Bespaar Continu voorwaarden

Voorwaarden Bespaar Continu-abonnement – Versie 1.0 oktober 2017 Artikel 1 – Definities

In deze Voorwaarden Bespaar Continu-abonnement wordt verstaan onder:

1. bol.com: de besloten vennootschap bol.com B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, opererend onder BTW nummer NL 807149974 B01 en Kamer van Koophandel Utrecht 32147382.

2. Abonnee: de consument die een Bespaar Continu-abonnement heeft afgesloten.

3. Bespaar Continu: de herhaalservice van bol.com waarmee producten waarbij op de Website de optie ‘Bespaar Continu’ vermeld staat herhaaldelijk met een door Abonnee te bepalen frequentie en hoeveelheid met korting kunnen worden gekocht.

4. Bespaar Continu-abonnement: een gratis abonnement op Bespaar Continu.

5. Account: het account van de Abonnee bij bol.com, waarmee aankopen op de Website kunnen worden verricht.

6. E-mailadres: het e-mailadres van de Abonnee dat gekoppeld is aan zijn/haar Account.

7. Website: de webwinkel van bol.com, te bezoeken via www.bol.com of de bol.com apps.

8. Voorwaarden: deze Voorwaarden Bespaar Continu-abonnement.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het afsluiten van een Bespaar Continu- abonnement.

2. Iedere consument die een Bespaar Continu-abonnement afsluit aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

3. Bol.com heeft het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra ze op de Website zijn gepubliceerd en bol.com de Abonnee hierover heeft geïnformeerd. Indien de Abonnee vervolgens van het Bespaar Continu-abonnement gebruik blijft maken, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Bespaar Continu-abonnement.

Artikel 3 – Bespaar Continu

1. Elke consument met een Account kan een Bespaar Continu-abonnement afsluiten door op de Website bij een product waarbij de optie ‘Bespaar Continu’ vermeld staat deze optie aan te klikken. De consument sluit dan een Bespaar Continu- abonnement af voor dat specifieke product. Indien de consument een Bespaar Continu-abonnement wenst af te sluiten voor meerdere producten, dan dient de consument deze optie op de Website bij ieder gewenst product separaat aan te klikken.

2. De van toepassing zijnde korting is de korting die op het moment van afsluiten van het Bespaar Continu-abonnement door bol.com op haar Website bij het betreffende product als Bespaar Continu korting staat vermeld. De korting wordt berekend over de reguliere prijs die bol.com hanteert op het moment dat Abonnee een (herhaal)bestelling plaatst. Deze prijs kan fluctueren. De korting staat daarentegen vast, tot het moment dat bol.com besluit om deze korting te wijzigen. Bol.com heeft het recht om de korting van tijd tot tijd te wijzigen. Bol.com zal Abonnee een maand voor ingang van de gewijzigde korting hierover informeren per e-mail aan het E-mailadres.

3. Het Bespaar Continu-abonnement is gekoppeld aan het Account.

Artikel 4 – Duur

1. De startdatum van het Bespaar Continu-abonnement is de datum waarop de Abonnee het Bespaar Continu-abonnement heeft afgesloten op de Website.

2. Het Bespaar Continu-abonnement wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. De Abonnee kan het Bespaar Continu-abonnement te allen tijde opzeggen of wijzigen via zijn/haar Account, met dien verstande dat reeds gedane bestellingen worden uitgeleverd.

3. Bol.com is gerechtigd het Bespaar Continu-abonnement te beëindigen als zij stopt met het aanbieden ervan. De Abonnee zal hierover vooraf op het E-mailadres worden geïnformeerd.

Artikel 5 – Overige bepalingen

1. De Abonnee gaat ermee akkoord dat bol.com hem/haar van tijd tot tijd kan informeren en/of vragen kan stellen op het E-mailadres over zijn/haar gebruik van Bespaar Continu en over eventuele aanvullende mogelijkheden van Bespaar Continu (indien van toepassing).

2. De Abonnee kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat bol.com de Voorwaarden op enig moment soepel toepast.

3. Indien één of meer van de bepalingen van de Voorwaarden in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door bol.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

4. Vragen of klachten over het Bespaar Continu-abonnement kunnen bij de klantenservice van bol.com worden ingediend.

5. De Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.