Het oerboek van de mens de evolutie en de bijbel

Taal: Nederlands
Boek omdraaien
Uitgever: Balans
 • Nederlands
 • Paperback
 • 9789460030468
 • Druk: 1
 • februari 2016
 • 448 pagina's
Alle productspecificaties

Carel van Schaik

"Carolus Philippus ""Carel"" van Schaik (geboren 1953) is een Nederlandse primatoloog en sinds 2004 hoogleraar en directeur van het Antropologisch Instituut aan de Universiteit van Zürich, Zwitserland.[1] Eigenlijk wilde hij niet starten als biologisch antropoloog, maar als botanicus. De belangstelling voor apen ontstond tegen de jaren zeventig, tijdens een expeditie naar Sumatra met zijn vrouw. Kort daarna wordt van Schaik meer geïnteresseerd in apen dan in planten en wanneer hij in het in het moerassige gebied van Suaq Balimbing in noord-west Sumatra komt, ontmoet hij eindelijk zijn (Sumatraanse) orang-oetans.

Bron: Wikipedia. Beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen."

Samenvatting

Het oerboek van de mens 1e druk is een boek van Carel van Schaik uitgegeven bij Balans. ISBN 9789460030468

Geen boek ter wereld heeft meer mensen bewogen dan de Bijbel. Maar de Bijbel is altijd vereerd - of verguisd - als het woord van God. Bijna niemand leest het boek voor wat het werkelijk is: het dagboek van de stoutmoedige pogingen van de mensheid om te gaan met de beproevingen van het leven. De Bijbelverhalen geven een diep inzicht in het wezen van Homo sapiens.
Gewapend met de laatste inzichten uit de cognitiewetenschappen, de ontwikkelingsbiologie, de archeologie en de godsdienstgeschiedenis zijn biologisch antropoloog Carel van Schaik en historicus Kai Michel op reis gegaan door het boek der boeken, van de Hof van Eden tot de heuvels van Jeruzalem. Ze ontdekken verrassende betekenissen in oude, soms raadselachtige geschiedenissen en komen tot een nieuwe visie op de culturele ontwikkeling van de mens sinds het begin van onze beschaving.
Van Adam en Eva tot koning Salomo, van de profeten tot Jezus van Nazareth en zijn moeder Maria: Van Schaik en Michel leggen de echte redenen bloot van Eva's baringspijnen, zij laten zien wat goed was aan Gods toorn en slecht aan Zijn liefde. Ze tonen aan dat de Joodse wetten het werk waren van verrassend logische, zelfs wetenschappelijke geesten. En ze ontdekken de waarheid over zonde, de duivel en het hiernamaals.
Wie de Bijbel leest vanuit evolutionair perspectief zal misschien niet God zelf beter begrijpen, maar wel wat het betekent mens te zijn.
4.5
van de 5
Aantal reviews: 53
0
2
5
9
37
 • Religie is mensenwerk
  • Overzichtelijk
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Dit boek van Carel van Schaik en Kai Michel zal menig theoloog uit zijn comfort zone halen. De centrale stelling is eenvoudig. De bijbel is zo religieus, omdat het een onmisbaar gebleken kroniek is van een nieuwe verbinding met de natuur en de mensen onderling. Dat was nodig omdat de jagers-verzamelaars levenswijze was opgevolgd door het sedentaire bestaan in grote anonieme nederzettingen.

  De hoofdvraag is: hoe heeft een oorlogsgod, die blijkens het brandend braambos vulkanische trekken heeft en toebehoort aan een klein volk, het zover kunnen schoppen? Er waren rivalen te over. Vervolgens de vraag hoe zich deze god heeft kunnen ontwikkelen van een strenge kwade genius van onder andere de verdrijving uit het paradijs en de bestraffing met een oervloed, tot de geraffineerde god-wetgever van Leviticus en de persoonlijke god van de Psalmen.Ter discussie staat dus de bijbel als een door mensen bedachte tekst die de overgang begeleidt van jagers-verzamelaars naar het sedentaire leven. Dat is de vondst van deze twee auteurs en die is bij mijn weten uniek.

  De jagers-verzamelaars hadden voornamelijk hun eerste, biologisch gegeven natuur als houvast. Die omvat van alles: ouderliefde, rechtvaardigheidsgevoelens, gevoel voor onrecht, afschuw van inteelt en infanticide en angst voor het onbekende. Maar vooral ook – en dat is in het betoog van de auteurs cruciaal - het besef dat er bovennatuurlijke actoren zijn. Het begrijpelijk maken van gevaar en dreiging in het jagers-verzamelaar bestaan vraagt om een verbinding met natuur en elkaar, waarin angsten worden bezworen, abjecte daden worden gestraft en solidariteit wordt afgedwongen. Het religare, het verbinden met natuur en medemens zit op die manier ingebakken
  De tweede natuur is habitule. Die bestaat uit over het ruggenmerg lopende, aangeleerde automatisme. Deze ‘natuur’ vangt de tekorten op van de eerste natuur en is affectief van aard. Hij omvat de vanzelfsprekende voorzieningen voor een en zo soepel mogelijk leven in een sedentaire gemeenschap. Dan is er nog de derde natuur. Die omvat een stelsel van regels en voorschriften waar een ratio voor bestaat. Deze natuur is louter verstandelijk en gebaseerd op een rationele analyse van de omstandigheden door experts. De schrijvers claimen dat deze drie naturen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van religie.

  Bij de jagers-verzamelaars gaat het om boze geesten die ter verklaring worden opgevoerd van wat mensen overkomt aan rampen en ongemakken. Naar mate de religiositeit onder aanvoering van religieuze experts zich betrekt op de complexer wordende samenleving, komt religie in beeld als het resultaat van een institutionaliseringsproces: “een separaat domein van denkbeelden en handelingen met specialisten en een min of meer uitgewerkte godsdienstige leer”.
  Jahweh ontwikkelde zich tot een ijzersterke god en daarvan is de bijbel het verslag. Enig in zijn soort en de oorsprong van het monotheïsme. De kracht ervan lag juist in het commentaar dat deze god bij monde van zijn experts in eredienst en regelgeving gaf op de ontwikkeling naar een sedentair, stedelijk bestaan. Dat commentaar was uniek en als zodanige zorgde het voor een religie zonder weerga.
  .
  Het Oerboek geeft een geheel nieuwe kijk op de verdrijving uit het paradijs wat met bezitsbescherming te maken heeft en op de broedermoord van Kaïn, wat met erfopvolging en bezitsbehoud te maken heeft. Deutronomium en Leviticus hebben met identiteitspolitiek en gemeenschapsopbouw te maken. En zo zijn er tal van ombuigingen, die theologen voor jaren werk zullen verschaffen.

  Het is een boek dat inspireert tot nieuw onderzoek naar religie. Niet dat de theoretische uitwerking zo sterk is. Maar daar kan vervolgonderzoek in dezelfde geest wat aan doen.

  Vond je dit een nuttige review?
  10 0 Ongepaste review?
 • geweldig boeiend
  • Compleet
  • Inspirerend
  • Verrassend

  Een boek om in te blijven lezen, steeds weer nieuwe ontdekkingen en herkenning van hoe je als mens inderdaad in elkaar zit . Heel mooi toegelicht en uitgewerkt; klasse !!

  Vond je dit een nuttige review?
  10 0 Ongepaste review?
 • De 3 naturen van de mens
  • Heldere boodschap
  • Overzichtelijk
  • Creatief
  • orgineel
  • boeiend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Een verrassend boek dat een totaal nieuwe kijk geeft op de verhalen uit de Bijbel. Ook een voor mij overtuigend boek over de evolutie van de mens en de ontwikkeling van de joods-christelijke religie. Een origineel boek dat veel nieuwe inzichten bevat.
  De schrijvers analyseren de Bijbel aan de hand van drie naturen van de mens: de natuur-natuur, de cultuur-natuur en de verstand-natuur. Religieus gevoel (door de schrijvers intuïtieve-individuele religie genoemd) is onderdeel van de natuur-natuur zoals die zich gedurende honderdduizenden jaren bij de jager-verzamelaars heeft ontwikkeld en daarmee ook de moderne mens 'aangeboren' is. Twaalfduizend jaar geleden werd de landbouw 'uitgevonden'. Voor de menselijke evolutie is dit een vrij recent verschijnsel. De problemen die de vestiging op vaste woonplaatsen veroorzaakte grote problemen (het ontstaan van bezit, ziektes, toenemende afhankelijkheid van de natuur) waarvoor onze verstand-natuur oplossingen moest zien te vinden. De intellectueel-institutionele religie daarentegen is bij uitstek een product van deze verstand-natuur. Wetenschap en religie waren aanvankelijk nauw met elkaar verweven en hebben zich pas in de 19e eeuw als zelfstandige domeinen los van elkaar verder ontwikkeld.
  De schrijvers laten zien dat de Bijbel een antwoord geeft op de problemen van de menselijke evolutie en van het joodse volk in het bijzonder. Zo kunnen ze ook een overtuigend antwoord geven op de vraag hoe de god van zo'n klein onbetekenend volk uit kon groeien tot de God van 2,5 miljard mensen op aarde. Voor mij vielen de Bijbelverhalen eindelijk op hun plek.

  Vond je dit een nuttige review?
  68 6 Ongepaste review?
 • Deze kijk op de bijbel leest als een thriller
  • Toegankelijk
  • Mooi vormgegeven
  • Compleet
  • Inspirerend
  • Verrassend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Ik heb dit boek geleend in de bibliotheek, in 3 dagen uitgelezen en het meteen daarna zelf besteld. Want dit boek wil ik niet na 3 weken inleveren. Ik wil er keer op keer in kunnen lezen. Voor iedereen die de bijbel cq "de goddelijke wil" en de evolutionaire geschiedenis van de mens wil begrijpen is dit een onmisbaar boek. Zo wordt aannemelijk gemaakt, dat veel -nu als absurd- ervaren bijbelse dictaten, voortkomen uit een zeer terechte angst voor een uitbraak van infectieziektes. De mensheid heeft nog maar relatief kort de medicijnen om te verhinderen dat een virus de eigen "clan" decimeert of zelfs wegvaagt. Dat is eeuwenlang anders geweest. Hierdoor waren rigide dictaten lang het enige antwoord. Dit boek biedt nog veel meer boeiende perspectieven op de waarde van de bijbel. Zeer de moeite waard.

  Vond je dit een nuttige review?
  8 0 Ongepaste review?
 • Schitterend!
  • Toegankelijk
  • Compleet
  • Inspirerend
  • Verrassend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Prachtig boek voor iedereen die geinteressereerd is in onze cultuur en de achtergronden ervan. Een aanrader van jewelste.

  Vond je dit een nuttige review?
  6 0 Ongepaste review?
 • dit zou iedereen moeten lezen
  • Toegankelijk
  • Mooi vormgegeven
  • Compleet
  • Inspirerend
  • Verrassend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Dit boek zou naast de bijbel in iedere hotelkamer moeten liggen. Het zou de wereldvrede ten goede komen.
  Goed toegankelijk geschreven en gewoon verklarend. Het wordt waarschijnlijk alleen gelezen door ongelovigen terwijl het juist voor de religieuzen onder ons een eye opener zal zijn.

  Vond je dit een nuttige review?
  12 1 Ongepaste review?
 • Prachtige benadering van de behoefte van de mens
  • Toegankelijk
  • Inspirerend
  • Verrassend

  Het Oerboek schetst op een bijzondere wijze de ontwikkeling van de mens in een samenleving, die zich kort na de zondvloed ontwikkelde naar een landbouwmaatschappij. De schrijvers geven niet alleen een boeiende verklaring voor de bij iedereen bekende verhalen in Genesis, maar brengen daarbij ook verhalen in beeld, die niet of veel minder bekend zijn. Voorts geven zij ook een toelichting op de functie van het verhaal van Job en dat van Daniel, die in een latere periode zijn ontstaan.
  Het verhaal gaat ook in op het Nieuwe Testament, in het bijzonder het leven en de leer van Jezus en zijn volgelingen, maar besteedt ook aandacht aan de latere toevoegingen en interpretaties, zoals die van Augustinus.
  Het is verrassend dat alles bij elkaar ongeveer 1000 jaar geschreven is aan de Bijbel (Oude en Nieuwe Testament samen) en de interpretatie daarvan in de christelijke leer en dat in die periode religie en wetenschap geen grote meningsgeschillen heeft gekend.
  Pas 1000 jaar later ontstaat een eerste conflict. Interessant is de visie van de schrijvers op dit eerste conflict tussen religie en wetenschap over de stelling van Galileï Galileo dat de zon stil staat en de aarde om de zon draait versus de Bijbeltekst: "Zon, sta stil boven Gibeon".
  De schrijvers adstrueren dat pas in de 19e eeuw de wegen van wetenschap en religie zich scheiden. Het beginpunt plaatsen zij bij het werk van Charles Darwin.
  Een bijzonder lezenswaardig boek.

  Vond je dit een nuttige review?
  11 1 Ongepaste review?
 • Analyse van de bijbel

  Met hun kennis van de geschiedenis uit de regio midden oosten en de toegepaste evolutie en antropologische kennis, waren de gegeven verklaringen van de achterliggende geschiedenis van de bijbel hoofdstukken verhelderend.

  Vond je dit een nuttige review?
  5 0 Ongepaste review?
 • Een openbaring...
  • Toegankelijk
  • Mooi vormgegeven
  • Compleet
  • Inspirerend
  • Verrassend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Wat een geweldig boek. Deze inzichten geven je een basis voor een andere kijk op de gebeurtenissen, die velen van ons met een religieuze paplepel zijn ingegoten. Mijn twijfel over de realiteitszin van wat de bijbel beschrijft, krijgt een geloofwaardige onderbouwing. Het boek plaatst de verhalen uit de bijbel in een veel realistischer daglicht. Een topboek dat ook nog eens super leesbaar is.

  Vond je dit een nuttige review?
  5 0 Ongepaste review?
 • Nieuwe kijk op God en bijbel
  • Toegankelijk
  • Mooi vormgegeven
  • Verrassend
  • origineel
  • schokkend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Het boek heeft mijn visie op het geloof in de God die mij van kinds af aan vertrouwd was, totaal op z'n kop gezet. Mensen die geloven in een persoonlijke God en die de bijbel van kaft tot kaft als Gods woord beschouwen, moeten dit boek dan ook niet lezen! Voor deze mensen zou dit boek wel eens te schokkend kunnen zijn.
  De kwintessens van het boek in tweeledig. Allereerst wordt het duidelijk dat niet God de mens heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis (Genesis 1), maar dat de mens God heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis! In de tweede plaats wordt duidelijk dat de bijbel bepaald niet Gods woord is, maar dat er door honderden personen gedurende 700 jaar aan is geschreven, veranderd, aangepast aan de tijd, etc. Dus volledig mensenwerk!

  Vond je dit een nuttige review?
  17 3 Ongepaste review?
 • Moet je lezen!
  • Toegankelijk
  • Inspirerend
  • Verrassend

  Nog maar net begonnen, word ik helemaal blij van dit boek. Zeker als het gaat om de beeldvorming via de Bijbel, wat uitermate boeiend en goed onderbouwd is geschreven. De invalshoek vanuit de geschiedenis en de antropologie maken het tot een studieboek wat een ieder zou moeten lezen die met deze materie bezig is. Zeker mensen die in het onderwijs straks het nieuwe vak moeten geven over geschiedenis en burgerschap. En natuurlijke erg uitdagend voor de Bijbelvaste lieden onder ons!

  Vond je dit een nuttige review?
  8 1 Ongepaste review?
 • ongelooflijk spannend
  • Toegankelijk
  • Verrassend

  Dit is een boek dat als bijlage bij de Bijbel verkocht zou moeten worden. Met respect voor gelovigen en minder- of andersgelovigen fileren van Schaik en Michel de beroemde teksten uit het Oude Testament waarvan de dieptestructuur onmogelijk door eenvoudige lezers of gebruikers die wij zijn doordrongen kunnen worden. Geloof en de evolutie van religies door de eeuwen en millennia heen worden door de auteurs op een ongelooflijk spannende en verruimende wijze uitgelegd. Een must read!

  Vond je dit een nuttige review?
  8 1 Ongepaste review?
 • aanrader
  • Toegankelijk
  • Inspirerend
  • Verrassend

  het is een boek wat op zeer duidelijke wijze uitlegt hoe de bijbel gelezen kan worden!!!!!!!
  Ik raad het iedereen aan die interesse heeft in de godsdienst.

  Vond je dit een nuttige review?
  7 1 Ongepaste review?
 • oerboek

  Zal een goede aanvulling zijn op bijbelstudie

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Een interessante insteek
  • Toegankelijk
  • Verrassend
  • in het midden van het boek wat saai

  In dit boek wordt het meest verkochte boek ter wereld besproken vanuit een archeologisch , evolutiebiologie en cognitie wetenschappelijke hoek. Hierdoor ga je op een andere en interessantere manier naar dit boek kijken. Het boek op zich is goed te lezen maar na een sterk begin zakt het in het midden van het boek wat weg en wordt het wat saai om tegen het einde van het boek weer wat op te klauteren.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Een andere blik

  Na dit boek zijn er een aantal dingen die ik beter begrijp:
  - de samenleving
  - menselijk gedrag
  - mijzelf
  - religie & de bijbel

  Dus dat is niet mis!

  Ik heb er wel een paar maanden over gedaan. Geen boek dat ik even uit lees. Het was het helemaal waard.

  Vond je dit een nuttige review?
  7 1 Ongepaste review?
 • Een eye opener!
  • Toegankelijk
  • Verrassend

  Bijzonder interessant boek. Zet op basis van wetenschappelijk onderzoek de zaak nog eens even op een rij.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Nieuwe kijk
  • Compleet
  • Inspirerend

  Frisse kijk op het onstaan van de joods-christelijke religie. Helder uiteengezet. Soms een beetje populair gebracht.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Bijbel als naslagwerk
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap

  Het is theoretisch een boek met meerwaarde.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • antropologisch onderzoek
  • Toegankelijk
  • Inspirerend

  Ongelovige als ik ben vond ik het reuze interessant om te lezen hoe de landbouwrevolutie zorgde voor al die bijbelverhalen, van strenge voedingsregels tot Jobs ellende. Het heeft mij ook meer doen begrijpen van de actualiteit zoals de ebola-uitbraak.
  Soms wat vaak herhaling maar goed genoeg geschreven!

  Vond je dit een nuttige review?
  5 1 Ongepaste review?
 • Het Oer boek van de mens
  • Compleet
  • Inspirerend
  • Verrassend

  wel wat moeilijk om te lezen daarom raad ik aan lees niet te lang er in het is werkelijk een leerzaam en mooi boek. Het Oerboek van de Mens

  Vond je dit een nuttige review?
  4 1 Ongepaste review?
 • Verhelderend interessant
  • Toegankelijk
  • Mooi vormgegeven
  • Compleet
  • Inspirerend
  • Verrassend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Geweldig boek dat een totaal andere, begrijpelijke en interessante visie geeft.

  Vond je dit een nuttige review?
  4 1 Ongepaste review?
 • Schitterend en verhelderend
  • Toegankelijk
  • Mooi vormgegeven
  • Inspirerend
  • Verrassend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Het oer boek leest als een trein. Als je er mee ophoudt kijkt men er naar uit om verder te gaan.
  Het doet geen afbreuk van het geloof maar denkt er beter over na.
  God zegt in het scheppings verhaal : " laat ons mensen maken naar ons beeld". Als men dan het oer
  Boek leest dan denk je al gauw, ' het is de goddelijkheid in de mens'.
  Ook heeft God zich aan Mozes bekend gemaakt als JHWH, en niet eerder met deze naam aan Abraham Isaak en Jacob , maar met de Allerhoogste.
  Het boek doet recht aan gelovigen maar ook ongelovigen.

  Vond je dit een nuttige review?
  7 2 Ongepaste review?
 • Dit boek MOET je lezen, koop het, leen het of huur het!
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Wat een geweldig boek! Heerlijke schrijfstijl en een uiterst elegante manier waarop de bijbel geheel ontmanteld wordt en vervolgens toch lof en respect krijgt toebedeeld die deze, gezien de tijd waarin deze is geschreven, ook toekomt. Richard Dawkins en Christopher Hitchens zeggen eigenlijk hetzelfde maar die missen wel de nuance die de schrijvers hier wel kennen. Ik ben dolblij dat ik dit boek in m'n hoofd en in m'n kast heb! Zou verplichte kost moeten zijn op alle middelbare scholen!

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Fascinerende visie
  • Toegankelijk
  • Inspirerend
  • Verrassend

  Carel van Schaiik en Kai Michel geven een zeer interessante visie op de Bijbel. Geen aanval op religie, de bijbel of God, maar verklaringen gebaseerd op vele wetenschapsgebieden.
  De ontdekking van de landbouw bracht zoveel culturele veranderingen met zich mee, dat de mensheid oplosssingen moest vinden voor de gerezen problemen.
  Toegankelijk geschreven en fascinerend om te lezen.
  Van Schaik is te zien in de laatst uitgezonden aflevering van VPRO Boeken met Wim Brands.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • verrassend
  • Toegankelijk
  • Compleet
  • Inspirerend
  • Verrassend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  hert oerboek is een zeer intrigerende verhandeling over de wordingsgeschiedenis van godsdienst beleving van de mens.
  het geeft ook indirect antwoord op vragen over wat mensen die radicaliseren bezielt en hoe dat moet worden geduid.
  ik heb er veel van opgestoken

  Vond je dit een nuttige review?
  3 1 Ongepaste review?
 • Zo kan het ook Richard Dawkins
  • Toegankelijk
  • Inspirerend
  • Verrassend

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Las dit boek naast het boek God als misvatting van Richard Dawkins. Ik ben atheïstisch opgevoed, maar ben ik een atheïst als ik mensen respecteer die in God geloven ? Het Oerboek van de mens doet naar mijn (bescheiden) mening recht aan de Bijbel. Mooi en goed geschreven en heeft mij een hoop geleerd over de Bijbel.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • verrassend
  • Toegankelijk
  • Verrassend

  het boek geeft een enorm nieuw inzicht

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Mooie inzichten
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Veel antwoorden op levens vragen.
  Zrker lezen.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • leuk maar lang
  • Toegankelijk
  • Verrassend
  • veel herhalingen

  Heel boeiend boek en ook voor theologisch (en antropologisch) niet zo onderlegde mensen goed te volgen. Dat is tegelijk ook het minpunt van het boek: alles wordt drie keer uitgelegd en vier keer herhaald. Het boek had de helft korter gekund. Net als bij de echte Bijbel is het gedeelte gewijd aan het Nieuwe Testament korter en interessanter dan het Oude.

  Vond je dit een nuttige review?
  4 2 Ongepaste review?
 • Top, verrassend
  • Toegankelijk
  • Mooi vormgegeven
  • Verrassend

  Het belicht de bijbel vanuit een voor mij geheel nieuw perspectief! Heel overtuigend!

  Vond je dit een nuttige review?
  4 2 Ongepaste review?
 • Evolutionair standpunt toegepast op de bijbel
  • Toegankelijk

  Een evolutionaire bioloog en een geschiedkundige die samen een boek schrijven over… De bijbel. Om eerlijk te zijn bijna doorheen heel het boek had ik het gevoel dat een mens bij zijn vakgebied moet blijven, en niet moet denken overal een gefundeerd antwoord op te kunnen geven.

  Het oerboek van de mens begint heel goed: de herinnering aan de jager-verzamelaars lijkt mij inderdaad niet zo helemaal uit de lucht gegrepen wat het begin van genesis betreft, en verder eindigt het boek ook vrij goed, met een duidelijke beschrijving van de bijbel.

  Het boek beschrijft in het begin wat confirmation bias inhoudt, en ironisch genoeg maken ze er zichzelf vaak schuldig aan. Zo hoor je vaak een eenzijdige stem in hun gelijk, en worden er ook heel weinig echte theologen aan het woord gelaten, dit terwijl geschiedkundigen, biologen, psychologen veelvuldig aan het woord komen.
  Hier en daar kun je als theoloog zeker ook inconsistenties zien, waar ze hypotheses verwarren met feiten, of althans laten overkomen alsof het feiten zijn, maar dat is niet de bedoeling van een hypothese. Zo wordt bijna feitelijk weergegeven dat Jezus geboren is uit een vrouw met een soldaat, daar halen ze natuurlijk het beroemde Toledot Jesu aan, maar die plaatsen ze dan weer minstens tweehonderd jaar terug in de tijd, om het maar met hun zienswijze te kunnen combineren.
  Ook het verbod van Jezus om je naaste lief te hebben, linken ze aan een overblijfsel van de jager-verzamelaars (wat al vrij ver gezocht is want we zijn hier al duizenden jaren verder in de geschiedenis). Zo stellen ze dat dit nooit bedoeld is naar iedereen, maar enkel naar de eigen kudde, het eigen volk Israël dus zeg maar. Hierbij vergeten ze dan wel de parabel van de barmhartige Samaritaan aan te halen die deze visie juist tegenspreekt en ook het gebod van de vijandsliefde die juist eist van de gelovige dat hij zijn vijanden niet langer vervolgd. (De Samaritanen en Joden leefden in de tijd van Jezus op voet van oorlog). Vervolgens halen ze wel het relaas aan met de Fynicische vrouw en de gelijkenis met de honden, maar interpreteren die helemaal verkeerd. Ik zou hieromtrent hen dan ook aanraden eens het werk van Roger Burggraeve te lezen.

  Dus wel een interessant boek ter kennisneming, maar voor iemand die gedegen onderzoek wilt doen naar de bijbel niet echt gepast.

  Vond je dit een nuttige review?
  16 10 Ongepaste review?
 • Oerboek
  • Toegankelijk
  • Verrassend

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Zeer lezenswaardig boek. Plaatst de Bijbelverhalen in een breder perspectief, maar laat de lezer niet met lege handen achter.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 1 Ongepaste review?
 • Stevige aanval op geloof, maar wie blijft staan staat stevig

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  De auteurs hebben goede punten vanuit de evolutie genomen en weten te spiegelen op de bijbel. Wel zijn het outsiders wat duidelijk naar voren komt in bijvoorbeeld de discussie of Adam een 2e vrouw had (Eva vs Maninne). Dit is goed te verklaren als je beseft dat Genesis is opgebouwd uit een verzameling van overgeleverde verhalen (e-source en y-source). Door brontekst bestudering kun je er achter komen dat Genesis 1 en 2 verschillende bronnen zijn.

  Vond je dit een nuttige review?
  4 3 Ongepaste review?
 • interessant maar slecht geschreven
  • Inspirerend
  • Onduidelijk

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Interessante ideeën maar slordig uitgewerkt. opbouw is chaotisch en het bevat veel herhalingen.

  Vond je dit een nuttige review?
  5 4 Ongepaste review?
 • Het oerboek
  • Verrassend

  Een prima boek gezamenlijk geschreven door een historicus en een antropoloog. Deel 1 (eerste vijf bijbelboeken) gelezen en dan is het heel leuk om vooral de mening van de antropoloog te lezen (en af en toe de historicus die bepaalde verhalen / gebeurtenissen weet te weerleggen).
  Zeker een boek voor gelovigen die de bijbel willen (leren) lezen als een geloofsboek ter ondersteuning van hoe mensen in welke tijd dan ook (moeten) samenwerken (en welke normen en waarden daarbij van belang zijn).

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Nieuwe inzichten
  • nieuwe inzichten

  Dit boek zet je aan het denken wanneer je geintresseerd bent in antropologie en dan met name gezien vanuit cultureel-evolutie perspectief

  Vond je dit een nuttige review?
  2 2 Ongepaste review?
 • De bijbel van buiten naar binnen bekijken
  • Overzichtelijk
  • Heldere boodschap
  • soms wordt er wat teveel uitgeweid.

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Goed leesbaar boek voor wie met afstand wil kijken naar een verzameling geschriften die zo bepalend zijn geweest voor ons denken, onze cultuur en onze levensbeschouwing.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Goed!
  • Overzichtelijk
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Ik ben zeer tevreden over dit boek. Wat ik vooral goed vind: Overzichtelijk, Heldere boodschap

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • respect tussen wetenschap en bijbel
  • Toegankelijk
  • Mooi vormgegeven
  • Ingewikkeld
  • een beetje fragmentarisch soms

  boeiend, de wetenschap naat de bijbel inhoud. respect voor de bijbelboodschap en tegelijk een helder verantwoord (denk ik) verhaal over de feitelijke mensheidsontwikkeling.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zoals het was
  • Toegankelijk
  • Mooi vormgegeven
  • Compleet
  • Inspirerend
  • Verrassend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Mooi,duidelijk boek met een duidelijke kijk op hoe GOD de aarde maakte.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Absolute aanrader
  • Overzichtelijk
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Zeer helder en intrigerend vehaal.
  Het maalt niet uit of je gelovig of niet bent en de bijbel wel of niet kent

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • voor christen en atheist
  • Toegankelijk
  • Mooi vormgegeven
  • Compleet

  absoluut de moeite van het lezen waard, verrassende inzichten

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • De bijbel anders lezen
  • Overzichtelijk
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Interessant en leerzaam, soms wat kort door de bocht wat betreft conclusies

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Gedegen goed leesbaar boek over mensen en religie in de breedste zin
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Voor wie nog iets met religie heeft of heeft gehad een echte aanrader

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • een boek dat iedereen zou moeten lezen.
  • Toegankelijk
  • Mooi vormgegeven
  • Compleet

  Dit boek zou iedereen, gelovig of niet, moeten lezen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Heldere boodschap, dat is wat ik er goed aan vind.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • aanrader
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  een geheel nieuwe manier om de bijbel te lezen

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Boek over de betekenis van de bijbel vanuit een antropologische zicht
  • Overzichtelijk
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Goede duidelijke taal.
  Meeslepend.
  Hoogwaardig onderzoek.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Overwachte inzichten.
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Het is een totaal nieuwe visie op de bijbel

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Eenzijdige visie
  • Achterhaald
  • Niet volledig
  • Eenzijdig

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Ik moet hier altijd om lachen. Mensen zien zich tegenwoordig als weldenkend en meer ontwikkeld dan
  'dat volk van vroeger' Vanuit dit perspectief analyseren ze een geestelijk boek dat alleen geestelijk verstaan
  kan worden. Lees Romeinen 1 maar eens goed door. Daar wordt exact over de schrijver van dit boek gesproken.
  Je zou bijna kunnen zeggen dat in de bijbel een beveiligingsmechanisme zit. De inhoud is verborgen voor
  een hoogmoedige wijze, maar toegankelijk voor een nederig kind. De Heere Jezus zegt het ook; "Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U." - In plaats van dit boek te lezen, zou een oprecht gebed van 5 minuten meer inzicht geven.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 4 Ongepaste review?
 • waarheid zoek
  • Toegankelijk
  • Compleet
  • Inspirerend

  Geschreven bij Het oerboek van de mens

  Alles kun je geloven, maar wat is de waarheid.
  Een duidelijke uitleg over hoe de bijbel is samengesteld.
  Geloof of ongeloof er schuilt altijd iets van waarheid in.
  Als je toendertijd zou vertellen dat we in de toekomst zouden vliegen
  was dat ook een onwaarheid volgens de mensen.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 4 Ongepaste review?
 • Godsdienst verklaard?
  • Toegankelijk
  • leesbaar
  • Achterhaald

  Dit boek lees je in één keer uit, zodra je een uitleg in kort bestek wilt over de culturele ontwikkeling in het denken over de goddelijkheid. In dit boek is uiteindelijk de nadruk komen te liggen op de Joodse God (Jahwe) Het verhaal is vlot , boeiend en zeer leesbaar opgeschreven.
  Er is geen noemenswaardige aandacht gegeven aan de van het Jodendom afgeleide vormen zoals het Christendom en de Islam. Ook is weinig aandacht voor de hedendaagse heterogeniteit bínnen deze overtuigingen. Het moet niet verbazen dat deze aspecten wellicht in volgende boeken door de schrijvers worden behandeld.
  Kort samengevat vind ik het dus jammer dat er in dit boekwerk geen aandacht is gegeven aan een breder perspectief. Om die reden blijft na het uitlezen van het boek het gevoel over, dat hier een incompleet en behoorlijk vaak herhaald verklaringsmodel wordt gegeven. (Als het ware " Het Einde van de geschiedenis" anno 2015).
  Voor middelbaar scholieren met enige leesvaardigheid echter wel degelijk geschikt .

  Vond je dit een nuttige review?
  3 10 Ongepaste review?

Productspecificaties

Inhoud

Taal
Nederlands
Bindwijze
Paperback
Druk
1
Verschijningsdatum
februari 2016
Afmetingen
23 x 15,1 x 3,6 cm
Aantal pagina's
448 pagina's
Kaarten inbegrepen
Nee
Illustraties
Met illustraties

Betrokkenen

Auteur
Carel van Schaik Kai Michel
Co-auteur
Kai Michel
Uitgever
Balans

Vertaling

Vertaald door
Marten de Vries Marten Folkert de Vries

EAN

EAN
9789460030468

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
NUR code
740
Subtitel
de evolutie en de bijbel

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Taal
Nederlands
Boek, ebook of luisterboek?
Boek
Studieboek of algemeen
Studieboeken
Nieuw of tweedehands
Tweedehands
26 95
+ € 1,99 servicekosten
Alleen tweedehands
Goed
2016, 2e druk, paperback, 448 blz.
Uiterlijk 10 juni in huis Tooltip
Verkoop door partner van bol.com J.M. van der Meer
In winkelwagen
Andere verkopers (3)
 • Gratis verzending
 • 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
 • Tweedehands artikelen retourneren is vaak niet gratis

Vaak samen gekocht