New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

Recht - Tot € 40

33 artikelen

Justitiae Sacrum
zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem

Nederlands | Hardcover

terugblik en toekomst

Nederlands | Hardcover

Een dienst als de rijksrecherche kan niet meer uit ons politiebestel worden weggedacht. Des te belangrijker vind ik het dat in dit... Meer

Nederlands | Hardcover

geheimhouden, toedekken en openbaren

Nederlands | Paperback

In dit boek schetst Marja Wagenaar de rol die de verschillende premiers daarbij hebben gespeeld. Zoals Drees, die geheimhouding... Meer

Nederlands | Hardcover

Het boek bevat een beschrijving van de geschiedenis van de advocatuur in Nederland, vanaf het slot van de 18e eeuw. Deze... Meer

Parlementaire Geschiedenis Wet 1881

Nederlands | Hardcover | 2006

Wetteksten zijn zelden boeiende lectuur. Maar datgene wat tot die tekst geleid heeft, de parlementaire geschiedenis, vaak wel. Dat... Meer