New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

Vlaams assortiment studieboeken

313 artikelen

Tolle, lege 1 - leerboek

Nederlands | Paperback

Met Tolle, lege 1 leren de leerlingen van het eerste leerjaar Latijn lezen door vooral veel te lezen. De methode bevat een ruim... Meer

Een kijk op kunst (+ cd-rom)

Nederlands | Paperback

Herwerkte en geactualiseerde herdruk (2001). Inclusief volledig herwerkte versie van de cd-rom De taal van de kunst (2002).... Meer

Leerpakket elektriciteit leerboek A-3

Nederlands | Paperback

Leerpakket elektriciteit is een volledige methode voor ‘elektriciteit en lab’: per leerjaar een leerboek met cd-rom en een... Meer

Management accounting

Nederlands | Paperback

Het gebruik van kosten- en opbrengsteninformatie in een beslissingscontext. Overzicht van het instrumentarium en de informatie... Meer

gereedschaps- en materialenleer

Nederlands | Paperback

Het handboek bestaat uit twee delen.Gereedschapsleer behandelt de gereedschappen en kleine veilige houtbewerkingmachines die de... Meer

Nederlands | Paperback

Hét referentiewerk organische chemie voor alle leerlingen én leerkrachten aso derde graad en bachelors chemie! De belangrijkste... Meer

Nederlands | Paperback

Standaardwerk voor al wie met lassen te maken krijgt. Deze uitgave gaat uit van een basiskennis elektriciteit en materialenleer. Meer

Nederlands | Paperback

MS Access 2010 helpt u om vlot en efficiënt te leren werken met het programma Ms Access 2010. Geschikt voor zelfstudie en gebruik... Meer

Nederlands | Paperback

Nieuwe vormgeving, duidelijke foto's, inhoudelijke aanpassingen, aanpassing voor de symboliek van het meetkundig tekenen... Meer

Nederlands | Paperback

De reeks Optimum brengt de leerinhouden voor het vak handelseconomie op een vlotte en gevarieerde manier in de leefwereld van de... Meer

Nederlands | Paperback

‘Leren Metselen’ is een uitstekende handleiding voor studenten en beginnende doe-het-zelvers.In het handboek worden aspecten... Meer

Nederlands | Paperback

Leerpakket elektriciteit is een volledige methode voor ‘elektriciteit en lab’: per leerjaar een leerboek met cd-rom en een... Meer

Nederlands | Paperback

Praktijkboek voor al wie met lassen te maken krijgt. Zowel het booglassen met beklede elektrode, het MIG/MAG-lassen, het... Meer

Machines

Nederlands | Paperback

Dit deel is het vervolg op het leerboek Polyvalente Opleiding Houtbewerking deel 1. De cursus omvat de gebundelde leerstof over... Meer

materialenkennis : leerwerkboek

Nederlands | Paperback

Compleet naslagwerk over de belangrijkste aspecten van de materialenleer. Met talrijke tekeningen en foto’s, waarvan een aantal in... Meer

Nederlands | Paperback

Ms Word 2010 helpt u om vlot en efficiënt te leren werken met het programma Ms Word 2010. Geschikt voor zelfstudie en gebruik in... Meer

samen leven en werken in cijfers

Nederlands | Paperback

Statistiek. Samen Leven en Werken in cijfers is een toepassingenboek waarin de lezer actief en creatief aan de slag gaat met... Meer

Nederlands | Paperback

Spelling totaal is bestemd voor alle leerlingen van het secundair en hoger onderwijs, maar is evenzeer bruikbaar voor iedereen die... Meer

Nederlands | Paperback

Volledig herwerkte uitgave, met aandacht voor de meest recente inzichten uit de micro- en macro-economie. Meer

Fysica voor het tweede leerjaar van de derde graad

Nederlands | Paperback

Sirius 6 behandelt de leerstof fysica voor het zesde leerjaar. Meer nog dan in Sirius 5 ligt de klemtoon op experimenteren en zelfstandig werk. Meer

Nederlands | Paperback

De boeken Wetgeving bieden een begrijpbare introductie op enkele belangrijke takken van het recht. Wetgeving Sociaal recht wordt... Meer

Fysica voor het tweede leerjaar van de derde graad

Nederlands | Paperback

Sirius 6 behandelt de leerstof fysica voor het zesde leerjaar. Meer nog dan in Sirius 5 ligt de klemtoon op experimenteren en zelfstandig werk. Meer

Nederlands | Paperback

Praktisch strafprocesrecht bespreekt het wat, hoe en waarom van de strafvordering. Het geeft een helder overzicht van de... Meer

Nederlands | Paperback

Een uitgebreid handboek met oefeningen dat de nadruk legt op het leren lezen en begrijpen van financiële staten. Meer

Nederlands | Paperback

Werkwijzers zijn vaardigheidsfiches bestemd voor de leerlingen. Het zijn tips om planmatig de vaardigheden aan te pakken. Er zijn... Meer

Nederlands | Paperback

De Kleine schoolatlas werd eind 2007 volledig geactualiseerd. Deze atlas biedt zowel overzichtskaarten als thematische kaarten.... Meer

Nederlands | Paperback

Via talrijke en gevarieerde uitbreidingsopdrachten worden leerlingen aangespoord om zich via zelfstandige opzoekingen in de... Meer

Nederlands | Paperback

(Zolang de voorraad strekt.) Een uitgebreide versie van de boeck atlas - Mens en aarde (met 17 extra kaarten), prima materiaal... Meer

methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek

Nederlands | Paperback

Sociaalwetenschappelijke onderzoekers zoals sociologen, politicologen, communicatiewetenschappers en criminologen stellen... Meer

Draaiboek voor een vakoverschrijdend project mondelinge geschiedenis in het secundair onderwijs

Nederlands | Paperback

Leren van horen zeggen biedt als draaiboek een praktische handleiding voor een project rond mondelinge geschiedenis in het... Meer

Nederlands | Paperback

In de herziene uitgave werd gezorgd voor een grondige update van het materiaal en een hoofdstuk toegevoegd over persoonlijkheid.... Meer

Nederlands | Paperback

Kwantum 3A is bestemd voor leerlingen in een wetenschappelijke richting in het eerste leerjaar van de derde graad, met een... Meer

Nederlands | Paperback

(Zolang de voorraad strekt.) Ideaal instrument voor secundair onderwijs (1ste tot en met de 3de graad). Didactisch sterk werk: bij... Meer

Nederlands | Paperback

Praktisch handels- en economisch recht wil in de eerste plaats een inleiding bieden op de algemene principes van het handels- en... Meer

Nederlands | Paperback

Ms Excel 2007 helpt u om vlot en efficiënt te leren werken met het programma Ms Excel 2007. Geschikt voor zelfstudie en gebruik in... Meer

Nederlands | Paperback

(Zolang de voorraad strekt - vanaf 2014 kan u gebruikmaken van Typ-Top Plus online leerwerkboek.) Typ-Top Vandaag Plus leert de... Meer

Nederlands | Paperback

Grondig herwerkte uitgave naar aanleiding van het geactualiseerde leerplan aardrijkskunde voor de tweede graad (in voege:... Meer

de wereld in lagen

Nederlands | Paperback

In dit bronnenboek is leerstof en bronnenmateriaal voorzien voor de richtingen met 1 en met 2 lesuren aardrijkskunde, duidelijk... Meer

Pagina: