New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

45 artikelen in Privaatrecht - Recht en praktijk

  • Toon resultaten als:
  • Lijst
  • 2
  • 3
  • 4
Het deskundigenadvies in de civiele procedure

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De rol van deskundigen in civiele zaken kan in de praktijk bij partijen, rechter en deskundige tot allerlei vragen aanleiding... Meer

Algemene voorwaarden / druk 1

Nederlands | Hardcover | 2006

De laatste druk van Wessels/Jongeneel, Algemene voorwaarden, verscheen in 1997 in de serie Studiepockets Privaatrecht. Aangezien... Meer

Contracteren door intermediairs in de muziekindustrie

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze dissertatie geeft in het eerste deel een beeld van de wijzen waarop de contractencomplexen in de muziek- en... Meer

Afgebroken onderhandelingen en voorbehouden

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Meer

Huurrecht algemeen

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In Huurrecht algemeen worden de in de wet neergelegde algemene huurbepalingen behandeld (art. 7:201-230 en art. 7:231 BW).... Meer

Burenrecht, mandeligheid en erfdienstbaarheden

Nederlands | Paperback | 2002

klantbeoordeling: 5.0 van de 5 sterren

In hoeverre mogen buren gebruik maken van het erf dat aan de ander toebehoort en moet die ander dat dulden? De wet geeft regels... Meer

Contracteren in de internationale praktijk

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Anno 2011 kan de internationaal georienteerde jurist bij zijn advisering niet meer volstaan met louter "nationaal rechtelijke... Meer

Handleiding bij scheiding

Nederlands | Paperback | 2003

Met dit boek wordt beoogd een handzaam en veelomvattend overzicht te geven van hetgeen bij scheiding aan de orde kan komen. Het... Meer

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Nederlands | Hardcover | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het onderwerp algemene voorwaarden is in beweging en kent vele facetten. In dit boek wordt één van die facetten nader belicht, te... Meer

Natrekking, vermenging en zaaksvorming / druk 1
opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken in het Burgerlijk Wetboek

Nederlands | Paperback | 2003

Vragen over de verhouding tussen de zaak en het eigendomsrecht op de zaak in verband met natrekking, vermenging en zaaksvorming... Meer

Ontbinding, schadevergoeding en nakoming
de remedies voor wanprestaties in het licht van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit

Nederlands | Hardcover | 2007

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Ontbinding, schadevergoeding en nakoming zijn de remedies die de wet kent ter opheffing van het nadeel dat een contractant lijdt... Meer

Verzekeringsrecht praktisch belicht

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De eerste druk van dit boek verscheen drie jaar geleden. Aanleiding was de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht (titel 7.17... Meer

Notariele aansprakelijkheid
enige aspecten van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de notaris

Nederlands | Paperback | 2005

Sinds het baanbrekende Groninger huwelijksvoorwaarden-arrest uit 1989 heeft de jurisprudentie op het gebied van de... Meer

Wie heeft de leiding ?
de eigendom van kabel- en leidingnetten

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Meer

Privacyrecht is code
over het gebruik van privacy enhancing technologies

Nederlands | Hardcover | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Meer

Nieuw Verzekeringsrecht Praktisch Belicht

Nederlands | Hardcover | 2008

De eerste druk van dit boek verscheen drie jaar geleden. Aanleiding was de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht (titel 7.17... Meer

Wsnp en goede trouw

Nederlands | Hardcover | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De centrale vraag in Wsnp en goede trouw is of iedere schuldenaar in een problematische schuldensituatie voor de sanering van zijn... Meer

Exoneraties in (ICT-)contracten tussen professionele partijen / druk 1

Nederlands | Hardcover | 2010

Een exoneratie is een clausule waarmee een eventuele verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van wanprestatie of... Meer

Verzekering En Aansprakelijkheid

Nederlands | Paperback | 1999

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit boek wordt een kort en bondig overzicht gegeven van die gebieden van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht waar... Meer

Conformiteit bij koop
verplichtingen van de verkoper

Nederlands | Hardcover | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek gaat over criteria die in de wet worden gehanteerd om te bepalen of de verkoper heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten... Meer

Insolventie in het internationaal privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek is nog niet in productie genomen; de verschijningsdatum is derhalve nog niet bekend. Meer

Het kort geding in internationaal perspectief / druk 1
een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2001

Door internationalisering van het rechtsverkeer worden in de kortgedingprocedure steeds vaker geschillen met een internationaal... Meer

Huurrecht bedrijfsruimten

Nederlands | Paperback | 2004

Huurrecht bedrijfsruimten behandelt de huur en verhuur van bedrijfsruimten volgens het nieuwe per 1 augustus 2003 in werking... Meer

Het kort geding / B bijzonder deel / druk 6

Nederlands | Paperback | 2000

Dit Bijzonder deel beschrijft aan de hand van vele praktijkvoorbeelden de mogelijkheden en onmogelijkheden, om door middel van het... Meer

Gewogen rechtsmacht in het IPR
over forum (non) conveniens en forum necessitatis

Nederlands | Hardcover | 2015

klantbeoordeling: 5.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek gaat over open bevoegdheidsnormen in het IPR-procesrecht. Aandacht wordt besteed aan de Nederlandse commune... Meer

Schadevaststelling en de rol van de deskundige / druk 1

Nederlands | Hardcover | 2008

In een aantal geruchtmakende zaken zoals de Schiedammer parkmoord, Lucia de B., de Puttense moordzaak en de Deventer moordzaak was... Meer

Toezicht en aansprakelijkheid / druk 1
een rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van toezichthouders ten opzichte van derden

Nederlands | Paperback | 2005

Het toezicht en de toezichthouders staan in Nederland op dit moment sterk in de belangstelling. Tot op heden is er echter minder... Meer

De rechtsverhouding tussen procespartijen / druk 1

Nederlands | Paperback | 2009

Waar hebben procespartijen zich over en weer aan te houden? Dit boek gaat over de belangrijkste normen die deel uitmaken van de... Meer

Mobiliteit van goederen in het IPR / druk 1
tussen situsregel en partijautonomie

Nederlands | Hardcover | 2006

Dit boek gaat over de internationale mobiliteit van goederen - roerende zaken, schepen, luchtvaartuigen en vorderingsrechten - en... Meer

Aansprakelijkheid voor zelfstandige hulppersonen / druk 1
over de achtergrond, reikwijdte en toepassing van art. 6:171

Nederlands | Hardcover | 2010

Sinds de hercodificatie van het Nederlandse vermogensrecht in 1992, bepaalt artikel 171 van boek 6 BW, dat men onder bepaalde... Meer

De bevrijdende verjaring

Nederlands | Hardcover | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De regeling van de bevrijdende verjaring is in 1992 met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (BW) fundamenteel... Meer

Gratis verzending!

90,50

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar Beschikbaar op 23-06-2015

Reserveer nu

Tweedehands vanaf: € 76,06

Zet op verlanglijstje
Nederlandse Arbitragerecht Dr4
nationaal en internationaal

Nederlands | Paperback | 2003

Het Nederlandse Arbitragerecht wordt in hoofdstukken besproken, van de overeenkomst tot arbitrage tot de aantasting van arbitrale... Meer

Zekerheidsrechten / Hypotheek / druk 4

Nederlands | Paperback | 2011

De wetgeving die op het recht van uitwinning en het hypotheekrecht betrekking heeft, de beide onderwerpen die in dit boek worden... Meer

Schadebeperkingsplicht
over eigen schuld aan de omvang van de schade

Nederlands | Paperback | 2003

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Een schadevoorval leidt gewoonlijk tot activiteiten van de benadeelde die erop gericht zijn de schade te beperken. Deze... Meer

Forumkeuze in het Nederlandse internationaal privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In bijna alle internationale overeenkomsten maken partijen een keuze voor een (arbitraal)gerecht om eventuele, vaak toekomstige,... Meer

Contractdwang

Nederlands | Hardcover | 2005

Contractdwang is de verplichting om een overeenkomst te sluiten. Dergelijke verplichtingen doen zich op vele terreinen voor. Zo... Meer

Van geschil tot oplossing

Nederlands | Hardcover | 2009

Meer

Het civiele hoger beroep / druk 1
een rechtsvergelijkend onderzoek naar de functie van het hoger beroep

Nederlands | Paperback | 2010

Het hoger beroep in civiele zaken is sinds kort geen rustig bezit meer. Nadat zo'n 170 jaar aan het wetgevingsfront op dit gebied... Meer

Levering van roerende zaken / druk 1

Nederlands | Hardcover | 2007

De handel in roerende zaken neemt in het rechtsverkeer een belangrijke plaats in. Dit boek gaat over de levering ervan. Allereerst... Meer

De positie van het zeeschip in het internationaal privaatrecht

Nederlands | Hardcover | 2006

Meer dan tien jaren zijn verstreken sinds het in werking treden van de Wet van 18 maart, houdende enige bepalingen van... Meer

Grenzen Van Rechtsobjecten
een onderzoek naar de grenzen van objecten van eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

Nederlands | Paperback | 2003

Is elektriciteit een zaak waarop een persoon een eigendomsrecht kan hebben? Valt goodwill in het huwelijksvermogen? Kan op... Meer

IPR-bewijsrecht en bewijsverkrijging / druk 1

Nederlands | Paperback | 2008

Dit boek gaat in op de vraag naar het toepasselijke recht op bewijskwesties die zich kunnen afspelen in een Nederlandse civiele... Meer

Samenloop van CMR-Verdrag en EEX-Verordening / druk 1

Nederlands | Paperback | 2010

Een belangrijk deel van het goederenvervoer over de weg in Europa is grensoverschrijdend. Met betrekking tot dit vervoer gesloten... Meer