New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

1.755 artikelen in Privaatrecht

  • Toon resultaten als:
  • Lijst
  • 2
  • 3
  • 4
Familierecht
een introductie

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit boek wordt het Nederlandse personen- en familierecht op heldere wijze uiteengezet. Alle onderwerpen die in Boek 1 BW... Meer

Goederenrecht geschetst

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Goederenrecht geschetst biedt een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht. Daarbij is... Meer

Compendium van het personen- en familierecht

Nederlands | Paperback | 2015

Dit boek biedt een actueel overzicht van het volledige personen-en familierecht. In een achttiental hoofdstukken worden alle... Meer

De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht / deel 2 ondernemingsrecht

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Grondslag van het Vermogensrecht en Ondernemingsrecht Deel 2 OndernemingsrechtDe Grondslag van het Vermogensrecht en... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deel 5 van de Studiereeks burgerlijk procesrecht is bedoeld als inleiding in het executie- en beslagrecht. Het begint met een... Meer

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Internationaal PrivaatrechtRechtspraakbevatde belangrijkste vonnissen van 1924 tot 2013 op het gebied van het Internationaal... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

metBurgerlijk WetboekOvergangsbepalingenTransponeringstabelVerwijzingentabelNieuw & oud erfrechtNieuw huurrechtNieuwe pachtwetBoek... Meer

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Jurisprudentie Burgerlijk rechtbevat een selectie arresten van de Hoge Raad die betrekking hebben op het Burgerlijk recht,... Meer

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek geeft een systematisch en casuïstisch overzicht van het gehele goederenrecht naar huidig BW. Centrale aandacht krijgen de... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht is bestemd voor studenten en voor hen die zich snel op een bepaald... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Intellectuele eigendom in kort bestek is primair geschreven voor het onderwijs van de opleiding hbo-rechten. Het boek geeft op een... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics... Meer

(behoudens het huwelijksvermogensrecht)

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Meer

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek is gewijd aan verbintenissen uit de wet en schadevergoeding.In het bijzonder komen aan de orde:– de algemene bepalingen... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het vermogensrecht is alom vertegenwoordigd in het leven van alledag. Vaak realiseren we ons dat niet, zoals bij het kopen van een... Meer

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit deel uit de Pitlo-serie bevat een grondige uiteenzetting van het goederenrecht. Na een inleidend hoofdstuk vinden... Meer

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit is de zesde druk van het Handboek Gezondheidsrecht. Eerdere drukken bestonden uit twee delen. Nu zijn beide delen... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek geeft een uiteenzetting van het kooprecht. Zoals in de titel van het boek, Koop en Consumentenkoop, al tot uitdrukking... Meer

Nederlands | Paperback | 2009

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Recht voor professionals in de zorg geeft professionals die werkzaam zijn in de gezondheidszorg de juridische kennis en... Meer

Nederlands | Hardcover | 2015

Dit boek behandelt het personen- en familierecht van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Er gaat geen week voorbij of er doet zich iets voor op het terrein van het jeugdrecht en het jeugdhulprecht. Met name... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Verbintenissenrecht begrepen behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

De 24e druk van "Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht" van Hugenholtz/Heemskerk is een voortzetting door de zoon van... Meer

verordeningen, verdragen & wetten

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Internationaal Privaatrecht bevat Verordeningen, Verdragen & Wetten in de volgende rechtsgebieden: - Algemeen en Persoonlijke... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

DE ROL VAN DE EXECUTEURKlaar voor de notaris deel 3Een executeur is iemand die de nalatenschap afwikkelt en hem... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het gerenommeerde Handboek Erfrecht is ook voor studenten in een betaalbare uitgave verschenen.De auteurs beperken zich niet tot... Meer

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Aansprakelijkheid in de bouw is een handig hulpmiddel voor iedereen die met bouwen en verbouwen te maken heeft. Hoe goed u met uw... Meer

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze elfde druk biedt weer een actueel overzicht van het volledige personen- en familierecht. In een achttiental hoofdstukken... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

HET LEVENSTESTAMENT U zult er maar door worden getroffen: een ongeluk, beroerte of dementie. Situaties waarin u geen greep meer... Meer

civiel en fiscaal recht

Nederlands | Paperback | 2015

Het notariële vakgebied omvat verscheidene rechtsgebieden, waardoor de notariële jurist met diverse regelgevingen te maken heeft.... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Jurisprudentie Publiekrecht bevat staats- en bestuursrechtelijke uitspraken van 1879 tot en met 2014, speciaal geselecteerd voor... Meer

Nederlands | Hardcover | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Na een algemene inleiding worden de volgende thema's gepresenteerd:class="default_listitem"de totstandkoming van overeenkomsten en... Meer

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit studieboek is gewijd aan de vermogensrechtelijke rechtshandeling, en met name aan de meest belangrijke verschijningsvorm... Meer

Nederlands | Hardcover | 2014

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende... Meer

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit deel van de Studiereeks Burgerlijk Recht staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. De... Meer

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het onderwerp van dit boek is het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht. Het eerste hoofdstuk is onder meer gewijd aan de... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Huurrecht begrepen geeft op een heldere en toegankelijke wijze een overzicht van het huurrecht. Stilgestaan wordt bij de regels... Meer

Nederlands | Paperback | 2013

Veel mensen geven de voorkeur aan samenwonen boven trouwen. Makkelijker en informeler. Maar ook dan is het verstandig om goede... Meer

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze rechtspraakbundel geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het burgerlijk... Meer

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek behandelt het personen- en familierecht van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het... Meer

rechten van mensen in de gezondheidszorg

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit eerste deel van het Handboek gezondheidsrecht behandelt de rechten van mensen in de gezondheidszorg. De onderwerpen zijn... Meer

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In korte teksten wordt de kern van het vermogensrecht uiteengezet. Overeenkomst, onrechtmatige daad, eigendomsoverdracht, pand,... Meer

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek is primair geschreven voor gevorderde rechtenstudenten die behoefte hebben aan diepgaande kennis van het Nederlands... Meer

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van het gezondheidsrecht afgestemde selectie van wet- en... Meer

Nederlands | Paperback

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze wettenbundel bevat alle 8 boeken van het Burgerlijk Wetboek. U kunt alleen de boeken uit het BW bestellen die voor uw... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het Compendium beoogt overzicht en houvast te bieden bij de bestudering van het Nederlandse vermogensrecht, zowel ten behoeve van... Meer

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In Huurrecht Woonruimte bespreken acht ervaren juristen de inhoud en strekking van het huurrecht voor woonruimte. In deze 6e... Meer

Pagina: