New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

40 artikelen in Privaatrecht

  • Toon resultaten als:
  • Lijst
  • 2
  • 3
  • 4
Contracteren in de internationale praktijk

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Anno 2011 kan de internationaal georienteerde jurist bij zijn advisering niet meer volstaan met louter "nationaal rechtelijke... Meer

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Nederlands | Hardcover | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Het onderwerp algemene voorwaarden is in beweging en kent vele facetten. In dit boek wordt één van die facetten nader belicht, te... Meer

Gratis verzending!

21,50

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar Beschikbaar op 21-09-2015

Reserveer nu

Tweedehands vanaf: € 18,00

Zet op verlanglijstje
Huurrecht algemeen

Nederlands | Hardcover | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In Huurrecht algemeen worden de in de wet neergelegde algemene huurbepalingen behandeld (art. 7:201-230 en art. 7:231 BW).... Meer

Afgebroken onderhandelingen en voorbehouden

Nederlands | Hardcover | 2012

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Nederlands | Paperback | 2004

Huurrecht bedrijfsruimten behandelt de huur en verhuur van bedrijfsruimten volgens het nieuwe per 1 augustus 2003 in werking... Meer

enige aspecten van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de notaris

Nederlands | Paperback | 2005

Sinds het baanbrekende Groninger huwelijksvoorwaarden-arrest uit 1989 heeft de jurisprudentie op het gebied van de... Meer

Nederlands | Paperback | 2003

Met dit boek wordt beoogd een handzaam en veelomvattend overzicht te geven van hetgeen bij (echt)- scheiding aan de orde kan... Meer

nationaal en internationaal

Nederlands | Paperback | 2003

Het Nederlandse Arbitragerecht wordt in hoofdstukken besproken, van de overeenkomst tot arbitrage tot de aantasting van arbitrale... Meer

Nederlands | Paperback | 1999

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In dit boek wordt een kort en bondig overzicht gegeven van die gebieden van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht waar... Meer

een rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van toezichthouders ten opzichte van derden

Nederlands | Paperback | 2005

Het toezicht en de toezichthouders staan in Nederland op dit moment sterk in de belangstelling. Tot op heden is er echter minder... Meer

verplichtingen van de verkoper

Nederlands | Hardcover | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek gaat over criteria die in de wet worden gehanteerd om te bepalen of de verkoper heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten... Meer

de remedies voor wanprestaties in het licht van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit

Nederlands | Hardcover | 2007

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Ontbinding, schadevergoeding en nakoming zijn de remedies die de wet kent ter opheffing van het nadeel dat een contractant lijdt... Meer

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De rol van deskundigen in civiele zaken kan in de praktijk bij partijen, rechter en deskundige tot allerlei vragen aanleiding... Meer

Nederlands | Paperback | 2000

Dit Bijzonder deel beschrijft aan de hand van vele praktijkvoorbeelden de mogelijkheden en onmogelijkheden, om door middel van het... Meer

Nederlands | Hardcover | 2006

De laatste druk van Wessels/Jongeneel, Algemene voorwaarden, verscheen in 1997 in de serie Studiepockets Privaatrecht. Aangezien... Meer

Nederlands | Paperback | 2009

Waar hebben procespartijen zich over en weer aan te houden? Dit boek gaat over de belangrijkste normen die deel uitmaken van de... Meer

Nederlands | Hardcover | 2014

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De eerste druk van dit boek verscheen drie jaar geleden. Aanleiding was de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht (titel 7.17... Meer

een onderzoek naar de grenzen van objecten van eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

Nederlands | Paperback | 2003

Is elektriciteit een zaak waarop een persoon een eigendomsrecht kan hebben? Valt goodwill in het huwelijksvermogen? Kan op... Meer

opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken in het Burgerlijk Wetboek

Nederlands | Paperback | 2003

Vragen over de verhouding tussen de zaak en het eigendomsrecht op de zaak in verband met natrekking, vermenging en zaaksvorming... Meer

tussen situsregel en partijautonomie

Nederlands | Hardcover | 2006

Dit boek gaat over de internationale mobiliteit van goederen - roerende zaken, schepen, luchtvaartuigen en vorderingsrechten - en... Meer

Nederlands | Hardcover | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De centrale vraag in Wsnp en goede trouw is of iedere schuldenaar in een problematische schuldensituatie voor de sanering van zijn... Meer

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Deze dissertatie geeft in het eerste deel een beeld van de wijzen waarop de contractencomplexen in de muziek- en... Meer

over het gebruik van privacy enhancing technologies

Nederlands | Hardcover | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Nederlands | Hardcover | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

De regeling van de bevrijdende verjaring is in 1992 met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (BW) fundamenteel... Meer

Gratis verzending!

90,50

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar Beschikbaar op 23-09-2015

Reserveer nu

Nieuw en Tweedehands vanaf: € 69,48

Zet op verlanglijstje

Nederlands | Hardcover | 2008

In een aantal geruchtmakende zaken zoals de Schiedammer parkmoord, Lucia de B., de Puttense moordzaak en de Deventer moordzaak was... Meer

Nederlands | Paperback | 2011

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek is nog niet in productie genomen; de verschijningsdatum is derhalve nog niet bekend. Meer

de eigendom van kabel- en leidingnetten

Nederlands | Paperback | 2010

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken
een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht

Nederlands | Paperback | 2001

Door internationalisering van het rechtsverkeer worden in de kortgedingprocedure steeds vaker geschillen met een internationaal... Meer

Nederlands | Hardcover | 2010

Een exoneratie is een clausule waarmee een eventuele verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van wanprestatie of... Meer

een rechtsvergelijkend onderzoek naar de functie van het hoger beroep

Nederlands | Paperback | 2010

Het hoger beroep in civiele zaken is sinds kort geen rustig bezit meer. Nadat zo'n 170 jaar aan het wetgevingsfront op dit gebied... Meer

Nederlands | Paperback | 2011

De wetgeving die op het recht van uitwinning en het hypotheekrecht betrekking heeft, de beide onderwerpen die in dit boek worden... Meer

Nederlands | Hardcover | 2005

Contractdwang is de verplichting om een overeenkomst te sluiten. Dergelijke verplichtingen doen zich op vele terreinen voor. Zo... Meer

Nederlands | Paperback | 2008

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

In bijna alle internationale overeenkomsten maken partijen een keuze voor een (arbitraal)gerecht om eventuele, vaak toekomstige,... Meer

Nederlands | Hardcover | 2006

Meer dan tien jaren zijn verstreken sinds het in werking treden van de Wet van 18 maart, houdende enige bepalingen van... Meer

over forum (non) conveniens en forum necessitatis

Nederlands | Hardcover | 2015

Ontvang nu 5% korting op Nederlandse studieboeken

Dit boek gaat over open bevoegdheidsnormen in het IPR-procesrecht. Aandacht wordt besteed aan de Nederlandse commune... Meer

Nederlands | Hardcover | 2007

De handel in roerende zaken neemt in het rechtsverkeer een belangrijke plaats in. Dit boek gaat over de levering ervan. Allereerst... Meer

Nederlands | Paperback | 2010

Een belangrijk deel van het goederenvervoer over de weg in Europa is grensoverschrijdend. Met betrekking tot dit vervoer gesloten... Meer