New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

1.724 artikelen in Privaatrecht

  • Toon resultaten als:
  • Lijst
  • 2
  • 3
  • 4
Zwaartepunten van het vermogensrecht

Nederlands | Paperback | 2010

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het vermogensrecht is alom vertegenwoordigd in het leven van alledag. Vaak realiseren we ons dat niet, zoals bij het kopen van een... Meer

De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht / deel 2 ondernemingsrecht

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Grondslag van het Vermogensrecht en Ondernemingsrecht Deel 2 OndernemingsrechtDe Grondslag van het Vermogensrecht en... Meer

Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding

Nederlands | Hardcover | 2012

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek is gewijd aan verbintenissen uit de wet en schadevergoeding.In het bijzonder komen aan de orde:– de algemene bepalingen... Meer

Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht is bestemd voor studenten en voor hen die zich snel op een bepaald... Meer

Rechtshandeling en overeenkomst

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit studieboek is gewijd aan de vermogensrechtelijke rechtshandeling, en met name aan de meest belangrijke verschijningsvorm... Meer

Verbintenissenrecht algemeen

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht is het onderwerp van dit boek. Het eerste hoofdstuk is onder meer gewijd aan de... Meer

Internationaal privaatrecht / 2013-2015
verordeningen, verdragen & wetten

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Internationaal Privaatrecht bevat Verordeningen, Verdragen & Wetten in de volgende rechtsgebieden: - Algemeen en Persoonlijke... Meer

Goederenrecht

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek geeft een systematisch en casuïstisch overzicht van het gehele goederenrecht naar huidig BW. Centrale aandacht krijgen de... Meer

Burgerlijk wetboek 2014/2015

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

metBurgerlijk WetboekOvergangsbepalingenTransponeringstabelVerwijzingentabelNieuw & oud erfrechtNieuw huurrechtNieuwe pachtwetBoek... Meer

Het hedendaagse personen- en familierecht
(behoudens het huwelijksvermogensrecht)

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Meer

Familierecht
een introductie

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit boek wordt het Nederlandse personen- en familierecht op heldere wijze uiteengezet. Alle onderwerpen die in Boek 1 BW... Meer

Internationaal privaatrecht / Rechtspraak

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Internationaal PrivaatrechtRechtspraakbevatde belangrijkste vonnissen van 1924 tot 2013 op het gebied van het Internationaal... Meer

Hoofdstukken vermogensrecht

Nederlands | Paperback | 2013

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In korte teksten de kern van het vermogensrecht uiteen gezet. Overeenkomst, onrechtmatige daad, eigendomsoverdracht, pand,... Meer

Compendium van het personen- en familierecht

Nederlands | Paperback | 2015

Dit boek biedt een actueel overzicht van het volledige personen-en familierecht. In een achttiental hoofdstukken worden alle... Meer

Internationaal privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics... Meer

Pitlo 3 / Goederenrecht

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit deel uit de Pitlo-serie bevat een grondige uiteenzetting van het goederenrecht. Na een inleidend hoofdstuk vinden... Meer

Verbintenissenrecht begrepen

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Verbintenissenrecht begrepen behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht... Meer

Inleiding privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Inleiding Privaatrecht behandelt op een samenhangende en systematische manier het burgerlijk recht, het handelsrecht en het... Meer

Jeugdrecht en jeugdhulp

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Er gaat geen week voorbij of er doet zich iets voor op het terrein van het jeugdrecht en het jeugdhulprecht. Met name... Meer

Rechtspraak Burgerlijk procesrecht

Nederlands | Paperback | 2014

Deze rechtspraakbundel geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het burgerlijk... Meer

Procesrecht / deel Bronnenboek

Nederlands | Paperback | 2013

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Procesrecht behandelt de hoofdlijnen van het procesrecht voor cursisten van het mbo, waarbij de nadruk zo veel mogelijk op de... Meer

Executierecht

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deel 5 van de Studiereeks burgerlijk procesrecht is bedoeld als inleiding in het executie- en beslagrecht. Het begint met een... Meer

Hoofdlijnen in het huurrecht
met vragen en antwoorden

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In de afgelopen jaren werd de studieduur aan universiteiten en in het hbo bij herhaling verkort. De aanpak van dit studieboek over... Meer

Compendium van het burgerlijk procesrecht

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit compendium is oorspronkelijk geschreven voor het universitaire onderwijs, maar inmiddels biedt het ook voor de praktijkjurist... Meer

Rechtspraak Burgerlijk procesrecht

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze rechtspraakbundel geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het burgerlijk... Meer

Handboek erfrecht

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het gerenommeerde Handboek Erfrecht is ook voor studenten in een betaalbare uitgave verschenen.De auteurs beperken zich niet tot... Meer

Huurrecht

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze zesde druk van Huurrecht is geheel aangepast en geeft een compleet beeld van het huurrecht. Meer

Privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

PrivaatrechtPrivaatrecht biedt je een heldere en prettig leesbare inleiding in het vakgebied privaatrecht. Het boek voorziet je... Meer

De zeug
vermogensrechtelijke arresten ten behoeve van praktijk en studie

Nederlands | Paperback | 2012

klantbeoordeling: 5.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Ons vermogensrecht ontwikkelt zich van dag tot dag. De uitspraken van de Hoge Raad en het Hof van Justitie EG zijn voor die... Meer

Arresten burgerlijk recht / 2013
met annotaties

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze bundel bevat arresten van de Hoge Raad en enkele uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie, die betrekking... Meer

Huurrecht woonruimte

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In Huurrecht Woonruimte bespreken acht ervaren juristen de inhoud en strekking van het huurrecht voor woonruimte. In deze 6e... Meer

Handboek Scheidingsbemiddeling
een methode van recht en psychologie

Nederlands | Paperback | 2014

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het Handboek Scheidingsbemiddeling is alweer toe aan zijn derde druk en dat is niet zonder reden. Het boek neemt steeds vaker een... Meer

Aansprakelijkheid in de bouw

Nederlands | Paperback | 2013

klantbeoordeling: 4.3 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Aansprakelijkheid in de bouw is een handig hulpmiddel voor iedereen die met bouwen en verbouwen te maken heeft. Hoe goed u met uw... Meer

De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum

Nederlands | Paperback | 1996

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit cahier wordt de achtergrond van art. 6:162 BW geschetst. Uitgangspunt daarbij is het beroemde arrest Lindenbaum/Cohen en... Meer

Compendium van het Nederlands vermogensrecht

Nederlands | Paperback | 2014

klantbeoordeling: 5.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het Compendium beoogt overzicht en houvast te bieden bij de bestudering van het Nederlandse vermogensrecht, zowel ten behoeve van... Meer

Verbintenissenrecht

Nederlands | Hardcover | 2014

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende... Meer

Handboek gezondheidsrecht

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit is de zesde druk van het Handboek Gezondheidsrecht. Eerdere drukken bestonden uit twee delen. Nu zijn beide delen... Meer

Burgerlijk recht / 1905-2013

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Jurisprudentie Burgerlijk rechtbevat een selectie arresten van de Hoge Raad die betrekking hebben op het Burgerlijk recht,... Meer

Burgerlijk procesrecht geschetst

Nederlands | Paperback | 2009

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetst reeks wordt het algemene Burgerlijk procesrecht behandeld. De regelingen in de Wet op de... Meer

Onrechtmatige Daden
delits, unerlaubte handlungen, torts

Nederlands | Paperback | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek plaatst het Nederlands aansprakelijkheidsrecht in Europees perspectief. Het vizier wordt gericht op de vier hoekstenen... Meer

Bijzondere overeenkomsten

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit studieboek is gewijd aan een aantal bijzondere overeenkomsten zoals geregeld in boek 7 BW. Gegroepeerd in drie categorieën... Meer

Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht is bestemd voor studenten en voor hen die zich snel op een bepaald... Meer

Verbintenissenrecht algemeen

Nederlands | Paperback | 2011

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het onderwerp van dit boek is het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht. Het eerste hoofdstuk is onder meer gewijd aan de... Meer

Goederenrecht geschetst

Nederlands | Paperback | 2011

klantbeoordeling: 5.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Goederenrecht geschetst biedt een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht. Daarbij is... Meer

Verbintenissenrecht en ondernemingsrecht

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze uitgave is primair geschreven voor het hbo-onderwijs in het algemeen.Het boek behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de... Meer

Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Integrale teksteditie van de UAV 2012, inclusief tekst van de beschikking van 19 januari 2012, de bijlagen en een alfabetisch register. Meer

Burgerlijk procesrecht + www.boombasics.nl

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schemas, de puntsgewijze uitleg en de sprekende... Meer

Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

Nederlands | Hardcover | 2015

Dit boek behandelt het personen- en familierecht van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het... Meer

Pagina: