New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

Vlaams assortiment studieboeken

326 artikelen

Een kijk op kunst (+ cd-rom)

Nederlands | Paperback

Herwerkte en geactualiseerde herdruk (2001). Inclusief volledig herwerkte versie van de cd-rom De taal van de kunst (2002).... Meer

MS Access 2010

Nederlands | Paperback

MS Access 2010 helpt u om vlot en efficiënt te leren werken met het programma Ms Access 2010. Geschikt voor zelfstudie en gebruik... Meer

Leerpakket elektriciteit leerboek A-3

Nederlands | Paperback

Leerpakket elektriciteit is een volledige methode voor ‘elektriciteit en lab’: per leerjaar een leerboek met cd-rom en een... Meer

Basisboek houtbewerking - leerboek
gereedschaps- en materialenleer

Nederlands | Paperback

Het handboek bestaat uit twee delen.Gereedschapsleer behandelt de gereedschappen en kleine veilige houtbewerkingmachines die de... Meer

Nederlands | Paperback

Ms Excel 2007 helpt u om vlot en efficiënt te leren werken met het programma Ms Excel 2007. Geschikt voor zelfstudie en gebruik in... Meer

Nederlands | Paperback

Het gebruik van kosten- en opbrengsteninformatie in een beslissingscontext. Overzicht van het instrumentarium en de informatie... Meer

Nederlands | Paperback

Met Tolle, lege 1 leren de leerlingen van het eerste leerjaar Latijn lezen door vooral veel te lezen. De methode bevat een ruim... Meer

Nederlands | Paperback

Spelling totaal is bestemd voor alle leerlingen van het secundair en hoger onderwijs, maar is evenzeer bruikbaar voor iedereen die... Meer

methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek

Nederlands | Paperback

Sociaalwetenschappelijke onderzoekers zoals sociologen, politicologen, communicatiewetenschappers en criminologen stellen... Meer

Buitendeuren en ramen

Nederlands | Paperback

Het leerboek ‘Buitendeuren en ramen’ sluit aan bij het leerboek Polyvalente Opleiding Hout-bewerking deel 1. Bij de samenstelling... Meer

Nederlands | Paperback

Hét referentiewerk organische chemie voor alle leerlingen én leerkrachten aso derde graad en bachelors chemie! De belangrijkste... Meer

Nederlands | Paperback

Standaardwerk voor al wie met lassen te maken krijgt. Deze uitgave gaat uit van een basiskennis elektriciteit en materialenleer. Meer

Nederlands | Paperback

Nieuwe vormgeving, duidelijke foto's, inhoudelijke aanpassingen, aanpassing voor de symboliek van het meetkundig tekenen... Meer

Nederlands | Paperback

Interne controle in de praktijk focust op de ‘controlemaatregelen’ die ondernemingen moeten nemen om een grotere zekerheid te... Meer

Nederlands | Paperback

Leerpakket elektriciteit is een volledige methode voor ‘elektriciteit en lab’: per leerjaar een leerboek met cd-rom en een... Meer

Nederlands | Paperback

In 2011 doet een nieuwe atlas zijn intrede: de boeck atlas. Deze atlas bevat meer kaarten dan de boeck atlas – uitgebreide versie,... Meer

Nederlands | Paperback

De Gids successie- en vermogensplanning onderzoekt wat vermogensplanning is, hoe ieder zijn eigen situatie kan analyseren en welke... Meer

Nederlands | Paperback

Spelling totaal is bestemd voor alle leerlingen van het secundair en hoger onderwijs, maar is evenzeer bruikbaar voor iedereen die... Meer

Nederlands | Paperback

Praktijkboek voor al wie met lassen te maken krijgt. Zowel het booglassen met beklede elektrode, het MIG/MAG-lassen, het... Meer

Machines

Nederlands | Paperback

Dit deel is het vervolg op het leerboek Polyvalente Opleiding Houtbewerking deel 1. De cursus omvat de gebundelde leerstof over... Meer

materialenkennis : leerwerkboek

Nederlands | Paperback

Compleet naslagwerk over de belangrijkste aspecten van de materialenleer. Met talrijke tekeningen en foto’s, waarvan een aantal in... Meer

Nederlands | Paperback

(Zolang de voorraad strekt.) Een uitgebreide versie van de boeck atlas - Mens en aarde (met 17 extra kaarten), prima materiaal... Meer

Nederlands | Paperback

(Zolang de voorraad strekt.) Ideaal instrument voor secundair onderwijs (1ste tot en met de 3de graad). Didactisch sterk werk: bij... Meer

Nederlands | Paperback

Volgens een nieuw concept, voor alle studierichtingen en jaren van het secundair onderwijs. Verzoent de categorieën tijd en... Meer

Nederlands | Paperback

Ms Word 2010 helpt u om vlot en efficiënt te leren werken met het programma Ms Word 2010. Geschikt voor zelfstudie en gebruik in... Meer

samen leven en werken in cijfers

Nederlands | Paperback

Statistiek. Samen Leven en Werken in cijfers is een toepassingenboek waarin de lezer actief en creatief aan de slag gaat met... Meer

Nederlands | Paperback

Apart leesboek met 25 nieuwe tekstfragmenten. In het Bronnenboek vindt de leerling informatie over de auteurs van de 25... Meer

Fysica voor het tweede leerjaar van de derde graad

Nederlands | Paperback

Sirius 6 behandelt de leerstof fysica voor het zesde leerjaar. Meer nog dan in Sirius 5 ligt de klemtoon op experimenteren en zelfstandig werk. Meer

Nederlands | Paperback

De reeks En Scène! is volledig! Bestel snel een beoordelingsexemplaar en ontdek de nieuwigheden in deze recente uitgave En Scène! aso. Meer

Nederlands | Paperback

Het thema Voetbal wordt gesmaakt door voetballiefhebbers en voetbalanalfabeten. Tal van raakvlakken met de leefwereld van allerlei... Meer

Fysica voor het tweede leerjaar van de derde graad

Nederlands | Paperback

Sirius 6 behandelt de leerstof fysica voor het zesde leerjaar. Meer nog dan in Sirius 5 ligt de klemtoon op experimenteren en zelfstandig werk. Meer

Nederlands | Paperback

De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak handelseconomie op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de... Meer

Niet leverbaar

Zet op verlanglijstje
beter leven dankzij de neurowetenschappen

Nederlands | Paperback

Door onze stress te leren herkennen en de boodschap erachter te leren begrijpen, kunnen we stress beteugelen en een nieuwe manier... Meer

Nederlands | Paperback

De boeken Wetgeving bieden een begrijpbare introductie op enkele belangrijke takken van het recht. Wetgeving Sociaal recht wordt... Meer

Niet leverbaar

Zet op verlanglijstje

Nederlands | Paperback

Werkwijzers zijn vaardigheidsfiches bestemd voor de leerlingen. Het zijn tips om planmatig de vaardigheden aan te pakken. Er zijn... Meer

Nederlands | Paperback

Een uitgebreid handboek met oefeningen dat de nadruk legt op het leren lezen en begrijpen van financiële staten. Meer

Pagina: