Gratis verzending vanaf 20 euro, gratis retourneren, bezorging waar en wanneer je wilt met   artikelen*

Lof Der Zotheid, Of De Dwaasheid Gekroond

of De Dwaasheid gekroond Een pronkrede

Uitgever: Athenaeum
 • Nederlandstalig
 • 191 pagina's
 • 9789025311636
 • januari 2011
Alle productspecificaties

Samenvatting

De Lof der Zotheid, Moriae Encomium, is van al de werken van Erasmus het meest bekend. Het aantal van de uitgaven, dat al bij het leven van de schrijver het licht zag, bedraagt ruim veertig en na zijn dood is het werkje telkens en telkens weer herdrukt en vertaald. Het lijdt geen twijfel, dat vooral de felle aanval op kerkelijke toestanden, heiligenverering, monnikenwezen, aflaathandel enz. de reden is, dat het zo'n geweldige opgang heeft gemaakt. Het is de proloog van de grote theologische tragedie van de 16e eeuw. .
Wanneer men ziet, dat Erasmus niets spaart van wat de Roomse kerk voor heilig en eerwaardig geldt, zaken noch personen, vraagt men zich vol verbazing af, hoe hij niet op de brandstapel is geëindigd en waarom hij, die toch in zoveel opzichten hetzelfde leert als Luther, niet bij diens optreden geestdriftig zijn partij heeft gekozen en een voorvechter van de Hervorming is geworden. Daarop valt het volgende te antwoorden. Het is nooit bij Erasmus opgekomen iets tegen de Roomse kerk als zodanig te ondernemen. Hij ergerde zich - en velen van de beste en meest ontwikkelde geestelijken met hem - aan de schromelijke ontaarding op kerkelijk gebied, die hij waarlijk niet met te schrille kleuren heeft geschilderd. Maar hij was in de eerste plaats een fijn-literaire geest, een kamergeleerde, en meende, of hoopte althans, dat wanneer zijn prima schrijfstijl en die van zijn geestverwanten, de humanisten, maar de strijd tegen ruwheid, domheid en bijgeloof op het papier bleef volhouden, geleidelijk beschaving, verstand en ware vroomheid daarvoor in de plaats zouden komen.
Luther, de ruwe volkse man, was hem antipathiek. In een van zijn brieven laat hij zich aldus uit: 'Ik zou gaarne een martelaar voor Christus willen zijn, als hij mij de kracht wilde geven, maar ik ben niet van plan een martelaar voor Luther te zijn.'
Voor geloofsheld was Erasmus niet geschapen. Hij was trouwens meer een man van smaak dan van gemoed.
Het ligt allerminst in mijn bedoeling hier verder een studie over het boekje te geven. Wie meer verlangt, kan ik o.a. verwijzen naar Erasmus, door Cd. Busken Huet, verschenen in de W. B. 38/39, p. LIII volgg. Toch zullen misschien een paar opmerkingen niet nutteloos zijn.
Het zal de lezer, als hij enkele hoofdstukken gevorderd is, allerminst duidelijk zijn geworden, wat Erasmus eigenlijk met Zotheid bedoelt. Hij speelt blijkbaar met het woord en verstaat er nu eens dit, dan weer dat onder. Het ontsnapt aan elke poging om het scherp te definiëren. De Zotheid telt geleerden en hansworsten, heiligen zowel als kibbelende theologen en krijgslieden, oude vrijers en pantoffelhelden, behaagzieke vrouwen, kleine kinderen en dieren onder haar gevolg, kortom ieder, die met het gezond verstand op gespannen voet staat of zich enkel laat leiden door de redeloze natuur. Erasmus heeft eenvoudig aan zijn dartel verstand de vrije loop gelaten. Het is wel zeker, dat, toen hij de Zotheid aan het woord liet, hij zich niet nauwkeurig rekenschap heeft gegeven, in welk karakter zij zou optreden, en dit telkens heeft gevarieerd, naarmate het in zijn - en haar - kraam te pas kwam.
Een tweede zaak, die de lezer zal treffen en wellicht ergeren, is het kleed, waarin Erasmus zijn satire heeft gestoken. Talrijk zijn de aanhalingen uit de Oude Schrijvers, die, soms letterlijk, soms alleen wat gedachte betreft, in het betoog van de Zotheid worden ingevlochten. Ook paraderen Goden, helden en staatslieden uit de Antieke Mythologie en de Oude Geschiedenis voor onze smaak veel te dikwijls op het toneel. Erasmus is nu eenmaal door en door humanist, in de Oudheid voelt hij zich beter thuis dan in zijn eigen tijd en de geestverwanten, voor wie hij in de eerste plaats schrijft, eveneens. Hoe meer zijn publiek zich in die onvolprezen Oudheid kon verlustigen, des te dankbaarder was het hem. Daarbij komt nog, dat Erasmus kort te voren zijn Adagia, een verzameling van enkele duizenden Griekse en Latijnse spreekwoorden met toelichting, opnieuw had uitgegeven. Hij is er nog zo vol van, dat hij bijv. in de Lof der Zotheid eenzelfde spreekwoord (de ezel bij de lier) tot viermaal toe herhaalt.

Recensie(s)

Erasmus voltooide na zijn aankomst in Engeland bij zijn vriend Thomas More, toen hij door ziekte werd gekweld, de satire 'Lof der Zotheid'. Eigenlijk tegen zijn zin werd dit boekje gepubliceerd. De slimme opzet was om de Zotheid als vrouwelijk hoofdpersoon te laten optreden. In een ironisch betoog bewijst zij dat het goede der aarde alleen aan Dwaasheid is te danken. Alle illusies over leven, huwelijk en vriendschap blijken gebaseerd op Dwaasheid. Dit spottend betoog is gekruid met subtiele humor. Feller en scherper is de hoofdmoot van het boek als de kerkelijke autoriteiten aangevallen worden in hun zwakten en ijdelheid. Vooral pausen, kardinalen en bisschoppen worden onderuit gehaald en de schijnheiligheid van de kerk wordt meedogenloos afgestraft. Dat de 'Lof der Zotheid' pas na de dood van Erasmus (in 1536) op de Index kwam, bewijst de angst van de kerkelijke overheid voor de grootste geleerde van hun tijd. Deze vertaling door Harm-Jan van Dam is voorzien van een interessant nawoord, eindnoten en een namenregister.

Redactie

Reviews Lof Der Zotheid, Of De Dwaasheid Gekroond

 • Grappig (2)
 • Fantasierijk (1)
 • Goede verhaallijn (1)
 • veel diepgang (1)
 • gemakkelijk leesbaar (1)
 • onderhoudend (1)
Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten
Schrijf een review
 • NIET van van Dam!
  • Grappig
  • foutieve informatie

  Geschreven bij Lof der Zotheid

  Dit e-book is NIET de vertaling van Harm-Jan van Dam! Dit is een veel eerdere hertaling in veel ouderwetscher Nederlands, en een stuk moeilijker leesbaar dan de moderne vertaling van Harm-Jan van Dam. Als je ervan houdt wat ouderwetser taalgebruik te doorgronden is dit een goede aankoop maar anders is het beter toch de papieren editie aan te schaffen (dit is dus een andere versie).

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Dwaasheid op z'n dwaast
  • Volledig
  • amuserend
  • Moeilijk leesbaar

  Geschreven bij Lof Der Zotheid

  In dit uit kritische vraagstukken samenhangende boek worden mensen, maar vooral de mens in het algemeen, bijzonder aan de tand gevoeld. Vergelijkingen met oude geleerden passeren meer dan eens de revue, terwijl de lezer ervan regelmatig in de war gebracht wordt door de scherpe opinies van D. Erasmus. Wanneer je een liefhebber bent van fictie, zou ik een tweede keer nadenken voordat je dit boek openslaat. De uitingen neigen zo af en toe naar een persoonlijke, verbale aanval op het adres van de lezer.
  Wanneer je echter een groot liefhebber bent van oude literatuur en maatschappijkritische teksten, is dit een absolute aanrader!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Goed boek in prima staat

  Geschreven bij Lof der Zotheid

  Het boek verkeert in prima staat. Geen scheuren of vouwen of ontbrekende pagina's. Ook nergens in geschreven of zo.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 4 Ongepaste review?
 • invloedrijk hoogtepunt van de renaissance
  • Overzichtelijk
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Lof Der Zotheid

  klassieker uit de wereldliteratuur van nederlandse makelij

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Toppertje vooor te lezen
  • Spannend
  • Grappig
  • Fantasierijk
  • Meeslepend verhaal
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij Lof Der Zotheid

  Iemand met interesse in geschiedenis moet dit boek gewoon lezen :)

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Meesterwerk
  • Grappig
  • Leerzaam

  Geschreven bij Lof der Zotheid

  Zoals Erasmus 'wijsheden' uit de Oudheid toegankelijk maakte voor zijn tijdgenoten, zo maakt deze editie Erasmus (en daarmee de oude Grieken en Romeinen) weer toegankelijk voor de lezers van vandaag.

  Het is een leerzaam boek met een diepzinnig karakter. Het boek heeft ook een humoristisch laagje. Af en toe heb ik echt moeten lachen om de uitspraken van Zotheid. Ze verbeterd zich op een hele aparte manier.

  Je hoeft geen filosoof of letterkundige te zijn om van dit boek te kunnen genieten.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • NBD recensie klopt niet

  Geschreven bij Lof der Zotheid

  De NBD-recensie bij dit boek hoort hier niet. Die recensie hoort bij de uitgave uit de salamander reeks van Athaneum&Polak.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 0 Ongepaste review?
 • Origineel geschreven verhaal.
  • Grappig

  In dit boek schrijft Erasmus op een orginele manier over het fenomeen zotheid. De vertaler van dit boek geeft een duidelijk overzicht van Griekse goden en andere betekenissen die verloren zijn gegaan in de hedendaagse tijd. Dankzij deze legenda is het erg interessant om te lezen wat een van Nederlandse grootste intellectuelen schreef als vermaak tijdens zijn reis.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • De dwazen van toen en van nu
  • Fantasierijk
  • Goede verhaallijn
  • Grappig
  • veel diepgang
  • gemakkelijk leesbaar
  • onderhoudend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Toen waren het de kerkelijken (pauzen, kardinalen, bischoppen, priesters), juristen, docenten, ambtsdragers, schrijvers, vorsten, intellectuelen etc. De dwaasheid van het vulgus is zo vanzelfsprekend dat wij het daar niet over hoeven te hebben. Meesterlijk beschreven door Erasmus zonder dat zijn eigen morele superieuriteit doorklinkt. Misschien wel omdat de dwaas weet dat ware inzicht gepaard gaat met "of gewillig meespelen of je beleefd laten bedriegen".

  Nu zijn het de Amerikaanse verkiezingen als show gebracht voor en door dwazen, de VN (Syrie), Ghadaffi, Berlusconi en populisme in zijn algemeenheid, Pauzen, bischoppen, Nederlandse politiek, Madoff, onze banken en ambtsdragers als DNB en AFM onder wiens toezicht 6,5 miljoen woekerpolissen verkocht konden worden.

  Brood en spelen, sommigen dingen veranderen nooit. Erasmus als de volmaakte incarnatie van Huizinga's Homo Ludens (speelse mens). Erasmus had ook kunnen kiezen voor een gewapende revolutie, maar zo dwaas was hij niet. Hoe een dwaas wijs kan zijn en omgekeerd.

  Vond je dit een nuttige review?
  7 0 Ongepaste review?
 • Geweldig boek
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Lof der Zotheid

  Het boek beschrijft ons mensen op een prachtige, verhelderende manier. Een heel grote aanrader.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • prima vertaling en goed verzorgd, met schitterende tekeningen
  • Compleet
  • Mooi vormgegeven
  • Inspirerend
  • opmerkelijk actueel
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Geschreven bij Lof der zotheid

  Een prima vertaling en goed verzorgde uitgave van Erasmus' 'Lof der Zotheid'.
  De schitterende tekeningen van Hans Holbein de Jongere hebben een toegevoegde waarde.
  De godin Zotheid maakt met humorvolle woorden de mensheid duidelijk hoe ijdel en dom zij eigenlijk is. Het volk is overtuigd van zichzelf en zelfingenomen.
  De tekst wordt minder luchtig in als de filosofen met scherpe woorden in hun vermeende wijsgerigheid worden aangepakt. Theologen en de hele clerus worden geconfronteerd met hun opvattingen over het ware geloof en hun wereldse manier van hun leven.
  Monniken die alleen maar op de buitenkant letten hebben weinig meer te maken met de leer van Christus. De tekst is opmerkelijk modern en actueel en vraagt ook nu nog aandacht voor zaken, die de mensheid aangaan.

  Vond je dit een nuttige review?
  5 0 Ongepaste review?

Productspecificaties

Auteur
Desiderius Erasmus
Redactie
Wijnand Cornelis van de Meeberg
Illustrator
H. Holbein H. Holbein
Overige betrokkenen
Harm-Jan Van Dam
Taal
Nederlands
Vertaald uit het
Nederlands
Vertaald door
Harm-Jan Van Dam Harm-Jan Van Dam Petty Bange
Oorspronkelijke titel
Moriae Encomiurn, Of Laus Stultitiae
Afmetingen
180x177x122 mm
Gewicht
220,00 gram
Verschijningsdatum
januari 2011
Druk
5
ISBN10
9025311636
ISBN13
9789025311636

Je vindt dit boek in

Categorieën
Serie
Grote klassieken
Nieuw of tweedehands
Tweedehands, Nieuw
Onderwerp
Etnisch
Verschijningsvorm
Hardcover
Studieboek of algemeen
Algemene boeken

Uit ons lees Magazine

45, 45
+ € 1,99 servicekosten
Alleen tweedehands
Als nieuw
Ongelezen. Conditie: Als nieuw. Editie: 9. Jaar: 2005. Taal: Nederlands.
Op voorraad. Nu besteld, dinsdag in huis Tooltip
Verkoop door Boekenbalie.nl
 • Gratis verzending
 • 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
 • Tweedehands artikelen retourneren is vaak niet gratis
Andere verkopers (9)
Tweedehands
Goed vanaf € 10,00
Tweedehands

Over de serie Grote klassieken

Ook in de moderne tijd van smartphones en internet zijn de grote denkers relevant. In de serie 'Grote Klassieken' komen alle grote denkers vorbij, waaronder Kant, Nitzsche en Eras… lees meer

Vaak samen gekocht

Vragen en antwoorden

Over dit artikel zijn nog geen vragen gesteld.