Beter gebruik van bestrijdingsmiddelen

Beter gebruik van

bestrijdingsmiddelen

Duurzamere tuin
Duurzame materialen

Bescherm mens, dier enmilieu

Als het niet mogelijk is om ongedierte, onkruid of schimmel op een milieuvriendelijke wijze te verwijderen, dan kan je gebruikmaken van bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen brengt echter risico's met zich mee voor mens, dier en milieu, omdat ze giftig zijn. Lees op deze pagina waar je op moet letten bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen om ervoor te zorgen dat mensen, planten, dieren, en vooral insecten, geen gevaar lopen.

Voorkom een plaag

Etensresten

Voorkom dat ongedierte toegang krijgt tot voedselbronnen door voedsel op de juiste manier op te bergen, zoals in luchtdichte containers

Houd je huis schoon en opgeruimd

Het is belangrijk om voedselresten, lekkages en rommel te verwijderen, omdat deze niet alleen aantrekkelijk zijn voor ongedierte, maar ook een voedingsbron en schuilplaats kunnen bieden

Dicht toegangspunten af

Controleer en repareer scheuren, kieren en openingen rond ramen, deuren en leidingen om te voorkomen dat ongedierte naar binnen komt.

Gebruik gif gepast

1. Vermijd middelen waar geen gebruiksaanwijzing of ingrediënten op staan. Volg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Zet middel alleen in tegen de plaats waarvoor het bedoeld is.

2. Koop alleen middelen met een toelatingsnummer (zoals 12345N, 12345B, EU-1234567-0000, NL-1234567-0000 of BE-1234567-0000)

3. Negeer vage claims zoals '100% plantaardig', want GIF = GIF!

Drukspuit