New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

1.700 artikelen in Privaatrecht

  • Toon resultaten als:
  • Lijst
  • 2
  • 3
  • 4
Goederenrecht geschetst

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Goederenrecht geschetst biedt een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht. Daarbij is... Meer

De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht / deel 2 ondernemingsrecht

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Grondslag van het Vermogensrecht en Ondernemingsrecht Deel 2 OndernemingsrechtDe Grondslag van het Vermogensrecht en... Meer

Compendium van het personen- en familierecht

Nederlands | Paperback | 2015

Dit boek biedt een actueel overzicht van het volledige personen-en familierecht. In een achttiental hoofdstukken worden alle... Meer

Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht

Nederlands | Paperback | 2015

De 24e druk van "Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht" van Hugenholtz/Heemskerk is een voortzetting door de zoon van... Meer

Nederlands | Hardcover | 2015

Dit boek behandelt het personen- en familierecht van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Procesrecht behandelt de hoofdlijnen van het procesrecht voor cursisten van het mbo, waarbij de nadruk zo veel mogelijk op de... Meer

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit deel uit de Pitlo-serie bevat een grondige uiteenzetting van het goederenrecht. Na een inleidend hoofdstuk vinden... Meer

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek geeft een systematisch en casuïstisch overzicht van het gehele goederenrecht naar huidig BW. Centrale aandacht krijgen de... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deel 5 van de Studiereeks burgerlijk procesrecht is bedoeld als inleiding in het executie- en beslagrecht. Het begint met een... Meer

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Jurisprudentie Burgerlijk rechtbevat een selectie arresten van de Hoge Raad die betrekking hebben op het Burgerlijk recht,... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht is bestemd voor studenten en voor hen die zich snel op een bepaald... Meer

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek is gewijd aan verbintenissen uit de wet en schadevergoeding.In het bijzonder komen aan de orde:– de algemene bepalingen... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

metBurgerlijk WetboekOvergangsbepalingenTransponeringstabelVerwijzingentabelNieuw & oud erfrechtNieuw huurrechtNieuwe pachtwetBoek... Meer

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Internationaal PrivaatrechtRechtspraakbevatde belangrijkste vonnissen van 1924 tot 2013 op het gebied van het Internationaal... Meer

(behoudens het huwelijksvermogensrecht)

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Nederlands | Paperback | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het vermogensrecht is alom vertegenwoordigd in het leven van alledag. Vaak realiseren we ons dat niet, zoals bij het kopen van een... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Intellectuele eigendom in kort bestek is primair geschreven voor het onderwijs van de opleiding hbo-rechten. Het boek geeft op een... Meer

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit studieboek is gewijd aan de vermogensrechtelijke rechtshandeling, en met name aan de meest belangrijke verschijningsvorm... Meer

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek is primair geschreven voor gevorderde rechtenstudenten die behoefte hebben aan diepgaande kennis van het Nederlands... Meer

een introductie

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit boek wordt het Nederlandse personen- en familierecht op heldere wijze uiteengezet. Alle onderwerpen die in Boek 1 BW... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

PrivaatrechtPrivaatrecht biedt je een heldere en prettig leesbare inleiding in het vakgebied privaatrecht. Het boek voorziet je... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Integrale teksteditie van de UAV 2012, inclusief tekst van de beschikking van 19 januari 2012, de bijlagen en een alfabetisch register. Meer

civiel en fiscaal recht

Nederlands | Paperback | 2015

Het notariële vakgebied omvat verscheidene rechtsgebieden, waardoor de notariële jurist met diverse regelgevingen te maken heeft.... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het Compendium beoogt overzicht en houvast te bieden bij de bestudering van het Nederlandse vermogensrecht, zowel ten behoeve van... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Jurisprudentie Publiekrecht bevat staats- en bestuursrechtelijke uitspraken van 1879 tot en met 2014, speciaal geselecteerd voor... Meer

Nederlands | Paperback | 2009

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Recht voor professionals in de zorg geeft professionals die werkzaam zijn in de gezondheidszorg de juridische kennis en... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Er gaat geen week voorbij of er doet zich iets voor op het terrein van het jeugdrecht en het jeugdhulprecht. Met name... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende... Meer

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In Huurrecht Woonruimte bespreken acht ervaren juristen de inhoud en strekking van het huurrecht voor woonruimte. In deze 6e... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

DE FAMILIEBANK Ongeveer een kwart van alle woningtransacties komt op dit moment tot stand met financiële hulp van familie of... Meer

enige aspecten van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de notaris

Nederlands | Paperback | 2005

Sinds het baanbrekende Groninger huwelijksvoorwaarden-arrest uit 1989 heeft de jurisprudentie op het gebied van de... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Huurrecht begrepen geeft op een heldere en toegankelijke wijze een overzicht van het huurrecht. Stilgestaan wordt bij de regels... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

met o.a. Wetboek van burgerlijke rechtsvordering Wet op de rechterlijke organisatie Landelijk procesreglement voor de civiele rol... Meer

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit is de zesde druk van het Handboek Gezondheidsrecht. Eerdere drukken bestonden uit twee delen. Nu zijn beide delen... Meer

Nederlands | Hardcover | 2015

9,90

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar Beschikbaar op 22-07-2015

Reserveer nu

Ebook vanaf € 7,99
Zet op verlanglijstje

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Bevat het Burgerlijk Wetboek(incl. oud erfrecht en Boek 10, IPR) de Grondwet, Hoofdstuk 1het Wetboek van burgerlijke... Meer

Nederlands | Paperback | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek geeft een uiteenzetting van het kooprecht. Zoals in de titel van het boek, Koop en Consumentenkoop, al tot uitdrukking... Meer

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In korte teksten wordt de kern van het vermogensrecht uiteengezet. Overeenkomst, onrechtmatige daad, eigendomsoverdracht, pand,... Meer

Nederlands | Hardcover | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze zesde druk van Huurrecht is geheel aangepast en geeft een compleet beeld van het huurrecht. Meer

Nederlands | Paperback | 2009

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics... Meer

rechten van mensen in de gezondheidszorg

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit eerste deel van het Handboek gezondheidsrecht behandelt de rechten van mensen in de gezondheidszorg. De onderwerpen zijn... Meer

Nederlands | Hardcover | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit deel van de Studiereeks Burgerlijk Recht staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. De... Meer

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht is het onderwerp van dit boek. Het eerste hoofdstuk is onder meer gewijd aan de... Meer

Nederlands | Paperback | 2013

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Inleiding Privaatrecht behandelt op een samenhangende en systematische manier het burgerlijk recht, het handelsrecht en het... Meer

Nederlands | Paperback | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Burgerlijk recht is een uitvoerige inleiding in nagenoeg alle onderdelen van het burgerlijk recht. Het boek is geschreven met het... Meer

Pagina: