New listpage

29 artikelen in Privaatrecht - Recht en praktijk

  • Toon resultaten als:
  • Lijst
  • 2
  • 3
  • 4
Contracteren in de internationale praktijk

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Anno 2011 kan de internationaal georienteerde jurist bij zijn advisering niet meer volstaan met louter "nationaal rechtelijke... Meer

Ontbinding, schadevergoeding en nakoming
de remedies voor wanprestaties in het licht van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit

Nederlands | Hardcover | 2007

klantbeoordeling: 4.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Ontbinding, schadevergoeding en nakoming zijn de remedies die de wet kent ter opheffing van het nadeel dat een contractant lijdt... Meer

Natrekking, vermenging en zaaksvorming / druk 1
opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken in het Burgerlijk Wetboek

Nederlands | Paperback | 2003

Vragen over de verhouding tussen de zaak en het eigendomsrecht op de zaak in verband met natrekking, vermenging en zaaksvorming... Meer

Verzekeringsrecht praktisch belicht

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De eerste druk van dit boek verscheen drie jaar geleden. Aanleiding was de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht (titel 7.17... Meer

De Bevrijdende Verjaring

Nederlands | Hardcover | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De regeling van de bevrijdende verjaring is in 1992 met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (BW) fundamenteel... Meer

Huurrecht Algemeen

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In Huurrecht algemeen worden de in de wet neergelegde algemene huurbepalingen behandeld (art. 7:201-230 en art. 7:231 BW).... Meer

Contracteren door intermediairs in de muziekindustrie

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze dissertatie geeft in het eerste deel een beeld van de wijzen waarop de contractencomplexen in de muziek- en... Meer

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Nederlands | Hardcover | 2007

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het onderwerp algemene voorwaarden is in beweging en kent vele facetten. In dit boek wordt één van die facetten nader belicht, te... Meer

Afgebroken onderhandelingen en voorbehouden

Nederlands | Hardcover | 2009

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Meer

Nederlandse Arbitragerecht Dr4
nationaal en internationaal

Nederlands | Paperback | 2003

Het Nederlandse Arbitragerecht wordt in hoofdstukken besproken, van de overeenkomst tot arbitrage tot de aantasting van arbitrale... Meer

Wsnp En Goede Trouw

Nederlands | Hardcover | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De centrale vraag in Wsnp en goede trouw is of iedere schuldenaar in een problematische schuldensituatie voor de sanering van zijn... Meer

Privacyrecht is code
over het gebruik van privacy enhancing technologies

Nederlands | Hardcover | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Meer

Het deskundigenadvies in de civiele procedure

Nederlands | Hardcover | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De rol van deskundigen in civiele zaken kan in de praktijk bij partijen, rechter en deskundige tot allerlei vragen aanleiding... Meer

Toezicht en aansprakelijkheid / druk 1
een rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van toezichthouders ten opzichte van derden

Nederlands | Paperback | 2005

Het toezicht en de toezichthouders staan in Nederland op dit moment sterk in de belangstelling. Tot op heden is er echter minder... Meer

Contractdwang

Nederlands | Hardcover | 2005

Contractdwang is de verplichting om een overeenkomst te sluiten. Dergelijke verplichtingen doen zich op vele terreinen voor. Zo... Meer

Grenzen Van Rechtsobjecten
een onderzoek naar de grenzen van objecten van eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

Nederlands | Paperback | 2003

Is elektriciteit een zaak waarop een persoon een eigendomsrecht kan hebben? Valt goodwill in het huwelijksvermogen? Kan op... Meer

Zekerheidsrechten / Hypotheek / druk 4

Nederlands | Paperback | 2011

De wetgeving die op het recht van uitwinning en het hypotheekrecht betrekking heeft, de beide onderwerpen die in dit boek worden... Meer

Conformiteit Bij Koop
verplichtingen van de verkoper

Nederlands | Hardcover | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek gaat over criteria die in de wet worden gehanteerd om te bepalen of de verkoper heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten... Meer

Levering van roerende zaken / druk 1

Nederlands | Hardcover | 2007

De handel in roerende zaken neemt in het rechtsverkeer een belangrijke plaats in. Dit boek gaat over de levering ervan. Allereerst... Meer

Forumkeuze in het Nederlandse internationaal privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In bijna alle internationale overeenkomsten maken partijen een keuze voor een (arbitraal)gerecht om eventuele, vaak toekomstige,... Meer

Insolventie in het internationaal privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek is nog niet in productie genomen; de verschijningsdatum is derhalve nog niet bekend. Meer

Wie heeft de leiding ?
de eigendom van kabel- en leidingnetten

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Meer

Gewogen rechtsmacht in het IPR
over forum (non) conveniens en forum necessitatis

Nederlands | Hardcover | 2015

klantbeoordeling: 5.0 van de 5 sterren

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek gaat over open bevoegdheidsnormen in het IPR-procesrecht. Aandacht wordt besteed aan de Nederlandse commune... Meer

Het kort geding in internationaal perspectief / druk 1
een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2001

Door internationalisering van het rechtsverkeer worden in de kortgedingprocedure steeds vaker geschillen met een internationaal... Meer

Algemene voorwaarden / druk 1

Nederlands | Hardcover | 2006

De laatste druk van Wessels/Jongeneel, Algemene voorwaarden, verscheen in 1997 in de serie Studiepockets Privaatrecht. Aangezien... Meer

Mobiliteit van goederen in het IPR / druk 1
tussen situsregel en partijautonomie

Nederlands | Hardcover | 2006

Dit boek gaat over de internationale mobiliteit van goederen - roerende zaken, schepen, luchtvaartuigen en vorderingsrechten - en... Meer

Het civiele hoger beroep / druk 1
een rechtsvergelijkend onderzoek naar de functie van het hoger beroep

Nederlands | Paperback | 2010

Het hoger beroep in civiele zaken is sinds kort geen rustig bezit meer. Nadat zo'n 170 jaar aan het wetgevingsfront op dit gebied... Meer

Ga naar het hoofdmenu Ga naar het paginamenu Ga naar het begin van deze pagina