Gedragsproblemen in de klas

een praktisch handboek

Auteur: Anton Horeweg
Uitgever: Lannoocampus
 • Nederlands
 • 1e druk
 • 9789401406543
 • april 2013
 • Paperback
 • 272 pagina's
Alle productspecificaties

Anton Horeweg

Anton Horeweg, leerkracht, gedragsspecialist (M SEN). Auteur van o.a. Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs, onderwijsboeken die op een groot aantal Nederlandse en Vlaamse opleidingen inmiddels verplichte literatuur zijn. Anton Horeweg heeft zitting in de expertteams van het project Leerkracht van het NCOJ en KC-KJP, werkt als trainer/methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Samenvatting

Dit boek biedt leerkrachten een praktisch overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je bij kinderen in de klas kunt tegenkomen en hoe je hiermee kunt omgaan. Het is helder geschreven en direct toepasbaar in de dagelijkse klassenpraktijk. Dit boek laat zien dat het vaak verrassend kleine dingen zijn die kinderen met grote problemen goed kunnen ondersteunen! Zorgplicht en passend onderwijs zijn goede concepten, maar brengen nogal wat te weeg op school. Steeds vaker komen er kinderen met forse gedragsproblemen of gedrags- en ontwikkelingsstoornissen in het regulier basisonderwijs en van leerkrachten wordt verwacht dat ze hier adequaat mee kunnen omgaan. Om les te kunnen blijven geven in een klas waarin steeds meer zorgkinderen zitten die de nodige ondersteuning behoeven, is dit boek geschreven. Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs begint met het onderscheid tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Hierna beschrijft ieder hoofdstuk een gedragsprobleem of gedrags- of ontwikkelingsstoornis die je in de klas kunt tegenkomen, zoals AD(H)D, ASS, depressie, faalangst en pestgedrag. Het beantwoordt vragen als: hoe kun je kinderen ondersteunen die ondanks hun beperkingen moeten functioneren op de gewone basisschool? Wat kun je doen? Wat kun je beter niet doen? Het boek eindigt met een hoofdstuk over executieve functies en hun invloed op gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Een onmisbaar boek voor leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders, remedial teachers, pabostudenten en iedereen die werkt met kinderen en jongeren met gedragsproblemen. 'Een gouden leestip voor leerkrachten in het basisonderwijs die aanlopen tegen gedragsproblemen van leerlingen, is het handboek Gedragsproblemen in de klas van Anton Horeweg. Dit bijzondere boek maakt duidelijk dat de oorzaak van gedragsproblemen niet alleen bij het kind liggen, maar mogelijk ook bij de leerkracht. Gedragsproblemen zijn doorgaans interactieproblemen. Horeweg bespreekt de belangrijkste ontwikkelings- en leerstoornissen met hun specifieke problemen en geeft praktische tips om deze op te lossen. [...] De informatie is goed gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek, waarbij altijd de vertaalslag wordt gemaakt naar de dagelijkse praktijk in de klas.' Didactief, juni 2015

Recensie(s)

Dit onmisbare handboek voor (aankomende) leraren in het basisonderwijs over gedragsproblemen en -stoornissen, besteedt aandacht aan een twaalftal probleemgebieden, variërend van AD(H)D, agressie, angststoornissen, pesten, depressie en hechtingsproblematiek tot het Syndroom van de la Tourette. Er is ook aandacht voor zogenoemde co-morbiditeit: de in samenhang voorkomende leer- en gedragsstoornissen. Op heldere wijze wordt uiteengezet welke soorten problemen er zijn, met hun oorzaken en gevolgen, in welke vorm ze zich manifesteren in de klas of in de school en wat je eraan kunt doen (en ook wat je niet moet doen!) om je zorgkinderen te steunen. Elk chapiter heeft een handige, afsluitende samenvatting waarin het aantal van deze adviezen, in de vorm van kleinschalige 'do’s and don'ts', indrukwekkend is. Aan het eind is een uitgebreide bibliografie en een overzicht met bijna zesshonderd eindnoten opgenomen. Het boek zal ook helpen bij het begrijpen van de actuele, kritische discussie rond de nieuwe DSM-5. De auteur, leerkracht, gedragsspecialist en trainer/coach beheert de website www.gedragsproblemenindeklas.nl.

Jos Weinberg

Lees de eerste pagina's

4.7
van de 5
34 reviews
0
0
0
9
25
35
 • Praktisch
  9
 • Toegankelijk
  8
 • Compleet
  7
 • Inspirerend
  6
 • Verrassend
  3
 • Overzichtelijk
  2
0
Toon meer punten Toon alleen de eerste 3 punten
 • Met recht een praktisch handboek voor leerkrachten
  • Toegankelijk
  • Praktisch
  • helder
  • Overzichtelijk
  • goed theoretisch kader
  • mooie concrete voorbeelden uit de klassensituatie
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Gedragsproblemen in de klas.
  Een praktisch handboek

  Als leerkracht met 30 jaar ervaring in het basisonderwijs, als gedragsspecialist (master SEN) en auteur van de geweldig informatieve website met dezelfde naam, heeft Anton Horeweg een prachtig vervolg hierop geschreven in dit handboek voor de dagelijkse praktijk van leerkrachten. Het adres van zijn website had ik al voor het verschijnen van dit boek vele malen aan collega’s binnen het onderwijs doorgegeven, waarbij ik steeds enthousiaste reacties kreeg. Dit vanwege de heldere en uitputtende beschrijvingen van diverse gedragsproblemen, maar vooral ook vanwege de praktische handvatten die de auteur geeft voor in de klassensituatie.

  Uit dit boek spreekt een heel optimistisch beeld dat de auteur van kinderen met gedragsproblemen heeft, maar vooral ook van de mogelijkheden die leerkrachten hebben om allerlei ook stoornisgerelateerde gedragsproblemen zo klein mogelijk te houden. De auteur laat middels vele voorbeelden, - die duidelijk herkenbaar in grijze kaders staan -, uit zijn uitgebreide ervaring als leerkracht zien, hoe essentieel de benadering is die de leerkracht toepast. Dat het er niet zozeer om gaat om te achterhalen wat het kind heeft, maar vooral om wat hij nodig heeft om beter te functioneren. Ieder kind, ook die met gedragsproblemen, wil het in feite goed doen, maar hij is klem komen te zitten, is ontmoedigd geraakt en heeft de leerkracht nodig om weer op het goede spoor te komen. Zo maakt de auteur in zijn boek heel duidelijk dat gedragsproblemen in wezen (deels) interactieproblemen zijn. Verander jij als leerkracht je gedrag dan verandert ook het gedrag van het kind.

  Door zich zo meer te richten op het gedrag van de leerkracht dan alleen te focussen op het (probleem)gedrag van het kind sluit de auteur aan bij het Handelings Gericht Werken (HGW)/ Oplossingsgericht werken, wat past binnen de visie van Passend Onderwijs.

  De auteur heeft het boek beknopt kunnen houden door overal in de tekst noten aan te geven, die verwijzen naar teksten achterin het boek, waar nadere uitleg en eventuele verwijzingen worden gegeven naar relevante literatuur.

  Wat dit boek met name zo aantrekkelijk maakt zijn de vele praktijkvoorbeelden. Het heeft veel parallellen met het boek dat ik zelf eerder schreef en waar de auteur ook regelmatig naar verwijst: ‘Pedagogische adviezen voor speciale kinderen’. Het verschil zit er vooral in dat ik in mijn boek het theoretisch wetenschappelijk kader een wat grotere plek heb gegeven dan Anton Horeweg heeft gedaan. Daarnaast heb ik als onderwijsbegeleider, werkzaam in het Voortgezet Onderwijs, vele praktische handvatten voor leraren gegeven, maar Anton Horeweg heeft in dit boek een nog grotere vertaling naar de klassensituatie kunnen maken vanwege zijn eigen ervaringsdeskundigheid als leerkracht.

  Op deze manier vullen onze boeken elkaar heel mooi aan, zijn ze geschreven vanuit eenzelfde visie: dat het belangrijk is om te zoeken naar wat een kind allemaal al wél kan en dat uit te breiden. Dus achter het soms ongewenste gedrag van het kind gaan kijken, en zo zien dat hij het even niet meer weet en onze hulp en steun nodig heeft om de vaardigheden te leren die hij, al dan niet door een beperking, nog onvoldoende beheerst. Zo komen we beiden tot de belangrijke constatering dat de leerkracht er zeer toe doet en voor het kind het verschil kan maken!

  Beide boeken kunnen zo (aankomende) leerkrachten en docenten helpen bij hun belangrijke werk: de begeleiding van kinderen en jongeren met speciale ondersteuningsbehoeften, zodat zij meer naar hun mogelijkheden kunnen gaan presteren en functioneren.

  Trix van Lieshout, orthopedagoge, GZ-psychologe
  Auteur van ‘Pedagogische adviezen voor speciale kinderen’

  Vond je dit een nuttige review?
  13 0 Ongepaste review?
 • Boekrecensie uit magazine Leven Met Autisme november 2014

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas

  Gedragsproblemen in de klas
  Een praktisch handboek – herziene editie
  Anton Horeweg
  Uitgeverij LannooCampus
  ISBN 9789401417938

  Gedragsproblemen in de klas staat vol praktische informatie over gedragsproblemen, gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen. Dat het boek al haast onmisbaar is in de orthotheek van scholen is een feit; het boek is inmiddels al verplichte of aanbevolen literatuur op een aantal hogescholen en post-hbo opleidingen. Binnen een jaar na het verschijnen van het boek verscheen er al een herziene druk, met de toegevoegde onderwerpen hoogbegaafheid en probleemgedrag en probleemgedrag veroorzaakt door trauma en/of mishandeling/misbruik. Ook heeft Anton andere onderwerpen alweer geactualiseerd. Wie het eerste boek al in zijn of haar bezit heeft, kan de uitbreiding gratis downloaden vanaf de site van de uitgeverij.
  Naast het boek heeft Anton een heel uitgebreide website: www.gedragsproblemenindeklas.nl Ook hier zijn veel praktische tips te vinden, die direct bruikbaar zijn. Mooi is het hoe Anton aangeeft dat het altijd maatwerk is en hoe je altijd eerst moet kijken wat passend is. Hij beschrijft het duidelijk in zijn boek en op zijn website: “Noch deze site, noch mijn boek Gedragsproblemen in de klas, zijn een receptenboek. Gedragsproblemen oplossen is altijd maatwerk. Zoek de handreikingen die passen bij jou als leerkracht, bij het kind en de ouders. Soms za je merken dat de gekozen handreikingen niet werken bij dit kind, deze leerkracht en deze ouders. Zoek dan verder en bedenk dat gedragsverandering een lange adem vergt. En vergeet niet: elk kind is uniek, zelfs al heeft het een probleem met een algemene naam.”
  Het boek maakt zich onderscheidend door de diversiteit en de volledigheid van de praktisch toepasbare informatie over gedragsproblemen, gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen. Kees van Overveld beschrijft het al in het voorwoord, Anton heeft veel bronnen bestudeerd. En hij blijft zich professionaliseren. Zo is hij betrokken als schrijver bij ons magazine Leven met autisme, door mooie praktijkverhalen te schrijven. Verhalen die de lezer aan het denken zetten en die ook nog eens erg onderhoudend zijn om te lezen. Onlangs bezocht hij onze eerste LMA-middag, waar hij de lezing van Barbara de Leeuw over onderprikkeling bij autisme bijwoonde. In zijn boek heeft hij een stukje gewijd aan prikkelverwerking in het hoofdstuk over autisme. Ik verwacht zomaar dat in de volgende herziene uitgave dit stukje uitgebreid zal zijn met een hoofdstuk over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot autisme: dat autisme een prikkelverwerkingsstoornis is en dat alleen een gedragsaanpak niet voldoende is. Kennis over prikkelverwerking bij autisme is nodig binnen het onderwijs en het is mooi dat Anton zich inzet om deze kennis te vergaren en te delen. Hij besteedt ook aandacht in zijn boek aan het gegeven dat kinderen met autisme vaak een vertraagde ontwikkeling doorlopen en dat de leerkracht hier rekening mee moet houden. Hierbij verwijst hij naar de literatuur van Martine Delfos, die de verschillende mentale leeftijden van kinderen met autisme beschrijft.
  Als dit artikel verschijnt, ben ik ondertussen naar het congres Gedragsproblemen in de klas geweest, waar Anton zijn lezing zal geven. Ik zit me er erg op te verheugen om daar naar toe te gaan. Anton levert een positieve bijdrage aan passend onderwijs met zijn boek, zijn website en zijn activiteiten. Ik hoop dat hij nog lang voor ons magazine blijft schrijven, zodat we van zijn praktijkverhalen kunnen blijven genieten.

  Natasja Hoogerheide.

  Vond je dit een nuttige review?
  8 0 Ongepaste review?
 • Onmisbaar voor de personeelsbibliotheek
  • Heldere boodschap
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Volledig
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Bij een boek met zo’n omvangrijk onderwerp is een goede inhoudsopgave onmisbaar. Die is er.
  Er zijn 16 hoofdstukken waarvan het eerste algemeen van aard is. De overige vijftien zoomen elk in op 1 specifiek probleem : ADHD, Pestgedrag, Faalangst, Agressie enzovoort.

  Hoofdstuk 1 :
  Anton Horeweg heeft een even simpele als doeltreffende definitie van gedragsproblemen : “Gedragsproblemen zijn daar waar de kinderen niet doen wat jij als leerkracht graag wilt.” De toon is gezet : geen soft geneuzel maar “to the point”, dat missen we vaak.
  We ervaren steeds meer gedragsproblemen in het onderwijs. Maar hebben we in alle gevallen wel te maken met problemen ?
  Er is een duidelijk verschil tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen.
  Een gedragsstoornis is aangeboren en niet te verhelpen.
  Een gedragsprobleem is niet aangeboren en vindt zijn oorzaak in een haperende interactie tussen het kind en zijn omgeving.
  Het is lastig maar belangrijk om als leerkracht gedragsproblemen zonder interpretatie te omschrijven.
  Kijk bij deze omschrijving naar het kind en zijn interactie met de omgeving : gezin, omgeving, vrienden enz.
  Ook jij als leerkracht interacteert met het kind en dus heb je invloed op het gedrag(sprobleem).
  We lopen allemaal wel tegen het feit aan dat de ene collega veel meer problemen met kinderen heeft dan de andere met dezelfde kinderen. De kinderen zijn identiek maar de persoon voor de klas is anders. Dat bewijst de grote invloed van de leerkracht op gedrag. De kinderen die weinig problemen hebben kunnen kind en gedrag goed scheiden.
  De basis is een goed gesprek met het kind waarom het zich zo gedraagt. Hierin is geen ruimte voor (ver)oordelingen en tegenwerpingen.
  Woorden als nooit, altijd, iedereen en niemand zijn “don’ts” in een gesprek met kinderen. Zij sluiten deuren die je juist wilt openen.

  Hoofdstuk 15 : Pestgedrag.
  Allereerst wordt pesten middels een definitie duidelijk afgebakend : “Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij een of meerdere personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen.”
  Het verschil met plagen zit hem vooral in het ontbreken van wederkerigheid.
  De cijfers zijn onrustbarend.
  We zien een aantal risicofactoren om gepest te worden en om pester te worden.
  Bij het laatste was het feit dat kinderen soms gaan pesten omdat het van hen verwacht wordt een eye-opener voor mij.
  De school speelt een grote rol als risicofactor. Dit naast risicofactoren als de klas en (onbedoeld) de leerkracht. Je houding als leerkracht en je non-verbale reacties zijn vaak al een trigger. Dat gebeurt doorgaans op onbewust niveau. Bewustwording is dus belangrijk.
  Anton Horeweg werkt verschillende vormen van pesten uit :
  Traditioneel : verbaal, relationeel, fysiek, mayterieel en mentaal.
  Cyberpesten : een nieuwe vorm van pesten. We lezen richtlijnen om te voorkomen. Er wordt uitgebreid op deze vorm van pesten ingegaan.
  Het uitgebreide hoofdstuk gaat vooral uitgebreid in op wat te doen als de fase van preventie is gepasseerd en er daadwerkelijk wordt gepest in jouw klas.

  Conclusie :
  Toen ik de covertekst behandelde vroeg ik me af of het boek onmisbaar was. Dat is het. Het boek is praktisch en volledig. Ook de andere hoofdstukken hebben dezelfde degelijke opbouw als het hoofdstuk over pesten. In een andere recensie kwam ik de term “gedragsbijbel” tegen. Ik kan me meer vinden in de term “gedragsencyclopedie” : alles is terug te vinden. Toegankelijk geschreven en zeer bruikbaar in de praktijk. Het boek is op sommige opleidingen al een must. Hier voeg ik aan toe dat er in iedere personeelsbibliotheek er een exemplaar zou moeten staan.
  Bertus Meijer
  Februari 2016

  Vond je dit een nuttige review?
  4 0 Ongepaste review?
 • Goed en helder boek
  • Compleet
  • Inspirerend
  • Praktisch
  • Toegankelijk
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Opnieuw een boek dat beschrijft welke soorten 'gedragsproblemen' er zijn, maar geschreven vanuit een leerkracht. Een leerkracht die begrijpt dat je kinderen wilt helpen, maar ook je een mens bent met gemiddeld 28 kinderen in de klas. Na jaren ervaring fijn om bepaalde kennis weer op te frissen, begrip te voelen dat het soms pittig is een aantal zorgkinderen in de groep...Een boek dat je energie en steun geeft om het kind te zien als mooi kind, en verder te helpen, met of zonder hulp van buiten af.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Verplichte literatuur
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Rijk geillustreerd

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Vanuit mijn onderzoek naar gedragsproblemen in de klas kwam tijdens mijn zoektocht ook het boek 'Gedragsproblemen in de klas' van Anton Horeweg op mijn pad. Tijdens het lezen merk je dat, zoals op de kaft vermeld staat, de inspirerende leraar zelf ook geïnspireerd is. Dit zal zeker komen doordat hij zelf nog vier dagen per week voor de klas staat (blijkt bij navraag). Het boek geeft niet alleen veel informatie, maar zorgt er ook voor dat je er direct mee aan de slag kunt. Praktisch van opzet en direct toepasbaar op de gedragsproblemen die ik zelf in de praktijk tegenkom. Ik kijk uit naar het werkboek dat in juni zal uitkomen!

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Prima boek
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Prettig leesbaar en praktisch toepasbaar boek waarin de meest voorkomende gedragsproblemen worden beschreven en waarin veel tips staan die je direct kunt toepassen in je klas.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Top boek!

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas

  Duidelijk boek, met leuke praktijkvoorbeelden erbij. Het boek wordt zo beschreven dat het voor zowel stagiaires als ervaren leerkrachten herkenbare situaties zijn.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • praktisch helder boek

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Een praktische bron van steun en inspiratie voor leerkrachten, ambulant begeleiders, ed. die goed willen afstemmen op de onderliggende behoeften van leerlingen die ogenschijnlijk probleemgedrag vertonen.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • handboek voor elke leerkracht en ouder
  • Toegankelijk
  • Compleet
  • Inspirerend
  • Praktisch
  • Verrassend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geachte L.S

  Ik heb net het boek Gedragsproblemen in de klas aangeschaft en gelezen en zou het fijn vinden wanneer mijn stukje geplaatst zou kunnen worden.

  Een leerkracht van een o.b.s uit Schiedam met 30 jaar praktijkervaring op scholen in de binnenstad, heeft een boek geschreven over gedragsproblemen,gedrag- en ontwikkelingsstoornissen, dat zeer praktijkgericht is. De vraag die de auteur steeds stelt: Maar wat kan ik ermee in mijn klas?. De auteur combineert zijn master SEN
  opleiding (cum laude afgestudeerd Seminarium voor Orthopedagogiek) met inzichten verkregen in de dagelijkse praktijk.

  Het boek biedt beknopte theoretische achtergronden om meer begrip te krijgen voor kinderen die het moeilijk hebben in de klas. Uitgangspunt is, dat geen kind ‘s morgens
  naar school gaat om de leerkracht een rotdag te bezorgen. Uiteraard gaat er ook geen leerkracht naar school om een kind een rotdag te bezorgen. Dat dit desondanks ongewild
  toch gebeurt, komt vaak door gebrek aan kennis en inzicht in gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Dit boek biedt praktische tips die je morgen in je
  klas kan gebruiken. Het is echter geen receptenboek: omgaan met kinderen is maatwerk. Het boek biedt wel mogelijke denkrichtingen die je kunnen helpen kinderen met “problemen”
  te ondersteunen

  De auteur is twee jaar geleden de website gedragsproblemenindeklas.nl gestart. Deze website bleek zo in de behoefte naar kennis te voorzien en heeft inmiddels meer dan
  230.000 bezoekers getrokken.
  Uitgeverij Lannoocampus vroeg hem een boek over de onderwerpen van de website te schrijven. dit boek: Gedragsproblemen in de klas. Een praktisch handboek.

  genieten nu maar.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Leerzaam boek dat goed te gebruiken is
  • Overzichtelijk
  • Heldere boodschap
  • Praktisch toepasbaar

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas

  Een leerzaam boek dat goed in de praktijk te gebruiken is. Ieder hoofdstuk is voorzien van praktisch toepasbare tips die goed aansluiten bij de onderwijspraktijk. Een must have voor iedere leerkracht of iedereen die werkt met kinderen.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Een must have voor een ieder in het onderwijs!
  • Compleet
  • Praktisch
  • duidelijk
  • Overzichtelijk
  • een must have
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Het boek 'gedragsproblemen in de klas' is een must have voor iedere (aanstaande) onderwijsassistent of leerkracht. Ik heb dit boek zelf aangeschaft tijdens mijn afstuderen en heb er veel aan gehad. In dit boek staan praktische tips en veel praktijkvoorbeelden. Dankzij dit boek kan je het beste uit iedere leerling halen!

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • praktisch toepasbaar in je groep
  • Overzichtelijk
  • Heldere boodschap
  • Volledig
  • Praktisch toepasbaar
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas

  Voor iedereen in het onderwijs een absolute aanrader: een praktisch handboek waarin duidelijk omschreven wordt wat je in de klas ziet/merkt, wat de valkuilen zijn, wat je kunt doen in je klas en ga zo maar door.
  Helder en duidelijk geschreven

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Topboek
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Duidelijk geschreven, verklarend, maar ook boordevol tips! Een aanrader!

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Volledig, maar toch in een notendop ;-)
  • Toegankelijk
  • Compleet
  • Inspirerend
  • Praktisch
  • Verrassend
  • must have
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Veel boeken hebben honderden bladzijdes en staan vol "moeilijke" woorden. Dit boek beschrijft de verschillende problemen die je in de klas tegen kunt komen in gewoon normaal Nederlands, die voor iedereen goed te lezen is. Het is een vlot makkelijk leesbaar boek, met handige bruikbare tips. Zelf ben ik leerkracht van groep 3 en krijg ik veel vragen van ouders hoe zij met de problemen van hun kind om moeten gaan. Het boek biedt mij handvatten om gesprekken met ouders aan te gaan. Jij als professional kan snel dit boek naslaan om meer te weten te komen over de gedragsproblemen. Het boek is handig opgebouwd en elk probleem wordt op de zelfde manier beschreven. Dit maakt het boek goed leesbaar. Het is herkenbaar wanneer je zelf voor de klas staat en de samenvattingen aan het eind van elk hoofdstuk zijn erg handig. Het boek is geschreven om het beste uit de kinderen te halen! En iedereen die met kinderen aan het werk is, moet dit boek gelezen hebben.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Gooi het in de groep...
  • Toegankelijk
  • Compleet
  • Inspirerend
  • Praktisch
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Als je met een kind met bv een ASS te maken hebt, loop je serieus de kans dat ze deze titel letterlijk nemen en het boek van Anton Horenweg keihard door het klaslokaal zwieren! Meteen heb je dan al een eerste 'gedragsprobleem' in de klas :-) Als moeder van een 30-jarige zoon met een ASS (hoogbegaafd- en functionerend) en tevens auteur van een aantal boeken rond de talloze verkeerde diagnoses van hem ( en dus verkeerde aanpak) heb ik maar één minpuntje rond dit handboek: waarom is het niet veel éérder geschreven? Het had ons gezin/school veel misverstanden bespaart én mijn reputatie als moeilijke moeder misschien wel ongegrond gemaakt. Want lég het maar eens uit aan buitenstaanders, ook aan de leraar van je kind, dat hij bloedserieus is wanneer hij maar 4 antwoorden voor het examen wil leren.. 'jawel moeke, want onze leraar stelt maar 4 vragen, heeft hij zelf gezegd'.
  Gedragsproblemen in de klas zijn meestal van die aard, wat veel mensen denken wat ze NIET zijn en dit is op een overduidelijke en in gewone mensentaal uitgelegd in het boek van Anton Horeweg. Een absolute aanrader aan iederéén die met 'anders' kinderen te maken heeft en als pluspunt voor jonge ouders: een handvat om problemen te voorkomen.
  Lezen dus...lezen... lezen...benut dit boek en gooi je opgedane kennis in de groep!

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Een boek dat elke pabo student en leerkracht zou moeten hebben!
  • Toegankelijk
  • Compleet
  • Inspirerend
  • Praktisch
  • Verrassend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Ik ben zelf een derde jaars pabo student. En ben al sinds pabo 2 op zoek naar een boek waarin handige tips staan voor gedragsproblemen in de klas. In dit boek staat een duidelijke uitleg en handige tips om direct toe te passen in klas. Het boek leest lekker weg, zelfs geschikt om voor het slapen gaan te lezen.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Aanrader!
  • Toegankelijk
  • Compleet
  • Inspirerend
  • Praktisch
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Dit boek is echt een aanwinst voor iedere leerkracht! Het is heel duidelijk geschreven, en het is voorzien van veel praktijkvoorbeelden. Het boek leest makkelijk weg en heeft een heldere opbouw.

  Ik heb veel tips kunnen overnemen uit dit boek en direct kunnen toepassen in de praktijk. En met succes! Al met al: echt een aanrader!

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Een aanrader!
  • Toegankelijk
  • Inspirerend
  • Praktisch

  Het lezen van het boek "Gedragsproblemen in de klas" is een aanrader voor alle leerkrachten! (Eigenlijk zou het ook opgenomen moeten worden als verplichte literatuur in de Master SEN opleidingen!) "Lastig gedrag" kost vaak veel (negatieve) energie. Door het gedrag te begrijpen en om te kunnen zetten in onderwijsbehoeften, is er vaak veel te bereiken binnen de groep en de "thuis nabije" school. Het is een praktisch boek waar alle facetten van gedrag in de klas uitgelicht en theoretisch toegelicht wordt. Het leest vlot, omdat theorie en praktijk voortdurend afgewisseld wordt; dus herkenbaar. Het boek is een mooie input voor de realisatie van Passend Onderwijs!

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Laat het kind voelen dat hij mag ZIJN!!
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap
  • Volledig
  • Rijk geillustreerd
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Dit boek is er waardevol!je kunt je zo verdiepen in een kind die misschien net anders is als anderen maar zeker het waard is om de juiste aanpak te krijgen zodat hij of zij merkt dat ze geliefd zijn!!

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Gedragsproblemen in dek las
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap
  • Volledig
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Wat een praktisch en leesbaar boek. Het neemt je mee in alle gedragingen die voor kunnen komen in je klas. Daarnaast waardeer ik de koppeling met de executieve functies hierin.
  Ik heb de schrijver zelf eens mogen meemaken, hij is net zo bevlogen als dat het boek wegleest.
  Aanrader!

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Zeer praktisch
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap
  • Volledig
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Het boek ik goed leesbaar en zeer praktisch voor in de klas. Iedere leerkracht zou dit boek moeten hebben!

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Gedragsproblemen in de klas
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap
  • Volledig
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Heel fijn en praktisch boek, vooral met het oog op passend onderwijs.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • aantal pagina's klopt niet!
  • Toegankelijk
  • Compleet
  • Praktisch

  dit boek heeft 272 pagina's. Geen 128!!!! Meer boek voor je geld dus. Jammer dat dit blijkbaar niet aan te passen is. Heb er al een keer om gevraagd. Zie bijgevoegde foto.

  Mijn foto(s)
  het bewijs
  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Erg praktisch boek
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Het boek is erg praktisch, veelzijdig en duidelijk

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Echte aanrader
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  duidelijk
  gelijk te gebruiken in de praktijk
  fantastisch boek

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • De meest voorkomende gedragsproblemen en wat kun je doen in de klas?
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Anton Horeweg heeft een heel praktisch boek geschreven vanuit de overtuiging dat een gedragsprobleem een interactieprobleem is. Dan heb je als leerkracht iets aan een boek waar je direct kunt zoeken op probleem of stoornis om zo ook je eigen gedrag te kunnen onderzoeken.
  ADHD, ADD, ASS, disruptieve stoornissen, hechtingsproblemen, angststoornissen, faalangst, syndroom van Gilles de la Tourette, DCD, NLD, hoogbegaafdheid en probleemgedrag, agressie, pestgedrag en executieve functies worden in aparte hoofdstukken besproken.
  Per hoofdstuk is er steeds één gedragsprobleem/-stoornis beschreven zodat je snel hebt gevonden waar je meer over wil weten. De hoofdstukken zijn helder van opbouw: omschrijving, kenmerken, wat kun je doen in de klas, samenvatting. (Per hoofdstuk zijn er ook nog andere belangrijke paragrafen toegevoegd.)
  De korte, sprekende praktijkvoorbeelden die je als leerkracht zeker herkent, zorgen ervoor dat je het direct kunt plaatsen.
  Een boek dat iedere school in de orthotheek zou moeten hebben staan.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 1 Ongepaste review?
 • onjuiste gegevens bij boek
  • Overzichtelijk
  • Heldere boodschap
  • Praktisch toepasbaar

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas

  Het aantal pagina's klopt niet, evenals de druk. Dit is de TWEEDE druk en het aantal pagina's is 315 !!

  Vond je dit een nuttige review?
  2 1 Ongepaste review?
 • Goed
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Duidelijk geschreven, leest goed weg, goede inhoud

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Fijn studieboek!
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap
  • Onoverzichtelijk

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Een boek vol bruikbare informatie met goede voorbeelden en uitleg.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Goed
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Te theoretisch

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Positief aan dit boek vind ik: overzichtelijk, praktisch toepasbaar
  Wat me tegenviel: te theoretisch

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Een boek geschreven vanuit de praktijk
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Het is duidelijk geschreven met mooie voorbeelden uit de praktijk;)

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Goede gedragstips!
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap
  • soms toch wat meer diepgang geven.

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Zeer leerzaam en praktisch boek voor o.a. leerkrachten.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Praktisch
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Een zeer praktisch en bruikbaar boek

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Verplichte kost als je werkt met leerlingen met gedragsproblematieken
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

  Een must voor collega's in het onderwijs

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?

Productspecificaties

Inhoud

Taal
Nederlands
Bindwijze
Paperback
Verschijningsdatum
april 2013
Druk
1e druk
Afmetingen
24 x 17,3 x 2,3 cm
Aantal pagina's
272 pagina's
Kaarten inbegrepen
Nee
Illustraties
Met illustraties

Betrokkenen

Auteur
Anton Horeweg
Uitgever
Lannoocampus

EAN

EAN
9789401406543

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Gemiddelde leestijd
8 h
Subtitel
een praktisch handboek
Type school
Basisschool

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Uitvoering
Boek
Taal
Nederlands
Studieboek of algemeen
Studieboeken
Onderwerp
Psychologie
Niet leverbaar
Wil je eenmalig een e-mail ontvangen zodra het weer leverbaar is?
Op verlanglijstje
Houd er rekening mee dat het artikel niet altijd weer terug op voorraad komt.

Vragen en antwoorden (0)