New listpage

1.636 artikelen in Privaatrecht

  • Toon resultaten als:
  • Lijst
  • 2
  • 3
  • 4
Verbintenissenrecht begrepen

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Verbintenissenrecht begrepen behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht... Meer

Pitlo 3 / Goederenrecht

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit deel uit de Pitlo-serie bevat een grondige uiteenzetting van het goederenrecht. Na een inleidend hoofdstuk vinden... Meer

Zwaartepunten van het vermogensrecht
Inkijkexemplaar

Nederlands | Paperback | 2010

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het vermogensrecht is alom vertegenwoordigd in het leven van alledag. Vaak realiseren we ons dat niet, zoals bij het kopen van een... Meer

Rechtshandeling en overeenkomst
Inkijkexemplaar

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit studieboek is gewijd aan de vermogensrechtelijke rechtshandeling, en met name aan de meest belangrijke verschijningsvorm... Meer

Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding
Inkijkexemplaar

Nederlands | Hardcover | 2012

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek is gewijd aan verbintenissen uit de wet en schadevergoeding.In het bijzonder komen aan de orde:– de algemene bepalingen... Meer

De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht / deel 2 ondernemingsrecht

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Grondslag van het Vermogensrecht en Ondernemingsrecht Deel 2 OndernemingsrechtDe Grondslag van het Vermogensrecht en... Meer

Koop en consumentenkoop

Nederlands | Paperback | 2014

Dit boek geeft een uiteenzetting van het kooprecht. Zoals in de titel van het boek, Koop en Consumentenkoop, al tot uitdrukking... Meer

Burgerlijk wetboek 2014/2015
Inkijkexemplaar

Nederlands | Paperback | 2014

metBurgerlijk WetboekOvergangsbepalingenTransponeringstabelVerwijzingentabelNieuw & oud erfrechtNieuw huurrechtNieuwe pachtwetBoek... Meer

Executierecht
Inkijkexemplaar

Nederlands | Paperback | 2014

Deel 5 van de Studiereeks burgerlijk procesrecht is bedoeld als inleiding in het executie- en beslagrecht. Het begint met een... Meer

Verbintenissenrecht algemeen

Nederlands | Hardcover | 2014

Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht is het onderwerp van dit boek. Het eerste hoofdstuk is onder meer gewijd aan de... Meer

Internationaal privaatrecht / 2013-2015
Inkijkexemplaar
verordeningen, verdragen & wetten

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Internationaal Privaatrecht bevat Verordeningen, Verdragen & Wetten in de volgende rechtsgebieden: - Algemeen en Persoonlijke... Meer

Compendium van het Nederlands vermogensrecht
Inkijkexemplaar

Nederlands | Paperback | 2014

Het Compendium beoogt overzicht en houvast te bieden bij de bestudering van het Nederlandse vermogensrecht, zowel ten behoeve van... Meer

De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum

Nederlands | Paperback | 1996

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit cahier wordt de achtergrond van art. 6:162 BW geschetst. Uitgangspunt daarbij is het beroemde arrest Lindenbaum/Cohen en... Meer

Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht  / 2014/2015

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De bundel Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht & Contractenrecht 2014/2015 is samengesteld voor rechtenstudenten in het eerste... Meer

Nederlands burgerlijk procesrecht

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek is primair geschreven voor gevorderde rechtenstudenten die behoefte hebben aan diepgaande kennis van het Nederlands... Meer

Hoofdstukken vermogensrecht

Nederlands | Paperback | 2013

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In korte teksten de kern van het vermogensrecht uiteen gezet. Overeenkomst, onrechtmatige daad, eigendomsoverdracht, pand,... Meer

Inleiding privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Inleiding Privaatrecht behandelt op een samenhangende en systematische manier het burgerlijk recht, het handelsrecht en het... Meer

Huurrecht woonruimte

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In Huurrecht Woonruimte bespreken acht ervaren juristen de inhoud en strekking van het huurrecht voor woonruimte. In deze 6e... Meer

Verbintenissenrecht geschetst

Nederlands | Paperback | 2006

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Verbintenissenrecht geschetst heeft als doel het bieden van een nuttige en heldere inleiding in de hoofdlijnen van het... Meer

Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht is bestemd voor studenten en voor hen die zich snel op een bepaald... Meer

Jurisprudentie Publiekrecht 1879-2014
Inkijkexemplaar

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Jurisprudentie Publiekrecht bevat staats- en bestuursrechtelijke uitspraken van 1879 tot en met 2014, speciaal geselecteerd voor... Meer

Aansprakelijkheid in de bouw

Nederlands | Paperback | 2013

klantbeoordeling: 3.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Aansprakelijkheid in de bouw is een handig hulpmiddel voor iedereen die met bouwen en verbouwen te maken heeft. Hoe goed u met uw... Meer

Burgerlijk recht / 1905-2013
Inkijkexemplaar

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Jurisprudentie Burgerlijk rechtbevat een selectie arresten van de Hoge Raad die betrekking hebben op het Burgerlijk recht,... Meer

Nederlands internationaal personen- en familierecht
Inkijkexemplaar
wegwijzer voor de rechtspraktijk

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Meer

Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
Inkijkexemplaar

Nederlands | Hardcover | 2012

klantbeoordeling: 1.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek behandelt het personen- en familierecht van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het... Meer

Compendium van het burgerlijk procesrecht
Inkijkexemplaar

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit compendium is oorspronkelijk geschreven voor het universitaire onderwijs, maar inmiddels biedt het ook voor de praktijkjurist... Meer

Arresten burgerlijk recht / 2013
Inkijkexemplaar
met annotaties

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze bundel bevat arresten van de Hoge Raad en enkele uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie, die betrekking... Meer

Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)
Inkijkexemplaar

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Integrale teksteditie van de UAV 2012, inclusief tekst van de beschikking van 19 januari 2012, de bijlagen en een alfabetisch register. Meer

Compendium van het personen- en familierecht

Nederlands | Paperback | 2012

klantbeoordeling: 2.5 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze elfde druk biedt weer een actueel overzicht van het volledige personen- en familierecht. In een achttiental hoofdstukken... Meer

Goederenrecht

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek geeft een systematisch en casuïstisch overzicht van het gehele goederenrecht naar huidig BW. Centrale aandacht krijgen de... Meer

Rechtshandeling en Overeenkomst

Nederlands | Hardcover | 2010

klantbeoordeling: 3.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Na een algemene inleiding worden de volgende thema's gepresenteerd:class="default_listitem"de totstandkoming van overeenkomsten en... Meer

Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens koopverdrag
Inkijkexemplaar

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Juridische aspecten van het internationale handelsverkeer worden in toenemende mate bepaald door internationale verdragen en... Meer

Hoofdlijnen in het huurrecht
met vragen en antwoorden

Nederlands | Paperback | 2014

In de afgelopen jaren werd de studieduur aan universiteiten en in het hbo bij herhaling verkort. De aanpak van dit studieboek over... Meer

Grondslag vermogens- en ondernmeningrecht / 1 vermogensrechtt
Inkijkexemplaar

Nederlands | Paperback | 2009

klantbeoordeling: 3.7 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Recht is meer dan alleen theorie. Sterker nog, recht vormt het fundament van het dagelijks leven van iedereen. De Grondslag van... Meer

Rechtsmiddelen

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deel 4 van de Studiereeks burgerlijk procesrecht gaat over de rechtsmiddelen in civiele procedures. Ten eerste wordt ingegaan op... Meer

Rechtspraak arbeidsrecht

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek bevat meer dan 200 van de heden ten dage belangrijkste uitspraken op het terrein van het arbeidsovereenkomstenrecht en... Meer

Procesrecht / deel Bronnenboek

Nederlands | Paperback | 2013

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Procesrecht behandelt de hoofdlijnen van het procesrecht voor cursisten van het mbo, waarbij de nadruk zo veel mogelijk op de... Meer

Hoofdlijnen Nederlands burgelijk procesrecht

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De inmiddels 23e druk van dit standaardwerk is in 2012 geheel geactualiseerd en aangepast aan de meest actuele stand van zaken.... Meer

Goederenrecht

Nederlands | Paperback | 2010

klantbeoordeling: 5.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics... Meer

Familierecht
een introductie

Nederlands | Paperback | 2014

In dit boek wordt het Nederlandse personen- en familierecht op heldere wijze uiteengezet. Alle onderwerpen die in Boek 1 BW... Meer

Rechtspraak Burgerlijk procesrecht

Nederlands | Paperback | 2014

Deze rechtspraakbundel geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het burgerlijk... Meer

Burgerlijk procesrecht + www.boombasics.nl

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schemas, de puntsgewijze uitleg en de sprekende... Meer

Tekst & Commentaar Huurrecht
Inkijkexemplaar

Nederlands | Hardcover | 2014

Tekst en Commentaar Huurrecht geeft een artikelsgewijs overzicht van en commentaar op het in het BW vastgelegde huurrecht en de... Meer

Hoofdstukken intellectuele eigendom

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Intellectuele eigendom (afgekort: 'IE') is de verzamelnaam van een aantal bijzondere vermogensrechten, waaronder het... Meer

Handboek erfrecht

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het gerenommeerde Handboek Erfrecht is ook voor studenten in een betaalbare uitgave verschenen.De auteurs beperken zich niet tot... Meer

Infrastructuur en hoofdbeginselen van burgerlijk procesrecht
Inkijkexemplaar

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Studiereeks burgerlijk procesrecht, bedoeld voor doctoraalstudenten, vangt aan met dit deel, dat gewijd is aan algemene... Meer

Huurrecht begrepen

Nederlands | Paperback | 2009

klantbeoordeling: 3.5 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Huurrecht begrepen geeft op een heldere en toegankelijke wijze een overzicht van het huurrecht. Stilgestaan wordt bij de regels... Meer

Pagina:

Ga naar het hoofdmenu Ga naar het paginamenu Ga naar het begin van deze pagina