Jaunatnes Politikas Potenci Lais Att St Bas Modelis Liep Jas Pils T

Jaunatnes Politikas Potenci Lais Att St Bas Modelis Liep Jas Pils T
Auteur: Po Emecka Baiba
Uitgever: Globeedit
  • Paperback
  • 9783639735000
  • oktober 2014
  • 84 pagina's
Alle productspecificaties

Samenvatting

Jaunatnes politikas sekm ga att st ba ir gr ti prognoz jama, jo t ir nozares politika, kas ir atkar ga no kop j valsts soci li ekonomisk st vok a. Ta u pa u jaunie u nev l an s un vienaldz ba pret apk rt notieko o neveicina cie ku sadarb bu ar valsts instit cij m jaunatnes politikas sekm gai att st bai un pilnveido anai. L dz ar to, lai jaunie i akt v k l dzdarbotos aj politik, valstij un pa vald b m nepiecie ams izveidot atbilsto u likumdo anu un nodro in t pietiekamu finans jumu t s sekm gai funkciju izpildei. aj gr mat tiek atspogu ots jaunatnes k soci las grupas raksturojums, jaunie u soci l, kult ras un politisk l dzdal ba, analiz ta Latvijas jaunatnes politikas subjektu savstarp j mijiedarb ba. Ta u galvenais uzsvars ir atspogu ot teor tisko modeli jaunatnes jomas darb b, un balstoties uz past vo aj m probl m m, p c jaunatnes lietu ekspertu atzinumiem, izveidots potenci lais jaunatnes politikas att st bas modelis Liep jas pils t . is p t jums sniegs visp r gu ieskatu par jaunatnes politikas eso o situ ciju un att st bas tendenc m gan Latvijas valst kopum, gan Liep jas pils t jebkuram interesantam, kuram ir visnota saisto a un aktu la nozare."

Productspecificaties

Inhoud

Bindwijze
Paperback
Verschijningsdatum
oktober 2014
Aantal pagina's
84 pagina's
Illustraties
Nee

Betrokkenen

Auteur
Po Emecka Baiba
Uitgever
Globeedit

EAN

EAN
9783639735000

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Taal
lv
Thema Subject Code
KN

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Boek, ebook of luisterboek?
Boek
Studieboek of algemeen
Algemene boeken
Nog geen reviews
Bindwijze: Paperback
38 99
2 - 5 weken Tooltip
Verkoop door bol.com
  • Gratis verzending
  • 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
  • Ophalen bij een bol.com afhaalpunt mogelijk
  • Dag en nacht klantenservice