New listpage

Privaatrecht - 2003

12 artikelen

  • Lijst
  • 3
  • 4
Praktijkhandleiding algemene voorwaarden

Nederlands | Paperback | 2003

In deze uitgave wordt de recente ontwikkelingen op het terrein van de milieuaansprakelijkheid vanuit een integrale visie... Meer

Vast en goed
bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. A.A. van Velten ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag en zijn defungeren als notaris

Nederlands | Hardcover | 2003

Deze bundel Vast en Goed is opgedragen aan prof.mr. A.A. van Velten als blijk van waardering voor zijn werkzaamheden onder meer... Meer

De Wet BOPZ
de betekenis van de wet voor de beroepsbeoefenaren in de geestelijke gezondheidszorg

Nederlands | Paperback | 2003

EB Klassiek

Nederlands | Paperback | 2003

EB Klassiek is een jubileumbundel die ter viering van het 10-jarig bestaan van het EchtscheidingBulletin tot stand is gekomen. De... Meer

Nederlands | Paperback | 2003

Deze monografie behandelt de vermoedens die aan het bezit en houderschap van een goed verbonden zijn (art. 3:119 en art. 3:109... Meer

Nederlands | Hardcover | 2003

In verband met de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht is het commentaar op Boek 4 BW als zelfstandige uitgave uitgebracht.... Meer

Nederlands | Paperback | 2003

Civiel appel geldt terecht als een uiterst gecompliceerd onderwerp, dat continu een stortvloed van HR-rechtspraak oplevert.... Meer

Boeken 1 t/m 8

Nederlands | Paperback | 2003

Nederlands | Paperback | 2003

Deze uitgave bevat de volledige, geanomineerde tekst van alle gepubliceerde beslissingen in het jaar 2002 van de Regionale... Meer