Voorwaarden voor digitale arbitrage

Voorwaarden voor digitale arbitrage

Indien de consument een door hem aan bol.com verschuldigd bedrag niet op tijd betaalt, kan bol.com ervoor kiezen om gebruik te maken van het scheidsgerecht Stichting e-Court om het bedrag te innen. Hierop zijn de daarvoor geldende wettelijke regels en het van toepassing zijnde procesreglement zoals opgenomen op de website van de Stichting e-Court van toepassing. Indien de consument het geschil niet door de Stichting e-Court maar door de bevoegde rechter wil laten behandelen, dan zal de consument dit binnen 1 maand na oproeping door bol.com op de wijze zoals vermeld in de oproeping moeten laten weten.