The Evenings

A Winter's Tale

Boek omdraaien
 • Engels
 • 1e druk
 • 9781782271789
 • januari 2017
 • Hardcover
 • 224 pagina's
Alle productspecificaties

Gerard Reve

Gerard Reve werd in 1923 geboren in Amsterdam. Hij debuteerde in 1946 met de aangrijpende novelle De ondergang van de familie Boslowits in het tijdschrift ‘Criterium’. Zijn in 1947 bij uitgeverij De Bezige Bij verschenen romandebuut De avonden – het enige werk ooit, waarvoor hij de exploitatierechten voor de duur van het auteursrecht zou afstaan – riep sterk uiteenlopende reacties op. Met de novelle Werther Nieland die in 1949 verscheen in Geert van Oorschots reeks ‘De vrije bladen’, begon een langdurige verstandhouding tussen de schrijver en de uitgever, die, compleet met zakelijke en vriendschappelijke breuk én het herstel daarvan, zou duren tot Van Oorschots dood in 1987.

Tijdens zijn huwelijk met de dichteres Hanny Michaelis, van 1948 tot 1959, verbleef Reve met enige regelmaat in Engeland. In 1956 publiceerde hij de rechtstreeks in het Engels geschreven bundel The acrobat and other stories maar voor het overige bevond Reve zich literair in een impasse. Wel maakte hij in die tijd zowel zijn ontwikkeling naar het rooms-katholicisme als naar een openlijke beleving van zijn homoseksualiteit door. In 1957 trad hij toe tot de redactie van het een jaar tevoren door Van Oorschot opgerichte tijdschrift ‘Tirade’. Gaandeweg zijn redacteurschap, dat tien jaar zou duren, kwam zijn productie weer op gang: in 1961 verscheen Tien vrolijke verhalen, in 1963 Vier wintervertellingen, de geautoriseerde vertaling door Michaelis van The acrobat and other stories. Met Op weg naar het einde, de bundeling van zes in ‘Tirade’ voorgepubliceerde ‘reisbrieven’ waarin religie en homoseksualiteit elkaar vinden in het zogenaamde ‘revisme’, brak Reve door naar het grote publiek. ‘Brief uit het huis genaamd “Het Gras”’, opgenomen in het tweede brievenboek, Nader tot U (1966) verwekte een schandaal. Reve werd vervolgd wegens godslastering maar na een slepend proces in 1968 door de Hoge Raad van alle aanklachten vrijgesproken.

In 1969 ontving Reve de P.C.Hooftprijs, Nederlands belangrijkste literaire (toen nog staats-) prijs voor letterkunde. Dat najaar verwekte (het tv-verslag van) een huldiging in de Amsterdamse Heilig Hartkerk opschudding, niet in de laatste plaats omdat hij de kerk arm in arm met zijn toenmalige liefdesvriend Willem van Albada (‘Teigetje’) binnenschreed, waardoor de bijeenkomst tevens de indruk wekte van een kerkelijke huwelijksinzegening. Beide gebeurtenissen in dat jaar symboliseerden zowel de algemene waardering voor zijn schrijverschap als de sterk toegenomen maatschappelijke acceptatie van het verschijnsel homoseksualiteit, waarvan hij zich een voorvechter op de eerste rang had getoond.

Hoewel Reve ook nadien een fijne neus bleef tonen voor publiciteit, trok hij zich niettemin grotendeels daaruit terug. Omstreeks 1970 verbrak hij de zakelijke en vriendschappelijke band met Geert van Oorschot. In diezelfde tijd verwierf hij een lapje grond in een afgelegen vallei in Zuid-Frankrijk en bouwde daar een ‘kazemat’ (echo’s hiervan zijn terug te vinden in Een eigen huis uit 1979). In de vijf volgende jaren veranderde zijn privéleven aanzienlijk; eerst door het aangaan van een ménage à trois met een vriend van Van Albada, Henk van Manen, en na een breuk met deze beiden enkele jaren later het aantreden, in 1975, van Joop Schafthuizen, die zijn levenspartner zou worden en blijven.

Achteraf bezien kan Reves literaire productie tot 1976, door een steeds verdere verfijning en versmalling van het ‘revisme’, vermoedelijk het best worden omschreven als ‘camp’. Hieronder vallen de bij uitgeverij Athenaeum–Polak & Van Gennep verschenen boeken De taal der liefde (1972), Lieve jongens, Het zingend hart (gedichten, 1973), Het lieve leven (1974) en, na een volgende overstap naar uitgeverij Elsevier, Ik had hem lief (1975) en Een circusjongen (1975). Het werk uit deze periode leek een kentering in de waardering te veroorzaken. Reve werd ondermeer een teveel aan in strakgespannen fluwelen broeken gestoken jongemannen verweten, alsook dat hij ‘in herhaling’ verviel, wat hem de tegenwerping ‘Wie moet ik anders herhalen?’ ontlokte.

De onverhulde eerlijkheid in de ‘romans’ Oud en eenzaam (1978) en Moeder en Zoon (1980) wekte echter weer alom bewondering. Dit zal hebben bijgedragen tot de opdracht van de stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB) om voor 1981 het Boekenweekgeschenk te schrijven. Het script werd evenwel afgekeurd omdat het te seksueel expliciet werd bevonden. Mede door de ophef die dit veroorzaakte, werd De vierde man als reguliere uitgave een doorslaand succes. Hierop volgden bij Elsevier nog de roman Wolf (1983) en Roomse heisa (1985), een verslag over het bezoek van paus Johannes Pasulus II aan Nederland. Toen bekend werd dat Elsevier zijn literaire activiteiten overhevelde naar een andere uitgeverij waarvan hij niet gediend was, stapte Reve over naar uitgeverij Veen, waar sindsdien op drie uitzonderingen na zijn overige werk zou verschijnen.

In verschillende bewoordingen heeft Reve in de loop der jaren meer dan eens gezegd dat Geert van Oorschot geen man was op wie men kwaad kon blijven. Na een voorzichtig contactherstel tussen beide mannen in 1979 kwam het zelfs tot drie nieuwe uitgaven bij Van Oorschot, Brieven aan Josine M. (1981), Brieven aan Ludo P. (1986) en, in het jaar van Van Oorschots dood, Verzamelde gedichten (1987).

In het begin van de jaren ’90 verlieten Reve en Schafthuizen Frankrijk en vestigden zich in België. Reve zou, naast een aantal andere brievenboeken en gelegenheidsuitgaven, nog drie romans publiceren: Bezorgde Ouders (1988), Het boek van violet en dood (1996) en ten slotte Het hijgend hert (1998). In laatstgenoemd jaar werd een aanvang gemaakt met de publicatie van een Verzameld werk-uitgave, die zes delen dundruk zou omvatten. Ten slotte keerde de schrijver, met medeneming van de uitgaverechten op al zijn boeken, terug bij De Bezige Bij, waar hij ooit met De avonden was gedebuteerd. Wel vervulde hij nog een lang door hemzelf en de opvolgers van Geert van Oorschot gekoesterde wens door het sluiten van een overeenkomst voor de uitgave van de integrale briefwisseling tussen Van Oorschot en hemzelf, die de periode 1951–1987 omspant.

De verschijning bij Van Oorschot van dit lijvige boekwerk (ruim 800 bladzijden) op 12 september 2005 zou Reve helaas niet meer bewust meemaken. Omstreeks 2003 kreeg de ziekte van Alzheimer, waarvan de eerste tekenen zich kort tevoren bij hem hadden geopenbaard, hem steeds vaster in haar greep. Liefdevol thuis verzorgd door Schafthuizen zo lang het nog kon, verbleef Reve de laatste anderhalf jaar van zijn leven in een verzorgingstehuis in de buurt van zijn huis, waar Schafthuizen hem iedere dag bezocht.

Zijn dood, op 8 april 2006, en zijn uitvaart een week later, leidden tot een voor kunstenaars ongekende media-aandacht. Gerard Reve is ter aarde besteld op de begraafplaats van de Belgische gemeente Machelen aan de Leie, zijn laatste woonplaats. Op bol.com vind je alle boeken van Gerard Reve.

Samenvatting

A modern masterpiece, voted the best Dutch novel of all time, debut of one of the most important Dutch authors of the twentieth century first published 1947

'I work in an office. I take cards out of a file. Once I have taken them out, I put them back in again. That is it.'

Twenty-three-year-old Frits - office worker, daydreamer, teller of inappropriate jokes - finds life absurd and inexplicable. He lives with his parents, who drive him mad. He has terrible, disturbing dreams of death and destruction. Sometimes he talks to a toy rabbit.

This is the story of ten evenings in Frits's life at the end of December, as he drinks, smokes, sees friends, aimlessly wanders the gloomy city streets and tries to makes sense of the minutes, hours and days that stretch before him.

Darkly funny and mesmerising, The Evenings takes the tiny, quotidian triumphs and heartbreaks of our everyday lives and turns them into a work of brilliant wit and profound beauty.

Recensie(s)

I was also pleased to see Gerard Reve's funny, poignant debut novel, The Evenings, available in English... it's like BS Johnson and Kafka wandering the crepuscular streets of 1940s Amsterdam together - in a good way -- Alex Preston Observer Books of the Year 2016 A masterpiece... What can I say that will put this book where it belongs, in readers' hands and minds?... Reve keeps the reader breathless right through to the grand finale -- Tim Parks Guardian This much lauded book, finally available in English, [is] the perfect January read Spectator A masterwork of comic pathos... one of the finest studies of youthful malaise ever written... Should cause many readers to revise their opinions of The Catcher in the Rye. In all fairness to Salinger, The Evenings is so much better -- Eileen Battersby Irish Times Reve's keen eye for absurdity manages to cast the mundane in a new, albeit macabre, light Financial Times As funny as it is ultimately profound -- Eileen Battersby Irish Times Books of the Year 2016 This 1947 Dutch novel, considered the Netherlands' greatest in the 20th century... is a savage novel, full of strange, cold laughter Daily Mail The Evenings is packed with the minutiae of life: luckily, the minutiae are fascinating... Reve isn't the kind of novelist to give you a straightforward answer but the journey is quite a ride The Times Dark masterpiece... It is a powerful story of an alienated young office worker who is cynical about his loving, middle-class parents and friends Observer Fascinates the more you read of it... A fantastic novel -- Andre van Loon Sunday Telegraph Gives Kafka a run for his money... gripping, often very funny... bizarre, enchanting Big Issue An understated novel that's funny, bizarre and yet emotionally renewing Attitude The novel is dark, funny, unsettling and lingers vividly in the mind. Hats off to Pushkin Press and the outstanding translator, Sam Garrett, for making this odd, orphaned masterpiece available at last to an English-speaking readership Times Literary Supplement It is now time for a wider audience to discover its weird textures and dark delighs The National The funniest, most exhilarating novel about boredom ever written. If The Evenings had appeared in English in the 1950s, it would have become every bit as much a classic as On the Road and The Catcher in the Rye. -- Herman Koch, author of The Dinner Unlike John Williams, Gerard Reve's work was critically acclaimed and sold exceptionally well during his lifetime. But, just like Stoner, The Evenings is brilliantly written, and has a maximum impact on the reader's soul. -- Oscar van Gelderen, the Dutch publisher who rediscovered John Williams' Stoner Gerard Reve's sardonic classic The Evenings is finally translated into English Culturetrip This book, an important classic in the Netherlands and long, long overdue in English, is as funny as it is peculiar. Reve really deserves more attention in the Anglophone world -- Lydia Davis, winner of the Man Booker International Prize Fascinating, hilarious, and page-turning. The publication of this novel marks the exciting introduction of a wonderful writer to an Anglophone audience Publishers Weekly In this first English translation of a Dutch classic... The author's dry wit and ability to find humor and beauty in the banality of daily life are impressive Booklist Not much happens because not much is meant to happen, as if to say that apart from the occasional invasion by a malevolent neighbour life is pretty dull Kirkus This really is an excellent work Tony's Reading List (blog) The Evenings is softer and funnier than other postwar European masterpieces... A little masterpiece - a provocative reminder that life goes on even in the bleakest of circumstances Los Angeles Review of Books A canonical work of postwar European fiction... flares of pathos and despairing love light up the novel's empty nighttime landscape Wall Street Journal Reviewers have compared it favourably to J.D. Salinger's The Catcher in the Rye, Albert Camus's The Stranger and Karl Ove Knausgaard's My Struggle New York Times Captivating The Atlantic A masterpiece National Post Like Camus's The Plague, the strength of The Evenings lies in its evocation of atmosphere The Tablet 'Drily amusing, suffused with angst and post-war malaise and -- at first blush -- very impressive BookFilter Batavophile bookworms can rejoice now possibly the greatest Amsterdam novel is now available in English... for a testament to ennui it's strangely gripping A-Mag It's hard to believe it has taken 70 years for Gerard Reve's The Evenings to reach the English-speaking world... Reminiscent of Samuel Beckett, The Evenings is justly regarded by the Dutch as one of their greatest novels Sydney Morning Herald It's impossible to read Gerard Reve's portrayal of the battles between father and son for control of the radio or Frits' paranoia about his body, without laughing out loud. Impossible too not to find some vestiges of sympathy for this hapless, down-trodden specimen of a man BookerTalk (blog) Diabolically funny... From the deep midnight of shattered Europe, Reve crafted not only an existential masterwork worthy to stand with Beckett or Albert Camus, but an oblique historical testament The Economist It's a testament to Reve's writing and imagination that the question of Frits will haunt the reader long after they're finished Pop Matters

5.0
van de 5
3 reviews
0
0
0
0
3
3
 • Meeslepend verhaal
  2
 • Grappig
  1
0
 • Meesterlijke vertaling
  • Grappig
  • Meeslepend verhaal

  Voor fans die de avonden uit hun hoofd kennen, is dit een bijzondere ervaring

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • aan te bevelen
  • Meeslepend verhaal

  Over de avonden.
  Wat een kostelijk tijdsbeeld heeft Reve neergezet! Met als decor het Amsterdam van vlak na de oorlog. Tien dagen voor de jaarwisseling nemen we een kijkje in het leven van Frits van Egters, de hoofdpersoon. Het leven is nog schraal, opwindende gebeurtenissen doen zich niet voor. En daar hebben we meteen de draad van het verhaal te pakken. Het schrale leven. Het leven van de verveling. Ga maar na. Kijk maar de achtergronden, te beginnen bij zijn ouderlijk huis. Zijn vader ligt meestentijds op de divan en dut. Moeder Van Egters is eigenlijk de enige die activiteiten ontplooit, meestal van huishoudelijke aard. En Frits heeft een weinig avontuurlijke kantoorbaan die bestaat, zoals hij zelf zegt, uit het nemen van kaarten uit een bak om die daarna weer terug te stoppen. Hij droomt vaak. Meestal zijn het sombere, donkere en onheilspellende gebeurtenissen. Ontspanning zoekt hij, net als veel van zijn tijdgenoten, in bioscoopbezoek en visites bij kennissen en familie die hij bij hun samenzijn niet spaart. Zo laat hij geen gelegenheid onbenut om te wijzen op wijkende haargrenzen of op handen zijnde kaalheid. Hij heeft een fascinatie voor haar. De wijze waarop hij dat doet is vaak direct en, bij het kwetsende af. Soms grenzen zijn verhalen aan sadisme - iets dat we kennen uit het werk van Reve. Als hij, om een voorbeeld te noemen, even bij vriendin Bep langs gaat, leidt hij het gesprek via haar huidkwaal naar een lugubere afloop van zo’n ziekte. Door het hele boek worden we gewaar hoe hij blijkbaar geniet van de afschuwelijke details die hij te berde brengt. Vreemd genoeg reageren zijn vrienden min of meer schouderophalend. Ze zijn het kennelijk wel van hem gewend.
  Om de verveling te verdrijven zoekt hij regelmatig zijn heil bij de radio. Hij schakelt het toestel in, draait aan de frequentieschaal, luistert, maar vindt zelden iets dat hem aanstaat. Zijn verveling komt tot uiting in kleine dingen: hij likt eens hier aan, verbrandt een insect, bijt in een kozijn, watert wat in de gloeiende as. Botsingen met zijn ouders,bij wie hij nog thuis woont, zijn niet van de lucht. Ze irriteren hem. Vaak ontvlucht hij het huis om zijn vermaak elders te zoeken. In monologen tegen een speelgoedkonijn legt hij zijn getormenteerde innerlijk bloot. Bijvoorbeeld over de veronderstelde wijn die zijn moeder heeft gekocht voor oudejaarsavond, maar die vruchtensap blijkt te zijn. In de slotzinnen van het verhaal gaat hij bij zichzelf te rade

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Spannend
  • Grappig

  Geschreven bij The Evenings

  Twee pluspunten: spannend en grappig.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?

Productspecificaties

Inhoud

Taal
Engels
Bindwijze
Hardcover
Verschijningsdatum
januari 2017
Druk
1e druk
Afmetingen
20,5 x 13,7 x 3,2 cm
Aantal pagina's
224 pagina's
Illustraties
Nee

Betrokkenen

Auteur
Gerard Reve
Uitgever
van Ditmar Boekenimport B.V.

Vertaling

Vertaald door
Sam Garrett Sam Garrett

EAN

EAN
9781782271789

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Subtitel
A Winter's Tale

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Uitvoering
Boek
Verschijningsvorm
Hardcover
Nieuw of tweedehands
Tweedehands
Studieboek of algemeen
Algemene boeken
15, 99
6 - 7 dagen Tooltip
Verkoop door bol.com
 • Gratis verzending vanaf 20 euro
 • 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
 • Ophalen bij een bol.com afhaalpunt mogelijk
 • Dag en nacht klantenservice
Andere verkopers (6)
Snelste levering
4 - 5 dagen
Snelste levering
Tweedehands
Als nieuw vanaf € 10,95
Tweedehands

Vragen en antwoorden (0)