New listpage

Filosofie - Tot € 300

71 artikelen

  • Lijst
  • 3
  • 4
Tekens en symbolen van het kerstfeest
drie voordrachten, gehouden in Berlijn in 1904, 1905 en1906

Nederlands | Paperback | 2012

Het kerstfeest, dat in onze tijd vaak dreigt te vervlakken, krijgt door de antroposofische wereldbeschouwing weer een grote... Meer

Karmaonderzoek I werken en voordrachten

Nederlands | Hardcover | 2011

'Een dogmatische aanpak is Steiner te enen male vreemd. De bedoeling van de karmische onthullingen die hij doet is niet dat we nu... Meer

kernpunten van de antroposofie : karma en reincarnaties

Nederlands | Hardcover | 2004

'Karma en reïncarnatie - zo kan men Steiners zienswijze samenvatten - zijn uit natuurwetenschappelijk oogpunt en uit christelijk... Meer

Op weg naar een nieuwe incarnatie

Nederlands | Paperback | 2003

Het is voor de meeste mensen in deze tijd onmogelijk om uit eigen waarneming steekhoudende mededelingen te doen over het leven na... Meer

drie voordrachten gehouden in Noorkoping van 28 t/m 30 meo 1912 en een voordracht gehouden in Dornach op 18 december 1920

Nederlands | Hardcover | 2012

de Europese cultuur als ontwikkelingsveld tussen Oost en West

Nederlands | Paperback

Tegen het einde van deze eeuw glijdt de wereld steeds verder af in een 'onderwereld'. Omdat zijn Ik wordt ontkend, komt de mens... Meer

hallucinaties - visioenen (openbaringen van het onbewuste)

Nederlands | Paperback | 2001

Dromen : hallucinaties - visioenen : (openbaringen van het onbewuste) / Rudolf Steiner Meer

een handreiking

Nederlands | Paperback | 2011

De ingewikkelde structuur van het menselijk organisme wordt doorgelicht aan de hand van een drievoudige geleding in... Meer

Nederlands | Hardcover | 2000

Met vooruitziende blik nam Steiner waar dat er geen gezond sociaal leven zou kunnen ontstaan, zolang de realiteit van karma en... Meer

Christus en de engelen als onze begeleiders

Nederlands | Paperback | 2008

Vooral in de eerste levensjaren van een mens werkt een ongeëvenaarde wijsheid en doelgerichtheid. Ook daarna kunnen er momenten... Meer

Nederlands | Paperback

Niet eerder in de westerse geestesgeschiedenis hebben zoveel, mensen in het idee van herhaalde levens op aarde geloofd. Zelfs... Meer

innerlijk leven met de jaarfeesten

Nederlands | Hardcover | 2008

Wees stil mijn hartInnerlijk leven met de jaarfeesten. Deze uitgave komt tegemoet aan de behoefte, de stemming van de... Meer

Reïncarnatie, karma en de werking van Christus

Nederlands | Paperback | 1997

Sluit de bijbel reïncarnatie uit? Is New Age per se onchristelijk? De vaak veronderstelde kloof tussen reïncarnatie en christendom... Meer

Methodisch-Didactische Aanwijzingen

Nederlands | Paperback | 1987

Dit boek bevat de tweede van de drie cursussen die Rudolf Steiner hield bij de start van de eerste Vrije School. Tezamen vormen de... Meer

Leven, Dood, Onsterfelijkheid Een Voordracht

Nederlands | Paperback | 1990

Over het leven na de dood en het contact met de gestorvenen. Meer

Nederlands | Hardcover | 1999

De delen Karmaonderzoek 1 t/m 5 vormen een reeks in een reeks. Ze bevatten de ruim zestig voordrachten die Rudolf Steiner aan het... Meer

Rudolf Steiner over het leven na dit leven

Nederlands | Paperback | 2000

In dit boek brengt Arie Boogert vele facetten in kaart van Rudolf Steiners inzichten in het leven dat volgt op de dood en... Meer

Nederlands | Hardcover

In de sociale chaos in Duitsland tijdens en na de eerste wereldoorlog werd Steiner tot verrassing van velen maatschappelijk... Meer

zes voordrachten, gehouden in Leipzig van 28 december 1913 tot 2 januari 1914

Nederlands | Paperback | 1985

Christus en de mysterie van de graalRudolf Steiner plaatst het thema van de graal in een groot mensheidsperspectief. Hij... Meer

Teksten En Meditaties

Nederlands | Hardcover | 1993

Een van de dringensdste vragen van het bestaan is van oudsher de vraag naar de zin van het wezen van de dood. Terwijl mensen deze... Meer

Nederlands | Paperback | 1991

Na het behandelen van kenmerken als hardheid, kristallisatievorm en kleur, gaat Max Stibbe in op de werking die edelstenen kunnen... Meer

Nederlands | Paperback | 2000

'Archiati brengt een frisse kijk op reïncarnatie en karma, die de lezer nieuwe perspectieven biedt.' (James Redfield) Reïncarnatie... Meer