Latvijas Transnacion L S Imenes Petijums par socialajiem, psihologiskajiem resursiem un grutibam Latvijas transnacionalajas gimenes

Latvijas Transnacion L S Imenes
Auteur: Kr Mi a Iveta
Uitgever: Globeedit
  • Paperback
  • 9783639714500
  • juni 2014
  • 84 pagina's
Alle productspecificaties

Samenvatting

P d jos gados Latvija sastopas ar jaunu izaicin jumu - da d m emigr cijas sek m. Reizumis s sekas mums ir labi paman mas, da reiz t s m t dzi i cilv ku sird s. T das imenes, kur s k ds no t s locek iem ir devies ilgsto emigr cij, ta u imene turpina dz vot k veselums ar p ri valstu robe m, sauc par transnacion l m. Pateicoties 17 imen m, kuru vec ki dz vo rzem s, bet b rni ar citiem imenes locek iem - Latvij, ir tapis mans p t jums. aj darb tiek apskat ti soci lie, psiholo iskie resursi un gr t bas transnacion laj s imen s. Tiek aprakst tas konstat t s visai izlasei rakstur g s probl mas, kas saist tas ar m tes emigr cijas sek m: soci l atbalsta tr kums, galveno apr p t ju emocion l un fizisk slodze, finansi l s un juridisk s probl mas, emocion l atbalsta tr kums b rniem un emocijas, kas saist tas ar m tes emigr ciju. Konstat tie soci lie resursi transnacion laj s imen s ir komunik cija ar emigr ju o m ti, tuvas attiec bas starp b rniem un galvenajiem apr p t jiem paliku aj imen, k ar skola. Psiholo iskie resursi - b rnus apr p jo o imenes locek u augst pa efektivit te, kompetences izj ta, optimisms un ego iztur ba."

Productspecificaties

Inhoud

Bindwijze
Paperback
Verschijningsdatum
juni 2014
Aantal pagina's
84 pagina's
Illustraties
Met illustraties

Betrokkenen

Auteur
Kr Mi a Iveta
Uitgever
Globeedit

EAN

EAN
9783639714500

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Subtitel
Petijums par socialajiem, psihologiskajiem resursiem un grutibam Latvijas transnacionalajas gimenes
Taal
lv
Thema Subject Code
JB

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Boek, ebook of luisterboek?
Boek
Studieboek of algemeen
Algemene boeken
Nog geen reviews
Bindwijze: Paperback
40 50
2 - 3 weken Tooltip
Verkoop door bol.com
  • Gratis verzending
  • 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
  • Ophalen bij een bol.com afhaalpunt mogelijk
  • Dag en nacht klantenservice