New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

1.351 artikelen in Theologie

  • Toon resultaten als:
  • Lijst
  • 2
  • 3
  • 4
Wake up!
een herontdekking van Gods profetische kalender in tijdslijnen en feesten

Nederlands | Paperback | 2015

Een boeiend en zeker verrassend boek, maar tegelijk ook een stevige wake-up call voor kerken die door een eeuwenlange bedekking... Meer

Theologie van het Oude Testament
de blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit handboek over het Oude Testament biedt een heldere kijk op de hoofdlijnen van Gods openbaring en maakt de samenhang tussen en... Meer

Bhagavad Gita
het klassieke boek van inzicht en bezinning

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het oerboek van het hindoeïsme is een van de mooiste boeken uit de wereldliteratuur. Dit 'lied van de Heer' - na de Bijbel het... Meer

Op Toonhoogte
liederenbundel tekstuitgave

Nederlands | Paperback | 2005

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Met veel succes heeft de HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugbond) in eigen beheer de liederenbundel Op Toonhoogte ontwikkeld en... Meer

onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof

Nederlands | Paperback | 2014

De schrijvers 'laten zien hoe waardevol een schriftelijk geloofsgesprek kan zijn in een vluchtige tijd als deze'. (Woord &... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

In de periode van een burn-out maakte predikant Evelyn Noltus een moeizame ontdekkingsreis door vreemd en onbekend gebied. In... Meer

protestants evangelische liedbundel

Nederlands | Hardcover | 2015

De protestants evangelische liedbundel Hemelhoog is een gloednieuwe bundel met maar liefst 739 liederen. Deze liederen zijn in... Meer

over 'heilige bruiloften', erotiek en religie

Nederlands | Paperback | 2015

Over 'heilige bruiloften', erotiek en religie Het mysterie van het samengaan van man en vrouw In de oudheid werd de hieros gamos,... Meer

leerboek bij de belijdenisgeschriften

Nederlands | Hardcover | 2011

Dit boek is bedoeld als leerboek voor de overdracht van degeloofsleer. Het boek begint met een inleiding op... Meer

achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Zorg voor het verhaal is een geheel nieuw opgezetleerboek voor het pastoraat en de geestelijkeverzorging. In dit boek worden... Meer

Nederlands | Hardcover | 2014

Een Nederlandse vertaalversie met weergave van de Arabische tekst en met commentaar. Vertaald door Dr. Özcan Hdr - Drs. Fatih... Meer

Praktische Lessen Uit Het Boek Ot En Nt

Nederlands | Hardcover | 2007

De studiebijbel bevat - behalve de tekst van Het Boek - veel aanvullende informatie.Zo treft u verklarende aantekeningen, een... Meer

preken & traktaten

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

C.O. Jellema (1936-2003) is bekend als dichter, essayist, germanist en vertaler. Als dichter is hij veelvuldig bekroond. Hij... Meer

een uniek overzicht van alle bijbelboeken

Nederlands | Hardcover | 2007

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

David Pawson is een gewaardeerde, internationaal bekende bijbelleraar en spreker. In 'Sleutels tot de Bijbel' maakt hij ons... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Een Nederlandse vertaalversie met commentaar. Vertaald door Dr. Özcan Hdr - Drs. Fatih Okumu Bewerkt door Kees Mousa Hoek,... Meer

over menslievende zorg, moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen

Nederlands | Paperback | 2014

Zorgen is een alledaagse bezigheid. Iedereen doet het. Zorgen voor jezelf, voor huis, huisdier en kinderen, voor het eten, de was... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

Thomas Merton vond zijn weg naar contemplatie, na een lange zoektocht. Al vroeg wees geworden, liet hij zich inspireren door de... Meer

de Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit

Nederlands | Other Formats | 2005

MODERNE WETENSCHAP IN DE BIJBELDe Bijbel is de wetenschap 3.500 jaar vooruitdrs. Ben HobrinkEr is wetenschap in de Bijbel, veel... Meer

4000 jaar Joodse wijsheid

Nederlands | Paperback | 2014

Chassidische vertellingen is het bekendste werk van de joodse schrijver en filosoof Martin Buber (1878 - 1965). In al zijn... Meer

Liederenbundel - Eenstemmige editie

Nederlands | Hardcover | 2009

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Kan er van Op Toonhoogte ook een eenstemmige bundel komen? Het antwoord is deze handzame bundel met melodielijn.Een eigentijdse... Meer

Lessen uit het leven van Mohammed

Nederlands | Paperback | 2014

Over de Profeet Mohammed zijn al talloze biografieën geschreven. Maar nog niet door Tariq Ramadan, een van de honderd meest... Meer

de volledige tekst van de Hebreeuwse bijbel en het nieuwe testament

Nederlands | Paperback | 2015

De veelgeprezen Naardense Bijbel nu eindelijk op groot zakformaat (13x18 cm) met het dunste papier. Dit formaat is in zes... Meer

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

"The Prophets" van Abraham Heschel werd bij verschijning in 1962 meteen herkend als een meesterwerk, een boek vol bijbelse... Meer

protestants Evangelische liedbundel

Nederlands | Hardcover | 2015

Het muziekboek Hemelhoog is een eenstemmige muziekeditie met (gitaar)akkoorden voor de begeleiding met een aantal... Meer

zingeving voorbij de grenzen van religies

Nederlands | Paperback | 2014

Steeds meer mensen halen inspiratie uit verschillende religies. Dit boek beschrijft de veelkleurigheid van dit verschijnsel aan de... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Wat houdt geluk in deze wereld en in het Hiernamaals in? Geluk is niet simpel uit te leggen: het verwijst naar momenten van genot,... Meer

de Nieuwe tijd tot heden

Nederlands | Hardcover | 2014

Dit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. In twee delen van meer dan 1400... Meer

over de Joden en hun leugens : inleiding, vertaling, commentaar

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In 1543 verscheen Luthers Von den Juden und ihren Lügen, een onverholensmaadschrift dat een ongemakkelijk licht werpt op het begin... Meer

Wat Is De Werkelijkheid Van Genesis?

Nederlands | Paperback | 2004

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het verhaal van Adam en Eva, Kaïn en Abel, en de Ark van Noach lijkt weinig te maken te hebben met de werkelijkheid. Maar als het... Meer

gezinsprocessen in Gemeente en Synagoge

Nederlands | Paperback | 2000

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Van geslacht op geslacht betoont zich al jaren een bijzonder nuttig, zo niet onmisbaar boek voor protestante, rooms-katholieke. En... Meer

identiteit en verhoring, woede en vreugde

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Gebedsteksten komen overal voor in het Oude Testament. Uiteraard in de Psalmen, maar ook door aartsvaders en profeten wordt... Meer

dualisme bij manicheeers en katharen : een vergelijkend onderzoek

Nederlands | Paperback | 2004

Unde malum: waar komt het kwaad vandaan? Zowel de laat-antieke manicheeërs als de (radicale) katharen in de hoge Middeleeuwen... Meer

ontmoeting van protestantse christenen met andere godsdiensten en geloven (1601-1917)

Nederlands | Hardcover | 2015

Na de Tweede Wereldoorlog zijn tienduizenden aanhangers van traditionele godsdiensten, hindoes, boeddhisten en moslims Nederland... Meer

kerkelijke godgeleerdheid aan de Universiteit vab Amsterdam

Nederlands | Other Formats | 2001

Ooit sprak de befaamde Amsterdamse hoogleraar C.W. Mönnich (1915-1994) de gevleugelde woorden: 'God versta ik het beste als hij... Meer

Een Historisch En Theologisch Overzicht

Nederlands | Hardcover | 2008

Het bestuderen van het Oude Testament is een verrassende en overweldigende ervaring. In ontmoeting met het Oude Testament is... Meer

Nederlands | Hardcover | 2006

Een Filosofie Van Het Jodendom

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

"Voor filosofen is de idee van het goede de hoogste en meest verheven gedachtegang.Voor het jodendom is de idee van het goede het... Meer

Belichting van het Bijbelboek

Nederlands | Paperback | 2008

Dit boek beschrijft de intocht in het Beloofde Land en het is het tweede paneel van een tweeluik dat één grote ontwikkeling omvat.... Meer

met 200 bekende geestelijke en bijbelse met 200 bekende geestelijke en bijbelse liederen voor piano of orgel met andere instrumenten

Nederlands | Hardcover | 2014

Muziekuitgave met 200 bekende geestelijke en bijbelse liederen voor piano of orgel met andere instrumenten. Meer

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Na de succesvolle editie van Barths Brief aan de Romeinen verzorgt Uitgeverij Boom nu de uitgave van een tweede klassieke en... Meer

een exegese van imam al-azam's al-fiqh al-akbar

Nederlands | Paperback | 2014

Islamitische Geloofprincipes door Abu'l-Muntaha al-Maghnisawi, (Rotterdam: IUR Press 2013) Hardcover, 246 pp. Al-Fiqh Al-Akbar is... Meer

over spiritualiteit en geestelijke begeleiding

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Pastores en pastoraal werkers komen vandaag de dag in aanraking met een bonte verscheidenheid aan geestelijk of spiritueel leven.... Meer

Nederlands | Other Formats | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Bij de woorden 'geestelijke strijd' denk je misschien al gauw aan hevige worstelingen met duivelse machten. Hoewel het waar is dat... Meer

Nederlands | Hardcover | 2010

Weinrebs standaardwerk 'De Bijbel als Schepping' verscheen voor het eerst in 1963, sloeg in als een bom en geldt als een... Meer

De Griekse Woorden In Het Nieuwe Testament En De Septuaginta: Betekenissen, Grammaticale Vormen En Hun Hebreeuwse En Aramese Equivalenten

Nederlands | Hardcover | 2009

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Alle Griekse woorden in het Nieuwe Testament: betekenissen, grammaticale vormen én hun Hebreeuwse en Aramese equivalenten.Dit is... Meer

Maria Magdalena: Het Ontkende Mysterie

Nederlands | Paperback | 2006

Maria Magdalena was geen prostituee. Integendeel, ze was een ingewijde, een `vrouw die het Al kent', zoals pas ontdekte bronnen... Meer

Pagina: