Het verstoorde leven

dagboek van Etty Hillesum 1941-1943

Het verstoorde leven
Afbeelding 1 van 2
Auteur: Etty Hillesum
Uitgever: Balans
 • Nederlands
 • 28e druk
 • 9789460030222
 • februari 2011
 • Onbekende bindwijze
 • 248 pagina's
Alle productspecificaties

Etty Hillesum

Esther (Etty) Hillesum (Middelburg, 15 januari 1914 – Auschwitz, Polen, ca. 30 november 1943), geboren in een Nederlands-joodse familie, kreeg bekendheid door de publicatie van haar dagboek, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord. In haar dagboek verwoordde ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling te midden van de turbulentie van de Tweede Wereldoorlog en de absurditeiten van de holocaust. Het boek is niet alleen een sterk persoonlijk document, maar geeft ook enig inzicht in de wijze waarop de anti-joodse maatregelen en deportaties in die jaren op joden zelf zijn overgekomen.

(Bron: Wikipedia. Beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen.)

Samenvatting

Vijfenzestig jaar na de dood van Etty Hillesum verschijnt een herziene, goedkope editie van haar dagboek, dat uitgroeide tot een wereldwijd fenomeen.

Het verstoorde leven, dagboek van Etty Hillesum, was toen het in 1981voor het eerst verscheen, direct een sensatie. De overweldigende aandacht voor wat Hillesum in de jaren 1941 en 1942 schreef, gaf het boek vleugels. Kunstenaars, musici, scenarioschrijvers, en theatermakers lieten zich door haar werk inspireren. Het werd over de hele wereld vertaald en gelezen, en bracht een stroom reacties op gang die voortduurt tot op de dag van vandaag.

Waarom? Etty Hillesum wordt herkend als een vrouw die het barbarendom het hoofd bood, zonder zelf in wanhoop en haat ten onder te gaan.

Ten onder gaan dééd ze, op 30 november 1943, in Auschwitz. Maar de stem die klinkt uit haar dagboeken, de liefde, haar onverwoestbaar geloof in de menselijke mogelijkheden, haar intens beleden en beleefde vriendschappen, en haar intelligente en sensitieve geest hebben veertig, vijftig, zestig jaar later honderdduizenden lezers bereikt.

Het is te danken aan Hillesums literaire begaafdheid dat haar dagboeken en brieven moeiteloos de tijden weten te doorstaan.

Recensie(s)

Een intelligente en gevoelige joodse vrouw van 27 begint in 1941 met serieus zelfonderzoek om klaarheid in zichzelf te vinden en haar religieuze gevoelens vorm te geven. Ze doet hiervan, tot haar deportatie naar Westerbork, verslag in haar dagboek dat ze als haar gesprekspartner beschouwt, tegen de achtergrond van een toenemende isolatie van de joden. Etty Hillesum (1914-1943) was bijzonder begaafd. De absolute eerlijkheid, de rake analyses, de liefde voor de medemens in al zijn/haar zwakheden en de uitstekende stijl maken van dit boek een uniek document. Het dagboek is niet enkel persoonlijk, maar stijgt hier bovenuit en krijgt een algemene zeggingswaarde die vooral vrouwen van Etty's leeftijd zal aangrijpen. Met enkele zwart-witfoto's. Met een nawoord waarin de samensteller onder meer verantwoording aflegt over zijn selectie.

Redactie

4.9
van de 5
15 reviews
0
0
1
0
14
6
 • Meeslepend verhaal
  2
 • Fantasierijk
  1
 • diep ontroerend en zeer menselijk
  1
 • zeer goed geschreven
  1
 • Goede verhaallijn
  1
0
Toon meer punten Toon alleen de eerste 3 punten
 • Zeer waardevol en nog steeds actueel voor mens en maatschappij
  • Meeslepend verhaal
  • historisch verantwoord

  Geschreven bij Het verstoorde leven

  'Het verstoorde leven' lezend stelde ik vol verbazing vast, hoe ongelooflijk relevant en actueel de gedachten zijn die Etty Hillesum in haar dagboek met ons deelt. De inzichten van Etty Hillesum zijn tijdloos en van toepassing op om het even welk onbegrip en geweld tussen groepen met een verschillende culturele identiteit. Of het nou gaat om de haken en ogen van de multiculturele samenleving, de Palestijnse kwestie of de Westerse attitude t.o.v. IS.

  Etty Hillesum doet in haar schriften op indrukwekkende wijze verslag van twee ontwikkelingen: haar eigen persoonlijke proces van innerlijke groei en de maatschappelijke gebeurtenissen van haar tijd, de bizarre gang van zaken bij de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. De selectie uit haar teksten, ontcijferd en samengesteld door overlevenden van de Holocaust, is een kostbaar boek waarin Etty inzichten verwoordt die nog steeds actueel zijn voor mens en maatschappij.

  Etty Hillesum schrijft:
  “Om te vernederen zijn er twéé nodig. Diegene die vernedert en diegene die men wil vernederen en vooral: die zich láát vernederen. Ontbreekt de laatste, oftewel: is de passieve partij immuun voor iedere vernedering, dan verdampen de vernederingen in de lucht. Wat er wellicht overblijft zijn alleen lastige maatregelen, die in het dagelijkse leven ingrijpen. Maar geen vernederingen of verdrukkingen die de ziel beklemmen.”

  Waarbij ikzelf vind, dat het ook helpt als partijen elkaar niet moedwillig / bewust beledigen, kwetsen of vernederen... terwijl tegelijkertijd de vrijheid van meningsuiting een groot en essentieel goed is. Wat ik in dit licht ook een schitterende uitspraak vind, is die van Marcel Möring: 'Een ander kan jou alleen maar iets niet aandoen, als hij weet wat jij denkt en voelt en hoopt'. (Marcel Möring 'Een lange weg', blz 49)

  Marcel Möring betoogt dat wereldvrede alleen bereikt kan worden als alle partijen bereid zijn zich kwetsbaar op te stellen. Daarvoor is vertrouwen nodig. Vertrouwen in de andere partij? Alles wat Etty ervoor nodig had was vertrouwen in God, die zij in zichzelf vindt nadat ze alle innerlijke strijd die gestreden kan worden met zichzelf heeft uitgevochten.

  “Een vrede kan alleen een echte vrede worden later, wanneer eerst ieder individu vrede in zichzelf vindt en haat tegen medemensen van wat voor soort ras of volk ook uitroeit en overwint en verandert in iets dat geen haat meer is, misschien op den duur zelfs liefde, of is dat misschien wat veel geëist. Toch is het de enige oplossing.”

  Is dat een onrealistische gedachte? Een Jood met een leidende positie in Westerbork, die zijn vervolgers vanuit de grond van zijn hart haat, zei tegen Etty: “Maar wat jij wilt duurt zo lang, zoveel tijd hebben we toch niet?” Etty antwoordde: “Maar met wat jij wilt is men nu al tweeduizend jaar van onze christelijke jaartelling bezig en dan nog die vele duizenden jaren dat er toch ook al een mensheid was. En wat vind je van het resultaat, als ik vragen mag? Het is het enige, ik zie geen andere weg, dat ieder van ons inkeert en in zichzelf uitroeit en vernietigt al datgene, waarvoor hij meent anderen te moeten vernietigen. En laten we ervan doordrongen zijn dat ieder atoompje haat dat wij aan deze wereld toevoegen haar onherbergzamer maakt dan ze al is.”

  Ongelooflijk indrukwekkend en inspirerend.
  Ceciel Fruijtier

  Vond je dit een nuttige review?
  24 0 Ongepaste review?
 • indrukwekkend en zo leerzaam
  • Leerzaam
  • indrukwekkend
  • ontroerend
  • bijzonder
  • spiritueel
  • aanrader
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij Het verstoorde leven

  Dit boek heeft mij zo geraakt dat ik het binnen een maand vier keer heb gelezen, met fluorstiften heb onderlijnd en aangekruist, iets wat ik nog met geen enkel boek ooit heb gedaan.
  Wat een wijsheid valt er te leren van deze unieke joodse vrouw en wat een bijzondere kijk heeft zij op haar leven. Het boek volgt haar interne "strijd" om het leven in al zijn volheid te kunnen accepteren. Ondanks wat er gebeurt in de buitenwereld, alle beperkingen die men de joden oplegt, alle vernederingen toch innerlijk in harmonie te kunnen komen en blijven. Alles wat er op je pad komt te accepteren. Al schrijvende vind zij een balans en evenwicht waarvan ze zich afvraagt of ze dit ook zal kunnen ervaren tijdens haar leven in het concentratiekamp. En ze is hiertoe in staat (blijkt uit haar brieven ontvangen tijdens haar tijd in Westerbork). Zij spreekt in het boek haar wens uit dat zij hoopt dat ze mag blijven leven om haar inzichten te mogen uitdragen aan de hele wereld. Dat het niet de omstandigheden zijn die je ongelukkig maken maar je kijk erop en het verdringen van gevoelens en het niet willen erkennen van. Haar eenvoudig verwoorde "filosofie" is helemaal van deze tijd, zoals zij zelf schrijft, of het nu Hitler is, of Ivan de Verschrikkelijke of een natuurstorm, er zullen altijd en eeuwig dingen plaats vinden die mensen ongelukkig kunnen maken. Het gaat erom of je de vrede in jezelf kunt vinden, zodat de omstandigheden je niet meer onderuit halen.
  Ik raad dit boek iedereen aan die op zoek is naar verdieping of graag nadenkt over het leven dat ons toch nog vaak lijkt te overkomen.
  Ik dank Etty met heel mijn hart dat ze het geschreven heeft waardoor haar wens om het aan anderen te leren indirect toch uitkomt.............en ik gun de wereld haar visie

  Vond je dit een nuttige review?
  26 0 Ongepaste review?
 • een hart zo groot als de wereld
  • Fantasierijk
  • Meeslepend verhaal
  • diep ontroerend en zeer menselijk
  • zeer goed geschreven
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Een wonderlijk mooi en ontroerend boek van een wijze vrouw. Dit is een boek dat ieder welwillend mens zou moeten lezen. Etty beschrijft haar innerlijke ontwikkeling in de oorlogsjaren 1941-1943, haar twijfels, haar innerlijke kracht die zij God noemt. Dit is niet de God van de Bijbel of de Torah, maar de God van ons hart. Een atheist zou hier geen enkele moeite mee hebben. Ik heb veel van haar geleerd en daarmee ook veel aan haar te danken. Dit is de manier om op een positieve, liefdevolle manier in het leven te staan.

  Vond je dit een nuttige review?
  15 0 Ongepaste review?
 • Indringend en inspirerend

  Het dagboek van Etty begeleidt me al jaren. Het inspireert me om iemand zo genadeloos eerlijk te zien zijn naar zichzelf, en zo mededogend naar anderen. Voor mij heeft dit boek me dieper geraakt dan de Bijbel. De boodschap en levenslessen daaruit lees ik in dit boek terug, een boek van iemand die ze gemanifesteerd heeft, in het gewone alledaagse leven.

  Vond je dit een nuttige review?
  12 0 Ongepaste review?
 • Prachtig omschreven gedachtengoed van een wereldmens
  • Leerzaam
  • verdiepend

  Geschreven bij Het verstoorde leven

  Dit is een verhaal voor alle tijden. Deze prachtige joodse vrouw heeft mij tijdens het lezen van haar zoektocht, zoveel inzichten gegeven! Etty wilde zoveel mensen helpen om inzichten te krijgen en ze heeft hiervoor zichzelf totaal bloot gegeven in haar brieven. Wat een wijsheid droeg ze in zich!

  Vond je dit een nuttige review?
  8 0 Ongepaste review?
 • Zwaar van betekenis
  • Inspirerend

  Geschreven bij Het verstoorde leven

  Dit is een boek waar je wel even voor moet gaan zitten. Het vraagt concentratie tijdens het lezen en om nog vaak (in gedeelten) herlezen te worden. Ik kreeg de neiging passages te onderstrepen die mij zeer aanspraken of raakten. Dit is niet het volledige dagboek van Etty Hillesum, zoals de samensteller/uitgever in zijn uitgebreide verantwoording en nawoord laat weten. Vooral de eerste helft van dit boek is erg filosofisch. Etty is op zoek naar evenwicht tussen lichaam en geest, tussen haarzelf en S. (Julius Spier) en de mensheid. Ze probeert de gemoedstoestand van haar ziel onder woorden te brengen om zo meer inzicht en duidelijkheid te krijgen. Het is een aaneenschakeling van het analyseren van haar stemmingen en gevoelens, hoofdzakelijk ten opzichte van S., waarbij Etty in haar dagboek tot zichzelf spreekt. Daarbij wordt er verrassend weinig ingegaan op de oorlogssituatie. Later in het boek komt dit meer naar voren en lijkt Etty ook in religieus opzicht steeds meer gegroeid. Zij is zich bewust van het lot van de Joden en dus ook van haarzelf en berust hier vol vertrouwen in. Ook voelt zij tot het laatst toe dankbaarheid voor het mooie en goede in het leven en wil zij voor haar medemensen van zoveel mogelijk betekenis zijn. Een uitermate boeiende vrouw, die aanvankelijk wat zwaar op de hand overkomt, maar die beschikt over een ongekende innerlijke kracht, geloof en vertrouwen. Door de vele bespiegelingen van haar houding tegenover S. vond ik het eerste deel van dit boek best even 'doorworstelen'. Duitse zinnen en woorden worden niet vertaald. Een volle bladspiegel en enkele foto's.

  Vond je dit een nuttige review?
  5 0 Ongepaste review?
 • Levenskracht in duisternis

  Geschreven bij Het verstoorde leven

  Een zeer open en intieme beschrijving van het innerlijke leven van de schrijfster. Bijzonder hoe iemand zoveel levenskracht vindt in een tijd van lijden, dood en oorlog. Een diep inspirerend boek.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Gedachten mooi verwoord, maar weinig over de oorlog zelf
  • Meeslepend verhaal

  Geschreven bij Het verstoorde leven

  Etty Hillesum was een intelligente, gevoelige vrouw die heel mooi haar gevoelens en gedachten kan verwoorden. Wees ervan bewust dat dit dagboek vooral over haar eigen leven en emoties gaat, en dan met name haar relatie met haar psychochiroloog (S.). Soms wordt dat wat langdradig, vooral in het begin. De tweede wereldoorlog zelf komt nauwelijks aan bod. Het laatste deel, over Westerbork, is wat mij betreft het beste deel van het boek. En wees er ook op bedacht dat op verschillende plaatsen zinnen in het Duits voorkomen, die niet worden vertaald.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Aangrijpend !
  • Meeslepend verhaal

  Geschreven bij Het verstoorde leven

  Alhoewel het over het donkerste tijdperk van onze recente geschiedenis handelt, blijft de hoop steeds dominant.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Hoe Etty Hillesum God in zichzelf vond en kracht kreeg
  • Spannend
  • ontroerend

  Geschreven bij Het verstoorde leven

  Pas als de mens God in zijn ziel heeft ontdekt, kan het leven hem niet meer zoveel pijn doen. Een prachtig voorbeeld daarvan geeft Etty Hillesum in haar boek “Het verstoorde leven”.
  Door haar dagboek liet zij zien hoe het denken in haar werd verlicht door zich naar binnen te keren. Zij was intelligent, ontwikkeld, gevoelig, spiritueel van instelling, een zeer diepe denker, en hing zeer aan het leven, maar zij werd overspoeld door een groot noodlot voor haarzelf, haar familie en haar volksgenoten. Daardoor voelde zij een dwingende behoefte zich tot God te wenden. Zij kwam ertoe mede door haar vriend en leidsman Julius Spier elke avond gesprekken met God te voeren. Zij noteerde in haar dagboek hoe zij de stem van God hoorde in de vorm van haar intuïtie, die door haar smartelijke vragen zeer werd versterkt. Tenslotte werd zij zich bewust van een veel wijder en hoger perspectief (zij ontsteeg haar oude, begrensde ik) en putte daaruit alle kracht die zij nodig had in die vreselijke oorlogsomstandigheden. Daarin zag zij maar één uitweg voor de trouw aan haar ziel, die haar boven alles ging sinds de goddelijke stem in haar had gesproken. Zij zag maar één taak: haar volksgenoten zoveel mogelijk te helpen. Vooral wilde zij haar geestkracht op hen overbrengen, door hen te vertellen wat zij zelf ervaren had in haar spirituele contacten met God, omdat zij daaruit de kracht had ontvangen om het collectieve lot van de Joden te aanvaarden en te delen. In haar kon werkelijk geen plaats zijn voor de gedachte aan onderduiken, waar allen die haar liefhadden op hadden aangedrongen.
  In het hart van alle mensen die in het eigen Godsbewustzijn ontwaakt zijn, ligt het begin van de menswording van Christus. Dat is de eigenlijke belofte van Kerstmis, die in Etty Hillesum werd vervuld. Langs de weg van heel veel zielepijn werd zij waarlijk Mens. Het is wonderlijk en prachtig om dat te lezen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Een lang gekoesterde wens
  • Goede verhaallijn
  • Meeslepend verhaal

  Dit boek wil ik al jarenlang graag in mn boekenkast hebben
  Ik moet nog aan het lezen ervan beginnen...maar ik weet nu al, dat het me als mens zeer zal raken Dit is een belangrijk stuk mensengeschiedenis

  Vond je dit een nuttige review?
  2 2 Ongepaste review?
 • Een therapie voor elk leven van Etty
  • Goede kwaliteit
  • duurzaam
  • Kwetsbaar

  Geschreven bij Het verstoorde leven

  Lees dit boek ook als een dagboek:elke dag een stukje kwaliteit en levenswijsheid.
  Een gelukkig leven en een onmenselijke levenssituatie.....

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Subliem
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij Het verstoorde leven

  Zo mooi en zo bijzonder wat een dappere vrouw kunnen nog wat van leren.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Mooi boek
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij Het verstoorde leven

  Het is een heel mooi boek! Zeker lezen is mijn beoordeling!!!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zou iedereen gelezen moeten hebben!
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij Het verstoorde leven

  Meest inspirerende dagboeken ooit!!!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?

Productspecificaties

Inhoud

Taal
Nederlands
Bindwijze
Onbekende bindwijze
Verschijningsdatum
februari 2011
Druk
28e druk
Afmetingen
21,5 x 13,5 x 2,3 cm
Aantal pagina's
248 pagina's
Illustraties
Met illustraties
ISBN13
9789460030222
Kaarten inbegrepen
Nee

Betrokkenen

Auteur
Etty Hillesum
Redactie
J.G. Gaarlandt
Uitgever
Balans

Vertaling

Originele taal
nl

EAN

EAN
9789460030222

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Gemiddelde leestijd
7 h

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Studieboek of algemeen
Algemene boeken
Select ledenvoordeel
Gratis verzending
Nieuw of tweedehands
Tweedehands, Nieuw
Type boek
Biografieën
39, 50
+ € 1,99 servicekosten
Alleen tweedehands
Als nieuw
Zeer schaars exemplaar
Op voorraad

Voor 17:00 uur besteld, morgen in huis Tooltip
Verkoop door partner van bol.com ⭐️LIFESTYLE PROVIDERS⭐
 • Gratis verzending
 • 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
 • Tweedehands artikelen retourneren is vaak niet gratis
Andere verkopers (2)

Vaak samen gekocht

Vragen en antwoorden (0)