Sonax 340.200 Rubberonderhoud 300ml

Sonax 340.200 Rubberonderhoud 300ml

Productbeschrijving

Sonax rubberreiniger

Reinigt en onderhoudt rubberen auto-onderdelen en onderhoudt hun elasticiteit. Verlengt de levensduur van het rubber en frist de kleuren op. Reinigt ook moeiteloos banden en vloermatten en herstelt de oorspronkelijke frisse uitstraling.In de winter voorkomt de rubberreiniger dat deursluitingen en rubber afdichtingen van de motorkap en van de kofferruimte vastvriezen.

Specificaties:
Kleur verpakking: zilver
Materiaal verpakking: aluminium, kunststof
Afmetingen: 5,7 x 5,7 x 21 cm (L x B x H)
Inhoud: 300 ml
Zuurgraad (PH): 5,5
Gewicht: 332 gram

Productspecificaties

Gevarenaanduiding

Gevarenaanduidingen
EUH066:Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. | H222:Zeer licht ontvlambare aerosol | H229:Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting | H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken | H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord
Gevaar
Voorzorgsmaatregelen
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken | P211:Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten | P251:Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden | P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden | P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken | P410+P412:Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 �C/122 �F. | P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften

EAN

EAN
4064700340299

Overige kenmerken

Materiaal
Aluminium

Je vindt dit artikel in

Categorieën
5.0
van de 5
Aantal reviews: 1
0
0
0
0
1
  • Top spul

    Doet wat t moet doen. Na enkele weken zijn de banden nog mooi verzorgd en glimmend.