Mens & Maatschappij

bol.com bollebozen

Bol.com is de winkel van ons allemaal. Als een van de bekendste winkels van Nederland en België moet iedereen bij ons terecht kunnen en staan we midden in de samenleving. Bol.com wil investeren in die samenleving, én in de medewerkers en ondernemers van de toekomst. Daarom hebben we de bol.com bollebozen opgericht.

Wat is bol.com bollebozen?

We verdienen het allemaal om kans te maken op de baan of onderneming van onze dromen. In Nederland en België heeft alleen niet iedereen gelijke mogelijkheden. Er bestaat ongelijkheid, die bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door taalachterstand en een gebrek aan digitale vaardigheden. Deze factoren versterken elkaar bovendien.

Bol.com bollebozen is in het leven geroepen om hier verandering in te brengen. We leveren een bijdrage aan het creëren van gelijke kansen voor kinderen in Nederland en België door het plezier van lezen en verhalen over te brengen en door hun digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Voor wie is de bol.com bollebozen?


Bol.com bollebozen is een netwerk van collega’s, partners en maatschappelijke organisaties. Samen bundelen we onze krachten om te investeren in de medewerkers en ondernemers van de toekomst.

  • bol.com bollebozen is er voor kinderen. De projecten en activiteiten die vanuit de bol.com bollebozen worden georganiseerd zijn erop gericht om bij te dragen aan gelijke kansen voor kinderen in Nederland en België

  • bol.com bollebozen is er voor collega’s die zich willen inzetten voor maatschappelijke projecten.

  • bol.com bollebozen is er voor maatschappelijke organisaties die we ondersteunen met kennis artikelen en diensten.

Activiteiten bol.com bollebozen

De Grote Dolfje Weerwolfje Leesquiz is het eerste initiatief van de bol.com bollebozen. Dit educatieve kaartspel is ontwikkeld in samenwerking met uitgeverijen Zwijsen en Leopold. Kinderen vanaf zeven jaar kunnen het spel spelen in groepjes van twee tot acht.

Naast vragen over de wereld van het zevenjarige jongetje Dolfje Weerwolfje, staan op de kaarten ook vragen met het doel de leescompetentie te vergroten, zoals: welk woord hoort er niet bij: griezelig, dagboek of zielig? Een er zijn ‘challenge-vragen’ die vrijwel iedereen kan uitvoeren. Juist tijdens corona is leesbevordering voor kinderen hard nodig omdat sommige kinderen door het thuisonderwijs een taalachterstand hebben opgelopen.

Samenwerkingen


VoorleesExpress

VoorleesExpress wil taalachterstand bij kinderen in Nederland terugdringen. Hoe? Door ze voor te lezen. Daar kunnen ze best wat hulp bij gebruiken. Bol.com’ers zetten zich daarom als vrijwilliger in om te helpen bij het voorlezen.

NL Cares

Nederland Cares biedt maatschappelijk betrokken jonge professionals de kans om zich als vrijwilliger in te zetten voor de samenleving. Bol.com organiseert samen met Nederland Cares de jaarlijkse Bollebozen Kalender. Hierop staan allemaal activiteiten waar onze collega’s zich voor kunnen inzetten.

Give a Day

Deze Belgische organisatie koppelt vrijwilligers aan maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven. Met Give a Day organiseert bol.com de Belgische activiteiten tijdens de Bollebozen Kalender.

Code4Kids

Code4Kids is een initiatief van bol.com-collega’s. Het doel: kinderen leren coderen en programmeren, zodat ze straks beter op de arbeidsmarkt zijn toegerust. Dat dit niet alleen belangrijk is, maar ook heel leuk, ontdekken de jonge deelnemers als ze bij bol.com op bezoek komen.

Taalontwikkeling stimuleren

Door het plezier van lezen over te brengen aan kinderen

Digitale vaardigheden verbeteren

Door kinderen in aanraking te laten komen met technologie en coderen