New listpage

Privaatrecht - bouwrecht

12 artikelen

  • Lijst
  • 3
  • 4
Serie Bouw- En Aanbestedingsrecht, Aanbestedingsrecht Deel 13
Verantwoordelijkheid voor de uitvoering; Verantwoordelijkheid voor de coördinatie; Verantwoordelijkheid voor de onderaannemer; Orders en aanwijzingen van de directie; Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid opdrachtgever

Nederlandstalig | Paperback

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen... Meer

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving 2009
editie 2009

Nederlandstalig | Paperback | 2009

Het Instituut voor Bouwrecht heeft een verzameling privaatrechtelijke bouwregelgeving samengesteld. In deze verzameling zijn de... Meer

Bouw- en aanbestedingsrecht 17 - Jurispudentie en regelgeving Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria, gunningscriteria
Uitsluitingsgronden; Geschiktheidseisen; Selectiecriteria; Gunningscriteria

Nederlandstalig | Paperback | 2013

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen... Meer

Serie Bouw- En Aanbestedingsrecht, Aanbestedingsrecht Deel 14
Voorgeschreven ontwerp en waarschuwingsplicht

Nederlandstalig | Paperback

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen... Meer

de verantwoordelijkheid voor bouwstoffen; de invloed van onvoorziene omstandigheden in de bouw; de schorsing en beëindiging in onvoltooide staat;het in gebreke blijven
onvermogen of overlijden van opdrachtgever of de aannemer/opdrachtnemer; het retentierecht

Nederlandstalig | Paperback

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen... Meer

Algemene inleiding; Bekendmaking; Uitnodiging tot inschrijving; Inschrijving

Nederlandstalig | Paperback | 2013

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen... Meer

Meer- en minderwerk; Bestekswijzigingen: Stelposten; Verrekenbare en niet-verrekenbare hoeveelheden

Nederlandstalig | Paperback

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen... Meer

Meer- en minderwerk; Artikel 7:755 BW; De prijs voor het werk

Nederlandstalig | Paperback

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen... Meer