En de aarde bracht voort christelijk geloof en evolutie

Taal: Nederlands
Boek omdraaien
 • Nederlands
 • Paperback
 • 9789023971535
 • Druk: 1
 • juni 2017
 • 364 pagina's
Alle productspecificaties

Samenvatting

Stel dat de standaard-evolutietheorie klopt. Wat betekent dat dan voor het christelijk geloof? Voor mijn geloof? In dit boek onderzoekt dr. Gijsbert van
den Brink de mogelijke gevolgen van acceptatie van de evolutietheorie voor vragen als: Hoe kijken we naar de Bijbel? Hoe zit het met lijden en dood, met Adam en Eva, met de zondeval - en hoe is de mens dan beeld van God? Sluiten bovendien toevallige mutaties de voorzienigheid van God niet uit? Van den Brink wil christenen met dit boek helpen ontdekken of en hoe orthodox geloven en evolutie kunnen samengaan.
4.2
van de 5
Aantal reviews: 27
2
1
2
7
15
 • toelichting op discussie tussen evolutie en schepping
  • Toegankelijk
  • Heldere boodschap
  • erg wetenschappelijke benadering minder toegankel

  Kritische gedachten over de verhouding tussen de evolutietheorie en de Bijbel. Daarbij komt naar voren dat door beide kanten de discussie tussen evolutie theorie en de Bijbelse interpretatie van de schepping heel erg op de spits wordt gedreven, maar dat er ook alternatieven zijn hoe hier mee om te gaan.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Sterk en zwak
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend
  • goede opbouw
  • Eenzijdig
  • gemiste afslagen
  • niet bepaald bondig

  Sterk punt aan dit boek is dat het de evolutieleer opdeelt in drie duidelijk onderscheiden lagen.
  Eerste laag is de ouderdom van de kosmos, de aarde en het leven. Tweede laag is de geleidelijke ontwikkeling van levensvormen uit elkaar. Derde laag is de natuurlijke selectie als de drijvende kracht van de evolutie. Elk van deze drie lagen heeft zijn eigen problematiek met betrekking tot het geloof in de Bijbel. Door het aanbrengen van de genoemde gelaagdheid kunnen deze problemen in ieder geval op een veel overzichtelijker manier worden behandeld.

  Zwak punt is dat het boek zeer specifiek het orthodox gereformeerde christendom als focus heeft. Voor een buitenstaander worden daardoor een aantal conclusies nog al snel (en andere veel te langzaam) getrokken. Voorbeeld van het eerste is de instelling van de monogamie - is dat zo? - om en nabij Genesis 2:20.
  Door de beperkte visie van de gereformeerde orthoxie worden bovendien een aantal belangrijke afslagen gemist. De belangrijkste in onze optiek is "Het Verschijnsel Mens". In dit meesterwerk zet Pierre Teilhard de Chardin, rooms katholiek paleontoloog en theoloog, de kern van zijn evolutietheorie uiteen. Met name het probleem van de vermeende doelloosheid van de evolutie wordt door de Chardin effectief opgelost: het is zijn punt Omega.
  Volgelingen van de Chardin hebben de theorie uitgebreid naar evolutie binnen de menselijke cultuur. Een prachtig boekje in dit kader is "Het verschijnsel Leven; Mechanismen en metamorfosen" van D.L.N. Vink. Professor van den Brink had zich moeite kunnen besparen door bijvoorbeeld eens te kijken hoe de evolutie (!) van een concreet ding als de computer in zijn werk is gegaan.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • Theologie en evolutie
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Verrassende en grondige studie van een theoloog die zich confronteert met natuurwetenschappelijke ontdekkingen.

  Vond je dit een nuttige review?
  6 3 Ongepaste review?
 • En zie, daar was van de Brink!
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam
  • erudiet
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Dr. van de Brink werkt op bijzonder heldere wijze de vraag uit wat er overblijft van het orthodoxe christendom als we aannemen dat de evolutietheorie volledig op waarheid berust. Hij hanteert een heldere structuur waarbij iedere vraagstuk in een hoofdstuk wordt behandeld aan de hand van gegevens uit het verleden, verschillende mogelijke standpunten waarna de keus van de auteur volgt. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting.

  In het boek wordt enorm veel recente literatuur over dit onderwerp verwerkt zodat de lezer na lezing van dit boek het idee heeft weer helemaal op de hoogte te zijn...

  Vond je dit een nuttige review?
  9 5 Ongepaste review?
 • Schitterend boek, heel evenwichtig
  • Toegankelijk
  • Praktisch toepasbaar
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend
  • Verrassend
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Een gedegen boek, vooral geschikt voor predikanten en gelovigen uit gereformeerde bond en gereformeerde gemeente, oftewel de bevindelijke hoek. Maar ook voor evangelische christenen, orthodoxe moslims en joden, die de evolutietheorie ontkennen en nog steeds denken dat dit een fabeltje is of dat er geen bewijs is voor macro-evolutie. Dat is er wel en dat blijkt glashelder uit dit boek. Na dit boek kun je het creationisme bij het afval van de menselijke ideeëngeschiedenis plaatsen: onhoudbaar, in strijd met alle feiten, vooringenomen en tot geen enkele concrete voorspelling in staat.
  Het boek is rustig van toon, grondig, gedegen en met veel bronnen. Niets tegen in te brengen, behalve dat Van den Brink nog een historische Adam verdedigt. Dat kan niet meer want in strijd met de genetica en ook evolutiebiologie s.g. Een vakbioloog schrijft hierover: "Er is in de biologie geen ruimte voor een historische Adam en Eva, één mensenpaar waarvan iedereen afstamt. De soort Homo sapiens is minimaal 200 duizend jaar oud: er zijn net fossielen van een Homo sapiens-achtige gevonden in Marokko, van 315 duizend jaar oud, en via moleculair genetische variatie is de coalescent van het Y-chromosoom gedateerd op 208 duizend jaar. Op grond van moleculair genetische variatie wordt het aantal individuen gedurende de evolutielijn naar Homo sapiens geschat op 10 000 per generatie."

  Ondanks dit een heel grote aanrader, met name voor orthodoxe gelovigen. Op geen enkele manier een kruistocht tegen andersdenkenden maar wel eerlijk naar de feiten. Darwin, de grote bescheiden wetenschapper, kan tevreden zijn.

  Vond je dit een nuttige review?
  19 11 Ongepaste review?
 • Very late adaptor...

  Prof Van den Brink stelt zich de vraag of het mogelijk is dat de hele wereld zich vergist [aangaande NeoDarwinistische evolutie]. De geschiedenis leert ons inderdaad dat de grote groep het altijd verkeerd had, tot er iemand -- het is inderdaad vaak een enkeling -- opstond die het goed had. Onderzoek dat vanuit een foutief paradigma (denkkader) plaatsvindt faalt niet alleen, maar het faalt ook in het herkennen waar en waarom het faalt. Mendels genetische wetten moesten opnieuw ontdekt worden, omdat vrijwel alle 19e eeuwse naturalisten vanuit een ander perspectief werkten. Als groep faalden ze. Natuurkundig onderzoek toonde keer op keer een constante lichtsnelheid voor elke willekeurige waarnemer...toch werden de consequenties ervan slechts begrepen door een piepjonge Albert Einstein. De groep faalde opnieuw. McClintock's transposons werden 40 jaar aan de kant geschoven, omdat de grote massa een foute opvatting had over genetica. Maagzweren werden volgens de groep niet veroorzaakt door de Helicobacter-bacterie totdat ee paar onderzoekers tegen de stroom zwommen (in dit geval twee Australische artsen) en aantoonden dat ze dat wel doen.

  De lijst met foutief groepsdenken is vrijwel eindeloos. Ook omdat groepsdenken vaak op autoriteitsargumenten te herleiden is ("de professor zegt het, dus is het waar"). De wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn betoogde overtuigend dat een "paradigm shift", d.w.z. het rigoreus anders gaan nadenken over de natuur, niet door de groep geinitieerd wordt, maar juist door een heel kleine randgroep of door enige enkelingen (bijv. Mendel, Einstein, McClintock, Marshall en Warren ) die de anomalieen bestuderen, die niet door de grote massa worden begrepen omdat het paradigma wat hen werd aangeleerd niet klopt. Het is dus altijd slechts een kleine groep, soms zelfs maar een enkeling, die de fouten herkent waarop de grote groep zich foutief baseert. Het boek van Van den Brink berust op foutief groepsdenken, omdat momenteel vrijwel alle wetenschappers, de grote groep dus, NeoDarwinistische evolutie zouden accepteren als voldongen feit en dat christenen deze leer zouden moeten aannemen.

  De historische feiten tonen dat er geen enkele reden bestaat om achter de massa aan te lopen. De beter geinformeerden onder ons weten eveneens dat de NeoDarwinistische theorie in ras tempo wordt verlaten: er is een paradigmashift gaande, die, zoals altijd, door een klein groepje wetenschappers wordt geleid.

  De NeoDarwinistische synthese, zoals prof van den Brink evolutie op zijn website defineert, wordt elke dag opnieuw door biologische waarnemingen weerlegd en hoeft daarom niet met de christelijke leer te worden verzoend. Wat theologen zich zouden kunnen afvragen, bij wijze van academische overweging, is of er een evolutieprincipe mogelijk is dat met Genesis verenigbaar is. Zulke evolutieprincipes bestaan namelijk wel zeker.

  Kortom Van de Brink schaart zich achter de late adaptionisten en die zijn, zoals de term duidelijk maakt, te laat. Laat de wetenschap over aan de frontrunners.
  Dr. P. Borger

  Vond je dit een nuttige review?
  12 8 Ongepaste review?
 • Zeer goed!
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij En de aarde bracht voort

  Ik ben zeer tevreden over dit artikel. Wat ik vooral goed vind: Goede kwaliteit, Voordelige koop, Duurzaam

  Vond je dit een nuttige review?
  4 2 Ongepaste review?
 • En de aarde bracht voort: Inhoudelijk teleurstellend
  • Goede kwaliteit

  Ja, ik zou zeker met andere klanten over de inhoud van het boek willen praten, maar dat zegt niets over mijn grote waardering voor jullie correcte behandeling en afhandeling

  Vond je dit een nuttige review?
  2 1 Ongepaste review?
 • Een helder betoog
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop

  Geschreven bij En de aarde bracht voort

  Een goede studie en een helder betoog over een onderwerp waar te vaak onnodig onenigheid over bestaat.

  Vond je dit een nuttige review?
  4 3 Ongepaste review?
 • een christelijk orthodox theoloog die de wetenschap volledig serieus n
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  zeer intelligent geschreven boek, goed leesbaar. Maakt overtuigend duidelijk dat het scheppingsverhaal niet op gespannen voet hoeft te staan met wetenschap i.c. de evolutietheorie.

  Vond je dit een nuttige review?
  7 6 Ongepaste review?
 • Mooie theologische verkenning
  • Toegankelijk
  • Heldere boodschap
  • Inspirerend
  • Verrassend
  • Niet praktisch toepasbaar
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Mooie theologische verkenning naar de verenigbaarheid van evolutietheorie en het orthodoxe christelijk geloof. Vooral geschikt voor de doelgroep die met deze vraag rondloopt. Verwacht geen compleet uitgewerkte theologie maar een grondige analyse van belangrijkste dogmatische vragen die opdoemen wanneer men zowel de evolutietheorie als de bijbel (m.n. Genesis) serieus wil nemen. Gijsbert zet per onderwerp op een beschouwende manier verschillende visies neer om ze vervolgens te beoordelen op hun verenigbaarheid. Wat overblijft is, hoewel beknopt, een heel ander beeld van Genesis dan de meeste christenen hebben.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 1 Ongepaste review?
 • Zeer goed!
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop

  Ik ben zeer tevreden over dit artikel. Wat ik vooral goed vind: Goede kwaliteit, Voordelige koop

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Scheppende evolutie
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam
  • goed overzicht van de discussie schepping-evolutie
  • boek is soms te biologisch-tehchnisch
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Een grensoverschrijdendend boek dat een aantal fundamentele theologische zaken herziet en op zijn kop zet, dat om even fundamentele tegenspraak vraagt en dat je daarom ook moet gelezen hebben. Spraakmakend!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Uitnodigend!
  • Goede kwaliteit
  • boeiend
  • Kwetsbaar

  Geschreven bij En de aarde bracht voort

  Prachtig, hoe in het licht van de Schepping de evolutietheorie een gedachtegang kan zijn. Het boek dwingt je hierover diep na te denken en je hierover te bezinnen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Goed boek!
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop

  Duidelijk en objectief geschreven

  Vond je dit een nuttige review?
  1 1 Ongepaste review?
 • Christelijk geloof en evolutie samen
  • Goede kwaliteit
  • wetenschappelijk artikel en toch goed leesbaar.
  • je moet wel iets weten van de gereformeerde theolo

  De auteur beschrijft in dit artikel hoe hij zijn Christelijk geloof verhoudt met de evolutieleer, zonder in een voor- en tegenkamp te vervallen.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Schepping en evolutie kunnen samengaan
  • Goede kwaliteit

  Dit boek is vooral bedoeld voor theologen en geïnteresseerden in dit onderwerp.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Interessante kost
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij En de aarde bracht voort

  Goed en gedegen uiteenzetting van controversieel onderwerp wat tot nadenken zet

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Inzichtelijk en Waardevol.
  • Goede kwaliteit

  Prettig geschreven. Goed opgebouwd. Heeft mij geholpen bij het nadenken over dit omderwerp.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Duidelijk boek
  • Goede kwaliteit

  Helder geschreven boek.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Leerzaam ,maar zwaar
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Zware stof

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Wijst onnodig een verkeerde weg.
  • uitgebreide studie
  • te weinig eer aan de schepper

  Geschreven bij En de aarde bracht voort

  Het lijkt wel een grondige studie, maar ik krijg sterk de indruk dat a priori uitgangspunten de conclusies bepalen. Van de Brink geeft teveel credits aan de evolutietheorie, terwijl met name de macro-evolutie nog steeds geen goede verklaringsgrond heeft en zelfs steeds onwaarschijnlijker wordt. Wie meer onbevooroordeeld naar de schepping kijkt, komt juist onder de indruk van het duidelijke ontwerp hierachter. Van de Brink geeft heel veel prijs van het duidelijk getuigenis van de Bijbel, terwijl dat wetenschappelijk niet nodig is en Bijbels gezien een verkeerde weg wijst. Hiermee geeft hij veel te veel eer aan een zogenaamde evolutie en te weinig eer aan zijn Schepper.

  Vond je dit een nuttige review?
  9 13 Ongepaste review?
 • Mooi boek
  • Goede kwaliteit

  Zag er keurig uit.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 0 Ongepaste review?
 • Zeer goed
  • Goede kwaliteit

  Geschreven bij En de aarde bracht voort

  Pluspunt van dit boek: goede kwaliteit

  Vond je dit een nuttige review?
  2 4 Ongepaste review?
 • Koning der drogredenatie
  • uitgebreide studie
  • veel recente bronnen
  • Eenzijdig
  • Achterhaald
  • Onsamenhangend
  • Moeilijk leesbaar
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Jezelf ongeloofwaardig maken in argumentatie door woorden als "simpelweg" of "eenvoudige reden" is totaal subjectief. Cirkelredeneringen als "Wij zijn als soort uniek, om de eenvoudige reden dat er geen enkele soort aan de onze gelijk is" versterken dit eenzijdige verhaal zonder duidelijke echt eigen mening.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 3 Ongepaste review?
 • Wat als je de bijbel leest met de kennis van nu...
  • Goede kwaliteit
  • Voordelige koop
  • duurzaam

  Geschreven bij En de aarde bracht voort

  Een boek dat vanuit de gereformeerde orthodoxie een brug slaat met de hedendaagse wetenschap. Als we een jood een jood moeten worden, en een griek een griek: Hoe word je de evolutionist een evolutionist.

  Zie de werkelijkheid van de hedendaagse wetenschap onder ogen maar hou toch je blik op Gods Woord.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 3 Ongepaste review?
 • Weinig op aan te merken
  • Goede kwaliteit

  In één woord: Goede kwaliteit

  Vond je dit een nuttige review?
  0 1 Ongepaste review?

Productspecificaties

Inhoud

Taal
Nederlands
Bindwijze
Paperback
Druk
1
Verschijningsdatum
juni 2017
Afmetingen
22,3 x 14,6 x 3,6 cm
Aantal pagina's
364 pagina's
Kaarten inbegrepen
Nee
Illustraties
Nee

Betrokkenen

Auteur
Gijsbert van den Brink
Uitgever
Boekencentrum

Vertaling

Vertaald door
Eva van Urk Eva van Urk

EAN

EAN
9789023971535

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
NUR code
700
Subtitel
christelijk geloof en evolutie

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Taal
Nederlands
Boek, ebook of luisterboek?
Boek
Nieuw of tweedehands
Tweedehands
Studieboek of algemeen
Studieboeken
23 99
Op voorraad
Select
Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis Tooltip
Verkoop door bol.com
In winkelwagen
Andere verkopers (4)
Tweedehands
Goed vanaf € 15,50
Tweedehands

Bezorgopties

 • Doordeweeks ook ’s avonds in huis
 • Kies zelf de bezorgdag
Bekijk alle bezorgopties
 • Gratis verzending
 • 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
 • Ophalen bij een bol.com afhaalpunt mogelijk
 • Dag en nacht klantenservice
 • Cadeautje? Laat het voor je inpakken en bezorgen

Vaak samen gekocht