Religie voor atheïsten

een heidense gebruikersgids

Auteur: Alain de Botton
Uitgever: Olympus
 • Nederlands
 • 10e druk
 • 9789046705353
 • maart 2016
 • Paperback
 • 317 pagina's
Alle productspecificaties

Alain de Botton

Alain de Botton (1969) is het boegbeeld van de toegepaste filosofie. In 1993 debuteerde hij met Proeven van liefde (Essays on Love), dat direct een bestseller werd en nu gezien kan worden als de voorloper van Weg van liefde. Daarna schreef hij nog zeven boeken die verschillende thema's van ons dagelijks leven behandelen. Het werk van De Botton is in twintig talen vertaald. Op bol.com vind je alle boeken van Alain de Botton, waaronder het nieuwste boek van Alain de Botton.

Samenvatting

Proberen te bewijzen dat God niet bestaat kan een geliefd tijdverdrijf zijn voor atheïsten, maar waar het werkelijk om gaat is niet zozeer de vraag of er een God is, maar hoe je verder redeneert wanneer je hebt besloten dat Hij er niet is. In dit uiterst originele boek betoogt Alain de Botton dat de seculiere samenleving veel kan leren van religies als het gaat om zaken als gemeenschapszin, ethiek, onderwijs en kunst. Religie voor atheïsten zet de dogmatische kanten van religies overboord, waarna er enkele aspecten uit gefilterd worden die troostrijk kunnen zijn voor de sceptische hedendaagse mens.

Recensie(s)

Alain de Botton wordt door velen gezien als behorend tot een nieuwe generatie filosofen die in staat is om filosofie toegankelijk te maken voor een jong, krantenlezend publiek. Er zijn echter ook, die menen dat De Botton filosofie te veel verkleutert. Ook dit boek zal door sommigen als oppervlakkige bedlectuur worden beschouwd. De Botton gaat in tegen het heersende religievijandige atheïsme en pleit ervoor dat kernwaarden en morele ideeën uit religies (vooral het christendom) serieus worden genomen, met name als het gaat om het opbouwen en versterken van een seculiere gemeenschap, terwijl ieder beroep op het bovennatuurlijke wordt verworpen. Het lijkt erop dat De Botton secularisme sterker wil spiegelen aan religie, inclusief een sterke nadruk op de rol van moraliteit in onderwijs, kunst, architectuur en het oprichten van seculiere instituten. Hij is kritisch op liberalisme en kapitalisme, en deinst er niet voor terug ook (naamloze) collega-atheïsten aan te vallen op een gebrek aan morele visie. Goed leesbaar, verlucht met vele zwart-witfoto's (die bijna de helft van het boek beslaan). Met index.

Dr. Taede A. Smedes

Lees de eerste pagina's

3.8
van de 5
12 reviews
1
1
1
5
4
5
 • interessant
  2
 • Toegankelijk
  1
 • met humor
  1
 • stof tot nadenken
  1
1
 • vertaling
  1
Toon meer punten Toon alleen de eerste 3 punten
 • Religie in het hiernumaals
  • Fantasierijk
  • Meeslepend verhaal
  • zet aan tot denken

  Geschreven bij Religie voor atheisten

  Religie voor atheïsten is geen anti-religieus boek, hoewel gelovigen soms even flink zullen moeten slikken. Alain de Botton doet wat de titel aangeeft: hij bespreekt tal van aspecten van religies die van belang zijn voor het leven, de kleine dingen van alledag en de grote vragen van zingeving. Zaken als moraal, deugden, gemeenschapszin, discipline en rituelen passeren de revue, steeds gericht op de toepassing in het dagelijks leven, het hiernumaals. Maar ook plaatst De Boton kritische kanttekeningen bij de hedendaagse benadering van kunst en onderwijs, die soms los lijkt te staan van bezieling en relevantie. Hierbij komen boeiende vragen naar voren.
  Je hoeft niet filosofisch geschoold te zijn om plezier te beleven aan dit boek, waarschijnlijk zelfs beter niet, gezien een aantal wat neerbuigende recensies door beroepsfilosofen. Het is vlot geschreven, in lichte toonzetting, vaak scherp en humoristisch.

  Vond je dit een nuttige review?
  9 0 Ongepaste review?
 • Niet overslaan! Lees of luister ;0)

  Geschreven bij Religie Voor Atheisten

  Altijd weer weet Alain de Botton erin te slagen met een onderwerp te komen waar we allemaal idee bij hebben. Of het nou gaat om romances, travel, werk, architectuur, religie hij schrijft en er is maar één manier om deel uit te maken van de ervaring: lezen of luisteren!
  Zonder de inhoud te verklappen kan ik zeggen dat bij dit serieuze onderwerp ook veel humor aan bod komt en de input vanuit religieuze stromingen duidelijk stoelt op kennis van het onderwerp, in meerdere opzichten.
  Dit is het tiende boek van Alain dat bij mij in de boekenkast binnen handbereik staat!
  Veel lees- of luisterplezier toegewenst!

  Vond je dit een nuttige review?
  8 0 Ongepaste review?
 • Het geloof van een atheïst

  Geschreven bij Religie voor atheïsten

  Een leuk boek om gedreven atheïsten te leren begrijpen. De verdeling in een seculiere wereld en een religieuze wereld komt mij als buitenstaander wel wat gekunsteld over. Welk wezenlijk verschil is er, bij wijziging van voor- of veronderstellingen? Evenwel de hunkering naar invulling van de verlangens die verder gaan dan die onze rationaliteit kan bieden, doet weldadig aan. Het maakt dan niet zoveel meer uit welke (religieuze) vooronderstellingen, of anders gezegd welke geloofsveronderstellingen of symbolen men nastreeft in de psyche van een mens, als ze maar voeding geven in de verlangensspiraal van het leven en die behoefte positief vullen. Ontkennen we die verlangens, dan lijkt onze leefwereld wel heel platvloers te worden. (Geloofs)symboliek, en ook sprookjes bijvoorbeeld, kunnen aan die diepere behoefte onverwachte dimensies geven. Alain de Botton doet een prachtige poging om die dimesies te bereiken, het lezen zeker waard.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • De Botton weet weer te boeien
  • Grappig
  • boeiend
  • scherp

  Geschreven bij Religie Voor Atheisten

  Als echte fan van Alain de Botton heb ik weer ontzettend genoten van dit boek. Het boek brengt goed in beeld hoe wij van de verschillende geloven kunnen leren zonder in de wonderen die daarbij horen te geloven. Heel interessant en pakkend onderwerp en erg passend bij deze tijd. Hij weet als geen ander mensen tot nieuwe inzichten te brengen. Makkelijk leesbaar en vol met zijn bijzondere, intelligente gevoel voor humor.

  Vond je dit een nuttige review?
  4 1 Ongepaste review?
 • Originele benadering voor de opbouw van een seculiere samenleving
  • Fantasierijk
  • origineel
  • leest vlot weg (door veel illustraties)
  • soms langdradig
  • weinig praktisch toepasbaar

  Geschreven bij Religie voor atheisten

  In dit boek beschrijft Alain de Botton hoe een volledig seculiere samenleving eruit zou kunnen zien, waarbij hij gebruikt maakt van de positieve dingen die religies ons gebracht hebben. Hij vult de 'leegte' die het atheïsme met zich meebrengt met hypothetische zaken als 'agaperestaurants'; ontleend aan het avondmaal, waarin gebruik gemaakt wordt van het nut van het socializen in een gevarieerd gezelschap.
  Een positief aspect van het boek is dat Alain de Botton komt met originele ideëen, waarbij hij tot in detail uitwerkt hoe we de van religies geleerde zaken kunnen toepassen in een seculiere samenleving. Echter, zijn ideëen zijn ook utopisch. Het boek is geen praktische handleiding voor atheïsten die op zoek zijn naar richtlijnen binnen hun levensovertuiging.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 1 Ongepaste review?
 • Welzijnswerk voor welgestelden
  • Voorspelbaar
  • Geen diepgang

  Geschreven bij Religie Voor Atheisten

  Alain de Bottons Religie voor atheïsten staat barstensvol goede bedoelingen. Zeker voor wie, zoals ondergetekende, werk wil maken van gemeenschapsvormende projecten. Het boek bevat een mengelmoes aan suggesties rond het thema: hoe vind je elkaar nog in een hogere moraal dan in die van het consumentisme? De Botton wil zijn rituelen ontlenen aan ‘religies’, te weten, het katholicisme, het jodendom en het boeddhisme. Maar dan wel geseculariseerd, bedoeld voor “atheïsten”.

  De Botton zet in zijn boek, soms met brille, vaker met een nare predikantentoon een klaagzang aan van een intellectuele atheïst-die-geen-atheïst-zou-willen-zijn. Maar door gebrek aan onderzoek – met name naar de culturele wortels van religie, heidendom, meergodendom – vervliegen veel van zijn bedoelingen in een elitair soort voor-de-vuist-weg redeneren. Zijn boek is weliswaar bedoeld voor een elite, zoals bezoekers van musea, universiteitsstudenten en denkers over levensvragen, waarmee op zich niks mis is. Maar in een tijd waarin de scheiding tussen hoog- en laaggeschoolden navrante trekken krijgt en bizarre uitspattingen laat zien, schiet hij er toch echt naast. Zijn wat ik zou willen noemen welzijnswerk voor welgestelden, de oprichting van clubhuizen en hangplekken voor intellectuelen in de openbare ruimte, heeft mijn welwillende zege. Minder geporteerd ben ik van een paar naar mijn smaak gevaarlijke misvattingen die hij erop na houdt. Hierboven refereerde ik al even aan het typisch westerse, universalistische karakter van zijn project.

  De Botton stript zijn rituelen van traditie en historische betekenis. En wat houdt hij over als zijn plannen goed verlopen? Ik citeer Auguste Comte, de bron van zijn ideeën: een “religion universelle”. Laat mij nou juist de overtuiging toegedaan zijn dat we van dit soort typisch westerse projecten voor een wereldbroederschap-naar-ons-model af zouden moeten! Welke voorstellen hij ook doet om elkaar wat beter te leren kennen, zij zijn ontdaan van voorgeschiedenis en herkomst. Bij een bepaald soort rituele maaltijd, naar voorbeeld van de joodse Pesachviering, waar een vraag-en-antwoord ritueel bij hoort, koestert hij verwachtingen als van “het verdwijnen van onze angst voor vreemdelingen.” ‘We’ zouden daarbij aanschuiven, “arm met rijk, zwart met blank, orthodox met seculier, manisch depressief met evenwichtig.”

  Wat De Botton betreft gaat men aan zo’n gemeenschappelijke dis op zoek naar “oprechte zelfonthullingen” met vragen als “waar heb jij spijt van?”, “wie kun jij niet vergeven?” De herkomst van het Joodse volk of van welk volk ook laat men gewoon maar weg. Dezelfde contextloze zoekpartijen naar het zelf komen we ook tegen bij een alternatief museum met in elke zaal een wijsheidsthema en in de hoogste zaal het thema “zelfkennis”. Een alternatieve architectuur die seculiere tempels maakt biedt idem dito. (De vleierijen naar het christelijke geloof zijn trouwens zo veelvuldig in dit boek, zelfs naar zaken toe als erfzonde, biechtgeheim en het fanatiekere cultuurrelativisme, dat je er of een overdreven voetval of een verscheurend heimwee uit kan lezen.)

  Universele toepasbaarheid, ziedaar de ‘hardcore’ van het misverstand dat het boekje beheerst. De gemakzucht waarmee de welgestelde intellectueel zijn eigen contextloze ‘vrijheid’ geniet en daarin graag ‘de ander’ of ‘de vreemdeling’ ontmoet, zonder zich maar een minuut te hoeven bekommeren om wat die ander eigenlijk beweegt, ziedaar wat ik zie als de grootste barrière voor gemeenschapszin in onze tijd. Geef liever mensen van bovenaf – want daar zit hem toch weer steeds de bottleneck – het groene licht om in hun groepsverleden te duiken, hun ‘eigen’ cultuur en taal te vieren. Lokaal en vanuit verbondenheid met hun omgeving. Daar is meer voor nodig dan De Bottons vrijblijvende ideeën. Namelijk politieke bereidheid tot het opgeven van een ideëel globaliseringsdenken dat op dit moment meer kwaad dan goed doet.

  Vond je dit een nuttige review?
  18 14 Ongepaste review?
 • Onderzoek alles (ook religie) en behoudt het geode.
  • helder geformuleerd
  • goed leesbaar
  • fotomateriaal slecht van kwaliteit

  Geschreven bij Religie Voor Atheisten

  Alain de Botton weet in heldere taal gelardeerd met de nodige humor en relativiteit duidelijk te maken waar wij ons in deze seculiere wereld tekort doen en kunnen leren van de oude religies. In een reeks hoofdstukken doet hij een aantal onderwerpen de revue passeren waar de atheïst en ook onze seculiere Westerse maatschappij nauwelijks een goed antwoord voor hebben terwijl de behoefte van het individu op zo'n antwoord er eerder meer dan minder op geworden is. Traditionele religies laat de Botton zien hebben daar wel een zinvolle invulling aan gegeven. Met voorbeelden en veel beeldmateriaal wordt dit geïllustreerd. Een boek vol verrassende inzichten van deze moderne filosoof.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 2 Ongepaste review?
 • Wat een vertaling...
  • interessant
  • stof tot nadenken
  • vertaling

  Vlak nadat ik 'the art of travel' van de Botton gelezen had, keek ik op deze site welke van zijn boeken hier worden verkocht. Ik vond niet enkel de inhoud van zijn vorige boek interessant, maar ook zijn schrijftstijl was zeer aantrekkelijk. Daarom wou ik meer van hem lezen. Critici zeggen dat hij filosofie 'verkleutert', maar zijn boeken zijn tenminste aangenaam om te lezen. Alleszins toch als je ze in het Engels leest. Jammer genoeg had ik -zonder nadenken- deze Nederlandse versie gekocht. Ik vind de vertaling ronduit verschrikkelijk. Sommige alinea's zijn precies vertaald met de eerste versie van Google Translate. De woordkeuze deed mij ook vaak de wenkbrauwen fronsen. In deze versie staan woorden gedrukt die waarschijnlijk nog enkel worden gebruikt door academici die al 25 jaar met pensioen zijn, of eerder die al 25 jaar in de kist steken. Kan er iemand deze vertaler leren werken met synoniemen.net?!

  Dus om een lang verhaal kort te maken: Lees hem in het Engels!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Weer zo'n leuke Botton

  Alain de Botton is een hedendaagse, hippe filosoof die leesbare boeken schrijft ook voor niet-filosofen. Zijn invalshoek is vaak heel origineel en verrassend.
  Religie voor atheïsten is een serieuze studie naar wat niet-religieuzen kunnen leren van religieuze gewoontes en gebruiken, bijvoorbeeld in het onderwijs en de architectuur. Luchtig en zeer prettig leesbaar. Aanrader!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • zeer lezenswaard
  • Toegankelijk
  • interessant
  • met humor

  Ik vind het een origineel boek in vlotte taal geschreven. Vaak lichtvoetig over zware onderwerpen. Ik zou het iedereen aanraden die interesse heeft in filosofische onderwerpen "uit het dagelijks leven".

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Ludiek boek
  • Voordelige koop
  • Kwetsbaar

  Geschreven bij Religie Voor Atheisten

  Leuk, grappig verteld. Mooie prijs.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Tegenvaller

  Geschreven bij Religie voor atheisten

  Volstrekte flauwekul, een gestudeerd man als Alain de Botton onwaardig. Op iedere pagina staat aantoonbare onzin uit het jaar nul.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 16 Ongepaste review?

Productspecificaties

Inhoud

Taal
Nederlands
Bindwijze
Paperback
Verschijningsdatum
maart 2016
Druk
10e druk
Afmetingen
21,1 x 13,6 x 2,3 cm
Aantal pagina's
317 pagina's
Kaarten inbegrepen
Nee
Illustraties
Met illustraties

Betrokkenen

Auteur
Alain de Botton
Uitgever
Olympus

Vertaling

Vertaald door
Jelle Noorman Jelle Noorman
Originele Titel
Religion for Atheists. A non-believer's guide to the uses of religion

EAN

EAN
9789046705353

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Gemiddelde leestijd
8 h
Subtitel
een heidense gebruikersgids
Thema Subject Code
DS

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Uitvoering
Boek
Nieuw of tweedehands
Tweedehands
Verschijningsvorm
Paperback
Studieboek of algemeen
Algemene boeken
15, -
Op voorraad
Voor 23:00 uur besteld, dinsdag in huis Tooltip

+ bezorgopties

Verkoop door bol.com

Bezorgopties

 • Doordeweeks ook ’s avonds in huis
 • Kies zelf de bezorgdag
Bekijk alle bezorgopties

* Indien beschikbaar op bezorgadres. Log in voor de mogelijkheden

 • Gratis verzending vanaf 20 euro
 • 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
 • Ophalen bij een bol.com afhaalpunt mogelijk
 • Dag en nacht klantenservice
 • Cadeautje? Laat het voor je inpakken en bezorgen
Andere verkopers (2)
Snelste levering
Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, dinsdag in huis
Snelste levering
Tweedehands
Goed vanaf € 12,00
Tweedehands

Vaak samen gekocht

Vragen en antwoorden (0)