In het licht van sterven

ervaringen op de grens van leven en dood

Auteur: Ineke Koedam
Uitgever: Ankh-Hermes
 • Nederlands
 • 1e druk
 • 9789020209624
 • juli 2013
 • Hardcover
 • 176 pagina's
Alle productspecificaties

Samenvatting

Levenseinde ervaringen zijn heel troostrijk en geruststellend

Met een voorwoord van Pim van Lommel

Hoe bereidt de stervende mens zich voor op de dood? Wij weten niet wat zij innerlijk doormaken, maar dierbaren en sensitieve zorgverleners aan het sterfbed zien en erkennen het wezenlijke karakter van het proces waarin de stervende is verwikkeld. Daarnaast duiden deze bijzondere verhalen over de naderende dood - of levenseinde-ervaringen - op een overgang naar een andere vorm van bestaan. Een overgang die niet eenzaam of angstig hoeft te zijn maar die troostrijk en geruststellend is.

Recensie(s)

Dit boek gaat over het intensieve proces van sterven, acceptatie en overgave en vooral over bijzondere bewustzijnservaringen die tijdens het stervensproces regelmatig voor blijken te komen. De auteur heeft hiervoor onderzoek gedaan in drie hospices. Met dit boek treedt zij in de voetsporen van autoriteiten op het gebied van levenseinde-ervaringen zoals Peter Fenwick en Pim van Lommel. Van Lommel schreef het voorwoord. Hospicemedewerkers vertellen over hun ervaringen met stervenden en nabestaanden, waaruit duidelijk blijkt dat er meer is. Er ontstaan diepgaande spirituele inzichten, die een groot effect hebben op familie en zorgverleners. De auteur pleit voor meer ruimte voor stervende patiënten om hierover te kunnen praten zonder dat familie of verpleging de inhoud van hun ervaringen ter discussie stelt. Prettig leesbaar door de korte hoofdstukken met afwisselend informatie en ervaringen. De ervaringen zijn goed herkenbaar aan de lichtere druk met schreefloze letter in de tekst. Sobere, krachtige potloodtekeningen ter illustratie. Bevat literatuuropgave en informatie over scholing.

R. Spierts

Lees de eerste pagina's

4.8
van de 5
18 reviews
0
0
0
4
14
46
 • Inspirerend
  13
 • Heldere boodschap
  12
 • Praktisch toepasbaar
  8
 • Toegankelijk
  8
 • Verrassend
  4
 • intiem en troostrijk
  1
1
 • soms herhaling van hetzelfde thema
  1
Toon meer punten Toon alleen de eerste 3 punten
 • Geestelijke en lichamelijk sterven
  • Toegankelijk
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend

  In haar boek beschrijft Ineke Koedam in zorgvuldig gekozen bewoordingen de veelheid van facetten verbonden met de laatste levensfase als het sterfproces inzet. Naast de fysieke tekenen van de naderende dood besteed zij ruim aandacht aan de inherente psychologische en spirituele processen van sterven die al vooruit naar het einde reiken en soms bijvoorbeeld in de vorm van visioenen en dromen anticiperen op een volgend stadium van leven daarna. Van belang is in dit verband dat kennis en invoelvermogen rondom dit soort processen aanwezig is om goed te kunnen afstemmen op de individuele behoeften van de stervende. Dit vraagt onder meer veel van de functie van de betrokken zorgverleners omdat het moeilijk te weten en te duiden is wat een stervende mens innerlijk daadwerkelijk doormaakt enerzijds en dat sommige van de ervaringen kunnen botsen met de eigen overtuigingen en aannames over sterven en dood anderzijds. Hierin lijkt een nieuwe uitdaging voor onderzoekers, opleiders en zorgverleners weggelegd.

  Vond je dit een nuttige review?
  8 0 Ongepaste review?
 • Sterfervaringen licht en liefdevol beschreven
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend
  • Praktisch toepasbaar
  • Toegankelijk
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Een prachtig boek waarin Ineke Koedam op een liefdevolle manier en ook heel gestructureerd je kennis laat maken met veel facetten rondom het sterven. Een boek wat niet alleen voor alle hulpverleners maar eigenlijk voor iedereen een must is. We komen immers allemaal in aanraking met het sterven van mensen om ons heen en uiteindelijk wijzelf. Ik heb het boek in 1 dag uitgelezen, door de afwisseling van informatie met heel veel korte stukjes intensieve ervaringen, leest het boek als een trein. En het laat je achter met nog meer oog voor de verwondering van het overgangsproces naar de volgende fase van ons wezen. Moge het boek haar weg vinden naar vele lezers.

  Vond je dit een nuttige review?
  7 0 Ongepaste review?
 • Het raakt je recht in je hart
  • Toegankelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  12 mei 2016

  In één ademteug heb ik dit ontroerende en integere boek van Ineke Koedam, dat gaat over ervaringen en waarnemingen van hospicewerkers betreffende mensen die op de grens van leven en dood verkeren, uitgelezen. Het maakte me stil van binnen en bewust van een diep, innerlijk, spiritueel proces wat zich afspeelt bij een mens waarbij de dood aanstaande is. Het maakte me bewust van de werkelijke, waarachtige behoefte van de stervende mens, het maakte mij bewust van mijn eigen "zijn" in dit verband in de intieme nabijheid van een mens die stervende is, waarbij de communicatie op een geheel ander niveau plaatsvindt.

  Ik beschouw dit boek als een prachtige leiddraad (zeker voor een pas beginnende hospicewerker zoals ik) met een schat aan Levens Einde Ervaringen (LEE's). LEE's zijn subtiele, spirituele bewustzijnservaringen die een stervende kan ervaren in het overgangsgebied van leven naar dood en die iedere stervende geheel op zijn/haar eigen wijze, weken, dagen en/of uren vóór de naderende dood kan beleven, waarin een diepgaande betekenis kan worden gevonden.
  Deze bijzondere bewustzijnservaringen vormen een dunne scheidslijn waarin de geestelijke wereld zich duidelijk kan manifesteren in onze materiële 3e dimensie wereld, met andere woorden, af en toe is er een samensmelting van 2 werelden die anders altijd strikt gescheiden blijven en wederzijds ontoegankelijk.
  Als familielid, vriend(in), verzorgende, hospicewerker mag je misschien een glimp van de andere wereld opvangen als je afgestemd kunt zijn op de mens die aan het sterven is. Deze intimiteit, waarin een verbinding op een geheel ander niveau plaatsvindt, waarin je misschien soms mee mag kijken tot aan de poort van de overgang, is een voorrecht voor de "buitenstaander", maar bovenal geeft het de stervende mens letterlijk en figuurlijk de "ruimte" zijn haar persoonlijke stervensproces betekenisvol af te ronden.

  Het boek "In het Licht van Sterven" levert een ondersteunende bijdrage in het kostbare en wezenlijke stervensproces, het reikt je aan "bescheiden" te zijn en je in liefdevolle dienstbaarheid af te stemmen op de stervende mens en het zet mij zeker ook aan goed na te denken over mijn eigen in het verschiet liggende stervensproces en stervensruimte.

  Jeanet Koning

  Vond je dit een nuttige review?
  14 0 Ongepaste review?
 • Het onbenoembare een naam geven
  • Toegankelijk
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend
  • Praktisch toepasbaar
  • Verrassend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Wat is het troost-, liefdevol, vertrouwensrijk en ervaringserkennend en -bevestigend. Ik herken zoveel, zo niet alles, in zovele lagen erin, niet alleen vanuit de ervaringen met overledenen in mijn leven, als dus ook stervensprocessen in het/mijn leven zelf. Durven/de noodzaak tot sterven c.q. tot overgave en oordeelloze, liefdevolle acceptatie om herboren te worden, in het leven te komen en te durven leven, te transformeren.
  Het onbenoembare wat ieder in zijn/haar leven ervaart of sowieso ooit zelf mee geconfronteerd wordt, wordt benoemd en mag er daardoor "doodgewoon" ZIJN, dankzij de schrijfster en al diegene die hieraan hun bijdrage geleverd hebben, van de opdrachtgever tot degenen die over hun lijden heen zijn en hetgeen (mee)ervaren is door al die hen omringden.
  Het nodigt op een wezenlijke manier eenieder uit en geeft hoopvolle ankers om hierbij te zijn en te blijven, en maakt duidelijk hoe betekenisvol, verbindingsrijk en levensverrijkend deze diep(be)levende processen zijn, vanaf geboorte tot dood....en verder.... Diep be- en ontroerend...., bevrijdend ónt-wikkelend...

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Verhelderend licht op het sterven
  • Toegankelijk
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend
  • Verrassend
  • verruimend
  • bemoedigend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  'In het licht van het sterven' is een verhelderend boek. Ineke Koedam laat de lezer als het ware door haar ogen meekijken naar het stervensproces.
  De schrijfster beschikt over een verfijnd waarnemingsvermogen en schrijft over zowel de zichtbare als de veel subtielere en zelfs onzichtbare verschijnselen die zich rond het sterven voordoen. Dat is verhelderend voor de lezer, wiens waarnemingsvermogen door haar als het ware wordt 'opgerekt' wanneer hij of zij door haar ogen mag toekijken bij het stervensproces, dat soms al maanden voor de daadwerkelijke overgang begint.

  Daarbij vind ik het heel mooi en zuiver dat de auteur zichzelf uit de verhalen 'weghoudt'. Het gaat niet om haar mening of visie en ze heeft niet de bedoeling wie dan ook te overtuigen van enig standpunt. Ze gunt de lezer alle ruimte om dat wat zij zichtbaar maakt te interpreteren... of niet!
  Dit boek doet beseffen dat er niet één manier van sterven is maar dat ieders sferen en wegen verschillend zijn.
  Ook mooi zijn de inkijkjes in de wereld van de hospice werkers, want ook zij beleven dit proces allen op hun eigen manier.

  'In het licht van het sterven' is een goed geschreven en liefdevol boek van een auteur met een verfijnd waarnemingsvermogen

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Inzichtelijk
  • Toegankelijk
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend
  • Praktisch toepasbaar
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Met veel plezier heb ik het boek gelezen. Het heeft me absoluut meer inzicht gegeven in de laatste fase van een mens op aarde. Ook werd mijn vermoeden bevestigd dat mijn moeder nu in deze fase verkeerd. En ik heb geleerd, mede door het boek dat het mooiste is, dat je jezelf kan afstemmen door op mijn moeder's ritme mee te deinen naar het einde en begin van haar volgende fase. En eigenlijk lijkt me dat prachtig, als ze me hierin toelaat.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Van harte aan te bevelen.
  • Toegankelijk
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend
  • Verrassend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Het boek is makkelijk leesbaar en geeft naast de bijzondere ervaringen van de hospicemedewerkers , ook inzicht hoe het proces van sterven kan verlopen. Het is geen gemakkelijk onderwerp om over te schrijven. Mooi is het om te lezen hoe rustige en aandachtige zorg kan verzachten en troost kan bieden. Ineke Koedam trekt de vertelde gebeurtenissen in een breder perspectief door achtergrond informatie te geven en op een open wijze vragen te stellen. Spiritualiteit als deel van de ervaring komt aan bod, waarbij alle ruimte gelaten wordt voor een eigen standpunt. Door de zorgvuldige beschrijving van de gebeurtenissen krijg je een doorkijk naar een ruimere wereld van sterven en de dood. We krijgen allemaal te maken met de dood, dit boek is inspirerend en helpend om je eigen ervaringen te delen, om er met elkaar in gesprek over te gaan en om je voor te bereiden op je eigen dood. Door dit boek te lezen besef je weer,nu met een licht gevoel, dat de dood deel is van ons leven.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Inspirerend en ontroerend boek over sterven
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend

  Fijn dat dit boek is geschreven en dat Ineke Koedam onderzoek heeft gedaan naar dit boeiende onderwerp.Het heeft mij weer nieuwe inzichten aangereikt.De ervaringsverhalen van o.a. hospice werkers over levenseinde ervaringen zijn heel waardevol en leerzaam want dit zijn zaken waar je normaliter niet mee in aanraking komt en die mijns inziens wel belangrijke boodschappen bevatten voor ons allemaal.Kortom: een aanrader

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • waardevol
  • Toegankelijk
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend

  Geschreven bij In het licht van sterven

  Doordat ik als vrijwilligster in het Hospice werk, was dit boek voor mij zeer herkenbaar. Mede doordat er in het begin een stuk van de wetenschap wordt aangehaald, ook een goed onderbouwd verhaal. Het leest vlot en is zeer toegankelijk voor een ieder die geïnteresseerd is rondom de dood. Zelfs als mensen angstig zijn, is dit boek juist een aanrader.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Een andere kijk op sterven
  • Toegankelijk
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend
  • Praktisch toepasbaar
  • Verrassend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  In het licht van sterven is een fantastisch boek. Dit boek is voor velen een handvat in de zorg voor stervenden maar ook om te leren omgaan met het overgaan van een naaste. Het boek is van het begin tot het einde pakkend. Op zo’n manier dat je meteen terugdenkt aan eventuele eigen ervaringen. Het geeft steeds weer nieuwe inzichten. Veel mensen hebben vragen over de dood. Voor de één is het beangstigend, voor de ander is het één groot mysterie of men is nieuwsgierig naar wat er hierna komt. Ik weet zeker dat dit boek een deel van hun vragen en onzekerheid kan wegnemen. Ik wens dat meer mensen hun naasten zullen begeleiden in de laatste levensfase. Dit boek kan ik daarbij zeer aanbevelen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Een pareltje voor ieder mens
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend

  Een prachtig, vlot leesbaar boek, dat laat zien dat het proces van sterven niet beangstigend hoeft te zijn. Het liefst had ik het boek in een keer uitgelezen, maar daarmee had ik het geen recht gedaan. De bijzondere levenseinde-ervaringen van de geïnterviewden vragen erom soms even stil te zijn. De afwisseling tussen interviews en feitelijke informatie die voortkomt uit het onderzoek is prettig. Een pareltje voor ieder mens!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Een bewust afscheid van leven en ziel.

  In het licht van sterven lezend, trof mij steeds de openhartigheid van de geïnterviewde vrouwen onder elkaar. Zij kennen elkaars ervaringswereld. Het is alsof je met hen aan tafel zit. Het is een boeiend verhaal geworden. Een boek met een eigen plaats naast die van bekende wetenschappers als Peter Fenwick (The Art of Dying) en Pim van Lommel (Eindeloos Bewustzijn). Naast de verhalen biedt Ineke informatie over de lichaamsprocessen van stervenden die plaatsvinden en het belang van spirituele zorg. Soms mag je als toeschouwer even verwijlen bij een bewust afscheid van leven en ziel.
  Mooi boek!

  Cor Visser

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Sterven opent ons bewustzijn
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend
  • Praktisch toepasbaar

  Wat een prachtig boek! Met veel liefde en zorg geschreven. Ik heb het bijna in één ruk uitgelezen. En tussentijds wat traantjes van ontroering laten stromen. Maar het is ook een fris boek dat een zacht en krachtig beeld geeft wat sterven met ons kan doen, hoe het ons verheft en uittilt naar een liefdevolle dimensie.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • In het licht van sterven
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend
  • Praktisch toepasbaar

  Vorige week het boek gekocht en inmiddels gelezen. Wat een goed boek, ook een mooie uitgave met prachtige tekeningen. Het geeft mij als uitvaartbegeleider en begeleider van rouwverwerkingsgroepen, maar vooral als mens ruimte om nog beter te luisteren en te kijken naar mensen in hun laatste levensfase. Want een authentiek leven geeft ook een authentieklevenseinde. Het is voor een ieder anders. Gelukkig geen regels van hoe het moet.

  Evb

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Belangrijk en troostrijk boek
  • Inspirerend
  • Praktisch toepasbaar
  • intiem en troostrijk
  • soms herhaling van hetzelfde thema

  In aanvulling op de boeken over Bijna-Dood-Ervaringen (BDE) is het boek van Ineke Koedam over Levens Einde Ervaringen (LEE) een voltreffer. Het boek is mooi verzorgd uitgegeven en de inhoud is belangrijk en boeiend. De ervaringen van stervenden, mantelzorgers en hospice medewerkers kunnen mensen helpen om er op te vertrouwen dat het leven na onze dood op een of andere manier - lichter en vreugdevoller - doorgaat. Zoals Rabindranath Tagore al schreef: De dood is niet het doven van het licht, maar het uitblazen van de lamp omdat de dag is aangebroken. Ik hoop oprecht dat dit boek veel mensen bereikt en tot steun mag zijn.

  De beschreven ervaringen zijn voor mij overigens heel herkenbaar. Toen mijn eigen moeder niet meer lang te leven had bezocht ik haar elke dag. Op een dag hield “iets” me tegen om daarna naar mijn werk te gaan. Dezelfde ochtend is zij in mijn bijzijn gestorven. Vreemd genoeg vertelde mijn vader dat zij hem kort na haar dood enkele malen heeft “bezocht”, als een witte doorschijnende gestalte. Ik was blij voor mijn vader, maar had mijn twijfels. Kennelijk heeft hij toch iets “gezien” en dit als troostrijk ervaren. Vorig jaar nog stond ik met diverse buurtgenoten voor het crematorium te wachten om een gezamenlijke vriend de laatste eer te bewijzen. Op datzelfde moment vloog een ooievaar in glijvlucht door de strak blauwe lucht. Symbool van nieuw leven?

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • verhelderend
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij In het licht van sterven

  het probeert op een duidelijke manier te beschrijven dat er veel meer is dan het hier en nu

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij In het licht van sterven

  Goede kwaliteit, voordelige koop, duurzaam, ik ben enthousiast!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Indrukwekkend boek met diepgang
  • Inspirerend
  • soms wat zweverig en wat te abstract

  Geschreven bij In het licht van sterven

  Aanbevelingswaardig voor mensen die diepgang zoeken bij het sterven.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?

Productspecificaties

Inhoud

Taal
Nederlands
Bindwijze
Hardcover
Verschijningsdatum
juli 2013
Druk
1e druk
Afmetingen
22,8 x 14,9 x 2,4 cm
Aantal pagina's
176 pagina's
Kaarten inbegrepen
Nee
Illustraties
Met illustraties

Betrokkenen

Auteur
Ineke Koedam
Illustrator
Els Molenaar-Gazan
Co-illustrator
Els Molenaar-Gazan
Uitgever
Ankh-Hermes

EAN

EAN
9789020209624

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Subtitel
ervaringen op de grens van leven en dood

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Uitvoering
Boek
Nieuw of tweedehands
Tweedehands
Verschijningsvorm
Hardcover
Onderwerp
Persoonlijke ontwikkeling, Mind, body & spirit
19, 95
+ € 1,99 servicekosten
Alleen tweedehands
Goed
Kaft of papier verkleurd. Conditie: Goed. Editie: 1. Jaar: 2013. Taal: Nederlands.
Op voorraad
Nu besteld, zaterdag in huis Tooltip
Verkoop door partner van bol.com boekenbalie.nl
 • 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
 • Tweedehands artikelen retourneren is vaak niet gratis
Andere verkopers (12)

Vaak samen gekocht

Vragen en antwoorden (0)