Voorwaarden voor productreviews

Het doel van productreviews

Productreviews op bol.com zijn bedoeld om productinhoudelijke bevindingen op de website te delen, met als doel andere klanten te informeren. Wil je een review schrijven? Zorg er dan voor dat deze voldoet aan onderstaande richtlijnen. Er bestaan enkele uitzonderingen, die we per geval benoemen.

Je productreview heeft betrekking op jouw ervaring met dit product. Ongeacht of je het als cadeau hebt gekregen/gegeven of dat een product dat jou (tijdelijk) ter beschikking is gesteld. Voor dat laatste gelden aanvullende voorwaarden, zie regel ‘…een commercieel oogmerk’.

Zo schrijf je een goede review:

 1. Beschrijf waarom het product je wel of niet bevalt en benoem op- of aanmerkingen in positieve of negatieve zin. Houd in gedachten dat je review waardevol dient te zijn voor andere klanten, probeer beknopt maar wel volledig te zijn.
 2. Schrijf je review in begrijpelijk en correct Nederlands.
 3. Beperk je review tot jouw eigen ervaring met het product.

Dit zien we liever niet:

 1. …meningen of uitspraken die geen betrekking hebben op jouw ervaring in het gebruik van het product, bijvoorbeeld omdat je het product nooit gebruikt hebt.
 2. …vluchtige informatie betreffende de prijs, verzending van het product en/of de verkopende partij op bol.com.
 3. …scheldwoorden, racistische uitlatingen, ziektes of grammaticale verbasteringen hierop.
 4. …verwijzingen, al dan niet doormiddel van URL’s, naar andere websites
 5. …het benoemen van kortingen, commerciële acties, campagnes of prijsverschillen t.o.v. andere (bol.com) verkopers dan wel (online) winkels.
 6. …een commercieel oogmerk en/of inhoud, tenzij expliciet – d.m.v. een aparte alinea – staat aangegeven in de productreview dat het van sprake is. Een aantal voorbeelden van niet-toegestane situaties:
  1. Je hebt het product (tijdelijk) in bezit gekregen – door de verkopende partij of via een derde partij – om in ruil daarvoor een productreview te schrijven. In de productreview benoem je niet dat jij het product hebt gekregen van een derde partij, met het verzoek een productreview te schrijven.
  2. Achterwege laten in je review dat je een financiële vergoeding hebt ontvangen van een derde partij, om in ruil daarvoor een review over hun product te schrijven.

Wanneer kan bol.com een review verwijderen:

Bol.com behoudt zich te allen tijde het recht voor om productreview(s) van de website te verwijderen, zonder verdere kennisgeving. Onder andere, maar niet uitsluitend:

 1. Als één of meerdere van de hierboven beschreven richtlijnen niet zijn nageleefd of bol.com hier een redelijk vermoeden van heeft.
 2. Als een productreview verband houdt met de bij het product opgenomen productinformatie die onjuist was op het moment van aankoop. Om verwarring te voorkomen kan bol.com ervoor kiezen productreviews te verwijderen die conflicteren met de juiste productinformatie.
 3. Wanneer door automatische detectiemiddelen een afwijkend patroon is vastgesteld, kan jouw review automatisch afgekeurd en/of naderhand verwijderd worden van bol.com.

Het is niet toegestaan om productreviews te schrijven als:

Je een verkoper of bol.com medewerker bent die reviews wilt schrijven over producten die hij/zij zelf verkoopt. Aankopen en daaropvolgende productreviews uitgevoerd op persoonlijke titel zijn hier niet bij inbegrepen.

Tot slot:

Bol.com heeft het recht om richtlijnen t.o.v. productreviews te wijzigen. Een gewijzigde versie van deze richtlijnen plaatsen we z.s.m. op de website.