Notice and Take Down procedure

Op basis van de NTD procedure kan je een melding doen van illegale inhoud (bijvoorbeeld artikelen of content) of een schending van de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com.

Melding doen van illegale inhoud

Meldingen doen kan op vier manieren:

 • Klik hier als je verkooppartner bent;
 • Klik hier als je merkeigenaar bent;
 • Klik hier als je klant bent;
 • Een melding doen als ‘trusted flagger’? Het meldpunt voor trusted flaggers volgt zo snel mogelijk zodra de trusted flaggers bekend zijn. Tot die tijd, kunnen meldingen worden ingediend via het klantformulier;
 • Een melding doen als autoriteit? Stuur het ingevulde formulier voor autoriteiten (for English click here) naar dit adres.
 • Meldingen kunnen alleen in het Nederlands, Engels en Frans worden ingediend. Meldingen in andere talen worden niet in behandeling genomen.

Let op!
Heb je het vermoeden dat er sprake is van illegale inhoud? Je kan hierover ook rechtstreeks contact opnemen met de verkooppartner(s) die bij het aanbod staat vermeld. De contactgegevens vind je op de verkoperpagina.

NTD-regeling

Bol zal meldingen in het kader van deze NTD-procedure zo veel mogelijk volgens de hierna opgenomen regeling behandelen:

 1. NTD-meldingen hebben betrekking op het wijzigen of verwijderen van illegale inhoud op de website van bol dat afkomstig is van bol en/of van verkooppartners. Het aanbod van verkooppartners is identificeerbaar doordat daarbij vermeld is dat het artikel verkocht wordt door een andere partij.
 2. Meldingen tot het verwijderen van aanbod op de bol website worden alleen in behandeling genomen: 
  1. met het doel om tegen aanbod dat illegaal is en/of in strijd is met de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com op te treden; 
  2. na ontvangst van een volledig ingevuld en van de vereiste bijlagen voorzien meldingsformulier. Het is afhankelijk van het type melding welke documenten we nodig hebben.
 3. Bol kan in het kader van de procedure nadere vragen stellen of in overleg treden met de indiener, de verkooppartner of derden.
 4. Na ontvangst van een melding zal bol:
  1. de ontvangst hiervan bevestigen;
  2. controleren of de melding aan de formele vereisten voldoet en zo nodig verzoeken dit te herstellen. Bol kan meldingen (gemotiveerd) niet in behandeling nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een NTD-melding onvoldoende is gemotiveerd waarom de betreffende inhoud illegaal is, of indien een duidelijke vermelding van de exacte elektronische locatie van de inhoud (zoals de URL) ontbreekt;
  3. beoordelen of er sprake is van aanbod dat illegaal is en/of in strijd is met de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com;
  4. op basis van de uitgevoerde beoordeling het aanbod offline halen of aanpassen, dan wel de NTD-melding afwijzen. Bol zal het aanbod slechts offline halen indien zij vaststelt dat het illegaal is en/of in strijd met de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com en zij dit als dermate ernstig beoordeelt dat het offline halen van het aanbod gerechtvaardigd is. Bol zal deze beoordeling zorgvuldig en naar beste kunnen uitvoeren;
  5. de indiener onverwijld op de hoogte stellen van het besluit naar aanleiding van de melding, voor zover bol beschikt over diens contactgegevens.
 5. Ben je het niet eens met de beslissing naar aanleiding van de melding? Dan kan je binnen 6 maanden na ontvangst van ons besluit een klacht indienen via onze klachtenprocedure.
 6. Bol kan maatregelen nemen tegen partijen die vaak onjuist melding doen van illegale artikelen en/of content. Bijvoorbeeld door nieuwe meldingen (gedurende maximaal drie maanden) niet in behandeling te nemen.