New listpage

Device profile is: SEO_AGENT

Vlaams assortiment studieboeken

335 artikelen

Leerpakket elektriciteit leerboek A-3

Nederlands | Paperback

Leerpakket elektriciteit is een volledige methode voor ‘elektriciteit en lab’: per leerjaar een leerboek met cd-rom en een... Meer

Nieuwe historische atlas

Nederlands | Paperback

Volgens een nieuw concept, voor alle studierichtingen en jaren van het secundair onderwijs. Verzoent de categorieën tijd en... Meer

Technologie van het lassen

Nederlands | Paperback

Standaardwerk voor al wie met lassen te maken krijgt. Deze uitgave gaat uit van een basiskennis elektriciteit en materialenleer. Meer

Leren van horen zeggen
Draaiboek voor een vakoverschrijdend project mondelinge geschiedenis in het secundair onderwijs

Nederlands | Paperback

Leren van horen zeggen biedt als draaiboek een praktische handleiding voor een project rond mondelinge geschiedenis in het... Meer

Nederlands | Paperback

Ms Excel 2007 helpt u om vlot en efficiënt te leren werken met het programma Ms Excel 2007. Geschikt voor zelfstudie en gebruik in... Meer

Nederlands | Paperback

Leerpakket elektriciteit is een volledige methode voor ‘elektriciteit en lab’: per leerjaar een leerboek met cd-rom en een... Meer

Nederlands | Paperback

Het handboek bestaat uit twee delen.Gereedschapsleer behandelt de gereedschappen en kleine veilige houtbewerkingmachines die de... Meer

Nederlands | Paperback

Hét referentiewerk organische chemie voor alle leerlingen én leerkrachten aso derde graad en bachelors chemie! De belangrijkste... Meer

Nederlands | Paperback

MS Access 2010 helpt u om vlot en efficiënt te leren werken met het programma Ms Access 2010. Geschikt voor zelfstudie en gebruik... Meer

Nederlands | Paperback

Met Tolle, lege 1 leren de leerlingen van het eerste leerjaar Latijn lezen door vooral veel te lezen. De methode bevat een ruim... Meer

Nederlands | Paperback

Ms Word 2010 helpt u om vlot en efficiënt te leren werken met het programma Ms Word 2010. Geschikt voor zelfstudie en gebruik in... Meer

Buitendeuren en ramen

Nederlands | Paperback

Het leerboek ‘Buitendeuren en ramen’ sluit aan bij het leerboek Polyvalente Opleiding Hout-bewerking deel 1. Bij de samenstelling... Meer

Nederlands | Paperback

‘Leren Metselen’ is een uitstekende handleiding voor studenten en beginnende doe-het-zelvers.In het handboek worden aspecten... Meer

Nederlands | Paperback

Nieuwe vormgeving, duidelijke foto's, inhoudelijke aanpassingen, aanpassing voor de symboliek van het meetkundig tekenen... Meer

Nederlands | Paperback

Interne controle in de praktijk focust op de ‘controlemaatregelen’ die ondernemingen moeten nemen om een grotere zekerheid te... Meer

Nederlands | Paperback

Praktijkboek voor al wie met lassen te maken krijgt. Zowel het booglassen met beklede elektrode, het MIG/MAG-lassen, het... Meer

Fysica voor het tweede leerjaar van de derde graad

Nederlands | Paperback

Sirius 6 behandelt de leerstof fysica voor het zesde leerjaar. Meer nog dan in Sirius 5 ligt de klemtoon op experimenteren en zelfstandig werk. Meer

Machines

Nederlands | Paperback

Dit deel is het vervolg op het leerboek Polyvalente Opleiding Houtbewerking deel 1. De cursus omvat de gebundelde leerstof over... Meer

Nederlands | Paperback

Algemeenheden (vakjargon), de rechte steektrap, bordestrappen, scheve- en scheluwtrappen, kwartdraaitrappen, spil- en... Meer

Fysica voor het tweede leerjaar van de derde graad

Nederlands | Paperback

Sirius 6 behandelt de leerstof fysica voor het zesde leerjaar. Meer nog dan in Sirius 5 ligt de klemtoon op experimenteren en zelfstandig werk. Meer

Nederlands | Paperback

In de herziene uitgave werd gezorgd voor een grondige update van het materiaal en een hoofdstuk toegevoegd over persoonlijkheid.... Meer

Nederlands | Paperback

Herwerkte en geactualiseerde herdruk (2001). Inclusief volledig herwerkte versie van de cd-rom De taal van de kunst (2002).... Meer

samen leven en werken in cijfers

Nederlands | Paperback

Statistiek. Samen Leven en Werken in cijfers is een toepassingenboek waarin de lezer actief en creatief aan de slag gaat met... Meer

Nederlands | Paperback

Spelling totaal is bestemd voor alle leerlingen van het secundair en hoger onderwijs, maar is evenzeer bruikbaar voor iedereen die... Meer

Nederlands | Paperback

Praktisch strafprocesrecht bespreekt het wat, hoe en waarom van de strafvordering. Het geeft een helder overzicht van de... Meer

materialenkennis : leerwerkboek

Nederlands | Paperback

Compleet naslagwerk over de belangrijkste aspecten van de materialenleer. Met talrijke tekeningen en foto’s, waarvan een aantal in... Meer

Nederlands | Paperback

Naslagwerk voor leerling én leerkracht voor alle studierichtingen en opleidingen waar verzorging, textiel- en interieurzorg aan... Meer

Nederlands | Paperback

MS Excel 2010 helpt u om vlot en efficiënt te leren werken met het programma MS Excel 2010. Geschikt voor zelfstudie en gebruik in... Meer

Nederlands | Paperback

Bij de herwerkte editie werd een grondige actualisering doorgevoerd op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek met veel... Meer

Nederlands | Paperback

Klaviervaardigheid en algemene vaardigheden i.v.m. tekstverwerking. Bij het boek hoort een cd-rom met daarop versie 3.0 van de... Meer

Nederlands | Paperback

Spelling totaal is bestemd voor alle leerlingen van het secundair en hoger onderwijs, maar is evenzeer bruikbaar voor iedereen die... Meer

Nederlands | Paperback

(Zolang de voorraad strekt.) Ideaal instrument voor secundair onderwijs (1ste tot en met de 3de graad). Didactisch sterk werk: bij... Meer

Nederlands | Paperback

In 2013 wordt deze uitgave vervangen door twee nieuwe titels: Sirius 4.1 leerwerkboek voor de leerlingen met 1 uur fysica per week... Meer

Nederlands | Paperback

Het leerboek Kwantum 2A is bestemd voor leerlingen in een wetenschappelijke richting in het tweede leerjaar van de tweede graad... Meer

Nederlands | Paperback

Kwantum 3A is bestemd voor leerlingen in een wetenschappelijke richting in het eerste leerjaar van de derde graad, met een... Meer

Nederlands | Paperback

De reeks KERN is volledig in overeenstemming met het leerplan natuurwetenschappen aso voor de studierichtingen Economie-Moderne... Meer

Nederlands | Paperback

Nu ook mét werkbladen! (op cd-rom bij de handleiding) Meer

Nederlands | Paperback

Grondig herwerkte uitgave naar aanleiding van het geactualiseerde leerplan aardrijkskunde voor de tweede graad (in voege:... Meer

Nederlands | Paperback

Ms Word 2007 helpt u om vlot en efficiënt te leren werken met het programma Ms Word 2007. Geschikt voor zelfstudie en gebruik in... Meer

Nederlands | Paperback

Via talrijke en gevarieerde uitbreidingsopdrachten worden leerlingen aangespoord om zich via zelfstandige opzoekingen in de... Meer

Nederlands | Paperback

Met deze nieuwe editie zetten de auteurs een traditie voort die nog steeds zeer actueel blijkt.Op een systematische en heldere... Meer

Nederlands | Paperback

Het leerwerkboek Getallenleer werd gemaakt op maat van de leerling van het tweede jaar dankzij een speelse lay-out en cartoons,... Meer

de wereld in lagen

Nederlands | Paperback

In dit bronnenboek is leerstof en bronnenmateriaal voorzien voor de richtingen met 1 en met 2 lesuren aardrijkskunde, duidelijk... Meer

Nederlands | Paperback

Synergie 4+ is het leerwerkboek Natuurwetenschappen voor het vierde leerjaar tso. Het is afgestemd op de specifieke... Meer

Pagina: