vragen oproepen, voorheen gescheiden onderzoeksgebieden... Meer

lofzang op de internetgeneratie

Nederlands | Paperback | 2014

Na de uitvinding van het schrift en de boekdrukkunst is de permanente toegankelijkheid van internet via smartphone en tablet de... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Letterkunde, taalkunde, geschiedenis, theologie, filosofie: ze behoren alle tot de geesteswetenschappen. Hebben deze vakgebieden... Meer

brein, bewustzijn en vrije wil in filosofisch perspectief

Nederlands | Paperback | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Hebben de hersenwetenschappen het failliet van de vrije wil nu wel of niet aangetoond? In de lawine aan recent verschenen brein-... Meer

Nederlands | Paperback | 2013

Op zoek naar meer evenwichtigheid en een betere mentale balans? Mindset in het Dagelijks Leven beschrijft een praktische en... Meer

Nederlands | Hardcover | 2012

In de Bibliotheek van het Vaticaan deed de Nederlandse filosoof en historicus Leen Spruit eind 2010 een spectaculaire ontdekking:... Meer

Vakoverschrijdende oriëntatie op de wetenschappen

Nederlands | Hardcover | 2015

Big History is de eerste Nederlandstalige lesmethode voor het nieuwe schoolvak Big History. Dit vak behandelt 13,8 miljard jaar... Meer

ethische reflectie in de tandheelkunde

Nederlands | Paperback | 2002

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit leerboek over tandheelkundige ethiek is het eerste in zijn soort. Het is geschreven aan de hand van hoe in het huidige... Meer

teksten toelichtingen

Nederlands | Paperback | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het boek behandelt de filosofie van de Antieken, Middeleeuwen, Renaissance, zeventiende en achttiende eeuw, de negentiende eeuw en... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Een keur aan Nederlandse en Vlaamse auteurs werkte mee aan dit standaardwerk, dat zich met recht de meest complete introductie in... Meer

over antropotechniek

Nederlands | Paperback | 2014

In zijn trilogie Sferen stelde Peter Sloterdijk de vraag waar mensen leven. Nu, in Je moet je leven veranderen, onderzoekt hij wat... Meer

een inleiding in de sociale filosofie

Nederlands | Paperback | 1999

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het samenleven van mensen wordt altijd gekenmerkt door machtsverhoudingen. In de sociale filosofie gaat het om de vraag of macht... Meer

kritiek van de politieke economie

Nederlands | Paperback | 2014

Er is nauwelijks een boek te noemen dat een groter stempel heeft gedrukt op de wereldgeschiedenis van de afgelopen bijna... Meer

fundamenten voor onderzoek en professioneel handelen

Nederlands | Paperback | 2003

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Wetenschapsfilosofie is het onderzoek naar de grondslagen, de geldigheid en de reikwijdte van wetenschappelijke kennis en... Meer

inleiding in de kunst van het filosoferen

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Wat is wijsheid eigenlijk? En kun je dat leren? Dat zijn hoofdvragen van de filosofie. Jos Kessels benadert deze vragen volgens... Meer

Nederlands | Hardcover | 2013

Het verschijnen van de Fenomenologie van de geest is dé gebeurtenis van de Maand van de Filosofie 2013. Hegels hoofdwerk uit 1807... Meer

een filosofisch drieluik

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Stilte, geste, stemEen filosofisch drieluikRené ten BosDieren praten in gebaren. in zijn nieuwe boek gaat René ten Bos in op deze... Meer

Onder Redactie Van

Nederlands | Hardcover | 2009

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Kiezen en beslissen is een wezenlijk onderdeel van het menselijk leven, en het vermogen om juiste keuzes en beslissingen te nemen... Meer

kroniek van een debat

Nederlands | Paperback | 2005

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

'Tot het credo van het humanisme behoort de overtuiging dat mensen 'dieren onder invloed' zijn en dat het daarom beslist... Meer

de weg van de krijger

Nederlands | Paperback | 2011

Wijzelf en onze wereld zijn in wezen fundamenteel goed. Angst, depressie en hun gewoontepatronen weerhouden ons ervan bij deze... Meer

het bestuur van zichzelf en de anderen ii

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

'Nu, luister, ik had u dingen willen zeggen over het algemene kader van deze analyses. Maar nu het is te laat.' Op deze tragische... Meer

Nederlands | Paperback | 2009

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

José Ortega y Gasset (1883-1955) is de belangrijkste en een van de beroemdste moderne Spaanse filosofen. Wat is filosofie? is... Meer

Nederlands | Hardcover | 2004

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Weinig boeken hebben zo´n helder stempel op de moderne cultuur gedrukt als Kants Kritiek van de zuivere rede. Waar de Franse... Meer

teksten toelichtingen

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit overzicht van de Oosterse filosofie komen achtereenvolgens de Indische, Tibetaanse, Chinese, Japanse en islamitische... Meer

Nederlands | Hardcover | 2007

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In 1739 en 1740 verscheen het hoofdwerk van een van de belangrijkste empiristische filosofen uit de geschiedenis: Traktaat over de... Meer

basisboek rechtsfilosofie

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Mens & mensenrechten biedt een unieke inleiding in de rechtsfilosofie. In een heldere stijl bespreekt Thomas Mertens aan de hand... Meer

Het Pionierswerk Van Jung En Teilhard De Chardin

Nederlands | Paperback | 2009

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Bewustzijn en bewustzijnsontwikkeling zijn weer actuele thema's geworden in het Darwinjaar, vooral dankzij discussies rond het... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Beroepsethiek voor sociale en pedagogische hulpverlening (SPH) + CD-ROMDruk 3Specialisten en leidinggevenden in de... Meer

grote vragen, kleine details

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Kleine geschiedenis van de wetenschap laat zien dat de wetenschap zoals wij haar kennen, een lange weg naar verzelfstandiging... Meer

Nederlands | Paperback | 2006

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De filosofische stroming waartoe Merleau-Ponty zich rekent, de fenomenologie, wil ons de wereld zoals wij die in de waarneming... Meer

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In 1783 publiceert Kant de Prolegomena tot elke toekomstige metafysica die als wetenschap zal kunnen optreden. In dit boek zet hij... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Hoe vaak worden wij niet geconfronteerd met schrijnende armoede, onrecht en leed? We hoeven de televisie maar aan te zetten of we... Meer

wetenschap en het bovennatuurlijke

Nederlands | Paperback | 2008

Het bovennatuurlijke is in. Mediums, paragnosten, homeopaten, je kunt tegenwoordig niet meer om ze heen. Herman de Regt en Hans... Meer

Pagina: