De levens van Jan Six een familiegeschiedenis

Boek omdraaien

Uitgever: Atlas Contact, Uitgeverij

Auteur: Geert Mak
 • Nederlands
 • Paperback
 • 9789045031842
 • Druk: 2
 • augustus 2016
 • 448 pagina's
Alle productspecificaties

Geert Mak

Geert Mak werd geboren te Vlaardingen op 4 december 1946 als zoon van een gereformeerd predikant. Hij groeide op in Friesland, studeerde rechten en sociologie aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam en werkte in de Tweede Kamer als assistent van de toenmalige PSP-fractie. Van 1972 tot 1975 doceerde hij Staatsrecht en Vreemdelingenrecht aan de Universiteit van Utrecht. Van 1975 tot 1985 was hij redacteur van het weekblad de Groene Amsterdammer, waarbij hij zich vooral bezighield met stedelijke- en immigratieproblematiek. Vanaf 1985 was hij onder meer medewerker en stadsredacteur van NRC/Handelsblad en buitenlandredacteur van de VPRO-radio. Voor deze laatste omroep maakte hij een groot aantal reisreportages, met name uit de Verenigde Staten, Azië, Oost-Europa en de onttakelende Sovjet-Unie. In 1985 schreef Geert Mak The Amsterdam Dream, over ‘het probleem Amsterdam’, gevold door, samen met de bestuursfilosoof Paul Kuypers, Aangeschoten Wild, over de bestuurlijke cultuur van Nederland. In die periode schreef hij tal van artikelen en essays over bestuurlijke en stedelijke kwesties. In 1990 was hij mede-oprichter van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten en van het literaire non-fictietijdschrift Atlas. Hij bundelde journalistieke en historische ooggetuigenverslagen in Reportages uit Nederland (1991) en Ooggetuigen van de Wereldgeschiedenis (1998). In 1992 verscheen De Engel van Amsterdam, een anatomische les over de Nederlandse hoofdstad en tegelijk een serie portretten van de bewoners. De bundel werd gevolgd door Een kleine geschiedenis van Amsterdam (1995) Deze populaire geschiedenis van de stad werd genomineerd voor de Gouden Uil in 1996, vertaald in het Duits, Tsjechisch, Hongaars en Engels. Bij een breed publiek werd hij bekend met zijn Hoe God verdween uit Jorwerd (1996), een zolangzamerhand klassieke beschrijving van de snelle teloorgang van de Europese boerencultuur. (Henriëtte Roland Holstprijs in 1999, vertalingen in Duits, Frans en Engels.)In 1997 volgde de monografie Het Stadspaleis, een levendige geschiedenis van het Paleis op de Amsterdamse Dam en in 1998 schreef hij het boekenweekessay, Het Ontsnapte Land, een historisch en tegelijk aktueel reisverslag door het hedendaagse Hollandse landschap. In de zomer van 2000 wandelde hij voor de RVU-televisiedoor Nederland, in de voetsporen van twee studenten uit 1823, Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp, die daarvan een levendig verslag hadden nagelaten. Tegelijk werd een hertaalde versie van Van Lennep’s verslag gepubliceerd.Maks meest populaire boek verscheen in 1999: De Eeuw van Mijn Vader, een geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw, die nauw verweven was met zijn eigen familiegeschiedenis die hij aan de hand van bewaarde brieven, ansichtkaarten, interviews en ander materiaal reconstrueerde. Van De Eeuw werden inmiddels meer dan een half miljoen exemplaren verkocht, er verschenen vertalingen in het Duits en Hongaars. Een Deense vertaling is in voorbereiding.In datzelfde jaar 1999, het laatste jaar van het millennium reisde hij voor NRC Handelsblad twaalf maanden kris-kras door Europa en publiceerde iedere dag een notitie op de voorpagina van de krant. Het werd een reisverslag door het continent en tegelijk door de tijd: dag na dag werd tegelijk het Europese geschiedenisverhaal van de twintigste eeuw verteld, voorzien van talloze lokale observaties en gesprekken met ooggetuigen. In 2004 verscheen het boek: In Europa. Ook dat was een enorm succes: er werden meer dan 350.000 exemplaren verkocht. Het verscheen – of zal verschijnen – in het Duits (2005), Hongaars (2005), Italiaans (2006), Spaans (2006), Frans (2007), Engels (2007), Pools (2007) en Turks (2008). In 2004 publiceerde hij, na de moord op Theo van Gogh, een tweetal pamfletten: Gedoemd tot kwetsbaarheid en, als reactie op zijn critici, Nagekomen flessenpost.Hij haalde daarin fel uit tegen, wat hij noemde, ‘de handelaren in angst’. Hij zag de crisis in de Nederlandse samenleving niet enkel als een probleem tussen gevestigden en nieuwkomers, maar als een gecompliceerder vraagstuk en spoorde aan tot voorzichtigheid en matiging. Tegelijk voerde hij een vurig pleidooi voor het behoud van klassieke Nederlandse waarden als vrijheid, openheid en tolerantie. Dit standpunt werd hem, althans op dat moment, niet overal in dank afgenomen. Voor 2007 schrijft Mak het Nationale Boekenweekgeschenk. Geert Mak bekleedde tussen 2000 en 2003 namens de stad Amsterdam het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in de grootstedelijke problematiek, de zogenaamde Wibautleerstoel. In dat kader hield hij tal van lezingen over de stad, onder andere bij de introductie van prinses Maximá in de hoofdstad. In 2001 verscheen zijn oratie over het ideale stadsbeeld van de Amsterdammers door de eeuwen heen, De Goede Stad. Wegens zijn verdiensten voor de stad kreeg hij in 2002 de IJ-prijs. In augustus 2012 verscheen Reizen zonder John. Op zoek naar Amerika. Hij volgt daarin het spoor van de legendarische schrijver John Steinbeck, die in het najaar van 1960 met zijn poedel Charley een ontdekkingsreis maakte dwars door het toenmalige Amerika. Zijn tocht beschreef hij in de klassieker Reizen met Charley. Geert Mak maakte diezelfde reisin 2010, precies vijftig jaar later. Mak kreeg tweemaal, na een stemming onder het Nederlandse publiek over het beste boek van het jaar, de Publieksprijs, in 2000 voor De Eeuw en in 2004 voor In Europa. In diezelfde periode werd hij ook tweemaal gekozen tot historicus van het jaar. In 2004 kreeg hij een eredoctoraat van de Open Universiteit Heerlen voor zijn verdiensten op het gebied van geschiedschrijving. In december 2014 ontving hij een eredoctoraat van de Westfälische Wilhelmsuniversität in MünsterIn augustus 2016 verscheen De levens van Jan Six, het verhaal van een invloedrijke familie en de stad. Geert Mak is gehuwd en woont deels in Amsterdam, deels in Friesland. Zijn boeken verschijnen – op de Ooggetuigenverslagen na - bij uitgeverij Atlas Contact.

Samenvatting

De levens van Jan Six. Een familiegeschiedenis is het verhaal van Jan Six, zijn familie en zijn vele levens. Zijn portret geldt als het mooiste dat zijn vriend Rembrandt ooit maakte, het hangt - uniek - nog steeds in het familiehuis aan de Amstel. Jan kende iedereen in het 17e-eeuwse Amsterdam, van Vondel tot Spinoza.

Maar wat ging er werkelijk om in het hoofd van deze 17e-eeuwse patriciër en kunstverzamelaar? Zijn kladboek is bewaard gebleven in het rijke familiearchief: het bevat duizenden aantekeningen, variërend van recepten, anekdotes en godsdienstige beschouwingen tot zeldzaam schunnige grappen. Na hem kwamen nieuwe mannen: binnen de familie Six heet de oudste zoon van de oudste zoon meestal weer Jan Six, tot de dag van vandaag. Ze werden burgemeester en wetenschapper, ze verwierven grote rijkdom en strompelden soms ook weer gebocheld, arm en eenzaam door het leven. Het is allemaal verstopt in datzelfde familiehuis: in eindeloze correspondenties, over kleine en grote zaken - zelfs met George Washington -, in dagboeken en notities en in alles wat de Sixen verder bewaarden, tot hun balboekjes toe.

De levens van Jan Six volgt een Amsterdamse elitefamilie door vier eeuwen heen.

Recensie(s)

De bekende historicus beschrijft de geschiedenis van de Amsterdamse patriciërsfamilie Six vanaf de zestiende eeuw tot en met de periode na de Tweede Wereldoorlog. Hij schenkt daarbij veel aandacht aan Jan Six I (1618-1700), die zich door Rembrandt liet portretteren, diverse bestuursfuncties bekleedde en een indrukwekkende kunstverzameling bijeenbracht. Verschillende van zijn nazaten beschikten eveneens over een kunstzinnige of wetenschappelijke belangstelling en wisten door verstandshuwelijken het familiebelang veilig te stellen, ook als de maatschappelijke en politieke verhoudingen veranderden. Mak schetst een tijdsbeeld en weet door talrijke 'familielegendes' en anekdotes de besproken personen tot leven te wekken en laat zich daarbij inspireren door stukken uit het rijke familiearchief, portretten en andere kunststukken en historische gebruiksvoorwerpen uit de collecties van de familie. Bij hem roept dat een historische sensatie op, het gevoel bijna fysiek contact te hebben met personen uit het verleden. Dat gevoel tracht hij bij de lezer over te brengen. Evenals vorige publicaties van deze auteur zal dit boek een breed publiek weten te boeien. Met enkele kleine kleurenillustraties, bronnenoverzicht, literatuurlijst, stamboom en register.

Peter Turk

Lees de eerste pagina's

4.5
van de 5
265 reviews
2
4
12
78
169
180
 • Goede kwaliteit
  46
 • Goede verhaallijn
  43
 • Meeslepend verhaal
  33
 • Voordelige koop
  23
 • duurzaam
  20
 • Spannend
  15
17
 • prijzig
  5
 • Ingewikkeld verhaal
  4
 • Kwetsbaar
  3
 • Moeilijk in te komen
  2
 • Saai
  2
 • Geen diepgang
  1
Toon meer punten Toon alleen de eerste 3 punten
 • Meeslepende tijdreis maakt geschiedenis tastbaar
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn
  • prettige soepele schrijfstijl

  'De levens van Jan Six', het laatste boek van Geert Mak, is een meeslepende reis door de tijd. Aan de hand van bronnenonderzoek in het omvangrijke familiearchief beschrijft Geert Mak het wel en wee van vele generaties van de familie Six, teruggaand tot de Gouden Eeuw. De familie Six is een invloedrijke familie van kooplieden, burgemeesters, kunstenaars en wetenschappers, die in de zeventiende eeuw vanuit Noord-Frankrijk om godsdienstredenen naar Amsterdam vluchtte. Daar verwierf de familie rijkdom met een lucratieve ververij en lakenhandel. Ze investeerde het geld voornamelijk in grond, landgoederen, huizen en kunst.

  “Nu ik al zo lang door deze gangen en kamers loop, de portretten ken als oude vrienden, nu ik hun brieven doorlees, dozen vol, dag na dag, nu beginnen stemmen te klinken. Ik wist dat dit moment zou komen. Ik hoor ze vanaf de muren en vanuit de bibliotheek, fluisterend vaak, soms ook scherp, eentje slist, met zijn gouden kunstgebit uit zeventienhonderd zoveel. Ze kijken mee, ik voel hun blikken, en vanuit het archief op zolder hoor ik hun stemmen, in duizenden brieven en notities.”

  Deze eerste zinnen verplaatsen de lezer meteen naar de zeventiende eeuw. Naar de familie Six, een Amsterdamse patriciërsfamilie die vanaf hun komst connecties heeft met vele groten in de Amsterdamse en Nederlandse geschiedenis, bijvoorbeeld Vondel, Descartes, Spinoza, Nicolaes Tulp.

  Mak bezocht het statige herenhuis van de familie Six aan de Amstel 218. In het monumentale pand bevindt zich een waardevolle kunstcollectie: portretten van Rembrandt, kostbare familiesnuisterijen, een enorme bibliotheek, dat alles in meer dan veertig kamers. Het huis had voor Mak iets betoverends. Dit inspireerde hem om uitgebreid te onderzoeken hoe deze familieleden leefden, maar ook hoe zij dachten en voelden. Hij bezocht regelmatig het omvangrijke familiearchief en kreeg daartoe inzage in duizenden brieven, documenten, krabbels en kattebelletjes. De portretten aan de muren waren stille getuigen van Maks onderzoek. Daaruit reconstrueerde hij het leven van de familie die tot op heden het monumentale pand bewoont. Het resultaat van Maks speurtocht is méér dan alleen een familiegeschiedenis, het is ook de ‘grote’ geschiedenis van Nederland vanaf de zeventiende eeuw tot heden, met de familie Six als ‘kapstok’. 'De levens van Jan Six' is in feite het verhaal van de aristocratie, van cultuur en politiek, van maatschappelijke ontwikkelingen, van het ongrijpbare begrip ‘tijdgeest’, van vele generaties.

  Zaken waarover wij ons momenteel erg druk maken, zoals maatschappelijke ongelijkheid, elkaar baantjes toespelen, achterkamertjespolitiek, list en bedrog, waren ook in de zeventiende eeuw schering en inslag. Ook voor machthebbers uit het verleden geldt dat niets menselijks hen vreemd was. Geert Mak bezit de gave om de geschiedenis die soms ver weg lijkt, met zijn meeslepende schrijfstijl zeer dichtbij, zelfs tastbaar te maken. Hij verbindt heden en verleden op een heel natuurlijke manier met elkaar.

  Vond je dit een nuttige review?
  14 0 Ongepaste review?
 • een must voor geschiedenis liefhebbers
  • Goede verhaallijn

  Het boek heet een familiegeschiedenis maar het is meer dan dat. Geert Mak is voor het verhaal een regelmatige bezoeker van het huis waar de familie woont. Hij begint zijn verhaal echter in Kamerijk ( Frankrijk ) waar de familie oorspronkelijk vandaan komt. In het boek vertelt hij hoe en waarom een tak van de familie tijdens de hervorming in Amsterdam terecht kwam. Ook vertelt hij daarna in verschillende hoofdstukken hoe het de familie vergaat. De nadruk ligt daarbij steeds op Jan Six waarvan de huidige bewoner al de tiende generatie is. In zijn verhaal neemt Mak steeds verschillende kunstwerken uit of andere zaken uit het archief van het huis onder de loep die te maken hebben met degen die hij op dat moment wil gaan beschrijven. Naast het leven van de Jan die hij op dat moment bespreekt komen er ook allerlei andere mensen uit de Nederlandse geschiedenis voorbij die op een of ander manier op dat moment met de familie te maken hebben gehad. Zo passeren in de Gouden Eeuw bijv. Rembrandt, Vondel , Johan van Oldebarneveldt en Nicolaes Tulp
  de revue. Deels behoren deze mensen tot de vriendenkring van Jan Six. Ook beschrijft Mak steeds zonder af te dwalen wat er op dat moment in Amsterdam , in Nederland en soms ook in groter verband belangrijk is waarbij hij steeds de familie Six als leidraad voor zijn verhaal gebruikt. De familie maakt in de Gouden Eeuw uiteindelijk onderdeel uit van de aristocratie die de stad bestuurt. Uitvoerig komt ook aan bod hoe deze elite zichzelf de belangrijke banen toeschoof die er vrij kwamen en werd tot een oligarchie. Mak loopt zo de hele familiegeschiedenis door. De verschillende huizen ,de landgoederen en de kunst die men bezat komen uitgebreid aan bod. Latere Jannen maar ook andere Sixxen worden genoend en beschreven. Al wordt de actieve rol van de familie op bepaalde momenten kleiner, men gaat rentenieren , maar het zou Geer t Mak ook niet zijn die altijd wel weer ergens een leuk familie verhaal over weet te schrijven en die dan ook zo gemakkelijk van het heden , het archief, terug gaat naar het verleden. Ook is het knap hoe hij de enorme kunstcollectie van de familie heel vaak weet te gebruiken al s bron voor zijn verhalen. De kunstcollectie die voor de familie vaak heel belangrijk is geweest en waarvoor men ook zijn uiterste best heeft gedaan om zoveel mogelijk stukken bij elkaar te houden. Geert Mak weet door zijn vlotte manier van schrijven te boeien, hij is de geschiedenisleraar. Hij zorgt er voor dat je wilt weten hoe het verhaal dat je op dat moment leest afloopt. Ook is het knap hoe hij het familie verhaal toch steeds weer aan de geschiedenis van Amsterdam , Nederland , Europa of zelfs de wereld weet te koppelen. Hij haal t er als rasverteller veel bij maar het blijft aldoor boeien. Voor iemand die van geschiedenis houdt een must.

  Vond je dit een nuttige review?
  32 0 Ongepaste review?
 • Na het lezen van De levens van Jan Six
  • Goede verhaallijn
  • interessant
  • inspirerend geschreven

  Geert Mak heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de geschiedenis van de familie Six. Deze zoektocht heeft geresulteerd in zijn nieuwe boek: “De levens van Jan Six. Een familiegeschiedenis”.

  Dit boek neemt je mee vanaf het jaar 1618 tot op heden. Het laat je door de tijd reizen van de vooraanstaande, uit de lage adel stammende, Amsterdamse familie Six, waarvan de oudste zonen bijna allemaal Jan genoemd werden. Daarmee reis je ook door de geschiedenis van Amsterdam, van ons land, van Europa en zelfs van Amerika. Je maakt op een andere manier kennis met onder andere Joost van den Vondel, Rembrandt van Rijn, Antoni van Leeuwenhoek en bijzondere details uit hun leven. De verhalen van de Gouden Eeuw en de (vroege) Verlichting zijn in grote lijnen bekend maar met dit boek kom je erg leuke en bijzondere wetenswaardigheden tegen. De geschiedenis van deze familie wordt uitgezocht aan de hand van duizenden bewaard gebleven documenten, schilderijen en spullen van de familie Six. De zoektocht begint in het Huis aan de Amstel waar de schrijver met de huidige Jan Six zó vaak door alle kamers en gangen loopt en de schilderijen en spullen bekijkt dat de familie voor hem als het ware tot leven komt en daarmee ook voor de lezer. Je kunt je als lezer de sensatie indenken die de auteur gevoeld moet hebben bij het vasthouden van een handschoen, tegelijkertijd kijkend naar het huwelijksportret uit de 17de waarop de bruid met dezelfde handschoen is afgebeeld.

  Door de tijd heen zie je hoe de mensen en de samenleving langzaam en met horten en stoten veranderde. Van ijzeren familieverbanden met veel verplichtingen tot individuen en hun eigen waarden en mogelijkheden. Toch kwam er bij de auteur steeds het gevoel op dat er veel overeenkomsten zijn tussen de cultuur van de 18e-eeuwse regenten en de huidige managerscultuur. “Leven we niet in eenzelfde tijd van grote verschuivingen?” zo stelt hij. Ja en dat is dan ook weer iets waar je zelf lang je gedachten over kunt laten gaan.

  Ik heb dit boek met veel interesse en plezier gelezen om de inhoud maar zeker ook om de manier waarop Geert Mak dit boek geschreven heeft.

  Vond je dit een nuttige review?
  29 0 Ongepaste review?
 • Juweeltje
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geert Mak heeft weer een juweeltje afgeleverd met zijn boek 'De levens van Jan Six'.

  Het boek vertelt de familiegeschiedenis van Jan Six, maar ook die van zijn beroemde vrienden zoals Rembrandt en Vondel. Op voortreffelijke wijze verhaalt Mak over het leven van Jan Six aan de hand van onze vaderlandse geschiedenis. Je leest hoe het liberale Amsterdam, waar ook Jan Six tot de (bestuurlijke) elite behoorde en zelfs burgemeester is geweest, zich zo heeft kunnen ontwikkelen. Mak schrijft bijvoorbeeld hoe het werk van de Schouten in de 17e eeuw het begin typeren van het Nederlandse gedoogbeleid. Jan Six was daarnaast dol op boeken en kunst en beschikte over een enorme collectie. Veel van de collectie van Jan Six is nu nog in familiebezit of in handen gegeven van het Rijksmuseum. Mak heeft vele uren doorgebracht in het Amsterdamse onderkomen van de huidige nazaten van Jan Six en daar het rijke familiearchief grondig doorgespit. Zo beschrijft hij boedelbeschrijvingen van Jan Six met voorwerpen en kunstwerken die nu nog familiebezit zijn. Deze voorwerpen heeft Mak werkelijk in handen gehad en bestudeerd. Hij moet ook uren voor het mooiste schilderij van Rembrandt, het portret van Jan Six hebben doorgebracht om te proberen deze man te doorgronden. Deze persoonlijke ervaringen verweeft hij op bijzondere wijze door het boek. Je voelt de nabijheid in elke zin die hij schrijft waardoor deze geschiedenis tijdens het lezen echt gaat leven. Je gaat als het ware met Mak op weg en leert een persoon van vlees en bloed kennen. Door de beschrijvingen van Geert Mak voelt de nalatenschap van Jan Six ook voor de lezer aanraakbaar. Juist die persoonlijke touch maakt dit boek in mijn ogen ook zeer geschikt voor geschiedenislessen op scholen.

  Vond je dit een nuttige review?
  12 0 Ongepaste review?
 • boeiend en inspirerend
  • Grappig
  • Goede verhaallijn

  'De levens van Jan Six' leest als een trein. Al lezend wordt je meegenomen in de bekende geschiedenis van de gouden eeuw. Heel boeiend om te lezen hoe Jan Six en zijn tijdgenoten leefden. De tijdgenoten zijn overigens ook allen bekende historische personen.

  Het is net alsof ik weer terugga naar de basisschool. De meester vertelde ook schitterend over onze historie. Een goede verteller laat de historie immers weer leven.

  Geert Mak heeft voor dit boek uitgebreid onderzoek gedaan ten huize Six. Het boek wordt ook afgesloten met een verantwoording en literatuuropgave.

  Inspirerend om weer eens naar Amsterdam te gaan en met een nieuwe blik naar de historie te kijken.

  Vond je dit een nuttige review?
  11 0 Ongepaste review?
 • Fascinerend verhaal
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Met “De levens van Jan Six” heeft Geert Mak in drie jaar tijd vier eeuwen beschreven van een van oorsprong uit Noord-Frankrijk afkomstige aristocratische familie in Amsterdam. Fascinerend is het leven van tien verschillende Jannen. Niet elke Jan was in rechte lijn afstammeling van de ander. Er werden veel kinderen geboren, maar er stierf ook vaak een kind op jonge leeftijd. Het zijn wel tien personen van een steeds nieuwe generatie.
  Geert Mak is een meester in het verbinden van levensgebeurtenissen betreffende de familie Six met geschiedkundige feiten. In het begin van het verhaal neemt hij je mee door het huis aan de Amstel en gaan de portretten die hij beschrijft voor je leven.
  De eerste Jan Six was een kunstliefhebber en door het hele boek blijft de kunst met de familie verbonden. Zo zelfs, dat we tegenwoordig nog veel van deze kunst terug kunnen vinden in Amsterdam, voornamelijk in het Rijksmuseum. Hij bevond zich in de top van de aristocratie en vond geestelijke inhoud belangrijker dan materiële. In het verhaal komt men ook veel te weten van de bekende personen uit de geschiedenis die in zijn leven een rol speelden. Het eerste portret van Jan Six is geschilderd door Rembrandt. Dit portret is een rode draad door het verhaal. Men krijgt ook een blik op de mens Rembrandt en hoe er tegen zijn kunst en zijn persoon werd aangekeken. De balans tussen familiesystemen en de ambtelijke wereld wordt duidelijk. De benoeming van Jan Six tot burgemeester van Amsterdam wordt een feit. In dat ambt had hij zelfs de bevoegdheid samen met schout en schepenen om doodvonnissen te laten voltrekken. De godsdienststrijd en het ontbreken van de vrijheid van meningsuiting en de daaruit voortvloeiende gevolgen wordt uitvoerig belicht.
  De lezer krijgt ook een goede indruk van de macht en de opeenhoping van kapitaal. En het belang van een rijke huwelijkskandidaat. Liefde speelde eigenlijk geen rol .Het was mogelijk voor de man om het vermogen van de echtgenote te beheren en haar de rol van huisvrouw toe te dichten .De extreme armoede en rijkdom stonden tegenover elkaar veroorzaakt door de rangen en standen.
  Boeiend is beschreven hoe de familie Six zich in hun milieu wisten te handhaven in dynamischer tijden vol uitvindingen. Zij waren echte regenten maar verloren soms alle macht. Er zijn nog dingen bewaard gebleven uit die tijd. Gebouwen, straatnamen en landgoederen waaraan de naam Six voor altijd verbonden is.
  De schrijver heeft veel bronnen geraadpleegd.. Zijn eigen kennis van de feiten en het vermogen om dit alles tot een interessant verhaal aan elkaar te verbinden maakt dit boek een “must-have” voor elke liefhebber van geschiedenis en kunst.

  Vond je dit een nuttige review?
  9 0 Ongepaste review?
 • Leuk meeslepend boek
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  De levens van Jan Six is een boek in typische Geert Mak-stijl. Het beschrijft een familiegeschiedenis aan de hand van anekdotes, en in deze kleine verhalen ook het grote verhaal van de Nederlandse geschiedenis. Het is hierdoor een leuk boek geworden dat als een trein leest.

  Vond je dit een nuttige review?
  9 0 Ongepaste review?
 • 400 bladzijden boeiend!
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Mak blijft toch een geweldig goed schrijvend historicus en neemt je , aan de hand van de levens van Jan Six, mee in de geschiedenis van Nederland,specifieker van Amsterdam, vanaf de 17e eeuw tot nu.
  Van de eerste tot de laatste bladzijde boeiend, verrassend en een " must" voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis.
  Lezen dus!!!!

  Vond je dit een nuttige review?
  8 0 Ongepaste review?
 • Geschiedenis op zijn best
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn
  • leerrijk

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Geschiedenis op zijn best
  Dit is het verhaal van de Six’en maar ook van Amsterdam in vele van haar aspecten. De focus ligt op Jan Six, tweede generatie inwijkeling uit Noord-Frankrijk. Geen arme drommels, de familie Six, maar kooplui die onderricht hadden genoten, vakkennis hadden, technieken beheersten en een reeds goedgevulde beurs bezaten. Zij kozen het hazenpad vanwege de religieuze spanningen die toen heersten tussen katholieken en protestanten. En zouden nog succesvoller zijn, in hun nieuwe omgeving, die ze zich volledig eigen maakten.
  Onmiddellijk valt de rijke taal op, waarmee Geert Mak de lezer binnenhaalt, letterlijk in een historisch pand en middels de verzamelde kunst, in de vervlochten continuïteit rond de familie.
  ‘Bevroren burenruzies’, ‘een oom als een verdorde tak’; het zijn slechts enkele voorbeelden van de verstilde observaties die het heerlijk toeven maken in de naar boenwas geurende vertrekken waar stof danst van opwinding in gefilterd licht, een schat van informatie te ontdekken valt en het volstaat om de verbeelding en je zintuigen de vrije teugel te geven.
  Heerlijk rijke, beschrijvende taal, maar nooit te zwaar op de hand: een muntenverzamelaar wordt niet als numismaat geduid. Maar Mak’s erudiet vocabularium doet zelfs een doorwrocht lezer nog nieuwe woorden en uitdrukkingen kennen.
  Zo quasi badinerend, lost Mak kostbare weetjes over het leven in het 17e -eeuwse Amsterdam en bij uitbreiding de Nederlanden. In enkele rake zinnen schetst hij zo de tijdsgeest en diens impact op de mens, de implicaties ook op de samenleving: zonder zelf enig verband te leggen naar het heden herinnert Mak de lezer er aan, dat de Nederlanden op enkele decennia tijd een enorme bevolkingstoename kende vanuit het Zuiden en dat dit uitmondde in de Gouden Eeuw. Telkens wordt dan even teruggekoppeld naar watt dit voor de Six’en – naar alle waarschijnlijkheid betekende. Een van de grootste migratiebewegingen uit de vroeg moderne tijd.
  Als Vlaamse heb ik natuurlijk wel van Vondel, Rembrandt of Willem I gehoord, maar echt vertrouwd ben ik er niet mee. Dit is een gedroomde geschiedenisles rond secularisatie in een samenleving die ontsloten wordt door boekdrukkunst en verre culturen die hun intrede doen via handel en scheepvaart. Terloops verneem ik zo, dat de VOC, de eerste multinational die de financiële wereld definitief veranderde met de introductie van aandelen, kranten en papiergeld: menig didacticus die schoolboeken pleegt kan hier nog een puntje aan zuigen.
  Als je geniet van BBC documentaires, VPRO programma’s en destijds Büch of Van Dis, dan kom je ook hier ruimschoots aan je trekken. Het was mijn eerste Mak, maar zeker niet de laatste.

  Vond je dit een nuttige review?
  8 0 Ongepaste review?
 • Boeiende levens, boeiende geschiedenis
  • Goede verhaallijn

  Ik heb de drukproef al mogen lezen. Hoewel geen echte fan van geschiedenisboeken dit verhaal met plezier gelezen. Komt door de schrijver, een vakman op dit gebied.

  Het verhaal van Jan Six, zijn familie en zijn vele levens, is het verhaal van een Amsterdamse elitefamilie, generatie na generatie, door vier eeuwen heen. Het is ook het verhaal van de stad en de tijdgeest, van ambities en beperkingen, van grandeur en de eeuwige angst voor de neergang. Geert Mak beleeft als bevoorrecht onderzoeker in een huis aan de Amstel een uniek avontuur. De reconstructie van zijn familiebiografie die zich over ruim acht eeuwen uitstrekt, is natuurlijk niet volledig. Toch is de schrijver erin geslaagd om het verhaal van de ‘koningen van de Republiek’, hun opkomst, hun schittering aan de toppen van de macht en, in de eeuwen daarna, hun trage landing op aarde op een begrijpelijke wijze inzichtelijk te maken. Een familiegeschiedenis waarin ondernemerschap en besturen een rol spelen en waarin generatie na generatie een groot hart voor monumenten en cultureel erfgoed hebben, voorzien van eigenschappen als kunstliefde en verzamelwoede.

  Het huis aan de Amstel en zijn bewoners hebben Geert Mak vanaf het allereerste moment gefascineerd. Oude prenten wekken zijn nieuwsgierigheid, betoveren hem. Mak vergelijkt zijn gevoel van ‘historische sensatie’ met het zuiverste kunstgenot. Echte liefhebbers van geschiedenis, waar ik mijzelf niet bepaald toe reken, moeten zo’n gevoel herkennen. Mak’s gedetailleerde archiefonderzoek kan niet anders dan een reusachtige klus zijn geweest. Ik heb veel bewondering voor de prettig leesbare schets van de tijd waarin de Jannen van Six leefden, die de schrijver met een boeiende weergave van hun denkwerelden heeft vastgelegd. Al ben ik niet zo van de geschiedenis, Geert Mak is de docent die ik uitstekend verteer. Hij is de geschiedenisleraar die we allemaal graag hadden willen hebben.

  Waar geschiedenis op school vroeger voor mij op een lijdensweg leek, is dat bij het lezen van dit ‘meesterwerk’ beslist niet het geval. Boeiend, kundig en goed leesbaar geschreven, zoals ik dat van Geert Mak ben gewend.

  Vond je dit een nuttige review?
  8 0 Ongepaste review?
 • Boeiende familiegeschiedenis
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn
  • boeiend en onderhoudend

  Wat kan die Geert Mak toch schrijven! Meteen vanaf de eerste bladzijde van deze familiegeschiedenis zit je midden in het verhaal, je leert de generaties kennen alsof ze je overburen zijn, na verloop van tijd voelen ze zelfs als goeie vrienden en bekenden. De mensen en de gebeurtenissen zijn bijzonder levendig beschreven: je voelt de stoffen, je ziet de kleuren, je hoort de geluiden van het stadse leven, en snuift de geuren (stank) op van het Amsterdam van voorbije eeuwen.
  Buitengewoon informatief is, naast de geschiedenis van de Sixen, de vaderlandse geschiedenis, waarvan ik wou dat het vroeger zo levendig op school gebracht was, dan zou er ongetwijfeld veel meer zijn blijven hangen dan: 1600 - Slag bij Nieuwpoort.
  Er komen allerhande leuke weetjes en wetenswaardige feiten langs, bijvoorbeeld: Zeeland zou heden ten dage nog steeds in oorlog zijn met Spanje (…); winters waren soms zo streng dat de theekopjes, pal voor het haardvuur, vastvroren aan het tafelblad; de 18e eeuw in de Republiek der Nederlanden wordt beschreven als de "eeuw van de vraatzucht", waar overgewicht bij de gegoede burgerij tot net zulke onderkinnen en dikke buiken leidde als in de huidige tijd; het Koninkrijk Holland werd door Napoleon gecreëerd en ingelijfd bij Frankrijk; het stadhuis op de Dam werd omgebouwd tot paleis voor de nieuwe vorst (de broer van Napoleon) en door de stad Amsterdam tijdelijk in bruikleen gegeven, een beslissing die nooit meer werd teruggedraaid; een piepklein pikant inkijkje in de relatie van koningin Wilhelmina en haar prins-gemaal Hendrik. Mak laat ons ook kennismaken met de andere kant van de aristocratie: de verpauperde stad waar het altijd stonk en 's zomers wemelde van de vlooien; slechts de helft van de geboren jongens werd niet ouder dan 30, 35 jaar.
  Het hele boek zit vol met interessante anekdotes. En het wordt duidelijk dat in het gedrag van de mens in de loop der eeuwen weinig tot niets veranderd is, wat het allemaal dus heel herkenbaar maakt.
  De levens van de opeenvolgende Jannen Six vormen de leidraad van dit boek, en het is zo boeiend om over al die families en hun aanhang te lezen, dat het spijtig is om aan het einde afscheid van ze te moeten nemen.
  Dat neemt niet weg dat je met dit vermakelijke boek de nodige genoeglijke uren kunt vullen, en als je er dan nog geen genoeg van hebt, spit dan de 26 pagina's "verantwoording" en "geraadpleegde literatuur" door om je kennis verder uit te breiden.
  Het allerleukste is natuurlijk om na lezing van deze familiegeschiedenis, het Six-huis in Amsterdam te bezoeken, waar zoveel van al die generaties Six bewaard is gebleven; dat is de kers op de taart, de kroon op dit fantastisch leuke, onderhoudende en buitengewoon interessante boek van een onvolprezen rasverteller.

  Vond je dit een nuttige review?
  7 0 Ongepaste review?
 • Meesterwerk
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn
  • geschiedennis
  • Ingewikkeld verhaal

  Het leven van de 17e-eeuwse patriciër en kunstverzamelaar Jan Six wordt in 'De levens van Jan Six' beschreven door de beste schrijvende "vertellers" van huidige tijd onze Geert Mak. Het boek is geschreven rondom het leven van de eerste Jan Six, zoon van Anna Wijmer en Jean Six, na de beschrijving hun levens, volgt een fantastische geschiedenisles over de levens van de volgende generatie Six-en. Zoons, kleinzoons, achterkleinzonen, tot aan de laatste Jan Six (de tiende Jan in een rij). Naast Jan en al zijn nazaten, komen ook beroemde tijdsgenoten (Rembrandt, Spinoza en vele andere Amsterdammers) aanbod, de ontwikkeling van Amsterdam en Holland wordt uitgebreid omschreven, maar ook de politieke relaties met ander landen; met onder andere met de 80 jarige oorlog met Spanje. Niets lijkt in dit boek onderbelicht te worden, ondanks dit natuurlijk onmogelijk is, met de rijke geschiedenis van ons land. Maar ook de gedetailleerde omschrijvingen van de rijke Amsterdamse Herenhuizen, de verzamelingen van de familie Six en andere rijke Amsterdammers is indrukwekkend. Het lezen van 'De levens van Jan Six' was een groot plezier, een verrijking voor de geest en een ‘must read’ voor iedereen die houd, van de onze vaderlandse geschiedenis en de ontwikkeling Amsterdam, Holland en Nederland.
  Min punten aan dit boek zijn lastig te bedenken, misschien is het geen boek dat je binnen een paar dagen uitleest, het is geen luchtig verhaal met een simpele verhaallijn en zeker niet voor iedereen de juiste kost.
  Kortom het boek 'De levens van Jan Six' is weer een fantastisch meesterwerk van Geert Mak, die dit boek waarschijnlijk alleen zo gedetailleerd heeft kunnen schrijven door de medewerking van de huidige familie Six en natuurlijk nog vele anderen historische bronnen. Ik hoop dat Geert Mak nog vele jaren blijft schrijven. Op de gezondheid van meneer Mak, en op die van alle lezers.

  Vond je dit een nuttige review?
  7 0 Ongepaste review?
 • In één woord: geweldig!
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  In één woord: geweldig!

  Het nieuwste boek van Geert Mak “De levens van Jan Six” neemt je niet alleen mee in de geschiedenis van de familie Six, maar ook in de geschiedenis van Amsterdam en Nederland. Hij verbindt de familie met andere prominente mensen uit die tijd en geeft een kijkje in adellijke families en nieuw en oud geld door de eeuwen heen.

  Geert Mak is een de collectie en het archief van de familie Six gedoken, letterlijk, in het huidige huis aan de Amstel. Aan de hand van objecten uit het archief van de familie beschrijf Geert Mak deze geschiedenis. Een schilderij (van Rembrandt oa), een brief of ander voorwerp vormt de aanleiding om iets te vertellen over een Jan Six uit een bepaalde generatie. Voor mij is het heel levendig geschreven en ik heb regelmatig zin om naar Amsterdam of Hillegom af te reizen om te kijken naar de huizen, om op te gaan in de sfeer van toen. Het geeft een goed kijkje in de wereld van adellijke families en mensen met geld. Maar ik betrap mezelf er af en toe ook op dat ik denk “geld maakt geld” en “poeh, wat een air”. Het aanhalen van en verbinden met situaties uit de geschiedenis geven het wat mij betreft nog wat meer diepte. De banden van de familie met de leden van het koninklijk huis, bekende schilders of hun rol in de Tweede Wereldoorlog. Geert Mak weet al die informatie te verzamelen, de meest interessante delen daaruit de distilleren en zeer boeiend te verwoorden.

  Elke generatie is boeiend, en ook zeer boeiend beschreven, al is het laatste deel van het boek voor mij het meest aansprekend. Die Sixen lijken bijna tastbaar, en het speelt zich af in een tijd die mij meer bekend is. Ondanks dat de meeste familieleden tegenwoordig wat minder in de openbaarheid begeven, houdt de geschiedenis nog niet op. De meest recente Jan Six werd in 2013 geboren.

  Ik kan het boek iedereen aanraden!

  Vond je dit een nuttige review?
  45 7 Ongepaste review?
 • Kijkje in de tijd
  • boeiend en vlot te lezen

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Het boek over de familie Six vertelt niet alleen over deze familie maar vooral veel over de tijd waarin de verschillende generaties leefden en hoe de samenleving, vooral in Amsterdam, toen in elkaar zat. Wat wij nu onbegrijpelijk vinden, bijv. het beginsel van ongelijkheid, werd in de Gouden Eeuw als heel normaal gezien. Zichtbaar wordt dat er eigenlijk niets nieuws is onder de zon, gegraai was er ook toe al en is niet alleen van deze tijd..... Mooi om te zien dat de familie Six al de waarde zag van geschiedenis, het bewaren van goederen en vooral documenten, geven ons nu een mooi inzicht in het verleden. Daarnaast leest het heldere boek vlot en makkelijk en ben je steeds nieuwsgierig naar de volgende generatie............

  Vond je dit een nuttige review?
  4 0 Ongepaste review?
 • Drie geschiedenissen in één
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Dit is een spannende titel. Leidde Jan Six dubbellevens? Nee, maar in de opvolgende generaties van de zeventiende eeuw tot nu was er steeds wel weer iemand die Jan heette. En de levens van al die generaties worden hier beschreven. Dat klinkt dan weer als een doorsnee familieroman, maar niets is minder waar. De uit Noord-Frankrijk afkomstige protestantse familie Six behoorde al vrij snel na de vestiging in Amsterdam tot de bovenlaag, waaruit de burgemeesters en andere hoge gezagsdragers werden ‘gekozen’. Hierdoor hebben zij stevig een stempel gedrukt op het Amsterdam van hun tijd. Door de levens van de Jannen Six en hun familie te beschrijven èn de tijd waarin ze leefden, wordt een boeiend beeld gegeven van de geschiedenis van Amsterdam en Nederland. Het is een boek dat de lezer ‘pakt’ en dat je, ondanks de ruim 400 pagina’s niet makkelijk weglegt zolang het nog niet uit is. Door zijn soepele schijfstijl en de gedegen kennis van het onderwerp zorgt Mak ervoor, dat het boek nooit verzandt in een taai lesboek, terwijl we toch alle relevante historische feiten lezen. We worden meegezogen in de regentenwereld, met zijn netwerken en zijn nepotisme, waarbij soms banen worden gecreëerd om relaties of familieleden aan een lucratieve bijverdienste te helpen.
  Een andere rode draad in het verhaal is de nog steeds aanwezige kunstverzameling, met Rembrandts portret van Jan Six voorop. Natuurlijk horen we enkele keren hoe Geert Mak bij de Sixen een vaste gast is, maar de beschrijving hiervan ontaardt nooit in een irritant koketteren. Hij schuwt ook niet de kritiek op de handelwijze van sommige familieleden of het beschrijven van minder aangename trekjes in personen.
  Wie dit boek ter hand neemt, leert op een aangename manier, naast de familiegeschiedenis, veel over de Amsterdamse en de vaderlandse geschiedenis.
  In een boekenkast van een Amsterdammer mag het zeker niet ontbreken, maar ook niet in de bibliotheek van een liefhebber van de geschiedenis van ons land.

  Vond je dit een nuttige review?
  4 0 Ongepaste review?
 • Veel meer dan een familiegeschiedenis
  • Overzichtelijk
  • levendig geschreven
  • boeiend
  • informatief
  • vlot geschreven
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Het boek gaat over de familiegeschiedenis van de familie Six. We beginnen in 1600 en eindigen met de huidige “heer des huizes”. Geert Mak schrijft met zo’n gemak over een tijd waarin wij niet hebben geleefd, dat je toch het gevoel hebt erbij geweest te zijn. Door door het huis aan de Amstel te lopen en bij verschillende objecten en schilderijen stil te staan vertelt hij het levensverhaal van de Sixen. Dit doet hij op een zeer boeiende manier. Je leert de Sixen goed kennen en ook de tijd waarin zij leefden. Als je het verhaal leest lijkt het net of je terug gaat in de tijd en er zelf bij bent. Je leert ook hun tijdgenoten beter kennen, zoals Rembrandt, Vondel en de tijd waarin zij geleefd hebben. Niet alleen de geschiedenis van Amsterdam komt aan bod, maar ook de geschiedenis van het ontstaan van Nederland, de geschiedenis van Amerika en de geschiedenis van de verschillende oorlogen die wij hebben gevoerd. Daarnaast laat Geert Mak je deelnemen aan het leven van de aller rijksten. Je leert de sociale omgangsvormen van toen kennen en de demografische verschillen in de loop der jaren. Je leert ook hoe door de eeuwen heen de rijkdom om kan slaan ik “armoede” en dat daardoor de aller rijksten soms heel erg zuinig zijn en heel weinig geld uitgeven, zodat hun erfenis kan worden doorgegeven aan de volgende generatie. Dat vind men heel belangrijk. Dat is ook de reden dat er zoveel bewaard gebleven is van de levens van de Sixen. Een heel boeiend boek. Ik heb het met heel veel plezier gelezen.

  Vond je dit een nuttige review?
  9 1 Ongepaste review?
 • mooi verhaal
  • Meeslepend verhaal

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  mooi kado, mooi beeld van stuk invloedrijke geschiedenis

  Vond je dit een nuttige review?
  4 0 Ongepaste review?
 • de Levens van Jan Six en Geert Mak
  • Spannend
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  De levens van Jan Six, een familiegeschiedenis.
  De nieuwste van Geert Mak. Waar Geert Mak ook verblijft: Jorwerd, Amsterdam, Europa, Istanbul, de Verenigde staten van Amerika, en zo verder, hij keert altijd weer terug naar Amsterdam. Over zijn rondreizen en terugkeren kan ook een boek geschreven worden.
  Amsterdam. Over die stad valt veel te schrijven, vanuit welke invalshoek dan ook. De enige republiek in dit Koninkrijk: Amsterdam. De familie Six, koopmannen en handelaren, vluchtten ooit en velen met hen, eeuwen geleden, vanuit Frankrijk en kwam in Amsterdam terecht, ging uiteindelijk tot de elite behoren.
  Mak neemt ons weer, met zijn typerende meanderende vertelstijl, bij de hand en laat ons de eeuwen zien, in alle duisternis, schaduw, donkerte en verlichting. Mak doet de Jannen Six en nazaten aan de hand van schilderijen, voorwerpen, aantekeningen en dagboeken van hen herleven. Ook eeuwen van rijke, steeds rijker wordende families, een stad, een aantal provincies, een republiek, een koninkrijk, een land, Europa, de wereld komen aan bod. De ongelijkheid van verdeling van middelen. De rijkdom van de gegoede burgerij en evenzogoed het verval daarvan. De wijzingen in de posities van deze elite in de loop van lange tijd.
  Mak schuwt de pittige thema’s niet, hij benoemt ze: Nepfuncties en opgeblazen ambten. Het uitbuiten van overzeese wingewesten, partner in slavernij. De ondergeschikte positie van de vrouwen, ook al werd er binnen de eigen kringen getrouwd, vermogen trouwde vermogen, stand trouwde stand, na het huwelijk had de vrouw geen zeggenschap meer. Het door de koning toegezegd krijgen van een adellijke titel in de 19e eeuw.
  De familie Six, ook zij waren, zoals vele rijken, verzamelaars door de eeuwen heen. Het ging om schilderijen, munten, poëzie, proza, gebouwen, landerijen en overige. Men onderhield, voor zover het kapitaal het toeliet, deze erfenis van kostbare verzamelingen. Toch moest er uit geldgebrek worden verkocht, of viel de verzameling uiteen door het vererven, of vernietiging door een boze schoonzus. De Jan Six van deze eeuw beheert de resterende kunstverzameling, hij past erop als een goed huisvader. Op afspraak te bezichtigen.
  In de vorige eeuwen, nadat de familie Six ‘aanzien had verworven’ door goede handel te drijven en een fors kapitaal op te bouwen konden de daaropvolgende generaties potverteren, kregen banen met macht toegeschoven, en schoven op hun beurt banen door aan de vermogenden, omdat dat zo hoorde.
  Mak beschrijft de keuzes welke de aristocratie en het patriciaat, ook de familie Six op een gegeven moment uiteindelijk wel moest maken. Men probeerde lang de kringen gesloten te houden: onder andere leven van het kapitaal wat er nog was, binnen de kring huwen, verkopen van eigendommen, totdat ook zij weer moesten gaan werken om aan inkomen te komen, terug naar de bron: gewoon geld verdienen.
  Op bladzijde 470 schrijft Mak: ‘In wezen gaat dit boek – dat zie je vaak pas achteraf – over ongelijkheid en ongelijkwaardigheid.’
  Mijns inziens gaat het in dit prachtige boek ook om wat Mak op blz. 404 schrijft over het: ‘Met moeite uitzetten van een paar lijnen’ over het karakter van de Six-en. Mak geeft daarbij aan dat er ‘Natuurlijk duizend vragen blijven.’
  Een mooi Geert Mak boek. Alweer. Een boeiende tijdreis door zes ongeveer zeven eeuwen.

  Vond je dit een nuttige review?
  4 1 Ongepaste review?
 • persoonlijk en intiem
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  De levens van Jan Six is een prachtig en intiem inkijkje in het leven van 4 eeuwen familie Six. Het is duidelijk dat Geert Mak zeer gedegen onderzoek naar deze familie heeft gedaan, erg knap hoe hij het heeft om weten te zetten naar een leesbaar en interessant verhaal. Het boek had makkelijk saai en langdradig kunnen worden, maar dat is absoluut niet het geval. Mak heeft weer een geweldig boek afgeleverd!
  Ik moet bekennen dat het wel even duurde voor ik in het verhaal zat, maar toen dat eenmaal het geval was wilde ik niet meer stoppen en alleen nog maar doorlezen. De foto’s bij ieder hoofdstuk maken het nog persoonlijker dan het al is. Er zijn veel spullen uit de vele generaties bewaard gebleven. De dagboekaantekeningen vermengd met historische feiten maakt dit verhaal tot een prachtig en indrukwekkende nalatenschap. Ook voor mensen die geen familie van Jan Six zijn!

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Levendige geschiedenis
  • betrouwbaar en controleerbaar
  • beeldend beschreven
  • meeslepende non-fictie

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Gedegen onderzoek in een vlotte stijl neergeschreven met oog voor veelzeggende details. Een les Amsterdamse geschiedenis rond de familie Six met liefdevolle aandacht voor de enorme zwerm mensen die rond die familie een rol speelden. De persoonlijke geschiedenissen worden in een groter verband geplaatst waardoor de lezer een goed beeld krijgt van de beschreven eeuwen. Om begrijpelijke redenen stopt de geschiedenis bij de nog levende personen. Geert Mak is in het boek prettig aanwezig als de beschouwende verteller.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Fantastisch!!
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geweldig boeiend boek. Het houdt niet alleen je aandacht voortdurend gevangen, maar schetst het leven uit voorbije eeuwen zodanig, dat je je er een duidelijke voorstelling van kunt maken. Je ruikt de geur van Amsterdam in de beschreven jaren en je hoort de geluiden en de stilte van het huis. Zonder twijfel een van de beste boeken van Geert Mak! Ik ben jaloers op zijn onderzoek, waardoor hij zo dicht bij het verleden kwam dat hij het zelfs aan kon raken.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Boeiend, interessant, maar af en toe ook wat saai
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn
  • soms wat saai
  • enkele punten wat te veel sommige wat te weinig

  De boeken van Geert Mak boeien me steeds weer. Ze zijn interessant. Geert Mak weet op een mooie manier over een stuk geschiedenis te schrijven. De levens van Jan Six spelen zich bovendien in Amsterdam af. De stad, waar ik ben geboren, opgegroeid en een groot gedeelte van mijn leven heb gewoond. Dus is het voor mij een feest van herkenning, waar Mak het heeft over bepaalde straten en gebouwen. Boeiend dus. En het gaat over de geschiedenis van het bestuur, de handel en de kunsten in de stad. Interessant. Maar helaas is het boek af en toe ook wat saai. Soms blijft de schrijver wel erg lang bij bepaalde aspecten hangen. Schilderijen bijvoorbeeld, waarvan het mij niet duidelijk is in hoeverre ze van belang zijn voor het verhaal. Het gedeelte over de Tweede Wereldoorlog vind ik wat te veel van het goede. Hoewel een Six daarin een rol heeft gespeeld, worden er dingen beschreven die in andere boeken meer op zijn plaats zijn. Ik had liever nog wat gelezen over hoe het de Jan Six van de tweede helft van de 20e eeuw is vergaan, of de Jan Six van nu. Desalniettemin is het boek de moeite van het lezen waard, het is boeiend en interessant.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • echt een Geert Mak
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  De familie Six gebruikt schrijver om de Nederlandse geschiedenis, gebruiken en bevolkingssamenstelling sinds het midden van de zeventiende eeuw tot heden te beschrijven. De familie Six is de kapstok. Soms wel wat langdradig, maar wie van geschiedenis houdt zeer een te bevelen.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • relaxte vertelstijl
  • vlot geschreven

  Vlot geschreven boek waarin je als vanzelf bekende namen uit de geschiedenisboeken langs ziet komen en een rol met elkaar ziet spelen

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Top !
  • Volledig

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Een cadeau waar ik succes mee heb ! Goed boek en prima levering door Bol.com ! Merci !

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Meeleven met Jan Six
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Een heerlijk boek. Het prikkelt tot nadenken en neemt je mee in de geschiedenis. Tip: bezoek aan de plaatsen in het boek. In Amsterdam is nog veel te vinden.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Mak six familie
  • Meeslepend verhaal
  • weinig foto's

  Vreselijk goed boek alleen jammer dat er zo weinig foto's in staan.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Jan Six en Geert Mak
  • Volledig

  Prachtig geschreven verhaal over de famlie Six en in de tijd waar in zij leefden.
  Ook de geschiedenis van Amsterdam is niet vergeten.
  Een aanrader voor een ieder geintereseerd in de geschiedenis van Amsterdam en haar adelijke families.
  Ook bekende Nederlanders en kunstenaars zijn niet vergeten.

  Een meesterwerk van Geert Mak.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Interessante geschiedenis
  • Heldere boodschap
  • Volledig

  Absoluut het lezen waard als je houdt van de historie van Amsterdam.
  Prachtig en leesbaar geschreven.
  Ik heb er van genoten

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • goed boek

  eenheel goed en prettig leesbaar boek

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Interessant boek maar...

  Ik vond dit een goed boek en het gaf een goed inzicht in het leven van de welgestelde klasse van de familie Six.. Echter ik miste een beetje de context van hoe de maatschappij zich toen vormde en misschien had dat ook wel niet goed bij dit boek gepast. In additie raad ik het boek Revolutie door Schuld aan dat uitlegt hoe de financiële macht, die in de tijd van Jan Six opkwam, de touwtjes in handen kreeg. Ook een zeer leerzaam maar ook onthutsend boek dat het niet altijd eens is met de conclusies van eerdere boeken van Mak...

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Meesterwerk van Geert Mak
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Een bijzonder boek dat ons als lezers meeneemt door de Amsterdamse geschiedenis van de familie Six, waarbij de opeenvolgende 'Jannen' de rode draad vormen. Geert Mak schrijft boeiend en heeft zijn research goed verpakt in het boek dat leest als een historische roman.
  Het boek staat garant voor uren leesplezier en is een goede vorm van ontspanning.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Geert Mak: De levens van Jan Six.
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn
  • interessant

  Geert Mak mag in huize Six aan de Amstel het archief en alle andere spullen van de familie Six komen bekijken, onderzoeken en lezen. De huidige Jonkheer Jan Six is de tiende pater familias. Hij heeft Mak toegang tot alle dingen gegeven die het verhaal van de Sixen uitbeelden. Uitgebreid bestudeert Mak alles. Hij vertelt wat hij vindt in dat huis aan de Amstel en maakt er een zeer prettig leesbaar boek van. In het laatste hoofdstuk schrijft Mak hoe nieuwsgierig en enthousiast hij door het archief grasduinde.
  De basis voor de Six-dynastie werd gelegd in Frankrijk en dan begon het echt in Amsterdam in de zeventiende eeuw. De eerste Jan Six werd daar in 1618 geboren.
  Bekende namen uit die tijd komen naar voren. En er worden heel wat interessante persoonlijke anekdotes uit de doeken gedaan. De gortdroge feiten maken plaats voor ontboezemingen die zeventiende eeuwers als Rembrandt en Dr. Tulp een meer uitgesproken karakter geven. Je zou kunnen zeggen dat Mak ze tot leven wekt, want nu zijn ze niet meer alleen (maar) de mannen van de wereldberoemde schilderijen.
  Na de eerste Jan Six volgden vele andere Jannen Six wier levens allemaal uitgebreid beschreven zijn door Mak, voor zover dat mogelijk is, want hoe uitgebreid het archief ook is, hoeveel portretten van familieleden er ook in het huis aan de Amstel hangen, er zijn altijd wel dingetjes weggemoffeld of op andere wijze verloren gegaan.
  De Sixen zijn altijd verzamelaars geweest. Het zit in hun DNA. Vooral kunst maakt een groot deel uit van hun verzameling. De kunstverzameling is dan ook de hoeksteen van hun rijkdom. Jan Six I heeft in de zeventiende eeuw het prestige en het familiekapitaal opgebouwd en vandaaruit hebben zijn nakomelingen de dynastie voortgezet.
  De familie Six heeft altijd veel contacten gehad. Iedere Jan Six op zijn eigen manier, dat wel, maar de relaties met stad- en landgenoten waren er altijd. Daarom vertelt Mak ook veel over andere Amsterdammers die tijdgenoten waren van de ene of de volgende Jan Six. Hierboven noemde ik al Rembrandt, maar in de eeuwen daarna passeren andere beroemdheden ook de revue. En een enkele keer zelfs haalt het verleden het heden in.
  En natuurlijk kan het niet anders dan dat de stad zelf ook een belangrijke rol speelt in het boek. De ontwikkeling van de familie Six gaat gepaard met de ontwikkeling en verandering van de stad. Mede daarom is dit boek zeker voor Amsterdammers een feest der herkenning, en een gelegenheid om nieuwe dingen over hun stad te weten te komen.

  Ik heb het boek met heel veel genoegen gelezen.

  Vond je dit een nuttige review?
  5 1 Ongepaste review?
 • Prachtig leerzaam verhaal
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Geert Mak neemt je als een ideale geschiedenis leraar mee in in de levens van de Six familie en bovenal in de historie der Nederlanden.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Mak opnieuw magistraal
  • Overzichtelijk
  • Heldere boodschap
  • graag meer illustraties

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Door de geschiddenis van de families Six en Tulp heen en wandelend door het Six huis aan de Amstel, vertelt Mak de geschiedenis van Amsterdam en Nederland zoals geschiedenis verteld moet worden.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • prachtig
  • Meeslepend verhaal

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  verhaal v de familie is mooi geeft goed beeld weer ook van historie van die tijd. Was zelf al veel weer vergeten.
  aanrader dit boek

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Wederom een prachtige Geert Mak
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Het boek geeft een mooie inkijk in het leven van de verschillende Sixen en de tijd waarin ze leefden.
  Heel compleet en goed gedocumenteerd.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Top boek!!

  Uitstekend en boeiend geschreven zoals we gewend zijn van
  Geert Mak. Een heel interessante kroniek van een Amsterdamse familie.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Door de eeuwen heen
  • Meeslepend verhaal
  • informatief

  Heerlijk boek als je in geschiedenis bent geïnteresseerd.
  Je waant zo in de 17 e en 18e eeuw.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • lecht een Mak
  • Volledig

  leuk boek; echt een Mak

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Geeft de inhoud van het boek niet goed aan
  • Saai

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Saai. Veel te veel namen warrig

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Prachtige familiegeschiedenis.
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn
  • interessant.

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  De Levens van Jan Six is een prachtige familie roman.
  Door de vlotte schrijfstijl heb ik het boek met ontzettend veel plezier gelezen.
  Ik vond het een heel interessant boek want Geert Mak neemt je aan de hand mee naar het familiehuis en al lopende samen door het huis van de familie Six kreeg ik een duidelijk beeld hoe men als familie lief en leed gedeeld heeft.
  Ik baalde toen ik het boek uitgelezen had.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Een goed geschreven boek in de stijl van Geert Mak
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  In dit boek gebruikt Geert Mak de geschiedenis van de koopmans familie Six (waarvan de oudste zoon altijd jan heet) als kapstok om een goed boek te schrijven over de Nederlandse geschiedenis vanaf de 80 jarige oorlog. In het boek wordt enkele keren “De Buddenbrooks” van Thomas Mann aangehaald wat niet zo vreemd is aangezien dit ook gaat over een Koopmans familie maar dan in Lubeck en niet in Amsterdam. Maar dit boek heeft een span van 3 generaties terwijl dit boek natuurlijk veel meer generaties kent.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Goed geschiedenisboek
  • Spannend
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Dit boek geeft een inzicht in het leven van de familie Six en hun relaties met andere belangrijke figuren uitje geschiedenis, zoals Rembrandt, Nicolaas Tulp, bicker etc. Het is meer een geschiedenisboek dan een roman, maar wel heel toegankelijk. Een aanrader

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Zeer de moeite waard
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn
  • zeer toegankelijk geschreven

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Wat mij het meest boeit - wat een geweldige schrijver is Geert Mak toch - is dat dit boek een zeer helder beeld geeft van het vroegere leven in Nederland. Overigens niet alleen van de elite, maar ook van de gewone burger. We hebben het tegenwoordig maar goed, denk alleen maar aan de gezondheidszorg. Het is nu toch niet meer voor te stellen dat zoveel kinderen zo jong zouden overlijden.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Weer een geweldig boek van Mak
  • Goede verhaallijn

  Ik ben een enorme fan van de boeken van Geert Mak, hou erg van zijn manier van schrijven! Zit nu pas op de helft van het boek, het is echt prachtig, je kunt je bijna een voorstelling maken van het Amsterdam in de tijd van Jan Six!

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Aanrader

  Geert Mak neemt je bij de hand en loopt van het 17 eeuwse Amsterdam naar het heden. Zijn beeldende wijze van schrijven, maakt dat je meeleeft met de familie Six. Prachtig boek.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Redelijk
  • Goede verhaallijn
  • vlot leesbaar
  • originele benadering
  • tweede helft te weinig diepgang

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Begint interessant en uitgebreid. Maar zoals vaker bij Geert Mak wordt alles korter en beknopter in de tweede helft van het boek. Vlot leesbaar geschreven. De politieke overtuiging van Geert Mak is in het boek duidelijk aanwezig, maar minder overheersend dan in de boeken over Amerika.
  Het boek haalt niet het niveau van 'De eeuw van mijn vader' en 'Hoe god verdween uit Jorwerd'.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Wel een mooi boek, maar valt toch tegen
  • mooi onderwerp
  • Moeilijk in te komen
  • Saai

  vergeleken bij de eerdere boeken van Geert Mak mist hier een beetje de 'soepele' toon. Ik vond het minder prettig leesbaar en soms wat te 'droog' en 'wetenschappelijk'. Het komt niet echt los van de feiten.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Een reis door het verleden
  • Spannend
  • Meeslepend verhaal

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Geert Mak heeft het weer voor elkaar gekregen. Een wervelende reis door de Gouden Eeuw. Niet te veel over praten, gewoon lezen!

  Vond je dit een nuttige review?
  3 1 Ongepaste review?
 • Meeslepende geschiedenis
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Mooi boek, waar het leven van een familie en de ontwikkelingen in de tijd goed in elkaar verweven zijn.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Lange verhaallijn.
  • Moeilijk leesbaar

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Moeilijker te lezen dan vorige boeken. Geert Mak dwaalt naar mijn mening steeds af van de hoofdpersonen. Daarover wijdt hij dan ook nog eens uitgebreid uit.
  Geert Mak blijft wel de moeite van het lezen waard !!!

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Subliem!
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Mak overtreft zich zelf. Een prachtig verhaal dat een goed inzicht geeft in de geschiedenis van het geslacht Six, in één keer gelezen! Een absolute aanrader

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • De moeite waard
  • Goede verhaallijn

  Een informatief boek dat prettig leest: een aanrader.
  De manier van schrijven nodigt uit om verder te lezen.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Langdradige geschiedenis

  Dit boek valt me erg tegen van Geert Mak. Veel te langdradig en teveel details over werkelijk ieder facet van de levens van Jan Six.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 1 Ongepaste review?
 • Mooi vertelde geschiedenis
  • Heldere boodschap
  • Volledig

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Mooi vertelde geschiedenis van de familie Six. Het Mak vertelt laagdrempelig en toegankelijk. Je wilt daarna het schilderij en het huis gaan bekijken....

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Mak flikt het hem weer.
  • Goede verhaallijn

  Soepel geschreven verhaal waarbij de opkomst en de geschiedenis van Amsterdam, gelijke tred houdt met die van de familie Six.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Goed

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Geeft een mooie en praktische kijk op de gouden eeuw

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Aan te bevelen verkoper!
  • Goede kwaliteit

  De conditie van het boek en de ontvangst tijd, beiden volgens verwachting, prima.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Een aanrader voor geïnteresseerden in de Amsterdamse geschiedenis.
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Een interessant boek over de geschiedenis van een Amsterdamse familie.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • leuk cadeau

  ik heb het cadeau gegeven aan iemand die er zeer blij mee was. een echte geert mak fan.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • duidelijkheid
  • Overzichtelijk

  Duidelijk. Geschiedenis van een stad/land adv één familie

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Een schitterend boek
  • Heldere boodschap

  Vlot geschreven, vol leerzame en leuke details.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Fantastisch boek
  • Fantasierijk
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Gemakkelijk om in te leven

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Gewoon lezen dit boek.
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop

  Leerzaam en leuk om te lezen.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Geschiedenis zoals je het wilt lezen.
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Fascinerende geschiedenis van Amsterdam en zijn families.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Jan Six
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  In 1 woord, een geweldig boek!!!

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Historisch zeer gedegen en prettige
  • Goede kwaliteit

  Interessant

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Alsof je het Mak hoort vertellen
  • interessant
  • Leerzaam
  • nauwelijks geïllustreerd

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  In principe ben ik het eens met mijn voorgangers die een review van het boek schreven, voor zover het gaat over de volledigheid van de omschrijvingen, het belang van dit boek voor de Nederlandse geschiedschrijving enz. Maar toch wil ik een paar kritische kanttekeningen maken.
  Want als Geert Mak het heeft over het volgende schilderij of huishoudelijke voorwerp, of zelfs bewaard gebleven kattebelletjes, dan zou ik die zo graag willen zíen. En behalve een plaatje van 5x5 cm aan het begin van ieder hoofdstuk heeft dit boek geen illustraties. Is dit Mak's eigen keuze geweest? Heeft de familie Six geen toestemming voor foto's gegeven? Ik vind het echt jammer dat beeldmateriaal ontbreekt.
  De stamboom is maar zeer beknopt weergegeven, daar had ik graag ook wel iets meer van willen weten.
  En, met alle respect voor de kennis en research van Mak, hij is toch geen schrijver. Jawel, hij heeft meerdere boeken geschreven, en doet dat zoals hij vertelt. Wie hem (op televisie) wel eens heeft horen spreken hoeft geen moeite te doen om bij het geschrevene zijn kenmerkende stem te horen. Maar als b.v. na acht woorden "aanvankelijk" opnieuw gebruikt wordt, was daar toch wel een synoniem voor te vinden geweest.
  Blijft een belangrijk en interessant boek over, waar ik erg blij mee ben, en dat ik dan ook zeker kan aanraden. Als een paar euro prijsverschil voor u geen probleem is, neem dan de gebonden versie, die veel makkelijker open blijft liggen, en daardoor prettiger leest.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 2 Ongepaste review?
 • Met moeite
  • interessant
  • te veel detail

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Ik heb mijn best gedaan, maar heb het boek op een gegeven moment aan de kant gelegd. Ik geloofde het wel. Te veel detail. Leuke inkijk in de geschiedenis, maar had leesbaarder gemogen.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 2 Ongepaste review?
 • Meer dan een familiegeschiedenis
  • prettig leesbaar
  • informatief
  • weinig illustratiemateriaal

  Dit is een goed leesbaar en informatief boek, waarin Mak zich niet beperkt tot de wederwaardigheden van de Amsterdamse patriciërsfamilie Six, maar deze inzet om de Nederlandse en (in mindere mate ) de wereldgeschiedenis te beschrijven. Met zijn persoonlijke en vertellende schrijfstijl die we van hem hebben leren kennen, neemt hij op die manier de lezer mee in vier eeuwen ontwikkeling, bezien vanuit een constante factor – de familie.

  Het is jammer dat er weinig foto's en illustraties in het boek staan – de tekstuele beschrijvingen van diverse artefacten had daar zeker baat bij gehad. Ook de toevoeging van een stamboom zou de informatieve waarde van het werk ten goede zijn gekomen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeker interessant maar...

  Ik zou toch het boek Revolutie door Schuld eerder aanraden. Alhoewel ik het boek van Mak een goede inkijk vond geven in het leven van de familie, deed het boek Revolutie door schuld bij mij veel meer stof opwaaien en ben ik dat nu nog aan het verwerken. Ik sta nog versteld en vraag me af of alles wat Mak in voorgaande boeken verteld heeft wel juist is. Dat boek werpt namelijk feitelijk een heel ander historisch beeld op dan Mak eerder heeft gepresenteerd.... Alles wordt goed beargumenteerd en geverifieerd. Zeer interessant boek dus. Maks boek over Jan Six ook zeker lezen als je meer wilt weten over het wel en wee van het leven van een welgestelde familie uit de 17e eeuw in Amsterdam.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Mooi boek

  Ik vond dit een mooi boek waarbij ik tijdens het lezen ook vaak terugdacht aan het boek Revolutie door Schuld dat de ontwikkeling van onze maatschappij in een ander daglicht stelt en laat zien wie de werkelijke macht heeft verworven sinds de 17e eeuw. Zeer interessant voor elke geschiedenis of politiek geïnteresseerde! De levens van Jan Six was geweldig op microniveau, Revolutie door Schuld op macro niveau. Beide boeken aanraders!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Geert Mak brengt ook in dit boek de geschiedenis weer tot leven
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Een prettig geschreven, toegankelijk boek, zoals we van Geert Mak gewend zijn, ditmaal over de geschiedenis van (een tak van) de familie Six vanaf de late zestiende eeuw tot het heden. De vele schilderijen en andere objecten die in het huis aan de Amstel in Amsterdam nog aanwezig zijn bieden mooie aanknopingspunten voor de schrijver voor zijn beschouwingen over de diverse personages. Aanrader voor ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Nederland en Amsterdam.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • interessant

  Interessant boek, maar ik had het nog mooier gevonden wanneer er nog wat meer foto's in hadden gestaan; van de schilderijen die er in voorkomen, van het huis van de Sixen en bijvoorbeeld kleine platte grondjes van de delen van Amsterdam waar het over gaat.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Anecdotisch
  • Te theoretisch
  • niet boeiend

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Hoe zeer we ook genoten van de vroegere boeken van Geert Mak (Europa Op reis met John .) is dit werk niet zeer
  boeiend en geeft de indruk enkel de familie Six zelf te kunnen van dienst zijn als familiekroniek.
  De hoeveelheid namen maakt het lezen zeer moeilijk en is niet bevorderlijk voor de leesbaarheid.
  Ik geef wel toe dat het feit dat ik als Vlaming minder thuis ben in de Nederlandse geschiedenis ook een rol zal
  spelen in mijn beoordeling.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 2 Ongepaste review?
 • Geschiedenis die tot leven komt
  • informatief
  • sfeervol

  Het gaat altijd om de kleine dingen die geschiedenis tot leven brengen: een persoonlijk briefje, een handschoen die in een lade ligt en tevens is te zien op een schilderij van 3 eeuwen oud, een jurk. Geert Mak rommelt in kelders en op zolders, opent laden en kasten, en beschrijft op boeiende wijze de geschiedenis van de Sixen, en daarmee van Amsterdam, van de regenten, de schilders, de burgervaders, de oude en nieuwe adel. Ik heb er veel plezier aan beleefd.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Je eigen wereld in een andere tijd
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Geert Mak slaagt er weer in de lezer mee te nemen naar het verleden (17e eeuw) en dit te spiegelen aan het heden. De biografie leest bij tijd en wijle als een roman. Tijdens het lezen ontstaan beelden die herkenbaar zijn, ook in het heden.
  Een aanrader voor iedereen die geschiedenis boeiend vindt en zijn eigen tijd en ook omgeving probeert te begrijpen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • je krijgt "echt"waar voor je geld
  • Goede verhaallijn

  het is zoals we het verwacht hadden, de informatie die wij her en der gehoord hadden stroken helemaal met het ontvangen artikel dus voor mij kan het niet stuk. by the way ik ben dan wel geen grote klant van Bol.com maar het zal zeker niet het laatste artikel zijn wat ik bij jullie koop. Toppie.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 1 Ongepaste review?
 • Amsterdam in een faimilie bekeken.
  • Goede kwaliteit

  Het is een goed geschreven boek zoals we gewend zijn van Geert Mak. Zeker voor Amsterdammers is het een bijzonder boek, omdat de geschiedenis van de stad door de familie te volgen zo duidelijk wordt. Ik heb er veel plezier aan beleefd.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Een tijdsbeeld van ons verleden.
  • duurzaam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Het is natuurlijk een boek van een groot schrijver!! Er staan enorm veel feiten en feitjes in.
  Het is heel gedocumenteerd, en het geeft een interessante kijk in de jaren vanaf 1600 tot 1700,
  De gouden eeuw.
  Ik had alleen graag wat meer over de mensen zelf , en hun dagelijkse leven gelezen, wat meer
  als in een roman vorm.
  Dat de mensen zelf wat meer gaan leven.
  Niettemin lees ik het toch met plezier uit, ook omdat het ook allerlei feiten bevestigt , wat ik al weet van andere boeken, uit andere gezichtspunten.
  Dus ik raad het toch anderen aan.
  Knap al die reseurts .

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Geschiedenis in romanvorm
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam
  • interessant en boeiend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Ik ben dol op de geschiedenisboeken van Geert Mak; ze zijn altijd boeiend en lezen als een Roman. Met dit boek krijg je een schitterend beeld van het oude Amsterdam. Geert Mak schrijft zoals hij het zou vertellen: heel fijn om te lezen!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Familie Six verweven met de geschiedenis van Amsterdam.
  • Goede kwaliteit

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  een zeer interessant boek - zoals we van Geert Mak gewend zijn - een historie van een invloedrijke familie gekoppeld aan de geschiedenis van Amsterdam en Nederland. Met veel informatie waar je veel plezier aan beleeft!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Boeiende geschiedenisles
  • Grappig
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Geert Mak maakt van geschiedenis een boeiend verhaal. Door het beschrijven van de opeenvolgende generaties Six en de wereld waarin zij leefden, heb ik veel bijgeleerd over de geschiedenis van de lage landen en van Amsterdam in het bijzonder.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Weer een goed boek van Geert Mak
  • Meeslepend verhaal
  • informatief

  Een prima geschiedeniscollege, verpakt als een familieroman.
  Voor mij als kenner van Amsterdam een leuke herkenningsreis door het verleden van de stad en de opkomst van Nederland.
  Zeer leesbaar geschreven, net als de andere boeken van Mak.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 1 Ongepaste review?
 • Geert Mak en zijn Rembrandt
  • Spannend
  • Grappig
  • Fantasierijk
  • luisterijk
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Het mooiste portret dat Rembrandt ooit geschilderd is dat van Jan Six. Door dit boek te lezen heeft het schilderij nog meer impact dan je verwacht, Geert Mak beschrijft de geschiedenis zo indringend dat als je niet van geschiedenis houdt dit boek toch in

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Er komt geen einde aan .....

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Met name boeiend voor fans van de familie Six, Rembrandt en de familie Six zelf.
  Langdradige, gedetailleerde verhandelingen over schilderijen van familieleden, mini doosjes, opschrijfboekjes en de grote verzamelwoede van de Six's (in lijn met de verwoestende verzameldrang van de zittende elite van die tijd).
  De historische context is enigszins naar de achtergrond verdwenen waardoor het meer lijkt op een promotieboek/verheerlijking van de familie Six. Tot slot, mooi beschreven in de historische schrijfstijl van Geert Mak.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 1 Ongepaste review?
 • Te oppervlakking

  Bij het zien van de vijf sterren voor dit boek ben ik toch verbaasd. Het is goed geschreven, ja dat verwacht je van Geert Max. Maar de inhoud is, voor mij althans, te oppervlakkig. Geen grondig archiefonderzoek maar eerder vluchtige indrukken en mijmeringen over het huis, de Sixen en hun verzameling.
  Misschien zijn er geen echte familiearchieven bewaard, misschien was een grondig archiefonderzoek een veel te omvangrijke bezigheid, maar in dat geval had dit boek niet moeten geschreven worden door deze auteur en had de familie Six het beter toevertrouwd aan een echte onderzoeker, die daarvoor enkele jaren kon uittrekken.
  Dus een ontgoocheling, althans voor mij. Een goed voorbeeld van een op archivalia gebaseerd boek ? Geoffrey Parker over Philips II, of de levens van Willem I en II door Jeroen Koch en Jeroen van Zanten.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 1 Ongepaste review?
 • Interessant
  • interessant
  • goed geschreven

  We wonen in de buurt van de 's Gravelandse buitenplaatsen waar de Sixen ook hun invloed hebben gehad, dus leuk om daar nu anders naar te kijken. Erg interessant om een beter tijdsbeeld te krijgen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Fantastisch
  • Spannend
  • Grappig
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Geert Mak blijft een fantastisch schrijver en het boek is een prachtige inkijk in het verloop van een familie door vele eeuwen heen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • kijk met geert naar Six
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  geert mak schrijft op zo'n wijze dat je als het ware over zijn schouder meekijkt en een scherp beeld krijgt van de periode sie hij beschrijft

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Een echte aanrader
  • Goede kwaliteit
  • een goed en vlot leesbaar boek

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Prachtig geschreven boek, waarin Geert Mak via de familiegeschiedenis van de fam. Six een goed en mooi inzicht geeft in het Amsterdam van de 17e eeuw

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Rasverteller Geert Mak doet het weer
  • pageturner
  • boeiend

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Tsja, als je een boek van Geert Mak openslaat weet ik het al; dat worden korte nachten. Ook in dit boek flikt hij het weer; van de eerste tot de laatste pagina weet hij de familiegeschiedenis van de Sixen boeiend te vertellen en te verweven met de vaderlandse en Amsterdamse geschiedenis. Soms iets teveel in detail, wat mij betreft.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Buitengewoon veelzijdig.
  • Spannend
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Zeer goede indruk van de ontwikkeling van Amsterdam vanaf de Goede Eeuw. Alle voor deze tijd bepalende personen, zoals Rembrandt en Vondel, worden uitvoerig belicht. Schitterend beschrijving van de bouw en ontwikkeling van het huidige paleis op de Dam. Zeer pakkende beschrijvingen. Voor dit meesterwerk verdient Geert Mak een literatuurprijs!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Fascinerend
  • Spannend
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Prachtig boek, historisch gezien buitengewoon leerzaam. Zo krijg je een goede kijk door de eeuwen heen.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 1 Ongepaste review?
 • Prima!
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn
  • geschiedenis

  Had dit boek aan mijn moeder gegeven met kerst. Ze was er enorm blij mee want ze had er veel over gehoord en gelezen.
  We zijn pas paar weken verder dus ze heeft er nog niet veel in gelezen.
  Maar ze vertelde me dat wat ze wel al heeft gelezen erg boeiend vond.
  En als geboren Amsterdamse "loopt" ze mee door de vele straten die door Geert Mak beschreven worden.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Geert Mak klassieker
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn
  • interessant

  Ook in dit boek laat Geert Mak zijn dat hij een van de beste zo niet de beste non fictie schrijvers van Nederland is. Het boekt vertelt prachtig het verhaal van de familie Six tegen de achtergrond van een veranderend Nederland. Het hele verhaal is verpakt in de typische bijna nostalgische vertelstructuur van Mak.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • De geschiedenis komt tot leven
  • Meeslepend verhaal

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Geert Mak neemt mij mee in het Amsterdam van de late Middeleeuwen en schildert een beeld van het leven in die tijd. Niet alleen van de hoofdfiguur Jan Six, maar ook van zijn tijdgenoten en het leven van alledag.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • De Jannen
  • Heldere boodschap
  • Volledig

  Leest lekker weg, wel niet voor pokemoners...

  Vond je dit een nuttige review?
  2 2 Ongepaste review?
 • Interessant boek
  • Meeslepend verhaal

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Mooi en helder geschreven historisch boek. Je leert van alles over de geschiedenis van de familie Six, maar ook over de historie van Amsterdam, Nederland en Europa.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • De Jannen
  • zeer makkelijk leesbaar

  Een boek waarbij je je goed kan inleven in de Jannen Six door de eeuwen heen. Makkelijk leesbaar, informatief en het blijft je aandacht vragen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • fantastisch geschreven

  Dit verhaal neemt je mee in alle levens van jan six. Super boek om te lezen en erg inspirerend.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Mooie beschrijving over 2 eeuwen
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Mooi boek dat inzicht geeft in de Nederlandse geschiedenis via de familie Six. Je kunt, als je een beetje bekend bent in Amsterdam en omgeving, in je hoofd met de hoofdpersonen meewandelen over de grachten en de stad zien groeien.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Een echte MAK en dus een aanrader!
  • Grappig
  • Fantasierijk

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Geeft niet alleen inzicht in de levens van de `Jan Sixen` maar ook een goede inkijk in het leven door die jaren heen

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Boeiende waargebeurde familie historie
  • duurzaam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Wanneer je geïnteresseerd bent in Nederlandse geschiedenis, verteld met de invalshoek van een Amsterdamse familie, dan is dit een absolute aanrader.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Wat kan Geschiedenis toch boeien, Geert Mak op dreef!
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam
  • boeiend
  • Kwetsbaar
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Het is als vanouds de boeiende en meeslepende verteltrant van Geert Mak neemt je mee door de geschiedenis, zonder de som complexe historische achtergrond te vergeten

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • De levens van Jan Six
  • Goede verhaallijn

  Het boek van Geert Mak geeft een interessante kijk op het leven van 'een Nederlander' door de eeuwen heen. De tijdsgeest wordt mijns inziens goed beschreven. Het boek is leerzaam en vermakelijk.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • interessant boek
  • Goede verhaallijn

  Erg leuk vooral de geschiedenis van Nederland en die familie Six verweven te zien. Stonden wel weer dingen in die ik niet wist en of vergeten was. Aaanrader

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Heren Six
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Ik heb het boek bij diverse mensen aanbevolen. Heel interessant om op deze manier meer te lezen over de geschiedenis van Amsterdam. Mede interessant omdat mijn voorouders vanuit Duitsland naar Amsterdam zijn gekomen aan het einde van de 17de eeuw.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Vanaf de gouden eeuw naar het heden.
  • Spannend
  • Grappig
  • Fantasierijk
  • Gebaseerd op uitstekend onderzoek.
  • Veel amusante anecdotes en bijzonderheden.
  • Veel goede tijdsbeelden.
  • Ingewikkeld verhaal
  • Soms uitwijdingendie de verhaallijn ophouden
  • Toch heel erg veel details.
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Echt een boek voor geschiedenis-liefhebbers. Als zodanig een inhoudelijk erg rijk boek. Door enorm veel namen leest het niet zo gemakkelijk. Regelmatig is studerend lezen nodig.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • toegankelijke geschiedenis
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn
  • historsch verantwoord

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Geert Mak brengt moeiteloos geschiedenis tot leven!

  Vond je dit een nuttige review?
  1 1 Ongepaste review?
 • goed boek!
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam
  • Kwetsbaar

  Op het begin moet je jezelf even met het boek mengen maar daarna is het een aangenaam boek.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Gewoon prima service, duidelijke uitleg.
  • Goede kwaliteit

  Inhoud boek is persoonlijke mening voor een ieder. Jullie service is prima. Zeer tevreden.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • fantastisch boek
  • Meeslepend verhaal

  Boeiend vanaf de eerste pagina. Gedetailleerd en beeldend, kortom een aanrader voor iedereen die van geschiedenis houdt.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Amsterdam vanuit de hogere kringen
  • Fantasierijk
  • je leert er veel van en t leest heel makkelijk

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Het is een mooi geschiedenis verhaal. Je ziet t leven voor je in de diverse eeuwen. er is wel overlap met zijn andere boek ` een kleine geschiedenis van Amsterdam`

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Lezen in het donker
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam
  • ingebouwde lamp
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Handzaam, makkelijk in gebruik. Batterijen gaan lang mee goede prijs kwaliteit verhouding

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Ontboezemingen van de familie Six
  • Goede kwaliteit
  • duurzaam
  • een boek dat je meerdere keren wilt lezen.

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Goed leesbaar historische geschiedenis. Geeft een goed beeld van het leven en de maatschappelijke ontwikkelingen in de tijd, vanaf de eerste Jan Six

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • een boeiend boek
  • Meeslepend verhaal

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Het boek is heel interessant om te lezen. De boeiende schrijfstijl zorgt ervoor dat je blijft lezen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • van Jan Six'Rembrandt naar Jan Six
  • Goede kwaliteit
  • duurzaam

  wil je iets te weten komen over de Amsterdamse (en ook NL-se) geschiedenis dan is dit boek van Geert Mak een aanrader.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Aanrader!
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop

  M
  Geert Mak weet weer opnieuw een prachtig boek te schrijven over een bekende oude Nederlandse familie. Zeer aan te bevelen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Historisch verslag
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Boeiend en meeslepend geschreven. Een goed verslag van het leven van een vooraanstaande Amsterdamse familie door de eeuwen heen. De tijdgeest komt er goed in tot uiting.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Ontspannen geschiedenisles

  Dat dit boek zorgt voor een aantal heerlijk ontspannen uren. En je er bovendien nog iets van leert over de Gouden Eeuw.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Helaas, niet zoals gehoopt

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Ik had gehoopt dat het zo vlot leesbaar geschreven zou zijn als zijn andere boek In Europa. Dit lijkt me eerder een opsomming. Voorlopig lees ik eerst andere boeken vooraleer ik hier terug verder lees.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Knap van Geert Mak!
  • Goede kwaliteit

  Dit boek wordt door velen bejubeld en ik kan na het lezen goed begrijpen waarom. Het boek leest vlot en je steekt er veel van op.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Snel kopen!
  • Meeslepend verhaal
  • indrukwekkend

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Prachtig beschreven en voor een ieder leesbaar. Het boek geeft een prachtige indruk van de divere perioden.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Voor alle liefhebbers van (Nederlandse, Europese) geschiedenis
  • Spannend
  • Fantasierijk

  prachtige schets van een familie, een stad, een land en een continent door de eeuwen heen. Het boek waarvan ik dacht 'natuurlijk heeft Mak dit geschreven'.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit
  • duurzaam
  • prijzig

  Wat ik goed vind aan dit artikel: goede kwaliteit, duurzaam
  Minder goed: prijzig

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Interessant en mooi geschreven
  • Spannend
  • Grappig
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Wederom een heel fijn boek van Geert Mak. Prachtige geschiedenis van een interessante familie, van Amsterdam en van Nederland.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Fascinerende reis met familie Six
  • Spannend
  • Fantasierijk
  • je staat plotseling op straat in het 17 de eeuwse Amsterdam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Geert Mak slaagt er in om met zijn beschrijving van de verschillende generaties Six -allemaal Jan geheten- een spannende familiegeschiedenis te schrijven. Hij gebruikt de levens als miniatuurvertwlling over de matschappij

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Geschiedenis van kunst en Amsterdam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Geert Mak brengt je letterlijk in de woonkamer van Jan Six met interessante visies op vele historische figuren, knap gedaan.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Page turner

  Een geweldig boek dat iedereen met interesse in geschiedenis en kunstgeschiedenis tal van nieuwe inzichten zal opleveren.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Dit zou iedereen moeten lezen!
  • Zeer interessant boek dat je achter elkaar uit leest.

  Dit boek toont aan dat de geschiedenis zich herhaalt. Eigenlijk zou iedereen dit als onderdeel van zijn/haar opvoeding moeten lezen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Een stukje fantastische Amsterdamse geschiedenis!
  • Spannend

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  inzicht in de geschiedenis van Amsterdam en Nederland door het volgen van een Amsterdamse familie door de eeuwen heen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Interessant
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Dit boek schildert aan de hand van de levens van alle 'Jan Sixen' de geschiedenis van Amsterdam.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Schitterend boek
  • Goede verhaallijn

  Het is een mooi, schitterend van een knappe schrijver. Wij hebben het in een keer uitgelezen, wel uiteraard na elkaar.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Het Amsterdam van Geert Mak
  • Goede kwaliteit
  • duurzaam

  prachtig boek in navolging van zijn vorige boeken over Amsterdam en "De goede stad"

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Een ander beeld van het leven van Rembrandt.
  • Voordelige koop

  Goed geschreven en erg informatief. De schrijver geeft in dit werk een duidelijke weergave van de 17e eeuw.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Interessante en zeer leesbaar geschiedeniswerk
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  fijne manier om door het verhaal van de familie Six de geschiedenis van Amsterdam te lezen.
  Een aanrader.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Amsterdam door de jaren heen
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam
  • makkelijke bestelling vanuit duitsland
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Het is een prachtig geschreven boek. Je loopt door Amsterdam aan de hand van een familiegeschiedenis door de jaren heen. Typisch Geert Mak, in een prachtige taal met veel kanttekeningen en aftakkende verhaallijnen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Aan de hand van de familie Six een wandeling door de geschiedenis.
  • Fantasierijk
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn
  • beperkt tot de sociale bovenlaag

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Prettige geschreven. Een goede mix tussen details van een familieleven en een overzicht van de algemene geschiedenis.
  Wel met zwaartepunt op Amsterdam. Geeft ook de sociale ontwikkeling van Nederland weer, gedurende de laatste 400 jaar.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Echt een aanrader
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Geweldig boek. Je blijft lezen. Mooie beschrijving van Amsterdam door de eeuwen heen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Opsomming

  Ik vind het een opsomming van feiten. Vlot geschreven dat wel. En het geeft een tijdsbeeld, maar ik heb het niet uitgelezen. Ik dacht ik geloof het verder wel.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop

  Wat ik vooral goed vind: goede kwaliteit, voordelige koop.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Onderhoudend
  • Goede verhaallijn

  Leuk geschreven
  Inkijk in de geschiedenis van Nederland door de ogen van de familie Six

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Pracht boek
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Wie dit boek leest komt ook heel veel geschiedenis van de stad Amsterdam te weten.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Treffende familiegeschiedenis
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Prachtig boek. Historisch doorwrocht maar op een aanstekelijke manier geschreven die voor veel mensen toegankelijk is.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Absolute must voor iedereen die van vaderlandse geschiedenis houdt
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Prachtig boek dat een familie volgt vanaf de gouden eeuw tot nu

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • Kwetsbaar

  Positief aan dit artikel vind ik: goede kwaliteit, voordelige koop
  Wat me tegenviel: kwetsbaar

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Vir eeuwen familiegeschiedenis
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Geweldig familie epos gebaseerd op feiten.
  Geeft inzicht in de ontwikkeling van de Amsterdamse samenleving van de laatste vier eeuwen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Levende geschiedenis
  • Grappig
  • Erg prettig geschreven

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Het is zó leuk om te lezen over het dagelijks leven door de eeuwen heen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Boeiende familiegeschiedenis
  • goede tijdgeest boeiend verteld veel interessant

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Als je van geschiedenis houdt dan is het lezen van dit boek een genot!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Interessant
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Het pakte mijn meteen het boek, goed geschreven

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • machtig!
  • Meeslepend verhaal

  Perfect boek, typisch Mak: geweldig boeiend, schitterend gedocumenteerd. Je voelt je niet Nederlander, maar Amsterdammer!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Meesterwerk van Geert Mak
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam
  • Kwetsbaar

  Niet zo makkelijk en snel te lezen als een roman maar wel boeiend geschreven

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Uitstekend
  • Goede verhaallijn
  • historisch interessant

  Mooi boek dat goed de stadshistorie in zijn tijd weergeeft.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • amsterdamse historie
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  top boek weer van geert mak: goed historisch perspectief

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • 4 eeuwen (familie)geschiedenis
  • Goede kwaliteit

  Behalve dat het een familiegeschiedenis is, is het ook een verslag van de Nederlandse geschiedenis. Voor geïnteresseerden zéér aan te bevelen

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Goed

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Boeiend zoal de meeste boeken van Geert Mak

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Wat ik goed vind aan dit artikel: goede kwaliteit.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Wat ik goed vind aan dit artikel: goede kwaliteit.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit

  Wat ik goed vind aan dit artikel: goede kwaliteit.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Kun je niet overslaan
  • Goede kwaliteit
  • geschreven in een zeer toegankelijk stijl

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Prachtig beeld van de maatschappij vanaf de 17e eeuw.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Echt een aanrader

  Prachtig boek, echte aanrader voor de liefhebbers van Geert Mak

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Geschiedenis gaat leven

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  ageweldige geschiedenisvertelling. verhalen, die zich afspelen in het Amsterdam van de Gouden eeuw. Bekende namen als Rembrandt, dichters en buitenplaatsen als Hillegom en Lisse. mijn woonomgeving.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Goed
  • Goede kwaliteit

  Wat ik goed vind aan dit artikel: goede kwaliteit.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Boeiend!
  • Goede kwaliteit

  Heel boeiend, heel onderhoudend geschreven historisch relaas. Heb er ook weer veel van geleerd.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Eens wat anders
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop

  Mooie kijk op een stuk redelijk onbekende geschiedenis

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Duik in de geschiedenis
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Prima geschreven en geef goed de situatie weer

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Jan Six
  • Saai

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Hoewel het onderwerp met absoluut interesseert, werd het op den duur toch wat saai en langdradig.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • erg verrassend boek
  • Spannend
  • Fantasierijk

  weer een stukje geschiedenis rijker

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Heerlijk: een nieuwe Geert Mak
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop

  Ik heb het kado gegeven. Ik hoop dat die persoon het snel uit heeft, want ik zou het graag lenen om ook te lezen

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Interessante materie en goed geschreven!
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Mooi boek als je van Amsterdam en geschiedenis houdt. Ik heb er als Amsterdamse van genoten!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • gewoon lezen
  • Spannend
  • Grappig

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  een mooie combi van amsterdamse historie en een inkijkje in de grachtengordelwereld.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • heel leerrijk
  • Grappig
  • Fantasierijk

  Het boek stuurt je terug in de geschiedenis

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Amsterdamse door de eeuwen heen
  • Een heel interessant verhaal dat niet ingewikkeld of grappig is maar wel leerzaam

  Als je van geschiedenis houdt moet je dit boek lezen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Soepele opeenstapeling van weetjes.
  • Meeslepend verhaal
  • Ingewikkeld verhaal

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Altijd een genoegen om mee te gaan in de vertellingen van Geert.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • leerzaam
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Mooi boek met diepgang, leerzaam en wekt nieuwsgierigheid

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Heel mooi boek !
  • Spannend
  • Grappig
  • Fantasierijk
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Weer een echte aanrader voor de lezers van Geert Mak.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Prima historisch overzicht over een Amsterdamse familie
  • Voordelige koop

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Vlot geschreven. Het geeft een mooi beeld van Amsterdam

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • prijzig

  Pluspunten van dit artikel: goede kwaliteit, voordelige koop.
  Minpuntje: prijzig.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit

  Pluspunt van dit boek: goede kwaliteit

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • hoogst interessant
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  heel interessant werk! en geweldig goed geschreven

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • De familie Six door de eeuwen heen.
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Geeft een mooi tijdbeeld van het leven toen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit

  Goede kwaliteit, dat is wat ik er goed aan vind.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Jan Six boeiend
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Boeinde inkijk in Amsterdams leven in de tijd van Rembrandt

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Boek Six
  • Goede verhaallijn
  • interssant

  Goed, interessant en lekker dik

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • van gouden eeuw tot nu
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Voor een geschiedenisliefbebber is dit een aanrader en duidelijk leesbaar

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Weinig interessant
  • Goede kwaliteit
  • prijzig

  Veel te veel oninteressante feitjes. Leuk voor historici, maar niet voor de "gewone" lezer.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Fenominaal
  • duurzaam
  • snelle beezorging

  Geweldig boek met mooie geschiedenis.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • mak doet het weer
  • Moeilijk in te komen
  • Voorspelbaar

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  je moet wel wat op de hoogte zijn van de nederlandse geschiedenis

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Weinig op aan te merken
  • Voordelige koop

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Wat ik goed vind aan dit artikel: voordelige koop.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Kleurige mensen
  • Goede kwaliteit
  • duurzaam
  • prijzig

  Interessant boek en ziet er keurig uit!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Goed
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  een goed stuk geschiedenis

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • six door de eeuwen heen
  • Spannend
  • Grappig
  • Fantasierijk
  • Voorspelbaar

  zeer goed verhaal over Jan six

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Aanrader
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop

  goed interessant boek

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Voordelige koop

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Als pluspunt zou ik zeggen: voordelige koop.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Goed
  • Voordelige koop

  Voordelige koop, dat is wat ik er goed aan vind.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • ded geschiedernis van Jan Six is een levendig verhaal van een
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geert Mak is een boeiende schrijver van historische feiten e4n gebeurtenissen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Mooi boek
  • Goede verhaallijn

  Weer een geweldig boek van Geert Mak.
  Aanrader

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Sjieke familie
  • Ingewikkeld verhaal
  • soms een beetje slordig met herhalingen e.d.

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Belangwekkende ingang naar de geschiedenis van Amsterdam en zijn magistraten.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • zeer boeiende familiegeschiedenis
  • Spannend
  • Grappig

  zeer pakkend geschreven familiegeschiedenis als ook een geschienis van Amsterdam

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit

  Pluspunt van dit artikel: goede kwaliteit

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Prachtig verhaal.
  • Goede kwaliteit

  Een mooi verhaal over een familie. Geweldige schrijver.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Fantastisch boek over Amsterdam
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Zeer onderhoudend boek!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Goed
  • Goede kwaliteit

  Pluspunt van dit artikel: goede kwaliteit

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Conform de stijl van zijn overige boeken.
  • Fantasierijk

  Geschreven in de stijl van Geert Mak

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Eigenlijk een must.
  • Goede kwaliteit

  Naast de familiegeschiedenis ook veel vaderlandse geschiedenis.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • duurzaam

  Als pluspunt zou ik zeggen: duurzaam.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • spannend en ontspannend
  • Spannend
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  HET IS EEN SPANNEND VERBLIJF IN HET VERLEDEN

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Waardevolle historie.
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Sterk historisch verhaal wat toegankelijk geschreven is. Historisch waardevol!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • topper
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Een fijn boek om te lezen zoals we van Geert Mak gewend zijn.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • QB.VII
  • Goede kwaliteit
  • duurzaam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Bijzonder boeiende historie over een beroemd en bekend geslacht!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Geert Mak overtreft zichzelf
  • Goede kwaliteit

  Een prachtige familiegeschiedenis op virtuoze wijze verteld.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Aanrader
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Ebook, interessant, goed geschreven.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • dit boek is echt de moeite waard!!
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschiedenis is een verrijking van je leven.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • maakt 17e eeuw in Amsterdam levend
  • Goede verhaallijn

  Boeiend vanaf de eerste bladzijde

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Lees en oordeel zelf!
  • Goede kwaliteit
  • duurzaam

  Ondanks dat het geen roman is, leest het wel zo

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Heel mooi beschreven en heel knap beschreven.
  • Spannend
  • Fantasierijk

  heel interessant boek.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • aanrader
  • Goede kwaliteit

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  voor liefhebbers van Rembrandt en familie tradities

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Enerverend!
  • interessant

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Interessant en mooi beschreven.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  goed geschreven, meeslepend

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • mooi
  • Meeslepend verhaal

  inzicht in geschiedenis van amsterdam/nederland

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • onderhoudende geschiedenis

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  lezenswaardige geschiedenis, toegankelijk geschreven

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • een motje om te lezen!
  • Spannend
  • Grappig
  • Fantasierijk

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Razend interressant uit historisch oogpunt!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Goed
  • Spannend
  • Fantasierijk

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Spannend, Fantasierijk, geen minpunten

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Een boeiende kroniek.
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Vlot, onderhoudend, leerzaam.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Prachtig boek.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Middelmatig
  • Moeilijk in te komen

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  geen pluspunten, Moeilijk in te komen

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • alweer een topper

  lezen, de moeitewaard

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed boek
  • Grappig
  • Fantasierijk

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Makkelijk leesbaar

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Fantasierijk

  Fantasierijk, geen minpunten

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Mooi
  • Goede kwaliteit

  Prachtig boek.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Geweldig tijdsbeeld

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Prachtig boek
  • Meeslepend verhaal

  Een prachtig meeslepend verhaal.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Goed verhaal
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Leuk en leerzaam verhaal

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • fascinerend boek
  • Goede kwaliteit
  • prijzig

  Fascinerend verhaal,blijftboeien

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Familiegeschiedenis!
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Een prachtig verhaal.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Aanrader!
  • Spannend
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Ontzettend interessant!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • goed gekozen cadeau
  • Goede verhaallijn

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Interessant, boeiend.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • De levens van jan six
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Prima boek

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Goed boek, mooi kado
  • het nieuwste van geert mak; altijd hoge kwaliteit

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Goed boek. Mijn vader was er blij mee

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Spannend
  • Fantasierijk

  gewoon kopen en lezen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • interessant boek voor kunst- en geschiedenisliefhebbers
  • geeft een beeld van die tijd

  mooi boek

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit

  De beste van Geert Mak !

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Mooie ebook aanbieding
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Mooi boek

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • fantasties
  • Spannend
  • Grappig
  • Fantasierijk
  • Ingewikkeld verhaal

  mooi boek

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Jan six
  • Spannend
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Goed boek

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Boeiend Amsterdams

  Zo ken ik hem weer, die ouwe Mak.
  Kopen dat boek!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Mooi Boek!
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  lezen! Je leert ervan.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Geweldig boek
  • Spannend
  • interessant

  Dit lees je in een keer uit!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Te veel feiten en teweinig verhaal
  • Moeilijk in te komen
  • Ingewikkeld verhaal
  • Saai
  • Geen diepgang
  • 10.000 feitjes geen verhaal
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Welk artikel?

  Vond je dit een nuttige review?
  5 10 Ongepaste review?
 • Reis door de tijd

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Vond het een zeer boeiend boek en gaf van elke periode de tijdsgeest goed weer.
  Nodigt uit om meer boeken van Geert Mak te lezen

  Vond je dit een nuttige review?
  0 1 Ongepaste review?
 • Meesterlijk boek.
  • Spannend
  • Meeslepend verhaal

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Dit is een boeiend en goed verteld verhaal over een bewogen tijd in onze geschiedenis en een interessante man. Zou iedereen moeten lezen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 1 Ongepaste review?
 • Nederlandse geschiedenis
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Is cadeau gedaan dus kan zelf geen oordeel geven. Ontvanger was er blij mee en oordeelde als volgt:

  Vond je dit een nuttige review?
  0 1 Ongepaste review?
 • historisch zeer interessant
  • Meeslepend verhaal

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  soms te veel informatie maar ineens weer heel spannend

  Vond je dit een nuttige review?
  0 1 Ongepaste review?
 • Goed
  • Goede kwaliteit

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Wat ik goed vind aan dit artikel: goede kwaliteit.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 1 Ongepaste review?
 • Prachtig boek!
  • Grappig
  • Fantasierijk

  Boeiend en prettig leesbaar. Zo wordt je liefhebber van geschiedenis!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 1 Ongepaste review?
 • Mooi verhaal
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn
  • interessante geschiedenis

  Mooi uitgevoerd boek.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 1 Ongepaste review?
 • Fijn Geschiedenis-Verhaal

  Laat ons meleven Hollandse Geschiedenis.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 1 Ongepaste review?
 • Mooie inkijk in onze geschiedenis
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Interessante familiegeschiedenis

  Vond je dit een nuttige review?
  0 1 Ongepaste review?
 • Ben heel erg benieuwd!

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Ik heb hele goede berichten gehoord van mensen die dit boek al gelezen hebben, ga het binnenkort in mijn vakantie lezen. Heb er heel veel zin in!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 2 Ongepaste review?
 • Geert Mak: de levens van Jan Six
  • Goede verhaallijn

  Heel onderhoudend en informatief

  Vond je dit een nuttige review?
  0 2 Ongepaste review?
 • Schitterend boek
  • Spannend
  • Meeslepend verhaal
  • Goede verhaallijn

  Dit moet is echt de moeite waard om te lezen. Het zou een geschiedenisboek moeten zijn voor nog en oud.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 3 Ongepaste review?
 • Niet te downloaden

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Kan het niet beoordelen omdat het niet te downloaden is op mijn e reader. Behoorlijk waardeloos dus, net als de andere boeken die ik bij jullie gekocht heb.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 14 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit

  Geschreven bij De levens van Jan Six

  Pluspunt van dit boek: goede kwaliteit

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?

Productspecificaties

Inhoud

Taal
Nederlands
Bindwijze
Paperback
Druk
2
Verschijningsdatum
augustus 2016
Afmetingen
23,1 x 15,1 x 3,2 cm
Aantal pagina's
448 pagina's
Kaarten inbegrepen
Nee
Illustraties
Met illustraties

Betrokkenen

Auteur
Geert Mak
Uitgever
Atlas Contact, Uitgeverij

EAN

EAN
9789045031842

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Gemiddelde leestijd
11 h
Subtitel
een familiegeschiedenis
Thema Qualifier Code
1DDN-NL-A
Thema Subject Code
NH

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Boek, ebook of luisterboek?
Boek
Periode
ca. 1500-1800
Nieuw of tweedehands
Tweedehands
Aanraders
Prijswinnaars, Gezien in de media
29 95
Let op, bijna uitverkocht!
Voor 23:59 besteld, morgen in huis Tooltip
Verkoop door partner van bol.com Librituris
Andere verkopers (22)
Tweedehands
Goed vanaf € 7,50
Tweedehands

Bezorgopties

 • Vandaag nog in huis (bestel doordeweeks voor 14:00, bezorging tussen 18:00 en 22:00)
 • Doordeweeks ook ’s avonds in huis
 • Ook zondag in huis (bestel voor za 23:59)
Bekijk alle bezorgopties
 • Verpakt en verzonden door bol.com
 • Gratis verzending
 • 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
 • Ophalen bij een bol.com afhaalpunt mogelijk
 • Dag en nacht klantenservice

Expert beoordeling

Oeuvreprijs voor verdiensten voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal

Bekijk de winnaars van de Gouden Ganzenveer

Vaak samen gekocht