New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

1.724 artikelen in Privaatrecht

  • Toon resultaten als:
  • Lijst
  • 2
  • 3
  • 4
Internationaal privaatrecht / Rechtspraak

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Internationaal PrivaatrechtRechtspraakbevatde belangrijkste vonnissen van 1924 tot 2013 op het gebied van het Internationaal... Meer

Burgerlijk recht / 1905-2013

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Jurisprudentie Burgerlijk rechtbevat een selectie arresten van de Hoge Raad die betrekking hebben op het Burgerlijk recht,... Meer

Goederenrecht

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek geeft een systematisch en casuïstisch overzicht van het gehele goederenrecht naar huidig BW. Centrale aandacht krijgen de... Meer

Executierecht

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deel 5 van de Studiereeks burgerlijk procesrecht is bedoeld als inleiding in het executie- en beslagrecht. Het begint met een... Meer

Burgerlijk wetboek 2014/2015

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

metBurgerlijk WetboekOvergangsbepalingenTransponeringstabelVerwijzingentabelNieuw & oud erfrechtNieuw huurrechtNieuwe pachtwetBoek... Meer

De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht / deel 2 ondernemingsrecht

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Grondslag van het Vermogensrecht en Ondernemingsrecht Deel 2 OndernemingsrechtDe Grondslag van het Vermogensrecht en... Meer

Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht is bestemd voor studenten en voor hen die zich snel op een bepaald... Meer

Goederenrecht geschetst

Nederlands | Paperback | 2011

klantbeoordeling: 5.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Goederenrecht geschetst biedt een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht. Daarbij is... Meer

Familierecht
een introductie

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit boek wordt het Nederlandse personen- en familierecht op heldere wijze uiteengezet. Alle onderwerpen die in Boek 1 BW... Meer

Compendium van het personen- en familierecht

Nederlands | Paperback | 2015

Dit boek biedt een actueel overzicht van het volledige personen-en familierecht. In een achttiental hoofdstukken worden alle... Meer

Pitlo 3 Goederenrecht

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit deel uit de Pitlo-serie bevat een grondige uiteenzetting van het goederenrecht. Na een inleidend hoofdstuk vinden... Meer

Verbintenissenrecht begrepen

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Verbintenissenrecht begrepen behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht... Meer

Zwaartepunten van het vermogensrecht

Nederlands | Paperback | 2012

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het vermogensrecht is alom vertegenwoordigd in het leven van alledag. Vaak realiseren we ons dat niet, zoals bij het kopen van een... Meer

Huurrecht begrepen

Nederlands | Paperback | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Huurrecht begrepen geeft op een heldere en toegankelijke wijze een overzicht van het huurrecht. Stilgestaan wordt bij de regels... Meer

Intellectuele eigendom in kort bestek

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Intellectuele eigendom in kort bestek is primair geschreven voor het onderwijs van de opleiding hbo-rechten. Het boek geeft op een... Meer

Koop en consumentenkoop

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek geeft een uiteenzetting van het kooprecht. Zoals in de titel van het boek, Koop en Consumentenkoop, al tot uitdrukking... Meer

Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

Nederlands | Hardcover | 2015

Dit boek behandelt het personen- en familierecht van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het... Meer

Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding

Nederlands | Hardcover | 2012

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek is gewijd aan verbintenissen uit de wet en schadevergoeding.In het bijzonder komen aan de orde:– de algemene bepalingen... Meer

Jeugdrecht en jeugdhulp

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Er gaat geen week voorbij of er doet zich iets voor op het terrein van het jeugdrecht en het jeugdhulprecht. Met name... Meer

Rechtshandeling en overeenkomst

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit studieboek is gewijd aan de vermogensrechtelijke rechtshandeling, en met name aan de meest belangrijke verschijningsvorm... Meer

Het levenstestament

Nederlands | Paperback | 2014

HET LEVENSTESTAMENT U zult er maar door worden getroffen: een ongeluk, beroerte of dementie. Situaties waarin u geen greep meer... Meer

Goederenrecht

Nederlands | Hardcover | 2007

Dit boek geeft een systematisch en casuïstisch overzicht van het gehele goederenrecht naar huidig BW. Centrale aandacht krijgen de... Meer

Verbintenissenrecht algemeen

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht is het onderwerp van dit boek. Het eerste hoofdstuk is onder meer gewijd aan de... Meer

Huurrecht woonruimte

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In Huurrecht Woonruimte bespreken acht ervaren juristen de inhoud en strekking van het huurrecht voor woonruimte. In deze 6e... Meer

Compendium van het personen- en familierecht

Nederlands | Paperback | 2012

klantbeoordeling: 2.5 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze elfde druk biedt weer een actueel overzicht van het volledige personen- en familierecht. In een achttiental hoofdstukken... Meer

Internationaal privaatrecht / 2013-2015
verordeningen, verdragen & wetten

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Internationaal Privaatrecht bevat Verordeningen, Verdragen & Wetten in de volgende rechtsgebieden: - Algemeen en Persoonlijke... Meer

Pitlo 7 - Bewijs

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Pitlo Bewijs is van oudsher niet alleen een studieboek voor studenten, maar ook een naslagwerk voor rechters, advocaten,... Meer

Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht

Nederlands | Paperback | 2015

De 24e druk van "Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht" van Hugenholtz/Heemskerk is een voortzetting door de zoon van... Meer

Hoofdlijnen in het huurrecht
met vragen en antwoorden

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In de afgelopen jaren werd de studieduur aan universiteiten en in het hbo bij herhaling verkort. De aanpak van dit studieboek over... Meer

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit deel van de Studiereeks Burgerlijk Recht staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. De... Meer

Nederlands burgerlijk procesrecht

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek is primair geschreven voor gevorderde rechtenstudenten die behoefte hebben aan diepgaande kennis van het Nederlands... Meer

De rol van de executeur

Nederlands | Paperback | 2015

DE ROL VAN DE EXECUTEUR Klaar voor de notaris deel 3 Een executeur is iemand die de nalatenschap afwikkelt en hem 'verdeelklaar'... Meer

Inleiding privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Inleiding Privaatrecht behandelt op een samenhangende en systematische manier het burgerlijk recht, het handelsrecht en het... Meer

Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

Nederlands | Hardcover | 2012

klantbeoordeling: 1.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek behandelt het personen- en familierecht van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het... Meer

Procesrecht -  Bronnenboek

Nederlands | Paperback | 2013

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Procesrecht behandelt de hoofdlijnen van het procesrecht voor cursisten van het mbo, waarbij de nadruk zo veel mogelijk op de... Meer

Internationaal privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics... Meer

Jurisprudentie Publiekrecht 1879-2014

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Jurisprudentie Publiekrecht bevat staats- en bestuursrechtelijke uitspraken van 1879 tot en met 2014, speciaal geselecteerd voor... Meer

Aansprakelijkheid in de bouw

Nederlands | Paperback | 2013

klantbeoordeling: 4.3 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Aansprakelijkheid in de bouw is een handig hulpmiddel voor iedereen die met bouwen en verbouwen te maken heeft. Hoe goed u met uw... Meer

Grondslag vermogens- en ondernmeningrecht / 1 vermogensrechtt

Nederlands | Paperback | 2009

klantbeoordeling: 3.7 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Recht is meer dan alleen theorie. Sterker nog, recht vormt het fundament van het dagelijks leven van iedereen. De Grondslag van... Meer

Compendium van het burgerlijk procesrecht

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit compendium is oorspronkelijk geschreven voor het universitaire onderwijs, maar inmiddels biedt het ook voor de praktijkjurist... Meer

Erfrecht en schenking

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende... Meer

Rechtspraak Burgerlijk procesrecht

Nederlands | Paperback | 2014

Deze rechtspraakbundel geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het burgerlijk... Meer

Relatievermogensrecht geschetst

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Relatie vermogensrecht geschetst biedt een nuttige en heldere inleiding in de hoofdlijnen van het relatievermogensrecht in een... Meer

Hoofdstukken vermogensrecht

Nederlands | Paperback | 2013

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In korte teksten wordt de kern van het vermogensrecht uiteengezet. Overeenkomst, onrechtmatige daad, eigendomsoverdracht, pand,... Meer

Verbintenissenrecht

Nederlands | Hardcover | 2014

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende... Meer

Executierecht

Nederlands | Paperback | 2011

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit vijfde deel is bedoeld als inleiding in het executie- en beslagrecht. Het begint met een beschrijving van enkele algemene... Meer

Pagina: