De Avonden / Jubileumeditie

jubileumeditie

Uitgever: De Bezige Bij

Co-auteur: Gerard Reve
 • Nederlands
 • 1e druk
 • 9789023455738
 • juli 2009
 • Paperback
 • 288 pagina's
Alle productspecificaties

Gerard Reve

Gerard Reve werd in 1923 geboren in Amsterdam. Hij debuteerde in 1946 met de aangrijpende novelle De ondergang van de familie Boslowits in het tijdschrift ‘Criterium’. Zijn in 1947 bij uitgeverij De Bezige Bij verschenen romandebuut De avonden – het enige werk ooit, waarvoor hij de exploitatierechten voor de duur van het auteursrecht zou afstaan – riep sterk uiteenlopende reacties op. Met de novelle Werther Nieland die in 1949 verscheen in Geert van Oorschots reeks ‘De vrije bladen’, begon een langdurige verstandhouding tussen de schrijver en de uitgever, die, compleet met zakelijke en vriendschappelijke breuk én het herstel daarvan, zou duren tot Van Oorschots dood in 1987.

Tijdens zijn huwelijk met de dichteres Hanny Michaelis, van 1948 tot 1959, verbleef Reve met enige regelmaat in Engeland. In 1956 publiceerde hij de rechtstreeks in het Engels geschreven bundel The acrobat and other stories maar voor het overige bevond Reve zich literair in een impasse. Wel maakte hij in die tijd zowel zijn ontwikkeling naar het rooms-katholicisme als naar een openlijke beleving van zijn homoseksualiteit door. In 1957 trad hij toe tot de redactie van het een jaar tevoren door Van Oorschot opgerichte tijdschrift ‘Tirade’. Gaandeweg zijn redacteurschap, dat tien jaar zou duren, kwam zijn productie weer op gang: in 1961 verscheen Tien vrolijke verhalen, in 1963 Vier wintervertellingen, de geautoriseerde vertaling door Michaelis van The acrobat and other stories. Met Op weg naar het einde, de bundeling van zes in ‘Tirade’ voorgepubliceerde ‘reisbrieven’ waarin religie en homoseksualiteit elkaar vinden in het zogenaamde ‘revisme’, brak Reve door naar het grote publiek. ‘Brief uit het huis genaamd “Het Gras”’, opgenomen in het tweede brievenboek, Nader tot U (1966) verwekte een schandaal. Reve werd vervolgd wegens godslastering maar na een slepend proces in 1968 door de Hoge Raad van alle aanklachten vrijgesproken.

In 1969 ontving Reve de P.C.Hooftprijs, Nederlands belangrijkste literaire (toen nog staats-) prijs voor letterkunde. Dat najaar verwekte (het tv-verslag van) een huldiging in de Amsterdamse Heilig Hartkerk opschudding, niet in de laatste plaats omdat hij de kerk arm in arm met zijn toenmalige liefdesvriend Willem van Albada (‘Teigetje’) binnenschreed, waardoor de bijeenkomst tevens de indruk wekte van een kerkelijke huwelijksinzegening. Beide gebeurtenissen in dat jaar symboliseerden zowel de algemene waardering voor zijn schrijverschap als de sterk toegenomen maatschappelijke acceptatie van het verschijnsel homoseksualiteit, waarvan hij zich een voorvechter op de eerste rang had getoond.

Hoewel Reve ook nadien een fijne neus bleef tonen voor publiciteit, trok hij zich niettemin grotendeels daaruit terug. Omstreeks 1970 verbrak hij de zakelijke en vriendschappelijke band met Geert van Oorschot. In diezelfde tijd verwierf hij een lapje grond in een afgelegen vallei in Zuid-Frankrijk en bouwde daar een ‘kazemat’ (echo’s hiervan zijn terug te vinden in Een eigen huis uit 1979). In de vijf volgende jaren veranderde zijn privéleven aanzienlijk; eerst door het aangaan van een ménage à trois met een vriend van Van Albada, Henk van Manen, en na een breuk met deze beiden enkele jaren later het aantreden, in 1975, van Joop Schafthuizen, die zijn levenspartner zou worden en blijven.

Achteraf bezien kan Reves literaire productie tot 1976, door een steeds verdere verfijning en versmalling van het ‘revisme’, vermoedelijk het best worden omschreven als ‘camp’. Hieronder vallen de bij uitgeverij Athenaeum–Polak & Van Gennep verschenen boeken De taal der liefde (1972), Lieve jongens, Het zingend hart (gedichten, 1973), Het lieve leven (1974) en, na een volgende overstap naar uitgeverij Elsevier, Ik had hem lief (1975) en Een circusjongen (1975). Het werk uit deze periode leek een kentering in de waardering te veroorzaken. Reve werd ondermeer een teveel aan in strakgespannen fluwelen broeken gestoken jongemannen verweten, alsook dat hij ‘in herhaling’ verviel, wat hem de tegenwerping ‘Wie moet ik anders herhalen?’ ontlokte.

De onverhulde eerlijkheid in de ‘romans’ Oud en eenzaam (1978) en Moeder en Zoon (1980) wekte echter weer alom bewondering. Dit zal hebben bijgedragen tot de opdracht van de stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB) om voor 1981 het Boekenweekgeschenk te schrijven. Het script werd evenwel afgekeurd omdat het te seksueel expliciet werd bevonden. Mede door de ophef die dit veroorzaakte, werd De vierde man als reguliere uitgave een doorslaand succes. Hierop volgden bij Elsevier nog de roman Wolf (1983) en Roomse heisa (1985), een verslag over het bezoek van paus Johannes Pasulus II aan Nederland. Toen bekend werd dat Elsevier zijn literaire activiteiten overhevelde naar een andere uitgeverij waarvan hij niet gediend was, stapte Reve over naar uitgeverij Veen, waar sindsdien op drie uitzonderingen na zijn overige werk zou verschijnen.

In verschillende bewoordingen heeft Reve in de loop der jaren meer dan eens gezegd dat Geert van Oorschot geen man was op wie men kwaad kon blijven. Na een voorzichtig contactherstel tussen beide mannen in 1979 kwam het zelfs tot drie nieuwe uitgaven bij Van Oorschot, Brieven aan Josine M. (1981), Brieven aan Ludo P. (1986) en, in het jaar van Van Oorschots dood, Verzamelde gedichten (1987).

In het begin van de jaren ’90 verlieten Reve en Schafthuizen Frankrijk en vestigden zich in België. Reve zou, naast een aantal andere brievenboeken en gelegenheidsuitgaven, nog drie romans publiceren: Bezorgde Ouders (1988), Het boek van violet en dood (1996) en ten slotte Het hijgend hert (1998). In laatstgenoemd jaar werd een aanvang gemaakt met de publicatie van een Verzameld werk-uitgave, die zes delen dundruk zou omvatten. Ten slotte keerde de schrijver, met medeneming van de uitgaverechten op al zijn boeken, terug bij De Bezige Bij, waar hij ooit met De avonden was gedebuteerd. Wel vervulde hij nog een lang door hemzelf en de opvolgers van Geert van Oorschot gekoesterde wens door het sluiten van een overeenkomst voor de uitgave van de integrale briefwisseling tussen Van Oorschot en hemzelf, die de periode 1951–1987 omspant.

De verschijning bij Van Oorschot van dit lijvige boekwerk (ruim 800 bladzijden) op 12 september 2005 zou Reve helaas niet meer bewust meemaken. Omstreeks 2003 kreeg de ziekte van Alzheimer, waarvan de eerste tekenen zich kort tevoren bij hem hadden geopenbaard, hem steeds vaster in haar greep. Liefdevol thuis verzorgd door Schafthuizen zo lang het nog kon, verbleef Reve de laatste anderhalf jaar van zijn leven in een verzorgingstehuis in de buurt van zijn huis, waar Schafthuizen hem iedere dag bezocht.

Zijn dood, op 8 april 2006, en zijn uitvaart een week later, leidden tot een voor kunstenaars ongekende media-aandacht. Gerard Reve is ter aarde besteld op de begraafplaats van de Belgische gemeente Machelen aan de Leie, zijn laatste woonplaats. Op bol.com vind je alle boeken van Gerard Reve.

Samenvatting

De avonden is een van de belangrijkste boeken uit de Nederlandse literatuur het is klassiek geworden als de aangrijpende beschrijving van de saaiheid die Nederland in de naoorlogse jaren beheerste. In Frits van Egters weerspiegelt zich de jeugd, die zijn leven ziet verlopen in zinloosheid, eentonigheid en eenzaamheid. humor en de hoop dat er toch een hoger en groter Iets bestaat, houden hem op de been. De geluiden van afschuw over dit boek, bijvoorbeeld door Godfried Bomans, die meende dat Reves geestelijke gezondheid 'bij een langer aanhouden van deze gesteldheid ernstig gevaar loopt', zijn inmiddels ernstig tegengesproken door de velen voor wie De Avonden het mooiste boek is dat ze ooit lazen.

Recensie(s)

Herdruk van de veelbesproken eerste roman (1947) van Reve (1923) over Frits van Egters. Deze jongeman in naoorlogs Amsterdam voelt zich rond Kerstmis beklemd door zijn kleinburgerlijke omgeving en door zwartgallige gedachten. Nachtmerries plagen hem en in zijn sociale contacten spelen onuitgesproken, nog maar halfbewuste verlangens mee. De auteur zelf heeft zich altijd wat ongemakkelijk gevoeld bij de aandacht voor dit jeugdwerk. Inderdaad lijkt het naar stijl en inhoud naast het geraffineerde latere werk op een aandoenlijk stuntelende halfwas, maar juist in die halfwas hebben vele andere halfwassen zich blijkbaar herkend. Een tijdsbeeld dat door de authenticiteit de tijd overleeft. Verfilmd met Thom Hoffman. Herdruk als deel van een nieuwe uitgave van het verzameld werk van de onlangs met de Prijs der Nederlandse Letteren bekroonde schrijver (1923), niet in verzamelbanden, zoals de recente uitgave van Veen, maar elk werk afzonderlijk in een verzorgde gebonden uitgave op pocketformaat. Normale druk.

Redactie

Lees de eerste pagina's

3.7
van de 5
34 reviews
5
5
1
6
17
16
 • Grappig
  4
 • Meeslepend verhaal
  3
 • Goede kwaliteit
  3
 • Goede verhaallijn
  3
 • diepgang
  2
 • prachtig taalgebruik
  1
10
 • Saai
  3
 • Moeilijk in te komen
  2
 • prijzig
  2
 • je moet goed bij de les blijven
  1
 • Geen diepgang
  1
 • onsmakelijk
  1
Toon meer punten Toon alleen de eerste 3 punten
 • Jubileumeditie De Avonden

  Geschreven bij De Avonden

  Gerard Kornelis van het Reve was een kunstenaar in zijn vak. Ik kocht voor mezelf de jubileumeditie van De Avonden, gebonden en met linnen kaft. Je voelt de eenzaamheid, de angst en het voortdurend terugkerend pessimisme van de toen 23-jarige auteur. Juist die nare gevoelens en gedachten maken dat je het boek niet snel opzij legt... J.M. uit H.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • schitterende tekeningen

  Geschreven bij De Avonden

  De tekeningen voegen veel meer toe dan de tekst alleen, veel droge humor, alles komt tot leven, geweldig goede sfeer in de prenten van die jaren, kleding, interieurs, hoe krijg je het voor elkaar als tekenaar om de lijn vast te houden. inmiddels heb ik alle vier de boeken, heel erg blij mee. Nel.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Met recht een klassieker
  • Goede verhaallijn
  • Grappig
  • originele verhaallijn
  • goed geschreven
  • diepgang
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Het boek is buitengewoon goed geschreven en ondanks dat het ook een tijdsgebonden document is (het beschrijft goed de jaren na de oorlog, zonder het expliciet te noemen) is het in de kern ook een tijdloos verhaal. Het boek gaat kortweg over een 23-jarige die zich in een nogal ongemakkelijke fase van zijn leven bevindt en er maar moeilijk richting aan kan geven. Hij lijkt zich over te leveren aan zijn lot: zijn veronderstelling hoe een 23-jarige zou moeten leven. Het botst met zijn karakter wat naar voren komt in briljante dialogen met zichzelf of met "vrienden". Dat het verhaal is geschetst met op de achtergrond Kerst en Oud & Nieuw geeft het boek juist extra lading. Juist in deze tijd van feest en samenkomst bevindt de hoofdpersoon zich in ongemakkelijke situaties en ziet zichzelf telkens op de klok kijken.

  Uit veel recensies lees ik dat het boek niet zo goed begrepen wordt. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Het is niet een eenvoudig verhaal dat zich makkelijk laat lezen en het vereist verbeeldingskracht om de gelaagde boodschap te begrijpen. Het boek is ook beter leesbaar en buitengewoon komisch als je zelf de levensfase van de hoofdpersonage bent gepasseerd. Bepaalde aspecten waren buitengewoon herkenbaar (en confronterend) en dat maakt het boek boeiend en tijdloos. Het boek kan echter saai overkomen als je puur naar de verhaallijn kijkt: als je niet kunt of niet verder wilt kijken dan het feitelijke verhaal is dit geen boek voor jou. Juist als je je kunt inleven in de personage wordt het een boeiend boek met een eveneens mooi (open) einde al wordt dat verhaal niet letterlijk verteld.

  Vond je dit een nuttige review?
  11 1 Ongepaste review?
 • Boeiend, herkenbaar en humoristisch
  • Meeslepend verhaal
  • Grappig

  Snap eigenlijk niet dat ik De Avonden niet eerder
  heb gelezen, maar goed het is er toch nog van gekomen.
  Ben er welliswaar nog in bezig, maar vind het vanaf het begin al een onderhoudend verhaal met die herkenbare jaren 50 sfeer.
  Eigenlijk gebeurt er niet zo veel, maar de observaties van alle personen die erin voorkomen vind ik tamelijk geestig beschreven.
  Ook zijn er geen diepgravende karakterbeschrijvingen, maar ook geen oordeel over het soms op zijn minst bizarre gevoel voor humor, vooral van de hoofdpersoon.
  Maar dat is van geen enkel belang.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Briljant in zijn eenvoud
  • Meeslepend verhaal
  • mooi geformuleerd
  • Saai

  Ik ben dit boek gaan lezen omdat het zo beroemd is, en het is het eerste boek dat ik van Reve gelezen heb. Er gebeurt feitelijk niet zo veel in het boek, het tekent de leegheid van het bestaan in die tijd (1946). Maar Reve weet dat op de een of andere manier zo knap te beschrijven en te formuleren dat ik het toch heel boeiend, en soms ook grappig, vond.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Na Nescio de beste
  • Meeslepend verhaal

  Na De Uitvreter van Nescio is dit het beste boek van de Nederlandse literatuur. Net als een boek als The catcher in the rye van Salinger is dit een schitterend coming-of-age verhaal, even hilarisch als triest, in het heerlijke, unieke, licht archaïsche taalgebruik van Reve. Ik herlees dit minstens eenmaal per jaar. De stripversie van Matena is ook een aanrader; de tekst is integraal overgenomen. Lees dit.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • MEESTERLIJK ZWAAR

  Geschreven bij De Avonden / Jubileumeditie

  Dit is geen boek voor ongeoefenden. Het vereist wat doorzettingsvermogen. Ik heb het boek een paar maanden wegglegd en toen weer opgepakt. Maar als je eenmaal door de barriere breekt, breekt het verhaal in al zijn pracht en soberheid door. Er zit veel verborgen emotie in. Het beschrijft op prachtige maar ook op tergende wijze het Amsterdam van vlak na de oorlog waar de verveling overheerst en de kou overal te voelen is. Het is een meesterwerk. Reve's grootste meesterwerk.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • de schrijfstijl waar je ect van moet houden
  • Fantasierijk
  • Grappig
  • je moet goed bij de les blijven

  Mijn vriendin wilde graag dit boek voor haar verjaardag. Ik heb het besteld en even ingekeken en tot de helft gelezen.
  Ergens kon ik niet stoppen met lezen maar werd ik steeds melodramatischer. Als mijn vriendin het heeft gelezen zal ik het eind van het boek lezen. ( ben ondertussen weer opgekapt hoor)

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • De Avonden

  Geschreven bij De Avonden / Jubileumeditie

  Zonder twijfel het meest briljante boek uit de Nederlandse literatuur. Ik viel helemaal van mijn stoel toen ik vernam dat Reve pas 23(!!) was toen hij het schreef. Geheel ten onrechte wordt dit boek vaak als 'somber' omschreven. Het zit juist vol humor en is vooral prettig op een winterse avond in bed of bij de kachel.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Lees dit!

  Geschreven bij De Avonden / Jubileumeditie

  Het beste boek dat de Nederlandse literatuur kent! Dit boek geeft zoveel leesplezier, humor, inzicht en laat zich zo nu en dan met veel plezier herlezen. (weinig boeken die daarvoor in aanmerking komen). Lees het en je weet het! "Mulisch is vulisch, Reve is leve!"

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • 16 jaar

  Geschreven bij De Avonden

  Mijn eerste ervaring op 16-jarige leeftijd met hoogstaande literatuur. Ben daarna altijd een liefhebber gebleven van Reve!

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Geschreven bij De avonden

  Over dit boek valt niets meer te zeggen. Prachtig.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Onverslaanbaar

  Geschreven bij De Avonden / Jubileumeditie

  De absolute nummer 1 van de Nederlandse literatuur: cynisch, komisch en emotioneel. Met geen enkel ander boek te vergelijken. Neem er de tijd voor en je beleeft er absoluut een aantal mooie Avonden aan.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 1 Ongepaste review?
 • Nederlandse Saaiheid
  • Grappig
  • Saai

  Ik ben een enorme Reve fan, en heb nagenoeg al zijn boeken gelezen. Vreemd genoeg "De Avonden" als laatste bewaard. Ben er in een ver verleden eens aan begonnen, maar viel na 20 pagina's in slaap. Saai, saai, saai. Typisch aan het boek is de gortdroge Reve humor. Het sinistere. Het Nederlandse. Het zunnige ook. Toch ondervind ik teveel trucjes van de schrijver, die me minder bevallen. Hij herhaalt veel woorden/zinnen, om saaiheid aan te dikken. Maar omdat Reve het overmatig heeft toegepast zie je dat het een uitweg was bij een gebrek aan (destijds) kunde. Wat niet vreemd is van de toen nog jonge schrijver. Wel jammer. Want verder geloof ik als bijna 40-er dat in de najaren van de oorlog saaiheid heus troef was in Nederland, en alles en iedereen in het teken stond van de wederopbouw. Verder drukt Reve een paar heftige angstknoppen in De Avonden. Bij mannen: kaalheid, en bij vrouwen: mislukt kinderschap, etc. Het is toch te nep in dit onboek.

  Anno 2016 is de roman een beetje uit de tijd, en wereldvreemd om te lezen in een era van drukte, mediahysterie en internet, ondanks dat het verhaal enkele joekels van scherpte en kritieken in zich heeft op de hedendaagse samenleving. Veel overeenkomsten zie ik daarbij in het verhaal Madame Bovary, van Flaubert. Sommige euvels blijven blijkbaar eeuwig bestaan.

  De Avonden? Gezapig grappig, beetje Reve-zurig en links en rechts wat flauw. Zeker niet z'n beste werk.

  Vond je dit een nuttige review?
  4 3 Ongepaste review?
 • De avonden

  Geschreven bij De Avonden

  Dit is het mooiste, meest sfeervolle en humoristische boek dat ik ooit heb gelezen. Frits van Egters verveelt zich een ongeluk in het naoorlogse Amsterdam en gaat in de avond naar vrienden toe om zijn ouders te ontlopen. Het zijn niet zo zeer de gesprekken die er gevoerd worden als wel de minachtende gedachten die door Frits' hoofd spelen die het zo interessant maken. De grappen die gemaakt worden, de sigaretten die gedraaid worden en het bezoek aan een kroeg zijn literaire hoogstandjes die tot nu toe nog niet geevenaard zijn laat staan overtroffen. Misschien komt dit ook wel omdat niemands stijl ook maar een beetje in de buurt komt bij die van Gerard Reve. Al met al een boek dat elk persoon in Nederland verplicht zou moeten lezen en ik vind ook dat iedereen die een inburgeringscursus doet het boek ook zou moeten lezen om een beter beeld te krijgen van de Nederlandse cultuur.

  Vond je dit een nuttige review?
  4 4 Ongepaste review?
 • Lange avonden
  • Goede verhaallijn
  • prachtig taalgebruik
  • Moeilijk in te komen

  Een boek dat gaat over verveling en doelloosheid, het leest niet makkelijk weg. Hoofdpersoon Frits leidt een bestaan waarin hij geen passies kent. Hij is kritisch en neemt geen blad voor de mond. Zijn manier van spreken is prachtig, er zal nooit iets banaals uit zijn mond komen. Zelfs zijn gedachten worden weergegeven in een breed scala aan mooie woorden. Opvallend is dat Reve op geen enkel moment over de oorlog schrijft, ondanks dat de roman vlak hierna verscheen. In de troosteloosheid en soberheid van het bestaan van Frits weerklinkt de oorlog subtiel. Dit boek zou ik niet spontaan van de plank pakken om te lezen voor mijn plezier.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 2 Ongepaste review?
 • Spetterend

  Geschreven bij De Avonden

  Als je louter van spektakel houdt, dan hoef je aan "De Avonden" niet te beginnen, maar iedereen die een beetje van een knap boek houdt, die leze hem. Geweldige sfeervertoning. Echt een mooi boek, met name voor de winteravonden. Aanrader!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Een ongekende klassieker
  • Goede kwaliteit
  • duurzaam
  • prijzig

  Het is een interessant boek, het weergeeft heel mooi die dagelijkse sleur waar het hoofdpersonage blijkbaar inzit. Het heeft geen climax, waardoor dit voor jonger publiek misschien geen aanrader is, maar het is een mooie klassieker.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • De Avonden

  Geschreven bij De Avonden

  Een prachtig boek dat de na-oorlogse sfeer ademd. De winter avonden die anti-held Frits van Egters beleefd zijn doordrenkt van verveling en ergenis. Frits probeert zijn ouders te ontlopen en heeft last van steeds terugkomende, vreemde nachtmerries. Om die te ontlopen probeert hij te vluchten door de avonden buitenshuis te spenderen. Hier vindt hij echter geen bevrediging in. Over het algemeen is het boek saai geschreven maar dat past bij de persoonlijkheid van de hoofpersoon.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Heerlijk

  Geschreven bij De Avonden

  Een heerlijk meeslepend verhaal. Naast je eigen werkelijkheid leef je zolang je dit boek leest ook mee in de wereld van Reve.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Niet mijn ding

  Als je een verhaal zoekt, koop dit niet. Zoek je naar een goede weergave van het tijdsbeeld van Nederland vlak na de oorlog, vol saaiheid met af en toe wat cynische humor? Zeker kopen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Een wintervertelling die je niet los laat
  • Goede kwaliteit
  • duurzaam

  Geschreven bij De avonden

  Unieke, buitengewone schrijfstijl met scherpe observaties , die je als het ware terugneemt naar die tijd. Mooie uitgave en snelle levering.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Top kwaliteit
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop

  Geschreven bij De avonden

  2e hands maar prima kwaliteit

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Bestseller uit het archief.
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • is een stukje erfgoed dat iedereen moet lezen.
  • prijzig
  • lettertype stijl.

  Je moet het boek lezen als een getuigenis van die tijdsgeest, vlak na de oorlog. Is geen moderne literatuur en doet wat oudbollig aan.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Geweldig boek
  • Goede kwaliteit

  Een klassieker. Het is een fantastisch boek die iedereen gelezen moet hebben!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Top boek
  • Goede kwaliteit
  • duurzaam
  • prijzig

  Geschreven bij De avonden

  Een erg leuk boek.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Een boek wat je gelezen moet hebben!
  • Goede verhaallijn
  • diepgang
  • uniek!

  De avonden, al tientallen jaren, door nog veel meer lezers gelezen. Een uitstekend werkstuk van een meester der schrijfkunst. Een boek wat eigenlijk niet mag ontbreken op je literatuurlijst HAVO/VWO Nederlands.
  De beste tijd om dit boek te beginnen is de maand november. De vereenzelviging van je eigen tijdsbeleving en tijd in het boek zijn synchroom. Na kort even erin komen, lees je diepgaande kernen, vanuit welke visie je deze zelf nog niet had bekeken.
  Of toepasselijk op meerdere visies, wat je aan het denken zet, hoe Van het Reve het vanuit zijn visir zou zien. Je loopt ahw door de tijd heen met de schrijver mee.
  Een toegevoegde waarde voor je sociaal cognitieve ontwikkeling.
  Zelf had ik het book inderdaad....toen....voor mijn eindexamen gelezen. Nu aangeschaft voor VWO eindlijst zoon.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 2 Ongepaste review?
 • De Avonden

  Geschreven bij De Avonden / Jubileumeditie

  slecht boek, saai, er gebeurt niets. elke keer hetzelfde, hij droomt over iets en dat was het dan, zeker geen aanrader

  Vond je dit een nuttige review?
  1 5 Ongepaste review?
 • De Avonden Reve Luistercd
  • Saai

  Geschreven bij De Avonden

  Ik vind het een erg saai verhaal, er gebeurt eigenlijk niks in dit boek. Maarja, dat schijnt nu juist het positieve te zijn aan dit boek...

  Vond je dit een nuttige review?
  2 10 Ongepaste review?
 • Ongelooflijk saai
  • Moeilijk in te komen
  • Saai
  • Geen diepgang

  Ik had hoge verwachtingen voor dit boek, gezien het een absolute klassieker is uit de Nederlandse literatuur. Het feit dat het boek zichzelf omschrijft als "aangrijpende beschrijving van de saaiheid die Nederland in de naoorlogse jaren beheerste" zegt eigenlijk al genoeg. Dit is één van de saaiste boeken die ik ooit heb gelezen: er kwam maar geen einde aan en er gebeurde helemaal niks. Ik lees graag boeken voor mijn plezier, maar ik ben door een hel gegaan om dit boek uit te lezen. Missie volbracht zou je denken aangezien Reve ons ook dat gevoel over wil brengen, maar ik kan niemand aanraden om jezelf dit aan te doen. Het feit dat Reve geslaagd is om saaiheid over te brengen op de lezer, wil niet zeggen dat het ook een goed boek is; zeker als er geen consequenties aan verbonden zijn.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 6 Ongepaste review?
 • tegenvaller

  Geschreven bij De Avonden

  Il had besloten het boek te lezen, omdat ik er lovende dingen over hoorde. Met hoge verwachtingen begon ik er dus aan. Maar, wat viel dat tegen, ik vond het heel erg saai, terwijl ik dat toch echt niet gauw vind. jammer

  Vond je dit een nuttige review?
  1 6 Ongepaste review?
 • Zwaar tegengevallen

  Geschreven bij De Avonden / Jubileumeditie

  Reve wordt als een van de grootste Nederlandse schrijvers beschouwd. Ik besloot daarom dit boek te lezen maar het ging niet. Ik leg zelden een boek weg, maar alle plezier om verder te lezen was weg. Ik begrijp dan ook niet waarom dit boek zo geprezen wordt. Dit boek kan niet in de schaduw staan van de Donkere kamer van Damokles.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 4 Ongepaste review?
 • pulp in het kwadraat

  Geschreven bij De Avonden / Jubileumeditie

  Als dit een hoogtepunt wordt genoemd in de Nederlandse literatuur raak ik nooit meer een boek aan. Onverstelbaar saai en voorkabbelend over helemaal niks. Het is al beroerd genoeg om je te vervelen maar om dan 300 pagina door te lezen over iemand die zich verveeld gaat er bij mij niet in. Waarschijnlijk alleen positieve recensies geschreven door intellectueel Nederland. Doe mij maar een spannende thriller. God's Gym van Leon de Winter is geweldig. Een fantastische schrijver. Geen Reve meer voor mij.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 4 Ongepaste review?
 • afwijzing
  • onsmakelijk

  De avonden is een beroemd boek van Gerard Reve. Ik heb het dertig jaar geleden gelezen, maar ik kon mij niets meer herinneren van het verhaal. Daarom kocht ik een nieuw exemplaar. Als je houdt van akelige tekst, nare gevoelens en pretentieuze verhalen moet je het zeker kopen. Echt een boek voor literaire snobs.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 12 Ongepaste review?

Productspecificaties

Inhoud

Taal
Nederlands
Bindwijze
Paperback
Verschijningsdatum
juli 2009
Druk
1e druk
Afmetingen
21,5 x 13,5 x 2,4 cm
Aantal pagina's
288 pagina's
Kaarten inbegrepen
Nee
Illustraties
Nee

Betrokkenen

Auteur
Gerard Reve Dick Matena
Co-auteur
Dick Matena
Illustrator
Dick Matena
Uitgever
De Bezige Bij

EAN

EAN
9789023455738

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Gemiddelde leestijd
2 h
Subtitel
jubileumeditie

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Aanraders
Gezien in de media
Uitvoering
Boek
Nieuw of tweedehands
Tweedehands
Verschijningsvorm
Paperback
24, 90
5 - 6 dagen Tooltip
Verkoop door partner van bol.com Boekhandel De Feeks
 • Gratis verzending
 • 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
Andere verkopers (8)

Vaak samen gekocht

Alle bindwijzen en edities (6)

 • 24,90
  5 - 6 dagen Tooltip
 • 12,50
  7 - 8 dagen Tooltip
 • 20,99
  Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis Tooltip
 • 22,00
  5 - 6 dagen Tooltip
 • 14,00
  1 - 8 dagen Tooltip
 • 17,25
  1 - 2 weken Tooltip

Vragen en antwoorden (0)