Corona zelftest

Corona zelftest

Vanaf nu kun je corona zelftesten op bol.com kopen. Maar wat is een corona zelftest en wanneer gebruik je zo'n test? Zijn corona zelftesten eigenlijk wel betrouwbaar? En wat moet je doen met de testuitslag? Deze vragen worden op deze pagina beantwoord.

Wat is een corona zelftest en wanneer gebruik je een zelftest?

De corona zelftest is een antigeentest. Met zo’n test meet je of je besmet bent met het coronavirus aan de hand van antigenen. Door middel van een uitstrijkje met een wattenstaafje uit je neus of keel test je of er een antigeen aanwezig is in het slijmvlies. Hoe meer antigenen er gemeten worden, hoe meer virusdeeltjes van het coronavirus je in je lichaam hebt. Wanneer de uitslag van de test positief is, is de kans groot dat je besmet bent met het coronavirus.

De corona zelftest gebruik je wanneer je geen klachten hebt. Wanneer je wel klachten hebt, dichtbij iemand met corona was of terugkeert uit een hoog-risicogebied kun je de zelftest niet gebruiken. Maak in deze gevallen een testafspraak bij de GGD.

Is een corona zelftest betrouwbaar?

De betrouwbaarheid van de corona zelftest hangt af van de afname. Volg daarom de gebruiksaanwijzing van de test altijd goed op. Volgens het RIVM kunnen de uitslagen van een antigeensneltest in sommige gevallen minder betrouwbaar zijn dan uitslagen van een PCR-test. De test kan bijvoorbeeld een onterechte uitslag geven, terwijl je wel besmet bent met het coronavirus. Deze foutieve uitslag kan worden veroorzaakt doordat de test te weinig antigeendeeltjes meet. Echter zijn de corona zelftesten uitvoerig getest door het RIVM en bevatten ze een ontheffing van de Rijksoverheid. De zelftest vervangt overigens niet de PCR-test van de GGD, maar vormt een mogelijkheid om preventief te testen op het coronavirus.

Wat moet je doen met de testuitslag?

Is de uitslag van de zelftest positief? Dan heb je waarschijnlijk corona. Ga in isolatie en blijf thuis. Ook je huisgenoten moeten thuisblijven. Maak meteen een afspraak bij de GGD voor een hertest om de positieve uitslag te laten bevestigen.

Is de uitslag van de zelftest negatief? Dan heb je waarschijnlijk geen corona. Maar let op, een negatieve testuitslag is bij een zelftest minder betrouwbaar dan bij een test afgenomen bij de GGD. Blijf dus voorzichtig en houd je aan de basisregels zoals afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten. Blijf extra voorzichtig rondom mensen met een kwetsbare gezondheid.