Device profile is: SEO_AGENT

Wat is Room to Read?Room to Read heeft sinds haar oprichting in 2000 al het leven van miljoenen kinderen veranderd.

Missie
Room to Read werkt samen met lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden om kwalitatief goede onderwijsmogelijkheden te kunnen aanbieden. Dit doen ze door het oprichten van bibliotheken, het bouwen van scholen, het bieden van onderwijs aan meisjes en het inrichten van computerlokalen. Bovendien zorgen ze voor het beschikbaar komen van kinderliteratuur in de lokale taal. Ze proberen vroeg in te grijpen in het leven van kinderen, omdat ze geloven dat onderwijs mensen in staat stelt de socio-economische levensomstandigheden voor hun familie, gemeenschap, land en toekomstige generaties te verbeteren. Alleen onderwijs biedt kansen om de cyclus van armoede kind voor kind te doorbreken.

Korte geschiedenis
John Wood, oprichter en CEO, heeft Room to Read opgericht na een trektocht door Nepal. Hij bezocht daar verschillende lokale scholen en was verbaasd over de warmte en het enthousiasme bij leerlingen en leraren en tegelijk geschokt door het enorme gebrek aan hulpmiddelen. Vastberaden om te helpen, zegde John zijn baan als senior executive bij Microsoft op en begon met het samenstellen van een mondiaal team dat de plattelandsdorpen moest helpen bij het totstandbrengen van een duurzaam onderwijssysteem. Met de oprichting van Room to Read heeft John bewezen methoden uit het bedrijfsleven gecombineerd met zijn inspirerende visie om tien miljoen kinderen in ontwikkelingslanden toegang te geven tot onderwijs. Om zijn nieuwe benadering van non-profit management te realiseren, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Schaalbare, gemeten en duurzame resultaten Lage overheadkosten om maximaal te kunnen investeren in de educatieve infrastructuur Het koesteren van lokaal eigendom en duurzaamheid Goede lokale medewerkers en samenwerkingsverbanden voor het opzetten van cutureel relevante programma's

Programma's
Room to Read heeft een allesomvattende aanpak ontwikkeld om kinderen in ontwikkelingslanden de kans te geven onderwijs te volgen: een geschenk waar ze hun leven lang plezier van hebben.

Schoolruimte - het bouwen van scholen in samenwerking met de dorpsbesturen.
Leesruimte – het oprichten van tweetalige bibliotheken en deze vullen met gedoneerde Engelse boeken en boeken in de lokale taal, gekocht in het land zelf of uitgegeven in eigen beheer.
Uitgaven in de lokale taal – het publiceren van boeken van hoge kwaliteit met nieuwe verhalen van lokale schrijvers en illustratoren.
Computerruimtes – Het inrichten van computerlokalen in waar studenten vaardigheden in de door hen gekozen vakken kunnen ontwikkelen, waardoor ze meer kans maken op de arbeidsmarkt. Ruimte om te groeien, studiebeurzen voor meisjes – Het bekostigen van langjarige studiebeurzen voor meisjes die anders geen toegang zouden hebben tot onderwijs.

De resultaten tot nu toe Sinds de start van ons programma in 2000 heeft Room to Read de levens van miljoenen kinderen veranderd door:

• scholen te bouwen
• bibliotheken op te richten
• nieuwe kinderboeken in lokale talen te publiceren
• miljoenen Engelstalige kinderboeken te doneren
• meerjarige studiebeurzen voor meisjes te bekostigen
• computer- en taallokalen in te richten

Verkoop 2ehands boeken

Verkoop 2ehands boeken
Verkoop je 2ehands artikelen via bol.com en schenk de opbrengst aan onderwijs in de derde wereld! 1 euro is al voldoende voor 1 schoolboek. Voor elke boek dat je schenkt, schenkt bol.com ook een schoolboek.

Stort het bedrag dat je wilt doneren op rekeningnummer: 67.20.51.435 t.n.v. bol.com Room to Read.
Als je op de hoogte gehouden wilt worden van wat er daadwerkelijk met je geld gebeurt, vermeld dan je e-mailadres bij je overboeking. Je ontvangt dan de bol.com Room to Read nieuwsbrief. Je e-mailadres zal niet voor iets anders gebruikt worden.