Was Jezus Caesar?

een onderzoek

 • Nederlands
 • 1e druk
 • 9789059110694
 • november 2002
 • Paperback
 • 432 pagina's
Alle productspecificaties

Samenvatting

Julius Caesar, zoon van Venus en grondlegger van het Romeinse Rijk, werd na zijn tragische dood verheven tot de rijksgod Divus Iulius. Zijn eredienst raakt in onbruik, wanneer het christendom opkomt. Jezus Christus, zoon van God en stichter van het christendom, wordt vanaf de tweede eeuw vereerd. Voordien vermeldt geen historicus zijn bestaan, waaraan tot op heden wordt getwijfeld.
Een historische figuur zonder cultus, een cultus zonder een historische figuur: een intrigerend spiegelbeeldig gegeven.
Is Jezus de historisch overgeleverde vorm van Divus Iulius? Verhoudt het evangelie van Jezus zich tot de biografie van Caesar als de eerste christelijke kerken tot de antieke tempels, op de fundamenten waarvan die kerken zijn gebouwd?
Verschrijvingen bij het kopiëren, allerlei vertaalfouten en algehele verandering in de beeldvorming worden opgespoord, belicht en controleerbaar gepresenteerd. Het evangelie ontpopt zich als de geschiedenis van de Romeinse burgeroorlog, als een 'misvertelling' van de Historiae van Asinius Pollio.
Een boeiend, maar ook een voor velen verontrustend verslag van een wetenschappelijk onderzoek over de oorsprong van het christendom, dat de lezer van zijn stuk brengt en niet meer los laat.

Recensie(s)

De titelvraag moge onzinnig lijken, Carotta onderbouwt in dit originele boek zijn these met een overweldigende hoeveelheid argumenten. Caesar, constateert hij, was een historische figuur die vergoddelijkt werd, maar religieuze teksten over hem zijn er niet; over Jezus, wiens historiciteit niet bewezen is, zijn er vele. Carotta betoogt dat de berichtgeving over beiden een frappante, bijna systematische parallellie vertoont en dat passages in de evangelien die wat woordgebruik betreft vragen oproepen, begrijpelijk worden als men ze op Caesar betrekt. Daarbij is het wel heel opvallend dat de cultus van Divus Iulius (Caesar) in het niet verdwijnt zodra het christendom opduikt. Carotta vraagt zich af of het (Griekse) evangelie van Markus met zijn vele latinismen niet teruggaat op een Latijns, aan Caesar gewijd cultusboek. Het staat aan de lezer uit te maken of de these dat de verering van Jezus die van Caesar verving, houdbaar is en of het zin heeft de historische onbewijsbaarheid ervan lichter te wegen dan de onbewijsbaarheid van Jezus' bestaan. Met afbeeldingen van vooral munten, tijdtafel, glossarium, literatuurlijst en 738 noten.

Drs. J. Kleisen

Lees de eerste pagina's

3.1
van de 5
18 reviews
8
0
1
1
8
1
 • vermakelijk
  1
6
 • Achterhaald
  1
 • Niet volledig
  1
 • Moeilijk leesbaar
  1
 • Onoverzichtelijk
  1
 • geen onderbouwing
  1
 • geen bewijzen
  1
Toon meer punten Toon alleen de eerste 3 punten
 • Verder kijken dan je neus lang is...

  Alle gelovige en ongelovige argumenten ten spijt… Carotta heeft mijns inziens een baanbrekend en zeer leesbaar boek geschreven (enige historische kennis vooraf van Caesar is daarbij welkom, maar niet absoluut noodzakelijk), dat zeer gedocumenteerd is en zichzelf terecht een “onderzoek” noemt en niet de “waarheid”. Ikzelf heb me al tientallen jaren verdiept in de Oosterse en Westerse filosofie en religies. Dat zeg ik niet om mezelf op de borst te kloppen, maar als inleiding op mijn eigen toch bescheiden vooroordeel: Ik zag het boek “Was Jezus Caesar” in de boekhandel staan en dacht aan de titel af te kunnen lezen dat dit toch klaarblijkelijke onzin zou moeten zijn. Niets is minder waar! Ik zeg niet dat Carotta gelijk heeft, maar het is toch een zeer interessant boek om te lezen, daar kwam ik later achter toen ik het boek toch maar eens ter hand nam. Mijn nieuwsgierigheid heeft het gelukkig van mijn bescheiden vooroordeel gewonnen! Meteen gekocht en gelezen. Mijn eigen kortzichtigheid, ondanks al mijn eigen ervaringen met de Oosterse en Westerse filosofie en religie is dus terzijde gezet, gelukkig! Ik herhaal dat Carotta mogelijk geen gelijk heeft, maar zijn boek is erg goed onderbouwd, beter dan de belachelijke vertoning van de heer Van Hooff, die een hele kruistocht is begonnen tegen de bevindingen van Carotta. Je kunt je afvragen waarom iemand zich zó met hand en tand verzet tegen een bepaald boek, dat hij zelfs weigert te lezen (dus hoe kan hij er over oordelen?). Een merkwaardige vertoning… Van Hooff baseert zich qua bewijsvoering op de enkele aanname dat Christus in de historie wel degelijk is genoemd door de Romeinse historicus Tacitus, die echter dateert van omstreeks 50 jaar na de grote brand van Rome in 64 na Chr. En waarin gewag wordt gemaakt van het feit dat christelijke oproerkraaiers volgens Nero de brand zouden hebben aangestoken. Van Hooff durft te beweren dat uit het ene woord ‘chrestiani’ (Tacitus, Annalen 15.44) zou blijken dat Jezus een historische figuur zou zijn. Terwijl het woord ‘chrestiani’ letterlijk “woekeraars” betekent… En niet verwijst naar Christus, zoals Van Hooff volhoudt. Maar goed, om Jezus als historische figuur uitsluitend te baseren op een dergelijke wankele basis… Feitelijk zijn er naast Tacitus maar liefst bijna 30 Romeinse historici (Arrianus, Seneca, Damis, Lucanus, Valerius Maximus, enz.) die met geen wóórd over Jezus schrijven, dat is toch wel opvallend, maar daar hoor je criticus Van Hooff niet over. Verder is het merkwaardig dat Tacitus de Romein Pontius Pilatus (die volgens de evangeliën beval tot de kruisiging van Jezus) de gouveneur van Judea noemt, terwijl Pilatus feitelijk een prefect was. Dit bevestigt des te meer het vermoeden dat Tacitus zich meer op geruchten heeft gebaseerd dan op feiten. Hoe het ook zij, het boek van Carotta is zeker het lezen waard. Of je nu gelovig bent of niet, want dát is een heel ander verhaal. Carotta is er mijns inziens namelijk niet op uit om het atheïsme te ondersteunen en het geloof in Jezus Christus terzijde te stellen als een verzinsel. Hij probeert aan te geven wat hij heeft gevonden en dat het leven van Jezus Christus een sterke overeenkomst vertoont met het leven van Julius Caesar. Wat die overeenkomsten zijn, mag de lezer zelf gaan lezen.

  Vond je dit een nuttige review?
  26 0 Ongepaste review?
 • Lezen!!
  • vermakelijk

  Ik heb dit boek zelf een tijdje geleden gelezen. Vond onderstaande recensies minstens zo interessant als het boek zelf. Het vermakelijkst vind ik de stelligheid waarmee sommigen dit boek verwijzen naar het rijk der fabelen. Ik vermoed dat deze mensen dit doen ter verdediging van ideeen en instanties die in mijn opinie al ca 2000 jaar fabeltjes vertellen.

  Vond je dit een nuttige review?
  14 0 Ongepaste review?
 • een historische bevestiging

  Al heel lang heb ik zelf onafhankelijk van dit boek de mogelijkheid bedacht dat het verhaal van Jezus een mystificatie is die niet alleen van religieuze aard was maar ook een van verzet en politiek in het romeinse rijk in de periode van het onstaan van het Imperator schap (keizerlijk Rome) Het kan toch geen toeval zijn dat het bestaan van de vestaalse maagden niets te maken heeft met het ontstaan van kloostergemeenschappen. De contacten aan de grenzen van het Romeinse rijk zullen ook verhalen van oosterse religie mee hebben gebracht (Boedhisme en Hindoeisme) het is bekend dat de romeinen tot aan China handel hebben gedreven. Allerlei elementen zijn nog steeds in de katholieke kerk terug te vinden. Men gaat zich afvragen of er dan geen God is, het antwoord zal voor ieder verschillend zijn, ik ben ervan overtuigd dat er een God is maar dat deze God niet die van de Bijbel of de Koran is. Het Godsbegrip is dus veel abstracter meer verwant aan het oosterse denken. Het christendom en de Islam hadden zulke mooie houvasten, de een noemt het de zoon van en de ander de profeet maar helaas is dit gewoon een mystificatie van een belangrijk staatsman die zowel de westerse wereld en die van het nabije oosten zodanig in een richting heeft gestuurd dat we heden ten dage nog steeds zijn naam weten Gaius Julius Caesar, soldaat,politicus, wetgever, dictator en mythe. RH Boks

  Vond je dit een nuttige review?
  6 0 Ongepaste review?
 • een openbaring

  Dit boek zal buitengewoon verontrustend zijn voor alle Christenen die de bijbel altijd voor zoete koek geslikt hebben, en ieder woord als de Eeuwige Waarheid accepteerden. Aangezien de meeste Christenen nooit de moeite hebben genomen om het Nieuwe Testament in het Grieks te lezen, zal het hen ook niet bekend zijn hoeveel vertaalfouten er in de loop der jaren zijn opgetreden. Daarnaast is het verontrustend dat het de Christenen zo weinig zorgen baart dat de kerk in de loop der eeuwen de inhoud van de bijbel heeft bepaald, en "willekeurig" boeken heeft geschrapt die in strijd waren met hun zelf toegewezen gezag. Hoewel de link tussen Jezus en Julius niet nieuw is, heeft de auteur grondig onderzoek verricht, zonder de oogkleppen die de meeste Christenen helaas dragen. Het lijkt nog altijd niet toegestaan te zijn om het geloof zonder vooroordelen te benaderen. En het behoeft geen betoog dat "de bijbel is de waarheid" een vooroordeel is. Alleen geschikt voor Christenen die zelf durven na te denken.

  Vond je dit een nuttige review?
  6 0 Ongepaste review?
 • baanbrekend werk!

  Ind e laatste week van november vond in Utrecht een debat rond het boek Was Jezus Caesar plaats. DE auteur, de Italiaanse taalkundige Francesco Carotta, hield zijn betoog in het Nederlands. ZIjn stelling is niets meer of minder dan dat de histoirsche Jezus Julius Caesar was. JC = JC. Op het eerste gezicht een wonderlijke bewering, maar wie verder leest zal ontdekken dat de overeenkomsten tussen beide levens zo frapant is, dat toeval kan worden uitgesloten. De discussie grijpt op dit moment om zich heen, 1 december hield Paul CLiteur het boek in Buitenhof omhoog. Ik ben zeer benieuwd wat de 'kenners' van deze nieuwe gewaagde these vinden. Een ding is zeker, Carotta is geen VOn Daniken. zie ook www.carotta.de voor overzicht van het hele debat!

  Vond je dit een nuttige review?
  6 0 Ongepaste review?
 • Paradigma-shift

  Eindelijk een wetenschappelijk afdoende verklaring voor het ontstaan van het christendom. Oplossingen van historische raadsels blijken toch vaak een mix van serendipity en nuchtere praxis. De eenentwintigste eeuw heeft zijn eerste genie gebaard! De dogma's van het christelijke geloof kunnen bijgezet worden op het kerkhof van de superstitie en het wensdenken. Een must voor iedereen die niet schrikt van wat moeilijke woorden.

  Vond je dit een nuttige review?
  5 0 Ongepaste review?
 • De blinde zonder ogen ziet weer.

  Ik heb het boek al jaren geleden gelezen maar omdat ik fan van Ceasar ben kwam ik het weer tegen. Sommige recenties vind ik een beetje zielig. Al die mensen die de moeite nemen het boek af te kraken. De werkelijkheid is voor sommigen blijkbaar moeilijk te accepteren. De titelvraag kan met 'ja' worden beantwoord. Wat maakt dat eigenlijk uit?

  Vond je dit een nuttige review?
  8 1 Ongepaste review?
 • dit wordt spannend debat

  het debat op 24 december op radio 1 onder jeroen wielaert geeft aan dat het laatste woord over dit opzienbarende boek nog niet gesproken is. Ook kenner van prof. Ouweneel hebben geen direct antwoord op deze these! Wanneer komt Carotta bij Knevel?

  Vond je dit een nuttige review?
  4 0 Ongepaste review?
 • LEZEN DIT BOEK...METEEN

  GOED BOEK. INTERESSANT! LEZEN DUS :) PS. Holland Anton van Hooff, Probeer in je recensie wat minder van die falacy argumenten te gebruiken. (MAW,je argumenten slaan werkelijk nergens op!) DUs ff zelf het boek lezen en you know..KEEP AN OPEN MIND!

  Vond je dit een nuttige review?
  7 1 Ongepaste review?
 • slecht, historisch bedroefd
  • Achterhaald
  • Niet volledig

  Al op de eerste pagina staan de nodige historische fouten en dat gaat door tot aan het eind. Een overvloed aan voorbeelden, die totaal niets aangeven. Carotta vergeet zelfs Flavius Josephus.... Voor de leek overtuigend, voor de historicus een boek voor de wc...

  Vond je dit een nuttige review?
  5 9 Ongepaste review?
 • Atheïstisch bijgeloof

  Caesar aan het kruis in Buitenhof Francesco Carotta denkt dat Jezus eigenlijk Caesar was, en kopstukken van humanistisch Nederland tuinen enthousiast in een nieuwe pseudo-wetenschap. Laat ik bij het begin beginnen. Een half jaar geleden belde televisiemaker en mederepublikein Jan van Friesland (van het programma Buitenhof) mij opgewonden op. Wat hij nu aan het lezen was, was zo opzienbarend dat hij het met een deskundige moest delen. Iemand had bewezen dat Jezus niet bestaan had! Eigenlijk was Hij gewoon Julius Caesar. Na enkele argumenten gehoord te hebben, zei ik: `Maar Jan, dit is de zoveelste variant op von Däniken.' (Deze fantast baarde eind jaren 1960 opzien met zijn Waren de goden astronauten?). `Nee, nee, dit was serieuze wetenschap.' Ik zou de belangrijkste stukken van het boek in kopie krijgen en bij lezing wel tot andere gedachten komen. Wel, de lectuur van de sleutelpassages uit Francesco Carotta's War Jesus Caesar? : 2000 Jahre Anbetung einer Kopie?, uitgegeven in 1999 in eigen beheer (inmiddels vertaald als Was Jezus Caesar? Een onderzoek) bevestigde mijn ergste vermoedens. Deze ex-seminarist van Italiaanse afkomst probeert de lezer wijs te maken dat de overeenkomsten tussen Caesar en Jezus zo frappant zijn, dat hier sprake moet zijn van een en dezelfde persoon. Er klopt niets van Carotta's inval. Hij presenteert zijn boek als onderzoek – zie de Nederlandse ondertitel. Een onderzoek begint, zo leren wij onze studenten, met een goede vraagstelling. Die moet aannemelijk en onderbouwd zijn. Carotta's werkhypothese berust op twee pijlers. In de eerste plaats meent hij dat er een voorstelling van de lijdende Caesar is. Deze veronderstelling baseert hij op enkele late portretkoppen van Caesar. Daar heeft de dictator wat groeven in het gelaat, gewoon Romeins realisme in de kunst. Met de idee-fixe van de Lijdende Caesar in het achterhoofd kijkt Carotta vervolgens naar de begrafenis van de vermoorde populist. Daarvan heeft Caesars partijganger Marcus Antonius een heel spektakel gemaakt. Hij had zelfs een wassen beeld van de vermoorde laten maken dat hij den volke toonde. Hoe dat ging weten wij niet, maar Carotta weet zeker dat de wassen beeltenis aan een soort kruis hing. Een bizarder idee bestaat niet. Het kruis was namelijk het executie-instrument voor de minste misdadigers, bijvoorbeeld voor de rovers die samen met Jezus ter dood werden gebracht. Ter vergelijking, men stelle zich voor dat Mat Herben het lijk van Pim Fortuyn aan een galg had gehangen en zo naar het kerkhof had gebracht. De eerste pijler van Carotta's vraagstelling heeft dus geen bodem. Ook het tweede element van de vergelijking slaat nergens op. Carotta wil aannemelijk maken dat die `lijdende Caesar' is overgegaan in de lijdende Jezus. Maar die bestaat ook al niet! In de eerste eeuwen beeldden de christenen Jezus uitsluitend allegorisch uit, bijvoorbeeld als de bebaarde leraar. Jezus is ook vaak de Goede Herder, maar nooit de Gekruisigde of Man van Smarten. Die voorstelling zou haaks staan op Zijn goddelijkheid, die juist in de eerste eeuwen centraal staat. De zeer menselijke, lijdende Jezus aan het kruis is iets van de late Middeleeuwen. Een onderzoek dat twee niet bestaande zaken vergelijkt, komt natuurlijk nergens. Iedere docent zou het onderzoeksvoorstel daarom afkeuren. Onverdroten gaat Carotta echter door. Honderden, zo niet duizenden argumentjes moeten zijn these adstrueren. Het gaat dan om `verbluffende' overeenkomsten van het kaliber: Caesar trekt de Rubico over – Jezus laat zich in de Jordaan dopen. Zowel Jezus als Caesar worden verraden. Cleopatra valt Octavianus Augustus te voet in een poging gespaard te worden – Maria Magdalena wast Jezus' voeten met mirre. Pilatus is een doorzichtige verbastering van Lepidus, Nazareth is eigenlijk Ravenna. De evangelist Marcus, want die is volgens Carotta de boze genius, moet wel aan een ernstige vorm van dyslexie hebben geleden. Nog een voorbeeld van carottaanse etymologie: Christos is

  Vond je dit een nuttige review?
  2 13 Ongepaste review?
 • Was Jezus Ceasar

  Zoveelste poging om de eeuwige waarheid om te buigen naar een voor mensen grijpbaar verhaal. Onzin.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 10 Ongepaste review?
 • Schoenmaker, blijf bij je leest

  Filosoof Carotta besloot net te doen of hij weet heeft van de wetenschap der historie. In dit boek doet hij verwoede pogingen een schijn op te werpen, wat hij nog overtuigend kan brengen ook. Echter: mensen die echt kennis van zaken als deze hebben, prikken door deze illusie heen, want het lukt Carotta misschien om de leek te overtuigen: mensen die de zaak echt hebben bestudeerd vinden het lariekoek. Het boek is inmiddels als vrijwel geheel onjuist verklaard: iets wat Carotta pijnlijk zelf heeft moeten toegeven. Daarom blijft dit boek geheel achterwege bij de echte steekhoudende argumenten tegen Jezus. De inhoud en tekst van het boek "De Beste Argumenten Tegen Jezus" van P.M. Scheele (een klassieker!!!) kan daarom ongewijzigd blijven.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 7 Ongepaste review?
 • Was Jezus een Christen?

  Een schitterende combinatie van Fantasie, passie en wetenschappelijk onderzoek. De Dan Brown onder de wetenschappers zonder gevoel voor de richtlijnen der literaire romans. Ofwel gortdroge kwinkslagen om tot de vooronderstelde conclusie te komen. Herodotus werd als vader der geschiedsschrijving ontroond door de mening dat hij zich teveel aan aannames ophing. Zie hier, het werkstuk van een onttroonde wetenschapper. Marcel

  Vond je dit een nuttige review?
  0 7 Ongepaste review?
 • Ik ben het eens met A.van Hooff

  Ik noem dan nog niet eens dat het boek in zulk wollig taalgebruik is geschreven dat het praktisch onleesbaar is. Hoe wetenschappelijker, hoe wolliger het taalgebruik zeker, maar ook voor universitair geschoolden is dit boek niet te lezen. De schrijver draaft maar door en het is ongeloofwaardig. Anton van Hooff heeft dat al keurig netjes uitgediept. Een onderzoek, dit boek? Laat me niet lachen. Ze proberen gewoon een hype te creëren en zo lekker veel boeken te verkopen, maar of dat nou gaat lukken... Niet kopen, koop iets anders bij Bol.com, maar niet deze grote ballon.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 8 Ongepaste review?
 • daar is er weer één...

  Wat heerlijk voor alle mensen die zich - uit angst om de waarheid te vinden - nooit in het evangelie willen verdiepen om nu weer een theorie hebben die 'bewijst' dat ze die waarheid ook inderdaad niet hoeven te zoeken en gewoon kunnen blijven doorleven zoals altijd. Want stel je voor dat de bijbel wel gelijk heeft en dat dat consequenties heeft voor je eigen leven! Zie hier enkele 'bewijsvoeringen' uit het boek. De schrijver ziet een treffende gelijkenis in o.a. de volgende namen/personen: Cleopatra heeft een bijzondere verhouding met Caesar – zoals Maria Magdalena met Jezus; Julia, Caesars tante en de weduwe van Marius, zou bij Caesar eenzelfde functie hebben als moeder Maria bij Jezus; De senaat is Caesars grootste tegenstrever– zoals het sanhedrin voor Jezus de satan; en de klapper: Antonius en Simona (het spiegelbeeld van Antonius, gelezen van rechts naar links). Inderdaad treffende gelijkenissen... Als het je echt interesseert lees dan eens een keer met een open hart de bijbel. Dan hoef je de waarheid niet meer te zoeken; zij zal jou vinden. En Jezus zal je zelf vertellen wie Hij is.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 7 Ongepaste review?
 • Open mind

  Sommigen mensen hebben zo'n open mind dat de hersenen eruit vallen. Zie ook boeken over de Heilige Graal van Aspekt. Niet kopen, dit boek, er zijn hier genoeg andere boeken te koop.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 10 Ongepaste review?
 • Pseudo-wetenschappelijke onzin
  • Moeilijk leesbaar
  • Onoverzichtelijk
  • geen onderbouwing
  • geen bewijzen
  • pseudo wetenschappelijk
  Toon alle punten Toon alleen de eerste 3 punten

  Als je geïnteresseerd bent om je tijd te doden met het lezen van pseudo-wetenschappelijke onzin ben je bij uitgeverij Aspekt helemaal aan het juiste adres. Het boek van Carotta is een onleesbare aaneenschakeling van niet controleerbare stellingen en aannames die kant nog wal raken.

  Vond je dit een nuttige review?
  0 14 Ongepaste review?

Productspecificaties

Inhoud

Taal
Nederlands
Bindwijze
Paperback
Verschijningsdatum
november 2002
Druk
1e druk
Afmetingen
24,9 x 15,4 x 3 cm
Aantal pagina's
432 pagina's
Kaarten inbegrepen
Nee
Illustraties
Met illustraties
Kaarten inbegrepen
Nee

Betrokkenen

Auteur
F. Carotta
Uitgever
Uitgeverij Aspekt B.V.

Vertaling

Vertaald door
A.P.J. Hendriks A.P.J. Hendriks

EAN

EAN
9789059110694

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Gemiddelde leestijd
11 h
Subtitel
een onderzoek

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Uitvoering
Boek
Taal
Nederlands
Nieuw of tweedehands
Tweedehands
Studieboek of algemeen
Algemene boeken
Bindwijze: Paperback
32, -
Op voorraad

Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis Tooltip

+ bezorgopties

Verkoop door bol.com
Ontdek het nu voor 9,99 p.j.
Altijd gratis verzending

Bezorgopties

 • Doordeweeks ook ’s avonds in huis
 • Kies zelf de bezorgdag
Bekijk alle bezorgopties

* Indien beschikbaar op bezorgadres. Log in voor de mogelijkheden

 • Gratis verzending
 • 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
 • Ophalen bij een bol.com afhaalpunt mogelijk
 • Dag en nacht klantenservice
 • Cadeautje? Laat het voor je inpakken en bezorgen
Andere verkopers (24)
Tweedehands
Goed vanaf € 9,90
Tweedehands

Vragen en antwoorden (0)