Let op: door enorme drukte kan je pakketje helaas een dag langer onderweg zijn.

Fries Boeken - Beschikbaar in Kobo Plus

84 resultaten

 • Oersetten troch Anne Tjerk Popkema
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2011

  Let op: dit luisterboek is Friestalig.It tiidleaze mearke fan Bilbo Balsma, in fatsoenlike hobbit dy't ynbrekker wurdt en yn sân… Meer

  10 -
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
 • yn de Fryske oersetting fan Klaas Bruinsma
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2014

  Mar in hantsjefol oersettings besteane der yn it Frysk fan Spaanstalige poëzij. Dizze bondel foeget dêr gâns in tal fersen oan… Meer

  6 75
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
 • Spesjaal bewurke foar bern
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2013

  De mearkes fan de Bruorren Grimm hearre ta de moaiste en bekendste ferhalen fan de wrâld. Al twa ieuwen lang sprekke se jong en… Meer

  5 50
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
 • Sympoasium ûnder de titel Fryslân en de wrâld 2.0 mei fjouwer lêzings oer ferskate aspekten fan (de ynfloed...
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2015

  It biedwurd 'Fryslân en de Wrâld' is hast in ieu âld. Yn dat biedwurd lizzen allerhanne idealen besletten dy't de jonge generaasje… Meer

  6 -
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2009

  Joppe bringt syn ferfangende tsjinstplicht troch op it gemeentehûs yn Raarendt yn Noard-Fryslân as miljeu-amtner. Droechkomysk… Meer

  7 50
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2009

  De grutte Fryske iiskampioenen fan de koartebaan wiene wrâldferneamd yn eigen gea. Nammen dy't trochlibje. Manlju en froulju dy't… Meer

  10 -
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
 • It ferhaal fan Durk Snoad
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2009

  Wat hat derfoar soarge dat Feroaring fan lucht sa'n sukses wurden is? Yn de folksmûle hjit dit boek trouwens gewoan Durk Snoad,… Meer

  8 25
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Tweedehands vanaf 5,99
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
 • Oersetten troch Jan Schotanus
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2010

  It ferneamde boek fan Roald Dahl, dat ek as fideo in protte bekendheid krigen hat, fertelt it ferhaal fan lytse Jappy, dy't mei… Meer

  6 -
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
 • Hynstemystearje, Smokkelmystearje, Wettermystearje, Kattemystearje
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2009

  Mentha Minnema wennet noch mar krekt yn har nije hûs, of se sit al oan kop en earen ta yn de aventoeren. En dat bliuwt ek sa, it… Meer

  10 -
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2013

  Yn De treastfûgel folget Hylke Speerstra it spoar fan twa famyljes út Hichtum. De iene húshâlding stapt yn 1911 op de boat nei… Meer

  9 -
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
 • Fjouwer lêzings oer de Fryske literatuer
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2012

  Literatuer yn lytse talen; fiif romans fan ien fan de ynfloedrykste Fryske romanskriuwers fan de 20ste ieu; de berneliteratuer fan… Meer

  7 50
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
 • Grouwélige ferhalen - Live registraasje
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2014

  Ferhalen fan de Fryske Horrortoer 2014, organisearre troch útjouwerij Regaad Grins Bernlef, Easterwierrum de Tysker, Bitgummole… Meer

  4 -
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2010

  Sietse de Vries skriuwt misdiedferhalen dy't jo net mear dellizze as jo ienris begûn binne te lêzen. 'Kûgels foar Kant' is… Meer

  9 -
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2009

  Ferset fan in heit tsjin de feroarings yn de tsjerke en de maatskippij en ferset fan in soan tsjin syn heit; it leveret in… Meer

  12 -
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2009

  Yn De Nacht fertelt Elie Wiesel op ynkringende wize oer syn libben yn de kampen, en syn oerlibjen fan de holocaust. Hysels skreau… Meer

  7 50
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
 • uit de bundel de kalde krustochtharkboek, foarlezen troch de skriuwer
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2012

  Jabik en Dieuwertje, skippers op in kontenerskip foar it Europeeske binnenwetter, kinne net mear farre fanwege de froast en brûke… Meer

  5 -
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2009

  Spegelspreuk is in spannend aventoer oer de freonskip tusken in ûndernimmend prinske en syn lakei, Lodelakei.Ljouwert, 1757De… Meer

  6 -
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2010

  Der klinkt in lûde knal.'Hat dy fint in pistoal?' Jelle wurdt bleek om 'e holle. 'Ik wol hjirwei!''Nee, stil!'In doar slacht… Meer

  5 50
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
 • Liwwadder Columns
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2009

  Skúnpútsersgúd is een bloemlezing uit de verhaaltjes in het Leewarders die Anne Feddema in 1985-1991 en 2002-2006 wekelijks… Meer

  6 -
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
 • Oantinkens
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2008

  Dochs hat it gefoel fan bûtensteander wêzen myn jeugd net knoeid, ik hie Sitebuorren, myn eigen paradys. In wrâld dêr't ik my… Meer

  8 25
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2009

  As Tsjalling syn nije kilometerteller útprobearret, slacht er oer de kop en ûntdekt er de tiidmasine fan professor Quad. En wat… Meer

  5 -
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2009

  Skoare by FC Top giet oer de talintfolle David en Jeffrey, dy't gek binne fan fuotbal. Op in dei komt in scout fan it grutte FC… Meer

  5 -
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2009

  Yn dit boek mei nije iisferhalen fan Hylke Speerstra wurdt de lêzer meisleept op in spannende winterreis. Ûnder him heart er it… Meer

  9 -
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.
 • Froulju oer moaiens en it inerlik
  • Friestalig
  • Digitaal luisterboek
  • 2012

  In boek mei ferhalen oer it inerlik en uterlik fan Fryske froulju. Mar ek in boek oer de ynfloed fan heiten op dochters, oer… Meer

  8 25
  Direct beschikbaar
  Verkoop door bol.com
  Ook beschikbaar in Kobo Plus.