Jelle Dijkstra

Jelle Dijkstra

Jelle Dijkstra is adviseur, onderzoeker, docent en publicist. Hij is gespecialiseerd in het oplossen van complexe vraagstukken in organisaties en netwerken.Hij volgt hierbij een vijf-stappenmodel: <p></p> <p>1. het ontwikkelen van nieuwe concepten of werkwijzen (denken in 'new boxes')</p> <p>2. het combineren met beproefde vernieuwingen ('best practices')</p> <p>3. het vertalen in praktisch toepasbare methodieken ('next practices')</p> <p>4. het uittesten in de praktijk in projecten en discussiegroepen (kennisproductie door co-creatie)</p> <p>5. het bundelen en verspreiden van inzichten en ervaringen via publicaties, advisering en lezingen (kennisdeling).</p> <p>Op dit moment richt hij zich met name op de betekenis van internet en de sociale media voor de manier waarop wij (samen)werken en het werk organiseren. 'Intelligent tagging', co-creatie, 'learning on the fly', ' extended organization' en gedeeld leiderschap zijn hierbij sleutelbegrippen.</p>

Alle artikelen van Jelle Dijkstra

10 resultaten